Готовність № 1: складаємо проекти місцевих бюджетів

В обраному У обране
Друк
Ковшова Олена, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Жовтень, 2019/№ 10
Місцевий бюджет — це фінансовий план відповідної територіальної одиниці, який містить перелік надходжень та витрат у бюджетному періоді, який в Україні для усіх бюджетів починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Станом на 01.01.2019 кількість місцевих бюджетів в Україні складала 8543, з яких 1403 мали взаємовідносини з державним бюджетом. Дуже скоро розпочнеться новий бюджетний рік й Мінфін, як і кожен рік, доводить до нашого відома особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 — 2022 роки. З такою інформацією ОМС необхідно ознайомитись дуже уважно, оскільки саме вона лягає в основу проектів місцевих бюджетів на 2020 рік. Давайте ближче познайомимось із листом Мінфіну від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 — 2022 роки».

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку

Мінфін відповідно до ч. 1 ст. 75 Бюджетного кодексу України1 доводить особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 2021 — 2022 роки.

1 Далі за текстом — БК.

Державна бюджетна політика на 2020 — 2022 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин.

Під час планування дохідної частини місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021 — 2022 роки в частині податкових і неподаткових надходжень та інших доходів доцільно керуватися:

1) основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України у 2020 — 2022 роках, затвердженими постановою КМУ від 15.05.2019 № 555:

Показники

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Очікуване

Прогноз

Валовий внутрішній продукт (млрд гривень)

4035,2

4551,7

5069,9

5617,3

у відсотках до попереднього року

102,8

103,3

103,8

104,1

Індекс споживчих цін:

грудень до грудня попереднього року, відсотки

107,4

106,0

105,7

105,3

Індекс цін виробників:

грудень до грудня попереднього року, відсотки

111,1

108,4

108,0

106,1

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до ч. 2 ст. 52 БК та на виконання п. 12 Порядку розроблення проектів прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку2, Бюджетної декларації та державного бюджету, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2003 № 621, на постійній основі проводить оцінку відповідності основних прогнозних макропоказників поточним тенденціям та змінам у державній політиці, зовнішньому та внутрішньому середовищі, новим статистичним даним.

2 Далі за текстом — Порядок.

Відповідно до п. 46 Порядку основні показники макропрогнозу можуть бути уточнені у період розгляду проекту закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України;

2) нормами Бюджетного та Податкового кодексів України, рішеннями органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, ураховуючи при цьому чинні ставки оподаткування та нормативи зарахування загальнодержавних податків до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих із них;

3) змінами та особливостями бюджетної та фіскальної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів:

1

збереження чинних ставок рентної плати на природний газ, нафту та газовий конденсат

2

зарахування 5 % рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природний газ, нафту та газовий конденсат) до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин

3

незастосування з 01.01.2020 підвищувального коефіцієнту 1,1 до ставки рентної плати за видобуток залізної руди, встановленої на рівні 8 %

4

припинення зарахування частини (13,44 %) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у зв’язку із зарахуванням цих надходжень до дорожнього фонду

5

застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 %

6

незастосування індексації ставок, визначених у абсолютних значеннях за рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр, непов’язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також за екологічним податком

Під час складання видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 — 2022 роки в першочерговому порядку має бути врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Під час розрахунку граничних на 2019 рік та індикативних прогнозних на 2021 — 2022 роки показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету необхідно враховувати основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину місцевого бюджету, підвищення розмірів державних соціальних стандартів, прийнятих рішень місцевих рад щодо надання трансфертів та укладених договорів тощо.

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік.

Як зазначає Мінфін, зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та з 1 грудня 2020 року.

Прожитковий мінімум на 2020 — 2022 роки становитиме:

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

В розрахунку на одну особу:

з 1 січня року (гривні)

2027

2189

2358

з 1 липня року (гривні)

2118

2288

2464

з 1 грудня року (гривні)

2189

2358

2530

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років:

з 1 січня року (гривні)

1779

1921

2069

з 1 липня року (гривні)

1859

2007

2162

з 1 грудня року (гривні)

1921

2069

2220

дітей віком від 6 до 18 років:

з 1 січня року (гривні)

2218

2395

2579

з 1 липня року (гривні)

2318

2503

2695

з 1 грудня року (гривні)

2395

2579

2767

працездатних осіб:

з 1 січня року (гривні)

2102

2270

2445

з 1 липня року (гривні)

2197

2372

2555

з 1 грудня року (гривні)

2270

2445

2623

осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня року (гривні)

1638

1769

1905

з 1 липня року (гривні)

1712

1849

1991

з 1 грудня року (гривні)

1769

1905

2044

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України від 01.06.2000 № 1768-III «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення:

у 2020 році

для працездатних осіб — 25 %

для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю —100 % відповідного прожиткового мінімуму

у 2021 році

для працездатних осіб — 35 %

для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 % відповідного прожиткового мінімуму

у 2022 році

для працездатних осіб — 40 %

для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 % відповідного прожиткового мінімуму

Мінфін зазначає, що:

1

відповідно до Закону України від 13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу у 2020 — 2022 роках становитиме шість прожиткових мінімумів

2

видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання у 2020 — 2022 роках мають визначатися виходячи з розміру трьох соціальних стипендій

3

при розрахунку обсягу одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою відповідно до постанови КМУ від 26.09.2006 № 1361, та випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів відповідно до постанови КМУ від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» має враховуватись підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

4

у 2020 — 2022 роках надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу не передбачається.

Видатки на ці цілі здійснюватиме Мінсоцполітики за окремою бюджетною програмою

Увага! Мінсоцполітики передаються видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Протягом 2020 — 2022 років держава продовжуватиме надавати підтримку для реалізації інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку за рахунок державного фонду регіонального розвитку.

З цією метою в показниках граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету для Міністерства розвитку громад та територій України враховано відповідні кошти з урахуванням вимог частини першої ст. 241 БК.

Міжбюджетні трансферти

Як зазначає Мінфін, горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснюватиметься відповідно до положень ст. 98 — 100, п. 242 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК.

Розрахунки горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозні показники середнього рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки на 1 жителя на 2020 рік для розрахунку горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів на 2020 — 2022 роки надіслано в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Листом Мінфіну від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 головним розпорядникам коштів державного бюджету доведено граничні показники видатків та надання кредитів з державного бюджету на 2020 — 2022 роки, на підставі яких вони мали подати Мінфіну бюджетні запити до 9 вересня 2019 року.

З огляду на зазначене, обсяги міжбюджетних трансфертів на 2020 — 2022 роки та їх розподіл між місцевими бюджетами будуть надіслані додатково після отримання бюджетних запитів від головних розпорядників коштів державного бюджету разом з аналітичними даними та розрахунками з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних відносин на 2020 рік, та результатів проведення погоджувальних нарад із головними розпорядниками бюджетних коштів в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

На сьогодні продовжується процес добровільного об’єднання територіальних громад згідно із Законом України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад»3.

Тому відповідно до ч. 4 ст. 67 БК під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів на 2020 рік будуть додатково враховані бюджети тих утворених у 2019 році об’єднаних територіальних громад, які відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 2 БК створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також ті, що визнані КМУ спроможними в порядку, встановленому законом.

Крім цього, під час здійснення розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, буде враховано приєднання громад до об’єднаних територіальних громад відповідно до Закону № 157.

3 Далі за текстом — Закон № 157.

Перелік місцевих бюджетів, які повністю або частково не можуть бути враховані під час здійснення розрахунків міжбюджетних трансфертів (з обґрунтуванням причин неврахування), надіслано в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Одночасно повідомляємо.

Відповідно до абз. 4 п.п. 2 п. 49 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК прогноз місцевого бюджету на 2021 — 2022 роки подається до відповідних місцевих рад разом із проектом рішення про місцевий бюджет на 2020 рік.

Методичні рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період затверджені наказом Мінфіну від 29.03.2019 № 130.

До речі, у листі Мінфіну, що розглядається, зазначено, що його необхідно довести для керівництва в роботі під час складання проектів їх бюджетів на 2020 рік та прогнозу на 2021 — 2022 роки до:

— районних державних адміністрацій;

— виконавчих органів місцевих рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад.

Обласні державні адміністрації мають сприяти в забезпеченні належної організації бюджетного процесу в новостворених об’єднаних територіальних громадах та за можливості надавати їм необхідну практичну та методичну допомогу. Про це також йдеться у листі Мінфіну.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити