Теми статей
Обрати теми

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою

Літвінов Ростислав, начальник відділу правового забезпечення діяльності ради та комунальної власності виконавчого апарату Харківської районної ради, магістр державного управління
Питання благоустрою населених пунктів завжди є одними з найактуальніших та порою найболючіших як для населення, так й для місцевої влади. Доступність і безпека споруд, охорона та утримання зелених насаджень, вулично-дорожньої мережі, питання освітлення та поводження з відходами, та ще сотні інших питань щоденно вирішуються на місцевому рівні. І логічним є той факт, що питання контролю є вкрай важливим для цієї сфери. 19 лютого 2019 року набрала чинності постанова КМУ від 13.02.2019 № 97 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями»1.

1 Далі за текстом — постанова № 97.

Почнемо з головного та зазначимо, що Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів»2 визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

2 Далі за текстом — Закон № 2807.

В свою чергу благоустрій населених пунктів передбачає:

— розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

— організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

— створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

Система благоустрою населених пунктів включає:

— управління у сфері благоустрою населених пунктів;

— визначення суб’єктів та об’єктів у сфері благоустрою населених пунктів, організацію благоустрою населених пунктів, а також стандартизацію і нормування у сфері благоустрою населених пунктів;

— фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів, а також здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

Відповідно до ст. 5 Закону № 2807 управління у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства3, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, ОМС та інші органи влади в межах їх повноважень.

3 Нагадаємо, у нас це Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

В свою чергу ст. 39 Закону № 2807 передбачає, що державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів здійснюється місцевими державними адміністраціями.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»4.

4 Далі за текстом — Закон № 877.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону № 877 КМУ прийняв постанову № 97, якою затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, є:

розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів

наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів представлено у Таблиці.

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (01)

— порушення правил благоустрою населених пунктів;

— самовільне зайняття територій (частини територій) об’єктів благоустрою населених пунктів;

— пошкодження (руйнування чи псування), забруднення (засмічення) вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, інших об’єктів благоустрою населених пунктів та їх елементів;

— порушення екологічних, санітарно-гігієнічних вимог під час утримання та експлуатації об’єктів благоустрою населених пунктів, їх елементів, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів

— ушкодження здоров’я людини;

— смерть людини

— розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;

— наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

— наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

— порушення порядку здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою населених пунктів;

— порушення вимог до технічного стану, якості обладнання та матеріалів, що використовуються під час утримання, експлуатації об’єктів благоустрою населених пунктів, їх елементів

— ушкодження здоров’я людини;

— смерть людини;

— руйнування об’єктів благоустрою населених пунктів, їх елементів

— наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

— наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

3. Навколишнє природне середовище (04)

— знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населених пунктів;

— забруднення (засмічення) об’єктів благоустрою населених пунктів

— руйнування об’єктів благоустрою населених пунктів, в тому числі зелених насаджень в межах населених пунктів;

— ушкодження здоров’я людини

— розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;

— наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

— наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, їх показники та кількість балів за кожним показником представлено у Таблиці нижче.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів

провадження діяльності з утримання територій парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків — пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних тощо), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків

21

провадження діяльності з утримання територій пам’яток культурної та історичної спадщини

21

провадження діяльності з утримання територій майданів, площ, бульварів, проспектів

30

провадження діяльності з утримання територій вулиць, доріг, провулків, узвозів, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок

21

провадження діяльності з утримання територій пляжів

10

провадження діяльності з утримання інших територій загального користування

10

1. Розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів

провадження діяльності з утримання прибудинкових територій

21

провадження діяльності з утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій

31

провадження діяльності з утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

21

провадження діяльності з утримання інших територій в межах населеного пункту

10

2. Наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів за результатами попереднього планового заходу державного нагляду (контролю) та наявність позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та п’яти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, четвертим, п’ятим, сьомим, восьмим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

20

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю)

10

відсутність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів за результатами попереднього планового заходу державного нагляду (контролю), а також протягом періоду часу від дати проведення такого заходу до дати проведення поточного планового заходу державного нагляду (контролю)

0

3. Наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

10

відсутність негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

0

В свою чергу, віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями за такою шкалою:

— від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;

— від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;

— від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

В той же час планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів здійснюються місцевими держадміністраціями з такою періодичністю:

— високого ступеня ризику — не частіше ніж один раз на два роки;

— середнього ступеня ризику — не частіше ніж один раз на три роки;

— незначного ступеня ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

У разі коли за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), але не менш як протягом останніх трьох років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та п’яти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

— дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

— найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

— найменування органу державного нагляду (контролю).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання — юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі — підприємцю або уповноваженій ним особі.

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва — п’яти робочих днів.

Увага! Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва — п’ятнадцяти робочих днів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі