Теми статей
Обрати теми

УСЗН та ОТГ: взаємодія у сфері соцзахисту

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Місцеве самоврядування Квітень, 2019/№ 4
Друк
Наразі в об’єднаних територіальних громадах1 розпочато кропітку роботу у сфері покращення адміністрування соціальних послуг. Кожна ОТГ обирає свій варіант моделі з надання послуг соціального захисту, аби забезпечити якісне життя пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, працездатних осіб, дітей та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. У пошуках свого варіанту дуже гостро постає питання взаємодії між управліннями у сфері соціальної підтримки населення2 та ОТГ. Як налагодити таку взаємодію та з чого почати, поговоримо далі.

1 Далі за текстом — ОТГ

2 Далі за текстом розглядаємо управління соціального захисту населення УСЗН.

Угода про взаємодію

Уніфікована структура управління у сфері соціальної підтримки населення, на жаль, наразі відсутня. У виконавчих органах рад ОТГ створюються різні типи структурних підрозділів, які покликані вирішувати проблеми різних верств населення. Як правило, це:

1

управління/відділи надання соціальних послуг

2

відділ соціального захисту

3

відділ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення

4

відділ сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення

5

відділ соціальної допомоги

6

відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення

7

відділи охорони здоров’я та соціальної сфери

8

сектори соціального захисту населення

9

відділення соціальної допомоги вдома

10

соціально-гуманітарні відділи

Тобто, саме вивчивши особливості своєї структури, ОТГ може розробити власну ефективну форму взаємодії між ОТГ та УСЗН. Як рекомендують ОТГ, які вже успішно впорались із цим завданням, саме залежно від обраної структури підрозділу та вивчення його функцій обирається найдієвіша форма взаємодії між ОТГ та УСЗН.

Позитивним прикладом зазначеного є досвід Омельницької ОТГ Полтавської області. У цій громаді створено цілісну систему управління та надання послуг населенню. А починала громада саме із аналізу своєї структури.

Щодо забезпечення соціальної підтримки населення та захисту прав дітей у цілому окремі ОТГ характеризуються низькою інституційною спроможністю. Це пов`язано із тим, що у них взагалі відсутні управлінські структури для організації соціального захисту та соціальної роботи у громаді або з тим, що їх робота не є налагодженою (зокрема, чітко не визначені повноваження створених підрозділів, а тому налагодити взаємодію з УСЗН не вбачається можливим, бо не зрозуміло, які функції виконує сам підрозділ чи відділ, а які можна передати в УСЗН).

ОТГ повинно самостійно вирішити, яким чином у громаді буде відбуватись соціальний захист у новоствореній адміністративній одиниці або тій, яка вже функціонує: чи це будуть свої соціальні установи, чи робота буде здійснюватись за договором із соціальними службами, у тому числі спираючись на угоду про взаємодію.

Останній варіант наразі є оптимальним, оскільки в ОТГ відсутній досвід надання послуг у сфері соціального захисту. І знадобляться роки, аби мати власний успішний досвід у цій сфері. У такому разі взаємодія із УСЗН є оптимальним варіантом, який не лише економить час, але й надає можливість досягти потрібного результату.

Треба сказати, що динаміка розвитку соціальної сфери в ОТГ відбувається досить повільно, особливо у великих громадах. Переважно більшість ОТГ орієнтуються на районні структурні підрозділи з питань соціального захисту та служби, з якими укладають угоди про взаємодію.

За практикою у разі утворення соціального підрозділу/відділу підписується Угода про взаємодію між ОТГ та управлінням соціального захисту в сфері надання послуг із соціальної підтримки населення.

Метою такої угоди є організація співпраці в сфері забезпечення якісного виконання покладених на сторони завдань (надання державної соціальної допомоги, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пільги, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого побутового палива та інші соціальні виплати, встановлені законодавством України).

Треба зазначити, що не існує типової або універсальної угоди про взаємодію між ОТГ та УСЗН. Оскільки кожна ОТГ має свої територіальні особливості та потреби.

Скласти таку угоду (яка в подальшому обов`язково має зазнавати змін, аби стати досконалішою) і є завданням як ОТГ, так і УСЗН у рівній мірі. Для того, аби плідно взаємодіяти, необхідно сідати за стіл переговорів та визначати точки дотику. Тобто створити систему співпраці, визначити межі відповідальності працівників, їх взаємодію між собою.

Увага! Досвід взаємодії інших ОТГ та УСЗН саме на конкретній громаді може й не запрацювати. Але взяти за основу їх здобутки та накласти їх на свої потреби й вдосконалити — це і варто зробити.

Треба сказати, що найважливіше питання, яке треба вирішити, — це доступ до бази даних УСЗН та виокремлення механізму роботи з нею.

Варто розуміти, що такий доступ може надаватись лише з дозволу керівництва УСЗН і без такої бази даних ОТГ не зможе повноцінно надавати послуги у сфері соціального захисту. Оскільки створення бази з нуля є дуже довготривалим процесом. Тому найкращим варіантом є робота із вже створеною та актуальною базою даних, яку з часом можна доповнювати. Додамо, що створення нової бази — дороговартісне задоволення для будь-якої ОТГ.

Надаємо примірний зразок угоди про взаємодію:

img 1

img 2

img 3

Звернемо увагу на те, що в угоді можна більш детально прописати умови взаємодії між УСЗН та ОТГ, оскільки наданий варіант є базовим.

Зокрема:

1

передбачити межі відповідальності сторін (визначити працівників, які будуть мати доступ до бази даних, умови та підстави надання їм такого доступу (зокрема, тільки в межах робочого часу тощо), механізм передачі такого доступу в разі тимчасової відсутності (лікарняного, відпустки) іншій особі), визначити матеріально відповідальних осіб за техніку та пристрої, паперові документи (за наявності), які будуть використовуватись в роботі обома сторонами, скласти в довільній формі журнал обліку доступу до бази даних (визначає П. І. Б. особи, яка мала доступ до бази, час користування, передачу іншій особі).

Так само можна контролювати й використання паперових документів, якщо у цьому є потреба

2

окреслити питання навчання працівників ОТГ працівниками УСЗН (визначити кількість осіб, які потребують навчання, зокрема і щодо роботи з базами даних соціального захисту, та які зможуть у подальшому навчати інших працівників ОТГ при роботі із базою даних УСЗН, визначити періодичність та строки навчання).

Формами проведення навчання можуть бути семінари, «круглі столи», наради, презентації тощо

Як правило, для доступності соціальних послуг жителям громади згідно з рішенням ОТГ (виконавчого комітету) про організацію робочих місць працівників відділу соціального захисту населення є потреба в організації віддалених робочих місць.

За практикою багатьох ОТГ найкращим варіантом у таких випадках є використання мобільного кейсу, який представляє собою комплект сучасної портативної техніки. Увесь мобільний офіс вміщується в компактний металевий кейс. У ньому, як правило, ноутбук, портативні сканер та принтер, 4G USB модем для доступу до Інтернету, акумулятор (який забезпечує роботу на 56 годин) та веб-камера, зчитувач ID-карток.

Увага! Як свідчить практика, такий кейс громади можуть отримати відповідно до участі у міжнародних проектах або придбати за власні кошти. В обох випадках кейс повинен перебувати на балансі ОТГ.

В ОТГ має бути визначений порядок користування таким кейсом (особи, які мають до нього доступ, порядок передачі такого кейсу іншим особам (як працівникам УСЗН, так і працівникам відділу соціального захисту населення), особливості обслуговування програмного забезпечення, внесення нових даних, алгоритм надання адміністративних послуг із використанням кейсу тощо). Це може бути оформлено внутрішнім документом (наприклад, відповідним порядком використання мобільного кейсу).

Досвід взаємодії ОТГ із УСЗН

Поглянемо на перспективну практику соціальної роботи в територіальних громадах і розробки на їх базі технологічних рішень для впровадження інтегрованої моделі із соціального захисту населення.

Березівська ОТГ Сумської області

У Березівській ОТГ вже зроблено важливі кроки щодо вивчення потреб у соціальних послугах кожної сім’ї, зокрема розроблено дорожню карту вирішення виявлених проблем. Задля забезпечення якісного соціального захисту утворено відділ соціального захисту населення, створені фронт-офіси в чотирьох старостатах, де прийом здійснюють посадові особи вказаного відділу на віддалених робочих місцях. З липня 2017 року в ОТГ функціонує Служба у справах дітей.

Завдяки плідній праці мешканці громади тепер мають можливість отримати соціальну підтримку, звернувшись до Центру первинної медико-санітарної допомоги, Територіального центру соціального обслуговування Березівської сільської ради, Служби у справах дітей, відділу освіти, молоді та спорту, Березівської публічної територіальної бібліотеки, що функціонують на території ОТГ.

Серед переліку соціальних послуг, що надаються в ОТГ, можна виділити соціально-побутові, соціальнопедагогічні, соціально-медичні, юридичні, послуги з працевлаштування, інформаційні послуги (соціальна профілактика), консультування, посередництво (медіація), кризове та екстрене втручання, соціальний супровід (патронаж), послуги з влаштування до сімейних форм виховання, сімейний патронат.

На сьогодні налагоджена тісна співпраця між Березівською сільською радою та управлінням соціального захисту населення Глухівської райдержадміністрації, зокрема сторонами підписано Угоду про взаємодію у сфері соціального захисту населення.

Між тим забезпечено взаємодію з Глухівським міськрайцентром зайнятості та Глухівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Сумської області.

Миколаївська ОТГ Дніпропетровської області

Оскільки наразі немає чіткого механізму взаємодії між ОТГ і територіальними органами соціального захисту, а в громадах немає спеціалізованих кадрів та матеріально-технічного забезпечення, на Дніпропетровщині знайшли вихід із ситуації у новітніх технологіях.

Завдяки участі в програмі «Менеджер змін» за програмою німецької урядової організації GIZ начальник управління соціального захисту населення в Петропавлівському районі розробив проект «Інтегрована модель роботи соцзахисту в умовах децентралізації».

Була розроблена комп’ютерна програма, яка дозволяє заходити в старостатах і в центральному офісі ОТГ в базу даних районного управління соціального захисту. Таким чином спеціалісти на місцях можуть надавати адміністративні послуги, пов’язані з виплатами державної допомоги, субсидій, а також пільгами. Тобто у громаді не треба створювати величезну організацію, яка надаватиме послуги із соціального захисту населення. Вони користуватимуться готовою базою управління, яка вже створена спеціалістами органу соцзахисту.

За основу цієї моделі програми була взята програма м. Бердянська, яку адаптували під потреби громади. У Бердянську система працювала лише в межах управління соцзахисту, а з невеликим доповненням вона може працювати як віддалений доступ для ОТГ.

З такою програмою можна знайти людину в базі за будь-якою ознакою: прізвище, паспорт, ідентифікаційний код. У головному меню програми є навіть фіксація інформації про повторне звернення особи. Якщо вона звертається вперше, то справу створюють заново, інформація вноситься у базу даних.

У програмі також є можливість додавати відскановані документи заявника, тож завдяки програмі паперове оформлення поступово відходить. Створена програма дбає і про правильність заповнення документів: якщо є помилка, програма не реєструє документ та не вносить його в базу даних. У кінці дня є можливість сформувати єдиний реєстр усіх справ, прийнятих на території ОТГ, до передачі в УСЗН.

Не обійшли стороною новації й в УСЗН, зокрема зміни торкнулись роботи архіву: для швидкого пошуку паперових документів кожній особовій справі присвоюється індивідуальний штрих-код.

Для втілення цієї ідеї УСЗН придбало термопринтер і сканери. Відтак у штрих-коді запрограмовані дані про особу й види допомоги. За кодом можна встановити дату звернення людини за виплатами.

У випадку, якщо спеціалісту потрібно взяти якусь особову справу в архіві, він використовує власний бейджик зі штрих-кодом. Працює це так: працівник архіву проводить сканером по особовій справі заявника і по бейджику спеціаліста тоді інформація фіксується в базі даних і вже відомо, де знаходиться справа, який спеціаліст займається її обробкою.

Слобожанська ОТГ Дніпропетровської області

З метою забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту населення і захисту прав дітей, з 01.08.2017 у Слобожанській ОТГ Дніпропетровської області створені відділ соціального захисту населення та служба у справах дітей. Затверджені Положення про відділ соціального захисту населення та служба у справах дітей.

20.09.2017 на засіданні виконавчого комітету Слобожанської селищної ради прийнято рішення «Про запровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населенню Слобожанської ОТГ», яким затверджено Дорожню карту з впровадження моделі, перелік індикаторів досягнення цілей з впровадження моделі, перелік послуг із соціальної підтримки населення, що надаються мешканцям Слобожанської ОТГ.

Досвід роботи ОТГ у цьому напрямі показав, що необхідно внести корективи до плану дій щодо наближення надання соціальних послуг до мешканців громади. З цієї причини у 2018 році була переглянута створена Дорожня карта та у квітні 2018 року на засіданні сесії була затверджена оновлена Дорожня карта.

Окрім цього, між Слобожанською селищною територіальною громадою та управлінням соціального захисту населення Дніпровської районної державної адміністрації укладено угоду в сфері надання послуг із соціальної підтримки населення. Спеціалісти відділу соціального захисту населення, служби у справах дітей та фахівці комунального закладу «Милосердя Слобожанської селищної ради» тісно співпрацюють з іншими установами, відділами виконкому селищної ради та районними організаціями. Проводяться спільні тренінги, співбесіди та інші заходи. Під час таких зустрічей напрацьовуються спільні плани щодо подальшої роботи в покращенні надання соціальних послуг населенню та виявлення сімей і осіб, які потрапили в складні життєві обставини.

Протягом 2017 року прийом громадян з питань надання різних видів державних допомог, пільг, компенсацій та субсидій здійснювався спочатку відділом соціально-гуманітарної політики виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (січень-березень), потім — Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (квітень-липень).

Варто зазначити, що для співпраці з УСЗН в ОТГ чітко окреслили завдання спеціалістів відділу соціального захисту населення. Зокрема, працівники відділу:

1

проводять співбесіду з питань соціального захисту населення

2

консультують з питань надання державних допомог, пільг, субсидій та компенсацій

3

допомагають особі у зборі документів та заповненні необхідних бланків заяв та декларацій

4

надають запити до різних підприємств, установ та організацій

5

здійснюють прийом документів

6

реєструють прийняті заяви у відповідному журналі та видають отримувачу на руки відривний талон

7

ведуть журнал особистого прийому громадян

8

здійснюють перевірку відомостей, наведених у заяві та декларації

9

проводять звірку із сформованою базою отримувачів та, у разі необхідності, вносять зміни

10

готують документи до передачі до УСЗН (формують особові справи)

11

передають особові справи до УСЗН із реєстрами передавання документів (одночасно до УСЗН надсилається електронний формат цього реєстру)

12

обробляють відпрацьовані УСЗН реєстри, в яких зазначається результат розгляду заяв отримувачів (термін надання, призначена сума, причина відмови та інше)

13

повідомляють заявника про прийняте рішення УСЗН

14

видають повідомлення про результати розгляду заяв

Відділ тісно співпрацює зі Степнянським старостинським округом у с. Степове. У старостаті створено віддалене робоче місце, де прийом документів здійснює фахівець соціальної роботи та надання соціальних послуг.

З вересня 2017 року було змінено порядок передачі прийнятих заяв та документів до районного управління соціального захисту населення. Відтепер прийняті у повному комплекті документи передаються до управління протягом 24 годин, а не раз у тиждень, як було раніше. Налагоджено обмін електронними реєстрами передачі особових справ до управління. Впроваджено надання в електронному вигляді результатів розгляду прийнятих заяв на надання соціальних допомог (призначена сума, періоди призначення, причини відмови та інше).

За 2017 рік всього прийнято та зареєстровано 1176 заяв на призначення 1337 державних допомог, на вирішення права на призначення субсидії — 745. Протягом 2017 року звернулось 6768 мешканців Слобожанської ОТГ, які отримали першу інформацію з питань надання соціальної допомоги, субсидії і соціальних послуг та процедури їх призначення (хто має право на призначення допомоги, які документи потрібно подати, куди потрібно звернутись з того чи іншого питання, де одержати певну довідку, консультацію тощо), отримали інформацію про стан розгляду раніше поданої заяви на призначення допомоги, субсидії.

За 2018 рік, станом на 01.07.2018, прийнято 434 заяви на призначення 490 державних соціальних виплат та компенсацій, на субсидію — 870 заяв. Надано консультацій 3059 громадянам громади. Видано 949 повідомлень про результати розгляду наданих заяв. Особам, які не зареєстровані, але фактично проживають на території громади, видано 294 довідки про фактичне місце проживання.

Також одним із досягнень спеціалістів соціального захисту громади є ініціативно створені власні бази — база осіб з інвалідністю та багатодітних сімей, з повною інформацією для надання допомоги, база копій стандартних довідок; сформована електронна база усіх отримувачів допомог та призначених виплат — це ті механізми, які вдалося створити менше ніж за рік. І вони вже підтвердили свою ефективність.

З лютого 2018 року до кінця 2018 року організовані сумісні виїзди спеціалістів служби у справах дітей, відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради та фахівців КЗ «Милосердя Слобожанської селищної ради» до мешканців житлового масиву Молодіжний (II відділення смт Слобожанське) та до старостинського округу с. Степове щодо прийому громадян і надання послуг за місцем проживання заявників.

Восени 2018 року стартував проект Асоціації об’єднаних територіальних громад «Повноваження і послуги соціального захисту в ОТГ» — системи надання послуг соціального захисту в об’єднаних територіальних громадах.

У рамках проекту плануються:

— розробка збірки кращих практик у сфері надання послуг соціального захисту;

— розробка реєстру послуг соціального захисту для населення в ОТГ, а також моделювання системи надання послуг соціального захисту;

— організація семінарів з моделювання системи послуг соціального захисту населення в ОТГ;

— розробка для обраних об’єднаних територіальних громад Програм соціального захисту;

— ознайомлення громад — учасниць проекту з польським досвідом у сфері соціального захисту населення у гмінах;

— поширення напрацьованого досвіду серед ОТГ.

Проект співфінансується у рамках програми польської співпраці задля розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща та реалізується у партнерстві з Фондом Міжнародної Солідарності.

Дорожня карта

Для того щоб визначити повноваження кожної зі сторін, ОТГ варто попрацювати над створенням Дорожньої карти з впровадження в ОТГ власної моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населення. Вона може мати наступний вигляд (за необхідності можна вносити доповнення необхідної інформації та змінювати її):

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

1. Прийняття рішення про запровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населення ОТГ

рішення сесії місцевої ради

2. Затвердження графіку виїздів «мобільного соціального офісу»

виконавчий комітет місцевої ради

3. Здійснення виїзного обслуговування населення ОТГ щодо прийому громадян і надання послуг за місцем реєстрації заявників в режимі «мобільного соціального офісу»

виконавчий комітет місцевої ради

4. Визначення переліку соціальних послуг із соціальної підтримки населення ОТГ

рішення виконавчого комітету

5. Визначення надавачів соціальних послуг із соціальної підтримки населення

рішення виконавчого комітету

6. Підписання угоди про співробітництво (у тому числі щодо організації автоматизованої передачі та прийняття документів для попереднього розгляду і прийняття рішень) з управління соціального захисту населення

відділ соціального захисту населення міської ради

7. Навчання посадових осіб (комунікативні навички, техніка ведення співбесіди, належне виконання функцій з прийняття, оброблення, зберігання документів, у тому числі в програмі автоматизованої обробки документів, інформування громадян про прийняті рішення тощо)

управління соціального захисту населення, відділ соціального захисту населення місцевої ради,

старости громади

8. Забезпечення спеціалістів з прийому документів персональним комп’ютером, сканером, телефоном

ОТГ

9. Визначення потреби громади у соціальних послугах, планування та включення до бюджету ОТГ відповідних видатків

відділ соціального захисту населення місцевої ради

Постійно

10. Розробка методичних матеріалів з питань виконання функцій з прийняття, оброблення, зберігання документів, техніка ведення співбесіди

відділ соціального захисту населення місцевої ради

11. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення із залученням засобів масової інформації щодо змін в організації прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціальної підтримки

відділ соціального захисту населення місцевої ради, старости

12. Моніторинг запровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населення ОТГ

відділ соціального захисту населення місцевої ради

Впродовж усього часу взаємодії між ОТГ та УСЗН

Зауважимо, що головне завдання роботи мобільного офісу — наблизити представників ОМС та державних установ до людей, сприяння у вирішенні конкретних проблем населення. Мета мобільного соціального офісу — задоволення проблем максимально можливої кількості мешканців та спростити доступ до правосуддя малозабезпечених осіб з інвалідністю та інших вразливих верств громадян.

Найчастіше до такого офісу звертаються жителі віддалених районів та внутрішньо переміщені особи для роз’яснення законодавства та консультацій з питань соціального захисту.

Звернемо увагу на досвід щодо вивчення потреб населення у соціальних послугах, ініційоване ГО «Маріупольська спілка молоді» у співпраці з міською владою м. Маріуполь.

Дослідження якості надання соціальних послуг та потреб громади у послугах тут проводили в 4 етапи: попередній збір та аналіз статистики (визначення чисельності фактичних та потенційних отримувачів соціальних послуг, визначення наявних соціальних програм та служб у населеному пункті), дослідження потреб у соціальних послугах та якість їх надання (визначення індивідуальних потреб потенційних отримувачів за видами соціальних послуг, визначення рівня задоволення потреб отримувачів послуг, вивчення думки отримувачів послуг, спостереження за умовами надання послуг), підсумковий аналіз (визначення головних проблем та стратегічних пріоритетів розвитку соціальних послуг, розроблення конкретних пропозицій та плану заходів для розвитку і оптимізації системи надання соціальних послуг).

У той же час Острожецька ОТГ Рівненської області вирішила скласти соціальну картку громади, аби чітко уявляти категорії населення, які потребують соціальної уваги та підтримки. Адже у місцевої влади не було чіткого уявлення про склад та категорію населення, яке проживає на її території.

Щоб вирішити це питання, після довгих обговорень місцева влада вирішила скласти соціальну картку громади. Для втілення цієї ідеї у життя тут провели демографічний аналіз населення, аби чітко розуміти, скільки на території ОТГ дітей дошкільного та шкільного віку, дорослого населення, пенсіонерів, соціально незахищених громадян та тих, хто потребує допомоги.

Якщо ви ще не знайшли шляху налагодження взаємодії — можете почати з ідей, які інші ОТГ успішно використовують.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі