Удосконалюємо напрямок ведення договірної та претензійної роботи

В обраному У обране
Друк
Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску "Юридичні практики", адвокат
Місцеве самоврядування Лютий, 2019/№ 2/1
Одним із напрямків діяльності ОМС є договірна робота. З метою полегшення зазначеного напрямку доцільно мати розроблений та затверджений ОМС Порядок організації договірної роботи в раді (зразок примірного Положення був опублікований у нашому виданні № 12/1, грудень, 2018). Залежно від структури вашої ради та з урахуванням кількості осіб (відділів, секторів), які відповідають за зазначений напрямок, процедура укладення (погодження) договору може бути розтягнена у часі та ускладнена людським фактором. Тому чіткі процедури (механізми), встановлені строки та міра відповідальності дозволить уніфікувати роботу із договорами.

Одним із критеріїв ефективної договірної роботи є наявність вчасно та якісно виконаних взятих на себе зобов’язань, контроль та вжиття заходів відповідальності у разі такої потреби.

Тому доречно у Порядку організації договірної роботи в раді передбачити конкретні строки перевірки стану виконання зобов’язань за укладеними договорами та призначити відповідальних осіб, які змогли б перевіряти стан виконання договірної роботи усіма відділами (секторами) ради.

Невиконання/неякісне виконання зобов’язань за договорами є підставою для вжиття заходів реагування, ними можуть бути такі:

1

перегляд умов договору

2

пред’явлення претензії

3

звернення до суду за захистом порушених прав

4

розірвання договору

Договірні відносини між відповідною радою та фізичною особою регулюються нормами цивільного законодавства, а з господарюючими суб’єктами (фізичні особи — підприємці та юридичні особи) — господарського та у разі відсутності врегулювання у ГК України — нормами ЦК України.

Перегляд умов договору

Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено також за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом.

Щоб подивитися повну версію, підпишіться на журнал Ви вже підписалися? Увійти

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити