Що нового у порядку: відключення від централізованого опалення?

Мороз Оксана, юрист-аналітик "Видавничого будинку "Фактор"
Місцеве самоврядування Листопад, 2019/№ 11
В обраному У обране
Друк
17 .09.2019 набув чинності наказ Мінрегіону від 26.07.2019 № 169, яким затверджено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води1. Цей документ розроблений на виконання вимог п. 6 ч. 2 ст. 4 Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»2. Він визначає процедуру відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків3 від систем (мереж) централізованого опалення4 (теплопостачання) та постачання гарячої води5. Так, у цьому матеріалі будемо розбиратись з тим, які зміни нам підготував чинний Порядок.

1 Далі за текстом — Порядок.

2 Далі за текстом — Закон № 2189.

3 Далі за текстом — споживачі.

4 Далі за текстом — ЦО.

5 Далі за текстом — ГВП.

Про загальне

Одразу зазначимо, що можливість відмовитись від централізованого опалення і гарячого водопостачання також передбачена Законом № 2189.

Так, п. 7 розд. VI Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2189 визначено, що у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Підкреслимо, що порядок поширюється на:

— споживачів;

— виконавців комунальної послуги з постачання теплової енергії;

— виконавців комунальної послуги з постачання гарячої води;

— виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води;

— операторів зовнішніх інженерних мереж;

— ОМС.

Разом із тим Порядком визначено новий термін: система індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання). Це комплекс обладнання та матеріалів, розміщених в окремому будинку, квартирі, нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку, що є самостійними об’єктами нерухомого майна, призначений для виробництва теплової енергії для потреб опалення такого нерухомого майна, а також за потреби приготування гарячої води.

Відповідно до п. 4 розд. І Порядку ОМС створює своїм рішенням та затверджує склад постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення та постачання гарячої води6 згідно з додатком 1 до Порядку.

ОМС розглядає звернення про відключення від ЦО та/або ГВП у строк, визначений Законом України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»7.

6 Далі за текстом — Комісія.

7 Далі за текстом — Закон № 393.

Нижче розглянемо основні моменти в роботі Комісії.

Так, відповідно до абз. 3 п. 4 розд. І Порядку комісія є консультативно-дорадчим органом ОМС, основним завданням якого є розгляд питань щодо відключення споживачів від ЦО та/або ГВП.

Засідання Комісії відбуваються не рідше ніж один раз на місяць.

Рішення Комісії оформлюється протоколом протягом п’яти робочих днів із дня проведення засідання Комісії та має рекомендаційний характер.

Рішення Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ОМС з дотриманням вимог Закону № 393.

(п. 4 розд. І Порядку)

Порядок складається з двох частин:

1. Порядок відключення власників будівель та житлових будинків.

2. Порядок відключення власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків.

Нижче розглянемо кожну з них окремо.

Порядок відключення власників будівель та житлових будинків

Отже, п. 1 розд. ІІ Порядку передбачається, що рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, від ЦО та/або ГВП приймається ОМС відповідно до законодавства за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в тому числі житлового будинку, з урахуванням рішення Комісії.

Власник (співвласники) будівлі, в тому числі житлового будинку, подає (подають) до ОМС:

1

заяву про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО та/або ГВП, яка складається в довільній формі, із зазначенням причини відключення

2

інформацію про намір влаштування в будівлі систем індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання)

Рішення власника (співвласників) будівлі, в тому числі житлового будинку, про відключення від ЦО та/або ГВП приймається відповідно до вимог:

Цивільного кодексу України;

Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;

Закону України від 29.11.2001 № 2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

ОМС на найближчому засіданні за участі заявника чи його уповноваженого представника приймає відповідно до законодавства рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО та/або ГВП з урахуванням рекомендацій Комісії.

Копія рішення ОМС надається заявникові.

Згідно із п. 9 розд. ІІ Порядку для відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення:

— проєкту відключення будівлі від ЦО та/або ГВП, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил;

— проєкту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

Обрана система має забезпечити:

1

опалення місць загального користування та допоміжних приміщень у будинку

2

ізоляцію та/або перенесення транзитних стояків (у разі потреби)

3

заміну (у разі потреби) внутрішньобудинкових систем газо- та/або електропостачання (залежно від типу нагрівачів)

Йдемо далі. Зауважте, що відповідно до абз. 3 п. 10 розд. ІІ Порядку витрати, пов’язані з відключенням від ЦО та/або ГВП, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених законом.

Після виконання робіт із відключення будівлі від ЦО та/або ГВП складається акт про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від зовнішніх інженерних систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) / постачання гарячої води (додаток 2) — по одному примірнику для власника / представника співвласників та кожного виконавця відповідної комунальної послуги, а також для оператора зовнішніх інженерних мереж або іншого суб’єкта господарювання (у разі їх залучення).

Такий акт підписується усіма присутніми під час відключення сторонами:

— власником / представником співвласників;

— кожним виконавцем відповідної комунальної послуги;

— оператором зовнішніх інженерних мереж або іншим суб’єктом господарювання (у разі їх залучення).

Після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє власника (співвласників) про перегляд умов або розірвання договору про надання відповідної комунальної послуги.

Відповідно до Порядку відтепер у міжопалювальний період, але не пізніше ніж 1 вересня, власники (співвласники) будівель, у тому числі житлових будинків, зможуть відключитись від централізованого опалення та/або гарячого водопостачання.

Порядок відключення власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків

Пунктом 1 розд. ІІІ Порядку передбачено, що власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО та ГВП, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання чинності Законом № 2189 не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до п. 2 розд. ІІІ Порядку інформація про перелік багатоквартирних будинків, в яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, розміщується на офіційних веб-сайтах ОМС, виконавців відповідних комунальних послуг.

Для відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП власник квартири чи нежитлового приміщення багатоквартирного будинку звертається до ОМС з письмовою заявою в довільній формі із зазначенням причини відокремлення (відключення) та подає інформацію про намір влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) такої квартири чи нежитлового приміщення.

Заява про відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення багатоквартирного будинку від ЦО та ГВП передається на розгляд Комісії.

Комісія надає заявникові рекомендації щодо можливих варіантів влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні та щодо збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення відповідної проєктної документації.

Звертаємо увагу, що витяг із протоколу Комісії з результатами розгляду звернення надається заявникові протягом десяти робочих днів.

Згідно із п. 7 розд. ІІІ Порядку для відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення власник забезпечує розроблення проєкту відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВП, який виготовляється відповідно до державних будівельних норм і правил та має забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних стояків.

За потреби, власник забезпечує виготовлення проєкту встановлення системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні, виготовленого відповідно до державних будівельних норм і правил.

Усі витрати, пов’язані з відокремленням (відключенням) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВП, здійснюються за рахунок власника.

Після завершення робіт із відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВП складається акт про відокремлення (відключення) квартири /нежитлового приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води (додаток 3) — по одному примірнику для:

1

власника

2

представника виконавця комунальної послуги з постачання теплової енергії

3

представника виконавця комунальної послуги з постачання гарячої води

4

виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання

5

виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води

6

для іншого суб’єкта господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення)

Такий акт підписується присутніми під час відокремлення (відключення) власником квартири чи нежитлового приміщення і відповідно:

— представником виконавця комунальної послуги з постачання теплової енергії;

— представником виконавця комунальної послуги з постачання гарячої води;

— представником виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання;

— представником виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води;

— іншим суб’єктом господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення).

Після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє власника про перегляд умов або розірвання договору про надання послуги.

Не допускається примусове відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до ЦО та ГВП, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП інших власників квартир та нежитлових приміщень.

Якщо ж власник квартири чи нежитлового приміщення захоче відокремити (відключити) від ЦО та ГВП і приєднати до системи індивідуального теплопостачання лише свою квартиру (чи нежитлове приміщення) у багатоквартирному будинку, приєднаному до ЦО та ГВП, то згідно з новим Порядком тепер зробити він це зможе, якщо не менше як половина квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку є відокремленою (відключеною) від ЦО та ГВП.

Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 1 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП.

Наостанок...

У цьому матеріалі ми з вами пройшлись по процедурним питанням та розглянули Порядок щодо:

— відключення власників будівель та житлових будинків;

— відключення власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків.

Підсумуємо основні нововведення:

1. Порядок був розроблений з метою приведення чинних нормативно-правових актів у відповідність до положень нового Закону № 2189.

2. З’явився новий термін та поняття «система індивідуального теплопостачання» (опалення та/або гарячого водопостачання) — п. 3 розд. І Порядку.

3. Питання щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення та/або гарячого водопостачання розглядатиме постійно діюча комісія, створена ОМС як консультативно-дорадчий орган. Засідання Комісії відбуватимуться не рідше одного разу на місяць.

4. Відключення будівлі від централізованого опалення та/або гарячого водопостачання здійснюється лише в міжопалювальний період, але:

— не пізніше ніж 1 вересня — для власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків;

— не пізніше ніж 1 жовтня — власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

5. Витрати, пов’язані з відключенням, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів.

6. Звертаємо вашу увагу ще раз: не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень.

7. Також на офіційних веб-сайтах ОМС та виконавців відповідних послуг має бути розміщена інформація про перелік багатоквартирних будинків, в яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена від ЦО та ПГВ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд