Місцеве самоврядування, вересень, 2018/№ 9/1 спецвипуск

  • Медична практика: ліцензування провадження господарської діяльності Ми продовжуємо обговорювати процес реформування медицини в Україні. У попередньому номері1 ми торкнулися теми практичних аспектів автономізації закладів охорони здоров’я. Нагадаємо, що відповідно до постанови КМУ від 28.03.2018 № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення»2 отримання статусу комунального некомерційного підприємства, а також наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших дозвільних документів, передбачених законом, є одними з обов’язкових умов, які повинні виконати заклади охорони здоров’я для укладання договорів з Національною службою охорони здоров’я України, та переходу на нову систему фінансування медичного закладу.
  • Припинення права користування службовим житлом у судовому порядку Доволі поширеним явищем є продовження користування службовим житлом після припинення трудових відносин. Після направлення вимоги про звільнення наступним кроком є подання позову про виселення. Судова практика в цій категорії справ була досить неоднозначною, часто судами застосовувались строки позовної давності, внаслідок чого власник не міг виселити наймача після спливу трьох років із дати звільнення працівника. 16.07.2018 Велика Палата ВС сформулювала декілька правових висновків у цій категорії справ та відійшла від раніше сформованого висновку ВСУ від 27.01.2016 у справі № 6-2913 цс 15.
?

За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить