Прибиральник територій: як прибрати на селі?

В обраному У обране
Друк
Бутова О., начальник фінансового управління Чугуївської міської ради Харківської області, Ковшова О., економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Березень, 2018/№ 3
Приводом для написання статті стало наступне запитання читача, яке надійшло на електронну пошту редакції: «На території нашого села немає комунального підприємства, яке б займалось питаннями благоустрою села (прибирання сміття з вулиць, розчищення снігу взимку та восени біля зупинки автобусу, поливання бруківки, тротуарів, зелених насаджень, клумб та газонів, копання та прочищення канавок й лотків для стоку води, періодичне промивання і дезінфекція вуличних урн, очищення їх від сміття, ведення нагляду за санітарним станом обслуговуваної території тощо). На громадських засадах дуже важко долучати до таких робіт мешканців і не завжди це виходить. Інколи сільська рада власними силами здійснює такі роботи. Чи може рада взяти прибиральника для села за кошти місцевого бюджету, щоб він на постійній основі виконував такі роботи та отримував за них заробітну плату? Чи не буде це порушенням вимог чинного законодавства? Як це зробити?». Тож будемо відповідати...

Повноваження з прибирання території як воно є

В ідеалі питання прибирання території знаходяться під пильним оком комунальних підприємств, що займаються питаннями благоустрою.

Саме вони мають укомплектований штат прибиральників відповідної території, де за кожним працівником керівництво підприємства закріплює певну дільницю, на якій вони наводять лад відповідно до затвердженого розкладу робіт з прибирання території.

Однак не в кожному селі є такі підприємства і, на жаль, не кожна сільська або селищна рада може створити таке підприємство через ряд причин (недостатнє фінансування, відсутність робочої сили тощо).

Щоб розібратись із запитанням, спочатку треба звернутись до повноважень ОМС, визначених Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Так, передбачається, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішують, зокрема, питання встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність (ст. 26 Закону № 280).

Як бачимо, питання благоустрою території населеного пункту та забезпечення у ньому чистоти належить до компетенції сільських, селищних і міських рад.

Відтак це питання рада має вирішувати шляхом як дотримання, так і виконання норм чинного законодавства.

Й, у першу чергу, через затвердження Правил з питань благоустрою території населеного пункту2. У зв’язку з цим Правила різних населених пунктів мають індивідуальний характер, але обов’язково повинні відображати вимоги ст. 34 Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів»3:

2 Далі за текстом — Правила.

3 Далі за текстом — Закон № 2807.

Правила — нормативно-правовий акт, яким установлюють вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Документ розробляють на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту4 для всіх сіл, селищ, міст і затверджують відповідні ОМС.

4 Далі за текстом — Типові правила.

Увага! Типові правила розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Зауважимо: наразі діє наказ Мінрегіонбуду від 27.11.2017 № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту»5.

5 Набрав чинності з дня опублікування, тобто з 06.02.18 р. («Офіційний вісник України» (06.02.2018), № 11, ст. 399).

У разі якщо відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято рішення про затвердження Правил, застосовують Типові правила. Тобто при вирішенні ситуації, що розглядається, сільській раді варто керуватись або Типовими правилами або Правилами, які вона затвердила своїм рішенням.

Увага! ОМС забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів прописані у ст. 10 Закону № 2807, і важливо звернути на них увагу у розрізі ситуації, яку ми розглядаємо:

До повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить:

1) затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

2) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

3) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

4) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:

1) забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

2) організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

3) організація місць відпочинку для населення;

4) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

5) здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

6) визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою;

7) визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території;

8) визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень;

9) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

10) визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою;

11) визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;

12) інформування населення про здійснення заходів із благоустрою населених пунктів;

13) участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»;

14) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених Законом № 280

Як бачимо, є перелік повноважень сільської ради та її виконавчого комітету, які мають «працювати», зокрема й у ситуації, що склалась. Відтак сільська рада має сприяти вирішенню проблеми.

Хто фінансує прибирання території?

Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюють відповідно до ст. 36 Закону № 2807 (п. 4 Типових правил). Зазначена стаття говорить, що фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюють за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Разом з тим фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансують (ч. 3 ст. 36 Закону № 2807):

1) заходи з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;

2) охорону та утримання об’єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорону, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5) організацію санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

Тепер давайте визначимось із тим, що відносять до заходів з благоустрою населених пунктів.

Заходи з благоустрою населених пунктів — роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання (ст. 1 Закону № 2807). Чинне законодавство не надає їх вичерпного переліку, але вони мають знаходитись в рамках Закону № 2807.

Як правило, ОМС затверджують План заходів по благоустрою населених пунктів на відповідний рік, де вказують обсяги та терміни виконання робіт.

Як взяти прибиральника території?

Як бачимо, у повноваженнях ОМС щодо благоустрою передбачено прийняття місцевих програм благоустрою населених пунктів. Тобто рада може прийняти відповідну місцеву програму — це комплекс завдань і заходів, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем у сфері благоустрою населених пунктів, взаємопов’язаних та узгоджених за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням. Але враховуйте, що завдання та заходи такої програми не повинні дублюватись з іншими місцевими програмами.

До завдань такої програми рекомендуємо включати конкретні заходи із благоустрою населеного пункту, що повинні бути здійснені протягом певного періоду та мають забезпечувати досягнення цілей і мети програми. Й далі пояснимо чому. Такими заходами можуть бути:

1

прибирання сміття з вулиць

2

розчищення снігу взимку та восени біля зупинки автобусу

3

поливання бруківки, тротуарів, зелених насаджень, клумб та газонів

4

копання та прочищення канавок й лотків для стоку води

5

періодична промивка та дезінфекція вуличних урн, очищення їх від сміття

6

ведення нагляду за санітарним станом обслуговуваної території

7

інші заходи з благоустрою, які необхідно постійно або періодично здійснювати на території

Зауважимо: у місцевих програмах завжди визначають проблему, на розв’язання якої й спрямована та чи інша місцева програма. Отже, доцільно розписати, чому виникла проблема, та звернути увагу на те, яким чином вона буде вирішуватись.

У програмі також визначають відповідального виконавця, яким може бути бюджетна або інша організація, що є одержувачем бюджетних і позабюджетних коштів. Як правило, це комунальні підприємства, для яких чітко визначають обсяги фінансування та робіт з благоустрою з причини того, що чинне законодавство конкретно не визначає такі заходи. Тобто до програми варто закласти витрати на виконання робіт або надання послуг із зазначенням їх вичерпного переліку.

У нашому випадку немає комунального підприємства. Але можна було б обрати шлях з прибирання на договірних засадах. Тобто через укладення цивільно-правового договору.

Зауважимо: за цивільно-правовим договором відносини регулює не трудове законодавство, а виключно цивільне (на підставі вимог Цивільного кодексу України6). Тобто дві рівноправні сторони домовляються про:

6 Далі за текстом — ЦК.

1

виконання робіт або надання послуг із зазначенням їх вичерпного переліку в договорі, а факт їх виконання обов’язково оформлюють актом виконаних робіт/наданих послуг

2

конкретні строки виконання робіт/надання послуг або кожного окремого їх етапу

3

вартість виконання робіт, надання послуг

Виконавець за договором отримує оплату не за процес праці, а за результат. Тобто його не включають до штатного розпису, він не підпорядковується правилам трудового розпорядку і не претендує на соціальні гарантії від держави (наприклад, оплату лікарняного), на які можуть розраховувати працівники за трудовим договором. І при цьому кожна зі сторін у будь-який момент може розірвати такий договір.

Впевнені, сільська рада не може оформити трудові відносини з особою, яка буде здійснювати прибирання території села (тобто з фізичною особою), та виплачувати їй заробітну плату (тобто укладати з нею трудовий договір). Пояснимо чому.

У наказі Мінпраці від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»7 надана схема місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів. Зокрема:

7 Далі за текстом — наказ № 77.

Професії

Місячний оклад, грн.

Двірник, гардеробник, кур’єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень

1450

Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач

1450-1460

У Класифікаторі професій у розділі 91 «Найпростіші професії» у підрозділі 916 «Збирачі сміття та подібні до них чорнороби»:

Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ДКХП

Професія

9161

17543

1

Робітник з благоустрою

9162

11786

1

Двірник

9162

19262

1, 87

Прибиральник територій

І в кожній з перелічених професій є завдання та обов’язки:

Професія

Завдання та обов’язки

Робітник

із

благоустрою

Видаляє нечистоти та тверді осади з вигрібних ям і каналізаційних колодязів вручну за допомогою черпака. Приймає асенізаційні машини та обози на зливній станції (пункті) і наглядає за зливанням. Приймає машини зі снігом на сніговому звалищі і сніготопці з визначенням місця для розвантаження снігу. Знешкоджує міські тверді гнильні відходи на звалищі шляхом покривання їх ізолюючим шаром землі. Створює умови, які забезпечують загибель хвороботворних мікробів і перешкоджають розмножуванню мух. Обмежує можливості доступу гризунів до відходів і усуває неприємні запахи. Спалює трупи тварин і сміття. Відкриває і закриває кришки каналізаційних колодязів та вигрібних ям. Дезінфікує вигрібні ями, звалища та приміщення зливних станцій (пунктів). Контролює і веде облік кількості доставленого снігу або рідких нечистот. Оформляє дорожні документи

Двірник

Прибирає закріплені за ним вулиці, тротуари та інші ділянки території, які відносяться до обслуговуваного об’єкта (будинку, промислової, господарської або іншої будівлі чи споруди). Своєчасно чистить від снігу, льоду тротуари, бруківку, доріжки і посипає їх піском, дворові ящики і вуличні урни від сміття, пожежні колодязі для вільного доступу до них у будь-який час.

Утримує в санітарному стані ящики та урни, періодично промиває їх і дезінфікує. Копає і прочищає канавки та лотки для стікання води. Стежить за справністю і збереженням всього зовнішнього будинкового обладнання і майна (огорож, драбин, карнизів, водостічних труб, урн, вивісок тощо), за схоронністю зелених насаджень і їх огорож. У разі виявлення несправностей обладнання чи майна повідомляє майстрові або бригадирові

Прибиральник територій

Підмітає проїжджу частину доріг і тротуарів вулиць, чистить їх від снігу та льоду, посипає піском. Копає та прочищає канавки й лотки для стоку води. Очищає від снігу та льоду пожежні колодязі для вільного доступу до них. Поливає бруківки, тротуари, зелені насадження, клумби та газони. Періодично промиває і дезінфікує вуличні урни, очищає їх від сміття. Веде нагляд за санітарним станом обслуговуваної території

Як бачимо, для наших цілей, якби ми укладали трудовий договір, найбільше б підходив прибиральник територій. Однак вважаємо, що з оглядом на суму місячного окладу, зазначену у наказі № 77, а також завдань та обов’язків такий прибиральник має здійснювати обслуговування лише території, де розташована рада (тобто прилеглої території).

З огляду на те, що територія села — це більша територія із більшою зоною обслуговування, а відтак й оплата такої праці має бути набагато вище, аніж передбачено вимогами наказу № 77.

Крім того, схема місячних окладів робітників наскрізних професій говорить про те, що робітники зайняті обслуговуванням саме органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а не усього населеного пункту (села, селища чи міста тощо). Тобто вважаємо, рада не має права укласти трудовий договір з особою, яка буде здійснювати прибирання території села.

Тож вважаємо, що раді доречно прийняти місцеву програму, до якої закласти видатки на прибирання території села саме шляхом укладення цивільно-правового договору, в якому буде визначений перелік заходів з благоустрою, а їх виконання буде підтверджено актом виконаних робіт (наданих послуг).

Є важливий момент: навряд чи правомірно буде укладати такий договір із фізичними особами, хоча чинним законодавством це прямо не заборонено. Але цивільно-правові договори ОМС можуть укладати лише в межах тих повноважень, які вони безпосередньо здійснюють. А безпосередньо вони не мають прямих повноважень щодо здійснення як такого благоустрою. Їх повноваження, які ми наводили на початку статті, спрямовані лише на організацію благоустрою і, перш за все, шляхом створення комунальних підприємств та фінансування за рахунок програми. За галуззю «Державне управління», куди віднесено й ОМС, не можна напряму здійснювати видатки на прибирання території села. Особи, які надають послуги за договорами цивільно-правового характеру, можуть обліковуватись як позаштатні працівники ОМС лише за напрямками роботи по галузі «Державне управління». Наприклад, коли немає архіваріуса і за відповідним договором для підготовки трудового архіву ради може бути найнятий працівник. Або прибиральник приміщень ради, який обліковується не в штаті, а прийнятий за договором, якщо площа, яку він прибирає, значно менша за нормативну. Окрім того, за таким договором можуть сплачуватись навіть послуги з навчання працівників ОМС, юридичні послуги із забезпечення ради тощо. Але профінансувати організовані радою функції з благоустрою можна лише іншій стороні на підставі договору – юридичним особам та/або фізичним особам — підприємцям, у тому числі й тим, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Й окрім того, фізична особа не може бути одержувачем бюджетних коштів за програмою, яку прийняла рада.

Тому фізичним особам, які бажають стати прибиральниками території села, необхідно оформитись як фізична особа — підприємець із відповідно обраним КВЕД, який пов’язаний із послугами (роботами) з прибирання. Зі свого боку, місцева рада може сприяти стимулюванню людей це робити (реєструватись приватними підприємцями), зокрема, вона має право встановлювати мінімальну ставку єдиного податку спрощенцям.

Увага! Якщо бажаючих зареєструватись як підприємці на території села немає, то це також не є проблемою, оскільки такі підприємці можуть бути в інших селах чи селищах, в районному центрі, навіть в містах.

Інший варіант — укладення договору з юридичними особами, які виконують роботи або надають послуги з прибирання. Наприклад, за практикою, ради з такими підприємствами укладають договори на надання послуг з прибирання та забезпечення чистоти на території відповідного села (селища). Їх можна знайти на https://prozorro.gov.ua. Однак треба зауважити, що вартість таких послуг не з дешевих.

Але у всіх випадках найкраще, якщо рада проведе конкурс та за його результатами буде обраний переможець, з яким буде укладено договір на роботи/послуги з прибирання території села (тобто з юридичною особою чи фізичною особою — підприємцем).

Наголосимо: строк договору про виконання робіт або надання послуг встановлюється за домовленістю сторін згідно зі ст. 905 ЦК, а строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду відповідно до ст. 846 ЦК.

Тобто законодавством не встановлено мінімального чи максимального терміну, на який може укладатись договір. Водночас такі договори не можуть укладатись на невизначений строк, хоча щодо договорів підряду ЦК все ж таки робить обмовку у ст. 846:

Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

У нашому випадку доцільно укладати договір протягом поточного бюджетного періоду.

Корисні рекомендації

Укладати цивільно-правові договори на предмет прибирання території села за відсутності комунального підприємства чи ні — виключно на розсуд сільської ради. Вирішили укласти? Проводьте конкурс!

Зауважимо: багато сільських (селищних) рад, аби поліпшити ситуацію з прибиранням своїх територій, організовують місячники з благоустрою (день благоустрою), де протягом заздалегідь обраного вихідного (суботи чи неділі) із залученням мешканців, приватних підприємців, працівників бюджетних установ проводять роботи з прибирання території села (селища) власними силами.

Забезпечити чистоту на території села (селища) допомагають адміністративні комісії при сільських (селищних) радах, які уповноважені на накладання адміністративних штрафів на посадових осіб та громадян за порушення Правил благоустрою і утримання території сільської (селищної) ради. Можливо, цей метод не такий гуманний, але він дійсно сприяє забезпеченню чистоти у населеному пункті.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити