Теми статей
Обрати теми

Замовник, Інструкція та допорогові закупівлі

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Порядок здійснення допорогових закупівель, затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 351, яким замовники користувались досить довгий час, втратив чинність 19 березня цього року. На заміну цьому документу прийшла Інструкція про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»2, яка затверджена наказом ДП «Прозорро» від 19.03.2019 № 10. Про те, як саме відтепер необхідно закуповувати товари, роботи та послуги, вартість яких є меншою за порогову вартість, і поговоримо.

1 Далі за текстом — Порядок.

2 Далі за текстом — Інструкція.

Про Інструкцію

Інструкція визначає порядок використання електронної системи закупівель під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому ч. 1 ст. 2 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»3, з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, або оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без її використання.

3 Далі за текстом — Закон.

Треба сказати, що по суті Інструкція втілює у собі новий порядок проведення допорогових закупівель, який відміняє попередній Порядок здійснення допорогових закупівель, затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35.

Зауважимо, що Інструкцією було змінено терміни отримання пропозицій від учасників закупівлі – не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 3 тисячі гривень, але не перевищує 50 тисяч гривень, та не менше трьох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тисяч гривень. Але, в свою чергу, наказом ДП «Прозорро» від 20.03.2019 № 11 цей строк було змінено на «не менше двох робочих днів».

Попередньо авторизованим/авторизованим електронним майданчикам необхідно враховувати вимоги Інструкції при затвердженні власних регламентів.

Як завжди, кожен документ починається із визначення термінології. І треба сказати, що нічого нового терміни, які визначені в Інструкції, не містять. На відміну від попереднього Порядку Інструкція містить термін «закупівля», який співпадає із терміном «допорогова закупівля», яким ми керувалися раніше.

закупівля

придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена абзацами 2 і 3 ч. 1 ст. 2 Закону, шляхом здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про закупівлю

замовник закупівлі

це замовники, визначені в п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їх дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків

переможець

учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам та вимогам до предмета закупівлі, визначеним замовником, визнана найбільш економічно вигідною і якого замовник визначив переможцем.

Примітка. Попереднім Порядком переможцем вважався учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець допорогової закупівлі

учасник

як і раніше, це фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, або юридична особа, яка подала через електронну систему закупівель пропозицію для участі в закупівлі, оголошеній замовником згідно з Інструкцією

пропозиція учасника

пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у закупівлі відповідно до вимог, визначених замовником

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування електронної системи закупівель4 та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016 № 166.

4 Далі за текстом — ЕСЗ.

Під час проведення закупівлі в ЕСЗ інформація розміщується українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів і послуг), загальноприйняті міжнародні терміни).

Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.

Інформація може бути додатково розміщена англійською мовою за наявності відповідних функціональних можливостей авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

Важливим є те, що інформація, що розміщена українською мовою, є автентичною.

Як пам`ятаємо, попередній Порядок містив вимогу про те, що замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що були надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі «Кваліфікація» або «Переможець». Інструкція не містить такої вимоги.

Доступ користувачів до інформації про закупівлі, а також надання можливості замовнику, державним (зокрема, казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, проведення закупівель і учасникам брати участь у закупівлях здійснюється відповідно до Порядку функціонування ЕСЗ.

Усі документи і відомості, пов’язані з проведенням закупівлі, у тому числі з поданням пропозицій, подаються в електронному вигляді через ЕСЗ. Зауважимо, що Інструкція не містить положень, які стосуються режиму роботи ЕСЗ, прав, обов’язків користувачів, операторів та адміністратора, а також їх відповідальності.

Замовники можуть використовувати ЕСЗ з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а також оприлюднення звітів згідно з вимогами Господарського кодексу України.

Порядок застосування ЕСЗ

За новою Інструкцією закупівля в ЕСЗ передбачає такі етапи:

— оголошення про проведення закупівлі;

— період уточнення інформації, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі;

— подання пропозицій учасниками;

— електронний аукціон;

— розгляд пропозицій учасників;

— визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі.

Під час оголошення закупівлі в ЕСЗ розміщується інформація про:

1

замовника (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код)

2

замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорію, веб-сайт (у разі наявності), контактну особу замовника, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками

3

предмет закупівлі (вид, назва, код та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг, одиниця виміру, місце поставки, кінцева дата строку поставки)

4

очікувану вартість закупівлі (не може бути меншою ніж 3000 гривень) та включення/виключення податку на додану вартість (так/ні)

5

валюту закупівлі

6

розмір мінімального кроку пониження ціни (у межах від 0,5 відсотка до З відсотків очікуваної вартості закупівлі визначається у відсотках з обов’язковим перерахунком у грошові одиниці або у грошових одиницях з обов’язковим перерахунком у відсоток від очікуваної вартості)

7

інші критерії оцінки, крім ціни (питома вага нецінових критеріїв не може бути вищою ніж 30 %)

8

дату та час початку і закінчення періоду уточнень інформації про закупівлю, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі (не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує З тисячі гривень, але не перевищує 50 тисяч гривень, та не менше трьох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тисяч гривень)

9

дату та час початку і закінчення отримання пропозицій учасників (не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 3 тисячі гривень, але не перевищує 50 тисяч гривень, та не менше двох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тисяч гривень)

Як бачимо, за новими правилами гри така інформація стала більш змістовною та інформативною, ніж раніше.

Вимоги до предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії, визначені замовником, проект договору, інші документи можуть бути завантажені в ЕСЗ окремими файлами або в електронній формі з окремими полями в електронній системі закупівель. Замовником також може бути зазначена інформація стосовно джерела фінансування, виду та розміру забезпечення пропозицій учасників, іншої інформації, яку замовник вважає за потрібне зазначити.

Увага! Замовник має можливість вносити зміни в інформацію та документи щодо закупівлі до початку етапу подання пропозицій учасників. Уся історія внесених змін зберігається і доступна для перегляду користувачами. Якщо зміни вносяться до інформації і документів, які були завантажені окремими файлами, такі зміни додатково завантажуються у ЕСЗ окремими файлами.

Фізична/юридична особа на етапі періоду уточнень до кінця строку його завершення має можливість звернутися до замовника через ЕСЗ за роз’ясненням щодо інформації, розміщеної під час оголошення про закупівлю та щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення. Звернення щодо роз’яснення та/або вимога можуть бути подані в ЕСЗ як щодо всієї закупівлі, так й щодо окремого лоту.

Звернення щодо роз’яснення та/або вимога формуються лише в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

Усі питання/відповіді зберігаються в ЕСЗ та є доступними всім користувачам для перегляду. Інформація стосовно автора звернення щодо роз’яснення та/або вимоги в ЕСЗ є анонімною та не розкривається. Питання учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.

На етапі подання пропозицій до кінця строку його завершення учасники подають пропозиції в ЕСЗ шляхом заповнення електронної форми з окремими полями та завантаження інформації та документів у вигляді електронних документів через авторизовані/попередньо авторизовані електронні майданчики.

Увага! Кожен учасник має можливість подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про закупівлю частини предмета закупівлі (лота). Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, ЕСЗ не приймаються.

Учасник має можливість вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до кінцевого строку завершення етапу подання пропозицій учасників, визначеного замовником. Нічого нового тут немає, адже так само було й раніше. Вся історія внесених змін до пропозиції зберігається у ЕСЗ та стає доступною для перегляду користувачами після закінчення етапу електронного аукціону.

ЕСЗ надає можливість учаснику відкликати (анулювати) свою пропозицію до закінчення строку її подання, встановленого замовником.

Інформація, зазначена у пунктах 2, 3, 4 розділу Інструкції, яка подається окремими файлами, повинна мати розширення «.doc», «.docx», «.ppt», «.pptx», «.pdf», «.jpeg», «.png» та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Як бачимо, нічого нового.

Також забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.

Увага! Дата та час електронного аукціону призначаються ЕСЗ автоматично.

Перед початком етапу електронного аукціону ЕСЗ автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни пропозицій учасників. Інформація про учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення етапу електронного аукціону.

Якщо на етапі подання пропозицій учасників подано більше ніж одна пропозиція, ЕСЗ активує єдиний модуль «Аукціон». Якщо на етапі подання пропозицій учасників подано одну пропозицію, то ЕСЗ автоматично переходить до етапу розгляду пропозицій учасників.

Акцентуємо увагу, що Інструкція не передбачає переліку виключних підстав дискваліфікації учасника.

Усі користувачі мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом електронного аукціону.

Доступ учасників до єдиного модуля «Аукціон» здійснюється через авторизовані/попередньо авторизовані електронні майданчики. Перед початком електронного аукціону ЕСЗ робить паузу 5 хвилин, після чого автоматично оголошує раунд. У кожному раунді учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами — першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають можливість знизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Під час раунду до завершення часу подання ціни пропозиції учасник має можливість змінювати ціну/приведену ціну своєї пропозиції. У разі, якщо учасником не здійснюються дії щодо зміни ціни/приведеної ціни його пропозиції, ЕСЗ зберігається попередня ціна/приведена ціна пропозиції учасника і надається можливість наступному учаснику подати ціну/приведену ціну його пропозиції.

Аукціон проводиться в три етапи (раунди), пауза між раундами складає 2 хвилини.

На етапі розгляду пропозицій учасників ЕСЗ автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни / приведеної ціни.

Документи замовника з інформацією щодо переможця закупівлі та/або відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції завантажуються ним в ЕСЗ окремими файлами.

Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція учасника, у разі відхилення попередньої найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, визначається ЕСЗ автоматично. При цьому замовник повторно здійснює в ЕСЗ дії щодо визначення переможця закупівлі.

У випадку виявлення порушення протягом періоду уточнень та на рішення замовника по кваліфікації на етапі розгляду пропозицій учасник має можливість протягом 2 робочих днів через електронну форму в ЕСЗ звернутися до замовника з вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі.

З метою подання вимоги учасником заповнюються обов’язкові поля ЕСЗ, які містять наступну інформацію:

1

найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого (яких) ініціюється вимога

2

номер повідомлення про проведення закупівлі, щодо якого ініціюється вимога

3

підстави подання вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати

4

зміст вимог до замовника та їх обґрунтування

5

дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб — найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб — П. І. Б., ідентифікаційний номер / реєстраційний номер облікової картки

6

про платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи

Інформація щодо звернення з вимогою доступна всім користувачам в ЕСЗ. При цьому інформація про учасника, який звернувся з вимогою, є закритою.

Відповідь на таку вимогу учасника замовник має можливість надати через ЕСЗ протягом трьох робочих днів (раніше — календарних) з дня надходження вимоги учасника із зазначенням результату розгляду вимоги: «Задоволено», «Відхилено», «Не задоволено».

Після розміщення відповіді щодо вимоги замовником вона набуває статусу «розглянуто замовником» та ініціатор вимоги протягом 3 днів може оцінити відповідь шляхом визначення в ЕСЗ «Вимога задоволена»(відповідь ініціатора вимоги задовольнила) або «Вимога не задоволена» (відповідь ініціатора не задовольнила).

Розгляд вимоги не зупиняє в ЕСЗ процес проведення закупівлі.

На етапі визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі замовником, у разі прийняття замовником рішення про визначення переможця закупівлі, в ЕСЗ публікується інформація про намір укласти договір з переможцем закупівлі шляхом завантаження окремого файлу та ЕСЗ формується інформація про переможця закупівлі (назва переможця закупівлі, ціна його остаточної пропозиції, документи щодо пропозиції). Треба сказати, що раніше замовник мав опублікувати в ЕСЗ скан-копію документа з відповідним рішенням про переможця.

Замовник протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій завершує закупівлю в ЕСЗ шляхом підписання договору про закупівлю або її відміни.

Договір про закупівлю, що розміщується в ЕСЗ протягом двох робочих днів з дня його укладання, є у вільному доступі для перегляду користувачами.

У разі:

— відміни закупівлі замовник зазначає підстави про таку відміну шляхом заповнення відповідних полів та завантаження окремого файлу з відповідною інформацією;

— якщо до кінця завершення строку подання пропозицій учасників не зареєстровано жодну пропозицію, ЕСЗ автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася;

— якщо до кінця завершення строку розгляду пропозицій учасників замовником відхилені всі подані пропозиції учасників, ЕСЗ автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася.

У цілому Інструкція не зазнала кардинально нових змін у порівнянні із попереднім Порядком, але містить суттєві уточнення, на які треба звернути увагу та враховувати при плануванні та здійсненні закупівель у подальшому.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі