Теми статей
Обрати теми

Державна допомога: аналіз роз’яснень АМК

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Місцеве самоврядування Січень, 2019/№ 1
Друк
Запитання про те, що саме вважається державною допомогою, на повістці денній у кожного ОМС. Тому ми підготували витяги з актуальних рішень Антимонопольного комітету України1, які допоможуть зняти «болючі» моменти та поладнати із державною допомогою. Про що саме говорить компетентний орган з приводу державної допомоги — читайте у статті.

1 Далі за текстом — АМК.

Інтернет-питання

Розглянемо рішення АМК від 01.11.2018 № 603-р щодо забезпечення сільського населення Кіровоградської області якісним, швидкісним та сучасним інтернет-зв’язком.

Увага! За результатами розгляду справи встановлено, що підтримка суб’єктів господарювання, зазначена в повідомленні, не є державною допомогою відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1555-VII «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»2.

2 Далі за текстом — Закон № 1555.

Зупинимось на сутності справи. Надавачем підтримки виступала Кіровоградська обласна рада, яка відповідно до Проекту регіонального розвитку «Забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами сільських територій Кіровоградської області» та Програми забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами територіальних громад Кіровоградської області3, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 10.03.2017 № 228, виділила кошти комунальному підприємству «Регіональний центр розвитку послуг».

3 Програмою заплановано будівництво 54 радіовеж, на яких буде встановлено обладнання, що забезпечуватиме широкосмуговий доступ до мережі Інтернет. Проект регіонального розвитку «Забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами сільських територій Кіровоградської області» розроблено відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.05.2017 № 120 «Про затвердження Вимог до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу».

Форма підтримки:

1. Поповнення статутного капіталу;

2. Фінансова підтримка суб’єкта господарювання.

Мета (ціль) підтримки:

— сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим;

— забезпечення сільського населення Кіровоградської області якісним, швидкісним та сучасним інтернет-зв’язком;

— забезпечення електронного врядування та надання якісних адміністративних послуг шляхом розбудови інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області.

Очікуваними результатами від фінансування мають стати створення умов населенню Кіровоградської області для підключення до мережі Інтернет та доступу до електронних ресурсів органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, центру надання адміністративних послуг тощо, а також можливості для органів місцевого самоврядування здійснювати обмін даними (в електронній формі), проводити вебінари, онлайн-конференції, наради тощо, використовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет, організовувати онлайн-трансляції сесій, різноманітних заходів тощо.

Як зазначає АМК, за матеріалами справи встановлено, що:

1

за рахунок державної підтримки планується будівництво 54 веж, вирішення питання щодо відведення земельних ділянок, необхідних для розміщення радіовеж (споруд), та вирішення питання щодо відведення цих земельних ділянок до необхідних інженерних мереж (електричних мереж живлення)

2

побудована мережа радіовеж буде перебувати у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст Кіровоградської області та у сфері управління Кіровоградської обласної ради

3

збудовані радіовежі будуть зараховані на баланс комунального підприємства

4

відповідно до Статуту комунального підприємства його засновником є Кіровоградська обласна рада. Комунальне підприємство є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області

5

зазначене будівництво надасть можливість створення стартової інфраструктури для подальшої побудови мереж телекомунікацій, зокрема, надання послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет, послуг радіозв’язку тощо

6

збудовані вежі (об’єкти, які будуються за державні кошти) не можуть використовуватись відповідно до Проекту (для надання телекомунікаційних послуг), оскільки вони потребують дообладнання та встановлення відповідного активного обладнання

Отже, за державні кошти планується будівництво об’єктів інфраструктури широкого значення, які передбачають використання для широкого кола телекомунікаційних послуг з необмеженою кількістю суб’єктів господарювання. Разом з тим встановлення кінцевого обладнання на зазначених вежах для надання безпосередніх послуг телекомунікацій за державні кошти державою не планується.

Відтак таке фінансування АМК не відносить до державної допомоги відповідно до Закону № 1555, але за обов’язкового виконання умов:

1

передача в оренду радіовеж має відбуватись за звичайних ринкових умов

2

безперешкодний доступ операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до побудованої інфраструктури

Транспортні питання

Розглянемо рішення АМК від 01.11.2018 № 604-р щодо надання послуг громадського транспорту (електротранспорту).

Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради спільно з Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради надається фінансова підтримка комунальному підприємству «Тролейбусне управління». Підставами для надання такої підтримки є Закон України від 29.06.2004 № 1914-IV «Про міський електричний транспорт» (в редакції Закону України 07.05.2017 № 1812-VIII), Програма надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2017 — 2020 роки, затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 22.12.2016 № 420-22-3/11, та Програма розвитку міського електричного транспорту на 2016 — 2020 роки, затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 22.12.2016 № 421-22-УІІ.

Форма підтримки:

1. Субсидія на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій населення, виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату;

2. Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Тролейбусне управління» на оновлення, ремонт матеріально-технічної бази та розвиток інфраструктури міського електротранспорту.

3. Поточні трансферти на часткову оплату спожитої електроенергії, оплату рахунків за матеріали, запасні частини, пально-мастильні матеріали, послуг сторонніх організацій.

Мета підтримки:

— виконання загальнодержавних програм розвитку;

— розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру; сприяння окремим видам господарської діяльності;

— створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення громадян міським електротранспортом;

— забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту;

— підвищення рівня матеріально-технічного оснащення комунального підприємства «Тролейбусне управління»;

— підвищення ефективності роботи комунального підприємства «Тролейбусне управління»;

— ремонт контактних мереж.

Очікуваним результатом має бути:

— покращення якості пасажирських перевезень міським електротранспортом;

— підвищення основних техніко-економічних показників роботи підприємства, зокрема: забезпечення розвитку екологічно чистого міського пасажирського електротранспорту;

— підвищення якості надання послуг населенню в пасажирських перевезеннях електротранспортом;

— збільшення питомої ваги електротранспорту в міських пасажирських перевезеннях та його пріоритетний розвиток у місті як екологічно чистого виду транспорту;

— проведення модернізації та технічного переоснащення парку тролейбусів шляхом заміни зношених тролейбусів;

— створення нових робочих місць;

— забезпечення ефективного використання електроенергії за рахунок оновлення рухомого складу та проведення капітальних ремонтів контактної мережі;

— стабілізація фінансового стану комунального підприємства «Тролейбусне управління».

Як зазначає АМК, підтримка надається комунальному підприємству «Тролейбусне управління» за рахунок міського бюджету Білоцерківської міської ради, тобто за рахунок місцевих ресурсів. Зобов’язання комунального підприємства «Тролейбусне управління» з обслуговування населення чітко встановлені та визначені Законом України «Про міський електричний транспорт», Статутом та Договором про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом. Зокрема, підприємство зобов’язане здійснювати перевезення пасажирів тролейбусами і трамваями навіть за умови економічної збитковості, оскільки встановлені державні тарифи на послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом не забезпечують необхідного рівня доходності, а отже, за нормальних ринкових умов такі послуги не могли б надаватися суто на комерційній основі без державної підтримки, яка полягає в компенсації різниці між отриманими доходами підприємства та актуальними витратами, пов’язаними з наданням послуг громадського пасажирського транспорту.

АМК доходить висновку, що підтримка у зазначених формах комунального підприємства не є державною допомогою відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 3 Закону № 1555.

Медичні питання

Розглянемо рішення АМК від 01.11.2018 № 606-р щодо надання фінансової підтримки Черкаським міським центрам первинної медико-санітарної допомоги.

Департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради є надавачем підтримки комунальним некомерційним підприємствам. Усі отримувачі підтримки є неприбутковими організаціями та здійснюють господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів, без мети одержання прибутку.

Формою підтримки є надання поточних та капітальних трансфертів.

Мета підтримки:

— забезпечення хворих на муковісцидоз постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією;

— забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби;

— забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (шляхом відшкодування їх вартості);

— забезпечення молочними сумішами та продуктами дитячого харчування, безкоштовним лікувальним харчуванням дітей першого і другого року життя із малозабезпечених сімей; адаптованими сумішами — замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (шляхом відшкодування їх вартості);

— забезпечення лікарськими засобами хворих для лікування окремих захворювань (шляхом відшкодування їх вартості);

— забезпечення медичними послугами хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують замісну ниркову терапію методом програмного гемодіалізу;

— медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами;

— оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальним закладам охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу;

— забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

Очікуваним результатом є підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

Як зазначає АМК, основним джерелом фінансування за надання послуг первинної медичної допомоги за договором є кошти Державного бюджету від Національної служби здоров’я України. Медичні послуги згідно із цим договором надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг. Зокрема, надання медичної послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам та отримання оплати за такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів, виражених у специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

Вторинним джерелом фінансування залишаються кошти міського бюджету на погашення комунальних послуг міських центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також надання медичної допомоги за рахунок коштів:

1

з міського бюджету на міські цільові програми (забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2018-2020 роки)

2

від медичної субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

3

від субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

4

від субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю

Висновок АМК. Як зазначає компетентний орган, підтримка (фінансування), яку буде надавати Департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради відповідно до відповідних рішень Черкаської міської ради комунальним некомерційним підприємствам, не є державною допомогою відповідно до Закону № 1555.

Податкові питання

Розглянемо рішення АМК від 01.11.2018 № 607-р щодо державної підтримки суб’єктів господарювання у формі встановлення ставок податку на нерухоме майно, єдиного податку, туристичного збору та транспортного збору в розмірі, меншому за максимальний. Надавачем підтримки є Моршинська міська рада, отримувачем — суб’єкти господарювання. Підставами для надання є рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м. Моршина» та пп. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України4.

4 Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Форма підтримки:

— фіскальні заходи;

— зменшення ставки податку (встановлення ставок місцевих податків і зборів (податку на майно, відмінне від земельної ділянки, ставок єдиного податку, туристичного збору та транспортного збору тощо) в розмірах, що не перевищують максимальних, визначених Податковим кодексом України).

Мета підтримки:

— підтримка суб’єктів господарювання;

— сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим.

Очікуваний результат: надана державна допомога в частині встановлення зменшених ставок місцевих податків і зборів та надання пільг зі сплати податків і зборів окремим групам суб’єктів господарювання сприятиме оптимізації податкового навантаження на таких суб’єктів господарювання. Надходження коштів від сплати місцевих податків і зборів є складовою доходів міського бюджету міста Моршина, і ці кошти спрямовуються на вирішення питань соціально-економічного розвитку міста в порядку, визначеному законодавством.

Як зазначає АМК, відповідно до Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної допомоги згідно зі статтею 107 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС) щодо фіксованих ставок податків для певних видів діяльності, встановлено наступне. Застосування окремих положень, які не містять елементів дискреційного характеру, наприклад, щодо розрахунку податку на прибуток за фіксованою ставкою, може виправдовуватися характером та загальною концепцією системи оподаткування, якщо такі положення розроблені з урахуванням специфічних вимог бухгалтерського обліку або ролі земельних активів у певних галузях. У таких випадках зазначені положення не мають вибіркового характеру за умови дотримання таких умов:

1

фіксовані ставки застосовуються з метою запобігання диспропорційному адміністративному навантаженню на деякі типи суб’єктів господарювання, з огляду на їх розмір або сферу діяльності (наприклад, на компанії в галузі сільського господарства або рибництва)

2

встановлення фіксованих ставок для певних суб’єктів господарювання загалом не виражається у зменшенні податкового навантаження на таких суб’єктів порівняно з іншими суб’єктами господарювання та не надає переваг жодній категорії таких суб’єктів

У розумінні статті 107 (1) Договору перевагою вважається будь-яка економічна вигода, яка була б недоступною для суб’єкта господарювання за звичайних ринкових умов, тобто за відсутності втручання держави. На захід державної допомоги поширюється стаття 107 (1) ДФЄС, якщо він сприяє «окремим суб’єктам господарювання або виробництву окремих товарів».

Отже, не всі заходи, які сприяють суб’єктам господарювання, відповідають критеріям допомоги, а тільки ті, що вибірково надають переваги окремим суб’єктам господарювання або категоріям суб’єктів господарювання чи окремим галузям економіки. Заходи загального застосування, що не надають переваг лише окремим суб’єктам господарювання або окремим товарам, не підпадають під дію статті 107 (1) ДФЄС.

Тож, на думку АМК, встановлення ставок податку на нерухоме майно, єдиного податку, туристичного збору та транспортного збору у меншому розмірі за максимальний, що визначений Податковим кодексом України, в межах територіальної громади міста Моршина не надає переваг суб’єктам господарювання та не має вибіркового характеру.

АМК визнав, що підтримка (фінансування), яку надає Моршинська міська рада відповідно до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м. Моршина» у частині встановлення в межах територіальної громади міста Моршина ставок податку на нерухоме майно, єдиного податку, туристичного збору та транспортного збору в меншому розмірі за максимальний, що визначений Податковим кодексом України, не є державною допомогою відповідно до Закону № 1555.

У всіх рішеннях зазначено, що відповідно до ч. 10 ст. 11 Закону № 1555 АМК може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

У наступних номерах будемо аналізувати й інші рішення АМК, які, впевнені, стануть ОМС у пригоді.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі