Актуальне запитання. Про виплату премії працівникам ОМС

В обраному У обране
Друк
Ковшова О., економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Березень, 2018/№ 3
Чи можна виплачувати премію до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС з урахуванням листа Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 № 3000/0/101-17 «Щодо виплати премій до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС»? Як тлумачити позицію Мінсоцполітики?

У своєму листі Мінсоцполітики звернуло увагу на два моменти: на виплату премії до державних і професійних свят та ювілейних дат керівним працівникам, посадовим особам, службовцям ОМС та на виплату таких премій робітникам ОМС. Відповідно компетентний орган вказує на необхідність використання спеціальних документів при вирішенні зазначеного питання, а саме:

наказу Мінпраці від 02.10.1996 № 77 (далі — наказ № 77) для оплати праці робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів;

постанову КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі — постанова № 268) для оплати праці керівних працівників, посадових осіб, службовців ОМС.

Керівники бюджетних установ мають право здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, у тому числі на преміювання та інші види заохочень, винагород тощо виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах. Вказане стосується й ОМС, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

На сторінках видання ми вже неодноразово наголошували на тому, що конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників ради визначають у Положенні про преміювання. На цьому наголосило й Мінсоцполітики.

Положення про преміювання ОМС, у тому числі селищними радами, розробляється самостійно, з дотриманням законодавства про службу в ОМС, норм постанови КМУ № 268 та наказу № 77.

Зокрема, керівникам надано право в межах:

— установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників визначати робітникам розмір премії залежно від їх вкладу в кінцеві результати роботи. При цьому конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується (п. 2 наказу № 77). Мінсоцполітики наголосило на тому, що виходячи з норми наказу № 77 «визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи» — ця премія є «виробничою». Отже, інших видів премій, зокрема, до професійних та інших свят, ювілейних дат наказом № 77 не передбачено;

— затвердженого фонду оплати праці здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці (п.п. 2 п. 2 постанови № 268). Отже, як зазначає профільне міністерство, на відміну від норм наказу № 77, у постанові № 268 передбачена можливість виплати керівним працівникам, посадовим особам, службовцям ОМС премій до державних і професійних свят та ювілейних дат.

Зауважимо: у Положенні про преміювання обов`язково визначають:

— коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної системи;

— показники та умови преміювання щодо кожної категорії працівників, які передбачають не лише право на одержання премії, а й її розмір;

— періодичність преміювання (місячна, квартальна або залежно від фінансових можливостей, виплата премій до державних і професійних свят та ювілейних дат) та строки виплати премії;

— порядок нарахування премії кожній категорії працюючих (керівникам, посадовим особам місцевого самоврядування, службовцям, робітникам);

— порядок та підстави для збільшення (чи зменшення) розміру премії окремим працівникам або позбавлення її повністю.

Мінсоцполітики зазначає, що оскільки розмір «виробничої» премії робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, граничними розмірами не обмежується, у Положенні про преміювання може бути передбачена можливість виплати цій категорії працівників у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці премії напередодні державних та ювілейних дат у більш високих розмірах.

Одночасно у листі йдеться про те, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

На думку редакції, ОМС має повне право передбачати можливість виплати робітникам ОМС у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці премії напередодні державних та ювілейних дат у вигляді, як рекомендує Мінсоцполітики, виробничої премії у більшому розмірі. І це не є порушенням норм діючого законодавства, оскільки ОМС утримуються за рахунок власних місцевих бюджетів і мають право самостійно розпоряджатись наявними фінансовими ресурсами своїх бюджетів.

Найкращим варіантом обґрунтування виплати будь-яких премій для ОМС є складення Положення про преміювання з урахуванням процедури якості преміювання, тобто з вимогами стандартів ДСТУ ISO 9000:2007 «Системи управління якістю. Основні положення і словник термінів», ДСТУ ISO 9001-2015 «Системи управління якістю. Вимоги» та ДСТУ ISO 9004-2012 «Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності».

Тобто у цьому разі у Положенні про преміювання будуть передбачені та дійсно обґрунтовані виплати усіх премій та це буде сприяти уникненню спірних питань при нарахуванні та виплаті премій працівникам. Інакше кажучи, Положення про преміювання буде давати у тих чи інших випадках відповідь на запитання про наявність чи відсутність у того чи іншого працівника права на премію та про її розмір, а також причину та підставу цього.

Нагадаємо: приклад такого Положення про преміювання ми наводили у № 11 газети за листопад 2017 року на с. 46.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити