Актуальне запитання. Про використання неприбутковою установою придбаних основних засобів не за цільовим призначенням

В обраному У обране
Друк
Ковшова Олена, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Жовтень, 2019/№ 10
Наша неприбуткова організація придбала основні засоби. Чи можна їх використовувати не за цільовим призначенням?

До неприбуткових підприємств, установ та організацій для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі — ПК) відносить підприємства, установи та організації (далі — неприбуткова організація), які одночасно відповідають встановленим цим пунктом вимогам.

Наведемо їх:

1) утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) їх установчі документи (або установчі документи організацій вищого рівня, на підставі яких діють неприбуткові організації відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

Додамо, що для цілей цього абзацу не вважають розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених у п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПК;

3) їх установчі документи (або установчі документи організацій вищого рівня, на підставі яких діють неприбуткові організації відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Додамо, що положення цього абзацу не зачіпає об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

4) внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації треба використовувати виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 ПК зазначено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Податкове зобов’язання розраховують виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Окрім цього, така неприбуткова організація буде виключена контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та буде вважатись платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Тобто, коли придбані неприбутковою організацією основні засоби будуть використовуватись не за цільовим призначенням, то така неприбуткова організація повинна розрахувати податкове зобов’язання з податку на прибуток у розмірі 18 % виходячи із балансової вартості використаних за нецільовим призначенням активів.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити