Сільського голову поновлено на посаді: рішення суду

Брусенцова Яна, директор Департаменту видань для публічно-правової сфери, головний редактор газети "Місцеве самоврядування", юрист
Місцеве самоврядування Листопад, 2019/№ 11
В обраному У обране
Друк
Дотримуватися норм законодавства чи ні — це справа кожного. Але, напевно, не тоді, коли йдеться про місцеву владу, про посадових осіб місцевого самоврядування. На моє переконання, всі ті люди, які обрали для себе «працю» на громадян, на забезпечення їх інтересів, дотримання їх прав, забезпечення потреб, мають одразу для себе прийняти єдине правильне рішення — діяти в межах закону і ніяк інакше. Таких принципів необхідно дотримуватись, обіймаючи певну посаду в органі місцевого самоврядування, отримуючи статус депутата, голови. Виконання правових норм має стати догмою при вчиненні повноважень, процедурних моментах діяльності органів місцевого самоврядування і так далі... У цьому матеріалі ми пропонуємо вашій увазі одне рішення суду, предметом розгляду якого стало припинення повноважень сільського голови. Ви матимете можливість ознайомитись з усіма деталями справи і, віримо, зробити для себе правильні висновки.

Суть справи

Отже, позивач (сільський голова)1 звернувся до суду з позовом та просив визнати:

1 Далі за текстом — позивач, ОСОБА_1.

— протиправним та скасувати рішення Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області від 24.05.2018 № 261-XXV-VII «Про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1М.»;

— визнати незаконним звільнення ОСОБА_1 з публічної служби в органах місцевого самоврядування — з виборної посади Приозерненського сільського голови Кілійського району Одеської області;

— поновити ОСОБА_1 на роботі на посаді Приозерненського сільського голови Кілійського району Одеської області;

— стягнути з Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області на користь ОСОБА_1 середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу без урахування податків та обов’язкових платежів, що підлягають відрахуванню із заробітної плати;

— звернути рішення суду до негайного виконання в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді Приозерненського сільського голови Кілійського району Одеської області та виплати суми середнього заробітку за один місяць.

Далі по справі

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що жодної правової підстави, передбаченої Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2, на момент прийняття оскаржуваного рішення не існувало. Жодних судових рішень про визнання розпоряджень чи дій позивача незаконними не існує. Приозерненська сільська рада Кілійського району Одеської області прийняла рішення про дострокове припинення повноважень без будь-якого обґрунтування такого рішення, спираючись не на позицію виборців, які не висловлювали недовіру обраному ними сільському голові, а лише на суб’єктивні думки окремих депутатів. Такий підхід до вирішення питання про дострокове припинення повноважень не ґрунтується на вимогах закону, порушує його порядок та права ОСОБА_1.

2 Далі за текстом — Закон № 280.

Представником Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області до суду надано відзив на позовну заяву, в якому представник відповідача зазначає, що протягом усього часу виконання повноважень сільським головою ОСОБА_1 жодного разу не виконано обов’язок, покладений на неї статтями 42, 75 Закону № 280, — не виконано обов’язок щодо звітування про результати діяльності перед сільською радою та територіальною громадою.

Нагадаю, що відповідно до ч. 7 ст. 42 зазначеного Закону сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Отже, як вказують представники Приозерненської сільської ради, нехтування зазначеними обов’язками негативно впливало на роботу усієї сільської ради та підривало довіру територіальної громади до сільського голови та сільської ради. Під час обговорення питання «Про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1М.» були обговорені порушення сільським головою посадових обов’язків, яке викладено в протоколі засідання ради. Процедура прийняття рішення та кворум прийняття рішення «Про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1М.» були повністю дотримані. Крім того, 08.07.2018 відбувся збір жителів села Приозерне, де обговорювалось рішення Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області від 24.05.2018 № 261-XXV-VII «Про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1М.», яке підтримано жителями села.

Одразу звертаю вашу увагу на дати прийняття рішення та його обговорення з жителями. Досить часта практика, яка застосовується для того, аби мати додаткові докази того, що рішення таки було прийняте обґрунтовано та в інтересах громади. Хоча, на мою особисту думку, такі дії з боку ради є зайвими, адже, якщо хотіли заручитися підтримкою громади, подати це як думку та бажання громади, то існує зовсім інша процедура під назвою «відкликання з посади за народною ініціативою».

У свою чергу, представником позивача до суду надано відповідь на відзив, в якому представник позивача зазначив, що з моменту набуття повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1 щорічно звітувала про свою роботу на пленарних засіданнях сільської ради. Крім того, вимоги депутатів про звітування сільського голови протягом строку роботи ОСОБА_1 не надходило. Доводи щодо нехтування ОСОБА_1 посадовими обов’язками є голослівними та не підтверджено жодним доказом. Крім того, пропозицію щодо припинення повноважень ОСОБА_1 висунуло лише двоє депутатів, той факт, що за вказане рішення проголосувало 11 депутатів, не свідчить про те, що всі 11 депутатів ініціювали вказане питання.

Представником Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області до суду надано заперечення, в яких представник відповідача вказує, що протягом усього часу виконання повноважень сільського голови ОСОБА_1 жодного разу не виконала обов’язок, покладений на неї статтями 42, 75 Закону № 280. Факти, які викладені у відповіді на відзив, є надуманими та неправдивими, а на їх підтвердження не надано жодних доказів.

Думка суду

Вивчивши матеріали справи, дослідивши та проаналізувавши надані докази, суд встановив наступне.

28.10.2015 постановою Приозерненської сільської виборчої комісії № 31 ОСОБА_1 визнано обраною Приозерненським сільським головою Кілійського району Одеської області.

12.11.2015 рішенням Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області № 02-І-IV прийнято до відома постанову Приозерненської сільської виборчої комісії від 28.10.2015 № 31 про обрання Приозерненським сільським головою ОСОБА_1 та визнано її повноваження.

12.11.2015 ОСОБА_1 прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування, про що в її трудовій книжці зроблено запис.

14.05.2018 секретарем виконавчого комітету Приозерненської сільської ради винесено розпорядження про скликання XXV позачергової сесії Приозерненської сільської ради на 24.05.2018.

Ну і, власне, 24.05.2018 рішенням Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області № 261-XXV-VII висловлено недовіру Приозерненському сільському голові ОСОБА_1 та достроково припинено повноваження з 24.05.2018.

Далі суд зазначає про те, що відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Згідно зі ст. 141 Конституції України до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради. Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років. Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Відповідно до ст. 12 Закону № 280 сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону № 280 повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої ст. 79 цього Закону.

Згідно з ч. 1 ст. 79 Закону № 280 повноваження сільського, селищного, міського голови вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

31) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

4) відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

Крім того, відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 79 Закону № 280 повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

У той же час частиною третьою цієї ж статті уточнено, що повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Згідно з пунктами 10 та 16 ч. 1 ст. 26 Закону № 280 виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання, зокрема:

— прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

— прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до ст. 46 Закону № 280 сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Наступні сесії ради скликаються, зокрема: сільської, селищної, міської — відповідно сільським, селищним, міським головою. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.

У той же час частиною шостою вказаної статті визначено, що у разі немотивованої відмови, зокрема, сільського, селищного, міського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається, відповідно, сільської, селищної, міської ради — секретарем сільської, селищної, міської ради. У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою у строки, передбачені цим Законом;

2) якщо сільський, селищний, міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті.

У свою чергу, частиною сьомою цієї статті передбачено, що сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно сільський, селищний, міський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою цієї статті, — секретар ради. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Згідно з п. 1 розділу 3 Регламенту роботи Приозерненської сільської ради, затвердженого рішенням від 17.12.2015 № 10-ІІ-VІІ, сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також постійних засідань ради. Сесія ради скликається за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. У разі неможливості або невмотивованої відмови сільського голови скликати сесію її скликає секретар сільської ради. Перелік цих випадків передбачений Законом.

Таким чином, законодавством України, що регулює спірні правовідносини, та Регламентом визначено виключні випадки, за яких секретар селищної ради може скликати сесію ради, а саме:

1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою у строки, передбачені цим Законом;

2) якщо сільський, селищний, міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Так, із матеріалів справи вбачається, що XXV позачергова сесія Приозерненської сільської ради скликана розпорядженням секретаря Приозерненської сільської ради ОСОБА_2.

Разом з тим матеріали справи не містять будь-яких доказів на підтвердження відмови (ухилення) ОСОБА_1 від скликання сесії сільської ради або нескликання нею сесії без поважних причин у двотижневий строк після звернення не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Таким чином, Приозерненською сільською радою Кілійського району Одеської області порушено процедуру скликання XXV позачергової сесії Приозерненської сільської ради.

Відповідно до п. 5 розділу І Регламенту роботи Приозерненської сільської ради, затвердженого рішенням від 17.12.2015 № 10-ІІ-VІІ, повноваження Приозерненської сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Згідно з п. 1 розділу 3 Регламенту проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів за їх вимогою, не пізніше як за три дні до відкриття сесії.

Відповідно до п. 2 розділу 3 Регламенту питання, які вносяться на розгляд ради, можуть запропонувати сільський голова, постійні комісії, депутати, виконавчий комітет сільської ради, голова районної, обласної державної адміністрації, голови районної, обласної ради, загальні збори громадян. Для розгляду сесією сільської ради запропонованих питань пропозиції про їх зміну або уточнення формулювання, пропозицій про додаткові питання, які вносяться на розгляд ради, надаються сільському голові з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії. Сільський голова розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про врахування пропозиції або її відхилення, інформує на сесії депутатів сільської ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний затверджується сільською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Доповідь, інформація, довідковий матеріал та проєкт рішення з питань, що вносяться на розгляд сесії, готують постійні комісії в межах їхньої компетенції, депутати або комісії з підготовки питань, які утворюються розпорядженням сільського голови або рішенням ради, виконавчим комітетом. Під час підготовки питань, що відносяться на розгляд сесії сільської ради, враховуються думки та пропозиції виборців Приозерненської територіальної громади. Проект рішень сільської ради з основних питань розглядається постійними комісіями.

Разом із тим відповідачем не доведено дотримання наведеного порядку прийняття рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови, зокрема:

— не надано письмової заяви про дострокове припинення повноважень;

— не доведено, що таке питання попередньо розглядалось постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради із прийняттям відповідних обґрунтованих рішень.

Також, як вбачається з протоколу XXV позачергової сесії VІІ Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області № 25, депутатами сільської ради ОСОБА_3 та ОСОБА_4 запропоновано внести в порядок денний питання про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1.

Крім того, після внесення пропозиції про внесення в порядок денний питання про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1 вказане питання поставлено на голосування, в результаті якого «за» проголосували – 11, «проти» — 2, «утримались» — 0.

Разом із тим після голосування в порядок денний було внесено питання про висування голові Приозерненської сільської ради ОСОБА_1 недовіри, а не щодо дострокового припинення повноважень.

При цьому, як вбачається з протоколу XXV позачергової сесії VІІ Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області № 25, на порядок денний сесії та голосування знову висунуто питання щодо дострокового припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1.

Також, як вбачається з протоколу підсумків голосування лічильної комісії від 24.05.2018, лічильною комісією здійснювався підрахунок голосів депутатів Приозерненської сільської ради з питання висловлення недовіри.

Крім того, згідно з протоколом лічильної комісії Приозерненської сільської ради за висловлення недовіри Приозерненському сільському голові ОСОБА_1 проголосувало «10» депутатів, «проти» — 3.

Отже, з протоколу XXV позачергової сесії VІІ Приозерненської сільської ради слід, що депутати сільської ради голосували за дострокове припинення повноважень ОСОБА_1, проте за результатами та підсумками голосування прийнято рішення про висунення недовіри голові Приозерненської сільської ради.

Погодьтеся, спостерігається дивний підхід до вирішення питання на засіданні. Чесно кажучи, так одразу і не зрозумієш, а що ж взагалі відбувалося на засіданні: достроково припиняли повноваження сільського голови чи виносили йому недовіру. Щодо другого, то тут взагалі все складно, оскільки законодавство не містить ні процедури, ні наслідків винесення недовіри.

Відповідно до ч. 16 ст. 46 Закону № 280 протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським, селищним, міським головою, районної у місті, районної, обласної ради — головою відповідної ради, у разі їх відсутності — відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Згідно з п. 6 розділу 3 Регламенту роботи Приозерненської сільської ради, затвердженого рішенням від 17.12.2015 № 10-ІІ-VІІ, рішення сільської ради приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів ради, його підписує сільський голова, а в разі його відсутності — секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом, депутат, який головував на засіданні.

Разом із тим, як вбачається з матеріалів справи, протокол XXV позачергової сесії VІІ Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області № 25 від 24.05.2018 не підписаний, що є порушенням Закону № 280 та Регламенту роботи Приозерненської сільської ради, затвердженого рішенням від 17.12.2015 року № 10-ІІ-VІІ (ср. 025069200).

Таким чином, з огляду на вищезазначене, суд приходить до висновку, що рішення Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області від 24.05.2018 № 261-XXV-VII «Про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1М.» ухвалене з порушенням процедури його прийняття.

Далі судом знову наводяться положення ч. 1 ст. 79 Закону № 280, в якій (повторимося) деталізовано підстави для дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, а саме:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

31) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

4) відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

Також, як вже було вказано вище, відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 79 Закону № 280 повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

При цьому уточнюється, що повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

З аналізу приписів Закону № 280 вбачається, що повноваження сільського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Разом із тим оскаржуване рішення не містить будь-яких посилань на те, яка саме обставина, передбачена ст. 79 Закону № 280, слугувала підставою для припинення повноважень сільського голови. Крім того, у заявах по суті справи відповідачем також не вказано, якими саме діями та які конкретно статті Конституції України або законів України порушено ОСОБА_1. Також представником відповідача не вказано, які саме права і свободи громадян були порушені позивачем або які саме повноваження він не виконував, як сільський голова.

При цьому згідно з протоколом XXV позачергової сесії VІІ Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області № 25 від 24.05.2018 під час висловлення недовіри ОСОБА_1 депутатами Приозерненської сільської ради зазначено, що сільським головою:

— не проведено загальні збори села;

— не здійснено звітування перед жителями села;

— при отриманні, затвердженні та підписанні проектно-кошторисної документації не здійснено аналізу та не перевірено виконану роботу;

— допускались порушення трудової дисципліни та зафіксовано безвідповідальне ставлення до виконання обов’язків;

— при прийнятті у 2017 році ставок оренди землі в межах населеного пункту лобіювались інтереси окремих осіб та на сесії сільської ради не було розглянуто питання ставок земельного податку, оренди на 2018 рік.

Разом із тим суд не прийняв до уваги викладені обставини, оскільки з матеріалів справи вбачається, що:

— 22.12.2016 на засіданні XI чергової сесії Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області був заслуханий звіт щодо виконання делегованих повноважень та звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту у 2016 році;

— 29.09.2017 на засіданні XIХ чергової сесії Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області прийнято рішення про організацію та проведення загальних зборів мешканців села;

— 21.12.2017 на засіданні XХІI чергової сесії Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області заслуханий звіт щодо виконання делегованих повноважень у 2017 році.

При цьому:

— 27.01.2017 на засіданні XIІ чергової сесії Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області затверджені ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Приозерненської сільської ради на 2017 рік, встановлено ставки земельного податку на земельні ділянки різних категорій на території Приозерненської сільської ради на 2017 рік, затверджено ставки орендної плати за землю комунальної власності на 2017 рік;

— 07.12.2018 на засіданні ХXIІІ чергової сесії Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області затверджені ставки орендної плати, перелік орендарів та відсотків оплати за орендну земель у межах населеного пункту с. Приозерне,

за прийняття яких депутати Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області проголосували одностайно та жодних заперечень щодо їх прийняття висунуто не було.

Крім того, наведені депутатами Приозерненської сільської ради доводи не є достатнім доказом порушення позивачем законів України чи незабезпечення здійснення ним повноважень сільського голови.

При цьому суд не прийняв до уваги надану в обґрунтування заперечень проти позову представником відповідача копію письмових претензій до сільського голови від депутатів сільської ради, оскільки вказаний документ не містить дати його складання та підписання.

Також доводи представника позивача щодо того, що 08.07.2018 відбулися збори жителів села Приозерне, де обговорювалось рішення Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області від 24.05.2018 № 261-XXV-VII «Про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1М.», яке було підтримане жителями села, суд не прийняв до уваги, оскільки вказані збори жителів села Приозерне Кілійського району Одеської області відбулися після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1 та жодним чином не доводять його правомірність.

Проте, зі змісту оскаржуваного рішення не вбачається конкретного обґрунтування обставин, які стали підставою для дострокового припинення повноважень сільського голови, у ньому не розкрито змісту відповідних порушень, що існують на думку колегіального органу.

Так, відповідно до правової позиції Європейського суду у справі Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office) принцип юридичної визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатись на зобов’язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов’язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії. Така дія зазначеного принципу пов’язана з іншим принципом — відповідальності держави, який полягає у тому, що держава не може посилатися на власне порушення зобов’язань для запобігання відповідальності. При цьому, якщо держава чи будь-який її орган схвалили певну концепцію, ці держава чи орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять від такої політики чи поведінки, оскільки схвалення такої політики чи поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у осіб (юридичних чи фізичних) стосовно додержання державою чи органом публічної влади такої політики чи поведінки.

Згідно зі ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту) кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому під ефективним засобом (способом) необхідно розуміти такий, що призводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект. Тобто ефективний спосіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, бути адекватним наявним обставинам.

Враховуючи наведене, рішення про припинення повноважень сільського голови, яке не містить посилання на доведені в передбаченому законодавством порядку факти порушень сільським головою Конституції чи законів, не може розглядатися як правомірне і, як наслідок, бути прийнятим по суті. Сільський голова обирається шляхом проведення виборів, тобто безпосередньо виборцями. Наявність визначених законом підстав для припинення повноважень голови робить його значною мірою самостійним, позбавляє можливості необґрунтованого тиску на нього.

Із змісту оскаржуваного рішення не вбачається конкретного обґрунтування обставин, які стали підставою для прийняття рішення про дострокове припинення повноваження голови Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області ОСОБА_1.

За таких підстав, з урахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку, що позовні вимоги щодо визнання протиправним та скасування рішення Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області від 24.05.2018 № 261-XXV-VII «Про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1М.» та поновлення ОСОБА_1 на посаді голови Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області є обгрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 235 Кодексу законів про працю України3 у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.

3 Далі за текстом — КЗпП.

За правилами частин 2, 5 ст. 235 КЗпП при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Згідно з довідкою Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області заробітна плата ОСОБА_1 за останні 2 місяці роботи склала 17600,00 грн., середньомісячна заробітна плата складає 8800, 00 грн.

При цьому середньоденна заробітна плата за останні два місяці роботи на посаді голови Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області складає: 17600,00 грн. / 41 = 429, 27 грн.

Крім того, згідно з довідкою Приозерненської ОСОБА_5 Пєтку Любов Михайлівна працює на посаді педагога-організатора у період з 01.06.2018 по 30.09.2018 та отримала заробітну плату у розмірі 20383,88 грн.

При цьому середньоденна заробітна плата за останні два місяці роботи на посаді педагога-організатора складає: 10987,36 грн. / 44 = 249,71 грн.

Відповідно до ст. 235 КЗпП, якщо працівник займав посаду з нижчим рівнем заробітної плати, то йому відшкодовується різниця заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи.

При цьому в абз. 2 п. 32 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9 зазначено, що при присудженні оплати за час вимушеного прогулу зараховується заробіток за місцем нової роботи (одержана допомога по тимчасовій непрацездатності, вихідна допомога, середній заробіток на період працевлаштування, допомога по безробіттю), який працівник мав у цей час.

Також, відповідно до абз. 5 п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 № 13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», оскільки справляння і сплата прибуткового податку з громадян є відповідно обов’язком роботодавця та працівника, суд визначає суму, що підлягає стягненню на користь позивача, без утримання цього податку й інших обов’язкових платежів, про що зазначає в резолютивній частині рішення.

Так, згідно з розрахунком норм тривалості робочого часу на 2018 рік кількість робочих днів у травні —– 20 (з 25.05 по 31.05 — 4 робочих дні), у червні — 20, у липні — 22, у серпні — 22, у вересні — 20, у жовтні — 22, у листопаді — 22, у грудні — 21 (по 10.12 — 6 робочих днів).

Тобто у період з 25.05.2018 по 10.12.2018 загальна кількість робочих днів складає 138 днів.

Також суд враховує, що із 138 робочих днів, що позивач знаходився у вимушеному прогулі, 134 дні він працював та отримував заробітну плату в інших установах, з нижчим рівнем заробітної плати, а тому відшкодуванню підлягає різниця заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи.

Таким чином, суд дійшов висновку про необхідність стягнення на користь позивача середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 25.05.2018 по 10.12.2018 у розмірі 25778,12 грн. без урахування обов’язкових відрахувань.

Отже, як розумієте, сільського голову було поновлено на посаді і не тільки.

На підставі вищевикладеного, розглянувши справу на підставі наданих доказів, суд дійшов висновку, що порушені права позивача підлягають судовому захисту шляхом:

— визнання протиправним та скасування рішення Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області від 24.05.2018 № 261-XXV-VII «Про дострокове припинення повноважень Приозерненського сільського голови ОСОБА_1М.»;

— поновлення ОСОБА_1 на посаді голови Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області з 24 травня 2018 року;

— стягнення з Приозерненської сільської ради Кілійського району Одеської області на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 25778,12 грн. без урахування обов’язкових відрахувань.

У задоволенні решти позовних вимог слід відмовити.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд