Житлово-комунальні послуги: які зміни у новому Законі?

Мороз Оксана, юрист-аналітик «Видавничого будинку Фактор»
Друк
Шановні читачі, у цій статті ми будемо аналізувати, які зміни відбулись у сфері надання житлово-комунальних послуг1. Забігаючи наперед, відзначимо, що нове законодавство встановлює чіткі правила взаємовідносин між споживачами та виконавцями послуг. Ми розглянемо ключові моменти, з якими вам як суб’єкту владних повноважень слід ознайомитись та в подальшому працювати з ними. Стаття буде доволі насиченою та інформативною, до якої ви зможете і пізніше звертатись при виникненні запитань у вашій діяльності.

1 Далі за текстом — ЖКП, комунальні послуги.

Про загальне

З 01.05.2019 в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»2.

2 Далі за текстом — Закон № 2189.

З цієї дати визнано таким, що втратив чинність, Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги»3.

3 Далі за текстом — Закон № 1875.

Згідно із Законом № 2189 визначено нову класифікацію ЖКП, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг.

Крім цього, регламентовано особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам, запроваджено відповідальність за неналежне виконання договору як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.

Практична реалізація нововведень, передбачених Законом, можлива за умови укладення договорів про надання комунальних послуг за правилами та особливостями, визначеними цим законодавчим актом (тобто нових договорів про надання комунальних послуг).

Тут відразу вкажемо, які ж повноваження ОМС у сфері ЖКП визначає Закон № 2189. Так, відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону № 2189 до таких належать:

1

затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм

2

встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до Закону № 2189

3

затвердження норм споживання комунальних послуг

4

інформування населення відповідно до законодавства про стан виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам

5

здійснення моніторингу стану виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства

6

встановлення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами

Про те, які нововведення на вас чекають та які кроки слід здійснити для налагодження вашої діяльності у сфері ЖКП, ми будемо говорити далі.

Звертаємо увагу, що комунальні послуги мають надаватись на належному рівні.

Про зміни у Законі № 2189

1. Назви комунальних послуг

Перш за все слід звернути увагу на назву комунальних послуг. Отже, наведемо порівняльну таблицю:

Закон № 2189 (п. 2 ч. 1 ст. 5)

Закон № 1875 (п. 1 ч. 1 ст. 13)

постачання та розподіл природного газу

газопостачання

постачання та розподіл електричної енергії

–//–

постачання теплової енергії

централізоване опалення

постачання гарячої води

централізоване постачання гарячої води

централізоване водопостачання

централізоване постачання холодної води

централізоване водовідведення

водовідведення

поводження з побутовими відходами

вивезення побутових відходів

2. Договори

Відповідно до ст.12 Закону № 2189 надання ЖКП здійснюється виключно на договірних засадах.

Договори про надання ЖКП укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими державними органами відповідно до закону.

Такі договори можуть затверджуватись окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Істотними умовами договору про надання ЖКП є (згідно із ч. 3 ст. 12 Закону № 2189):

1) перелік послуг;

2) вимоги до якості послуг;

3) права та обов’язки сторін;

4) відповідальність сторін за порушення договору;

5) ціна послуги;

6) порядок оплати послуги;

7) порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;

8) строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.

Пунктом 4 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2189 передбачено, що не пізніш як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (тобто не пізніше 01.05.2020) співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з ч. 1 ст. 14 Закону № 2189, а виконавці комунальних послуг — укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Звертаємо вашу увагу, що відтепер споживачі комунальних послуг зможуть укладати як індивідуальні, так і колективні договори.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону № 2189 за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги:

1

кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір)

2

від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір)

3

об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем

Зверніть увагу, що співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії).

У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

Колективний же договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем такої послуги особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.

Такою уповноваженою особою може бути:

1

співвласник багатоквартирного будинку

2

управитель багатоквартирного будинку

3

уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

4

правління житлово-будівельного кооперативу

5

інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку)

Рішення співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) про укладання колективного договору про надання комунальних послуг, прийняте у встановленому законом порядку, обов’язково має визначати умови укладання та виконання такого договору.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин, визначених ч. 1 ст. 14 Закону № 2189, та/або не дійдуть згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, то між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником після 01.05.2020 буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених ч. 7 ст. 14 Закону № 2189.

Ураховуючи особливості перехідного періоду, а саме періоду від моменту введення в дію Закону № 2189 (01.05.2019) до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг, п. 3 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2189 передбачено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону (тобто до 01.05.2019), зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними Законом № 2189.

Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію цього Закону (тобто до 01.05.2020). У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Звертаємо увагу, що після 01.05.2019 ОМС та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг4, не можуть встановлювати (у тому числі за результатами коригування) тарифи на комунальні послуги, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію Закону № 2189.

4 Далі за текстом — НКРЕКП.

3. Тарифи та оплата комунальних послуг

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 2189 ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до Закону ціни (тарифи) є регульованими. У такому разі ціни (тарифи) встановлюються уповноваженими законом державними органами або ОМС відповідно до закону.

Зараз будемо розбиратись, які тарифи мають право встановлювати саме ОМС.

Зазначимо, що саме п. 2 ч. 3 ст. 4 Закону № 2189 та ст. 28 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень ОМС у сфері ЖКП віднесено встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до Закону № 2189.

Звертаємо увагу, що після 01.05.2019 ОМС та НКРЕКП не можуть встановлювати (у тому числі за результатами коригування) тарифи на комунальні послуги, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію Закону № 2189.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону № 2189 комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Звертаємо вашу увагу на те, що з урахуванням наказу Мінрегіону від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду ОМС розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»5 ОМС встановлює тарифи на всі комунальні послуги, крім послуг із постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії.

5 Далі за текстом — Порядок.

Так, ч. 1 розд. 1 Порядку, зокрема, визначає процедуру розгляду ОМС розрахунків тарифів на постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, що надають (або мають намір надавати) комунальні послуги, визначені ст. 5 Закону № 2189, крім послуг із постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії.

Таким чином, з 1 травня 2019 року ОМС можуть (мають повноваження) встановлювати тарифи саме на такі комунальні послуги:

1

постачання теплової енергії

2

постачання гарячої води

3

централізоване водопостачання

4

централізоване водовідведення

Варто зауважити, що нормативно-правові акти, які затверджені Урядом та Мінрегіоном, на виконання вимог Закону № 2189 можуть застосовуватися лише в умовах переходу на нові договірні відносини. Це, зокрема, стосується:

1

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, в редакції від 03.04. 2019 № 291

2

Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22.11.2018 № 315

Тож до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг за вимогами і правилами Закону № 2189 нарахування плати за комунальні послуги підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення здійснюватиметься відповідно до договорів, укладених до 01.05.2019.

Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів.

4. Пеня за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

Окремо звертаємо увагу на питання нарахування і стягнення пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Взаємовідносини між споживачами житлово-комунальних послуг та виконавцями комунальних послуг, управителями багатоквартирних будинків здійснюються відповідно до умов чинних договорів.

Введення в дію Закону № 2189 не є підставою для автоматичного нарахування споживачам пені.

Стаття 26 Закону № 2189 передбачає відповідальність за неналежне виконання умов договору.

Так, ч. 1 ст. 26 Закону № 2189 встановлює, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Також нагадуємо, що відповідно до Закону України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оператор зовнішніх інженерних мереж повинен встановити вузли обліку будівлі, відповідно до яких і буде нараховуватись об’єм відповідних комунальних послуг. Намір встановити такий вузол, вартість такого встановлення, розмір та порядок сплати визначаються Порядком визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів — розподілювачів теплової енергії, затвердженим постановою КМУ від 10.10.2018 № 829.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Отже, враховуючи зазначене, нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за ЖКП може здійснюватись після 1 травня 2019 року виходячи з умов договорів, укладених відповідно до вимог статей 13 — 15 Закону № 2189.

При цьому пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватись на ту суму заборгованості, що утвориться з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг.

Пеня за послугу з управління багатоквартирним будинком може нараховуватись з моменту укладення договору про надання цієї послуги, але не раніше 01.05.2019.

Важливо звернути вашу увагу на положення ч. 4 ст. 26 Закону № 2189: виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного строку оплати комунальної послуги, визначеного законодавством та/або договором про надання відповідної комунальної послуги.

Постачання комунальної послуги відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

5. Якість житлово-комунальних послуг

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону № 2189 якість комунальної послуги повинна відповідати вимогам, встановленим Законом № 2189, іншими актами законодавства та договором.

Обов’язок забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам покладається на виконавця такої послуги.

Обов’язок забезпечення відповідності якості послуги з управління встановленим вимогам та договору покладається на управителя багатоквартирного будинку.

Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Крім того, згідно із абз. 7 ч. 3 ст. 10 Закону № 2189 на вимогу ОМС надається інформація про:

1

кількісні та якісні показники наданих послуг з управління

2

їхню вартість

3

галузеву звітність

Варто підкреслити, що згідно із ч. 1 ст. 29 Закону № 2189 споживач зобов’язаний забезпечити представникам виконавця комунальної послуги доступ до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:

1) ліквідації та відвернення аварій, пов’язаних із наданням відповідної комунальної послуги, — цілодобово;

2) встановлення або заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних чи профілактичних оглядів, зняття контрольних показань вузлів обліку — згідно з умовами договору про надання відповідної комунальної послуги, договору про управління багатоквартирним будинком.

Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до належних споживачу приміщень у випадках, які ми навели вище, є підставою для припинення надання споживачеві відповідної комунальної послуги.

Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється.

До того ж у разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Крім того, згідно із ч. 5 ст. 27 Закону № 2189 виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.

У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку на підставі індивідуальних договорів, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються співвласником — стороною договору або його представником. (ч. 2 ст. 28 Закону № 2189).

6. Поводження із відходами

Відтепер послуга із поводження із відходами — окрема комунальна послуга, яка передбачена ст. 25 Закону № 2189.

Визначено, що споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

Одиниця виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами встановлюється ОМС.

Разом із тим критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є:

— дотримання графіка вивезення побутових відходів;

— дотримання правил надання послуг з поводження з побутовими відходами;

— дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Крім того, у разі запровадження роздільного збирання побутових відходів при встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів.

Нагадаємо, що тему сортування побутових відходів та повноваження ОМС у цій частині ми детально висвітлювали на сторінках нашого видання у номері № 7, за липень, 2019, на с. 71, а також у цьому номері на с. 75

Отже, ми коротко проаналізували новели Закону № 2189. Перехідний період надання житлово-комунальних послуг розпочався. Робота над підзаконними актами та методиками ще триває, але Закон № 2189 є одним із ключових у цій реформі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі