Теми статей
Обрати теми

Соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Місцеве самоврядування Квітень, 2019/№ 4
Друк
Новостворені ОТГ намагаються привести у відповідність до норм чинного законодавства передані їм облікові справи із соціального квартирного обліку, зокрема, громадян, які були взяті на облік із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. У зв’язку з чим виникає безліч запитань стосовно належної комплектації таких справ, необхідності перевірки підстав продовження перебування конкретних осіб на обліку зі сплином тривалого часу та зміною обставин їх життя, які пропоную обговорити у статті.

Статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Відповідно до законодавства про охорону дитинства статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, — визначене відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення й отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування.

Статтею 1 Закону України від 26.04.01 № 2402-III «Про охорону дитинства»1, ст. 1 Закону України від 13.01.05 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»2 передбачено, що статусу дитини-сироти набуває дитина, в якої померли чи загинули батьки; статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, набувають діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним із відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні діти. Особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є особи віком від 18 до 23 років, в яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

1 Далі за текстом — Закон № 2402.

2 Далі за текстом — Закон № 2342.

Процедура набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, визначена Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини3, затвердженим постановою КМУ від 24.09.08 № 866.

3 Далі за текстом — Порядок № 866.

Так, відповідно до пунктів 21 — 25 Порядку № 866 рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради ОТГ за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей.

Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

1

батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду

2

які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду

3

батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду

4

батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану

5

батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду

6

батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду

7

батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартою, що підтверджується ухвалою слідчого судді (суду)

8

батьки яких знаходяться у розшуку органами Національної поліції, пов’язаному з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів Національної поліції про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження

9

у зв’язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов’язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ

10

підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС

11

батьки яких не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку із перебуванням батьків на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції, що підтверджується актом, складеним службою у справах дітей за формою згідно з додатком 11

12

розлученим із сім’єю, визнаним біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (за наявності письмової інформації територіального органу ДМС про розшук батьків або інших законних представників і відсутність відомостей про їх місцезнаходження)

Статтею 26 Порядку № 866 передбачено, що дитина втрачає статус дитини-сироти у разі:

1

усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду

2

визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини

3

встановлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини

Статтею 27 Порядку № 866 передбачено, що дитина втрачає статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі поновлення піклування обох або одного з батьків на підставі:

1

скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав

2

поновлення матері, батька дитини у батьківських правах

3

скасування рішення суду про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав

4

рішення суду про повернення батькам дитини, яка в судовому порядку була відібрана у них

5

скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними

6

рішення суду про визнання матері, батька дитини дієздатними

7

скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини померлими

8

скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини безвісно відсутніми

9

усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду

10

визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження

12

встановлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини

13

документів, що підтверджують особу дитини, відомостей про батьків та висновку органу опіки та піклування про можливість передачі батькам (або одному з них) дитини, у тому числі дитини, якій надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, на підставі підпунктів 11 і 12 пункту 24 цього Порядку

14

довідки про повернення матері, батька з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти, заяви матері, батька, поданої районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації виконавчому органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади, про повернення їм дитини та висновку цього органу про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові

Дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, також у разі досягнення нею повноліття.

Отже, особи, які по теперішній час перебувають на соціальному квартирному обліку ОМС і яким вже виповнилось 23 і більше років, відповідно до наведених норм законодавства вже не є особами з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, але, незважаючи на втрату статусу, мають бути забезпечені соціальним житлом.

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом

Перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на соціальному квартирному обліку, питання взяття/зняття з такого обліку врегульовані Житловим кодексом Української РСР, Законом України від 12.01.06 № 3334-IV «Про житловий фонд соціального призначення»4, Законом України від 15.01.05 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»5, Порядком взяття громадян на соціальний квартирний облік6, затвердженим постановою КМУ від 23.07.08 № 682.

4 Далі за текстом — Закон № 3334.

5 Далі за текстом — Закон № 2342.

6 Далі за текстом — Порядок № 682.

Відповідно до ст. 33 Закону № 2342 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомі сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування.

Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб.

Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, ОМС забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Порядок забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа затверджується КМУ. Рекомендуємо з ним ознайомитись.

Соціальне житло, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа для проживання, має відповідати санітарним і технічним вимогам.

Відповідно до ст. 10 Закону № 3334 соціальний квартирний облік здійснюється відповідними ОМС за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для внутрішньо переміщених осіб — за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб), які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.

Законодавством передбачено три самостійні підстави для взяття на соціальний квартирний облік.

Так, правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України:

1

для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону

2

середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік із розрахунку на одну особу в сумі меншій від величини опосередкованої вартості найму житла в цьому населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством

3

внутрішньо переміщені особи, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйновано (знищене) або пошкоджене до стану, не придатного для проживання, внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону № 3334 право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла, мають: діти-сироти, для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону, та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей житла у власності, а також особи з їх числа при завершенні ними строкової служби у Збройних Силах України або при поверненні їх з установ, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі, — протягом місяця.

Пунктом 2 Порядку № 682 передбачено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, беруться на облік відповідними ОМС за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Взяття на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — за їх заявою.

До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа додаються:

1

копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа

2

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа

3

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа

4

довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання

Пунктом 11 Порядку № 682 передбачено, що ОМС може зняти громадянина, який користується правом на отримання соціального житла, з обліку у разі:

1

подання ним заяви про зняття з обліку

2

втрати підстав, що дають право на отримання соціального житла

3

виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту

4

отримання ним в установленому порядку кредиту для будівництва чи придбання житла

5

надання йому в установленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку

6

виявлення в документах, поданих згідно з п. 2 цього Порядку, недостовірних відомостей, а також неправомірних дій посадових осіб зазначеного органу під час вирішення питання про взяття на облік

Рішення про зняття громадянина з обліку приймається ОМС не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав.

Повідомлення про зняття з обліку надсилається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів після прийняття такого рішення за формою згідно з додатком 8 із зазначенням причини.

Отже, виходячи з положень вказаних вище статей можливо дійти висновку, що реалізація дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, права на житло не пов’язана із втратою їх статусу і тому, навіть якщо така особа, перебуваючи у черзі на житло, досягає повноліття, то незалежно від цього залишається на такому обліку до повної реалізації її права на державну підтримку (надання соціального житла).

Увага! Зняти таку особу із соціального квартирного обліку ОМС має право тільки за наявності однієї з підстав, передбачених п. 11 Порядку № 682.

Наприклад, якщо така особа отримує у власність/користування придатне для проживання житло, виїжджає на постійне місце проживання до іншого населеного пункту, отримує у приватну власність земельну ділянку для будівництва приватного житлового будинку тощо.

Моніторинг

Частиною 8 ст. 9 Закону № 3334 передбачено, що ОМС ведуть щорічний моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку або вже отримали таке житло.

Відповідно до пунктів 1, 2, 4 — 6 Порядку проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними, затвердженого постановою КМУ від 23.07.08 № 682, ОМС проводять щороку моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей і доходів наймачів житла, що належить до житлового фонду соціального призначення, та членів їх сімей, які проживають разом із ними.

Моніторинг сукупного доходу громадян, що перебувають на обліку, проводиться ОМС на підставі: довідки про доходи громадянина та членів його сім’ї за попередній рік; відомостей про майно, у тому числі земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на дату уточнення списків громадян, що перебувають на обліку.

ОМС для проведення моніторингу надано право з власної ініціативи або за зверненням громадян, громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади чи наглядової ради у сфері розподілу соціального житла робити запит до відповідних органів щодо надання документального підтвердження достовірності відомостей, які містяться у поданих громадянином документах.

За результатами розгляду документів, поданих для проведення моніторингу, ОМС приймає не пізніше ніж протягом семи робочих днів одне з таких рішень:

про підтвердження права громадянина на подальше перебування на обліку або про зняття його з обліку як такого, що втратив право на отримання соціального житла

про продовження строку дії договору найму соціального житла або про ініціювання розірвання такого договору з громадянином, який втратив право на проживання у соціальному житлі, та подання відповідного позову до суду

ОМС надсилає громадянинові не пізніше ніж протягом семи робочих днів повідомлення про прийняття відповідного рішення із зазначенням дати його прийняття; інформує щороку територіальну громаду про результати проведеного моніторингу шляхом оприлюднення не пізніше ніж до 1 лютого наступного року списків громадян, що перебувають на обліку, на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації.

Увага! Оскільки особи з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, зараховуються на облік за умови, якщо таке житло є єдиним місцем проживання або останні мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону, тобто незалежно від сукупного середньомісячного доходу на одну особу, моніторинг ОМС відносно такої категорії осіб проводиться переважно в частині перевірки відомостей про майно, що перебуває в їх та членів їх сім’ї, які проживають разом з ними, власності.

У разі, якщо при перевірці будуть виявлені обставини, що дають підстави для зняття осіб вказаної категорії з квартирного обліку, ОМС відповідно до визначеної вище процедури має право прийняти відповідне рішення.

Єдиний державний реєстр громадян

З метою забезпечення прозорості ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та громадського контролю за розподілом і наданням житлових приміщень, постановою КМУ від 11.03.11 № 238 затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов7.

7 Далі за текстом — Порядок № 238.

Відповідно до п. 3 Порядку № 238 держателем Реєстру є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, яке погоджує технічні завдання на функціонування Реєстру з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Державним агентством з питань електронного урядування.

На виконавчі органи рад, підприємства, установи та організації, що ведуть облік громадян, покладено обов’язок подання для внесення до Реєстру щомісяця до 15 числа реєстратору інформації, яка містить передбачені законодавством відомості про громадян, за формою, встановленою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за погодженням з Міністерством економічного розвитку та торгівлі та Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Форма подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.05.11 № 47 (ср. ).

Для заповнення форми громадяни, які перебувають на такому обліку, надають виконавчим органам відповідних рад документи з відповідними даними щодо себе як суб’єкта квартирного обліку, житлового приміщення за місцем проживання, прийняття на квартирний облік, відомості про членів своєї сім’ї тощо.

Тож, якщо при передачі справ соціального квартирного обліку виявиться відсутність таких документів або даних, ОМС має зобов’язати громадян із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, подати такі документи задля упорядкування облікових справ та передання таких відомостей до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Це дуже важливо та потребує окремої уваги.

Посадові особи виконавчих органів відповідних рад, що відповідають за подання інформації про громадян, та реєстратор несуть персональну відповідальність за недостовірність поданих (внесених) до Реєстру даних згідно із законом.

Розуміючи існуючі проблеми із утворенням фондів соціального житла на території відповідних рад або взагалі, їх відсутність, виходячи з наведених положень законодавства, радимо ОМС дуже ретельно та виважено вирішувати питання щодо перегляду підстав для перебування осіб із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які так і не отримали таке житло. Це допоможе уникнути відповідальності за порушення житлових прав та законних інтересів осіб вказаної категорії.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі