Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

В обраному У обране
Друк
Мороз Оксана, юрист-аналітик "Видавничого будинку "Фактор"
Місцеве самоврядування Жовтень, 2019/№ 10
У цій статті поговоримо про два оновлені порядки, а саме: Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю1 та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю2, які затверджені постановою КМУ від 21.08.2019 № 8233. Разом із вами розберемося, що змінилося в ОМС та в чому полягають нововедення.

1 Далі за текстом — Порядок 1.

2 Далі за текстом — Порядок 2.

3 Далі за текстом — постанова № 823.

Про головне

Нагадаємо, що відповідні Порядки, які свого часу були затверджені урядовою постановою від 26.04.2017 № 295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», були скасовані 14.05.2019.

Натомість КМУ прийняв нову постанову № 823, яку й було анонсовано вище.

Цей документ відновлює право ОМС здійснювати контроль за працею з питань:

1

своєчасної та у повному обсязі оплати праці

2

дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

3

оформлення трудових відносин

Означеною постановою рекомендовано міським радам міст обласного значення та сільським, селищним, міським радам ОТГ керуватись її положеннями під час здійснення повноважень, передбачених ч. 3 ст. 34 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР4 «Про місцеве самоврядування в Україні».

4 Далі за текстом — Закон № 280.

Тепер далі.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону № 280 до відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та ОТГ належать:

1

здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством

2

накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством

Так, у ст. 1 Закону України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»5 визначено, що:

5 Далі за текстом — Закон № 877.

Державний нагляд (контроль) — діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, ОМС у межах повноважень, передбачених законом, щодо:

1) виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання;

2) забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Одним з основних принципів державного нагляду (контролю), закріпленим у ст. 3 Закону № 877, є принцип здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом.

Частиною 4 ст. 4 Закону № 877 разом з іншим визначено, що виключно законами встановлюються спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 4 Закону № 877 орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо:

закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності

та

не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Йдемо далі. Відповідно до ч. 1 ст. 259 Кодексу законів про працю України6 державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

6 Далі за текстом — КЗпП.

Отже, Державна служба України з питань праці7 є єдиним органом, уповноваженим на здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а виконавчі органи міських рад міст обласного значення та ОТГ — на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

7 Далі за текстом — Держпраці.

Так, п. 2 Порядку 1 встановлюється, що:

1

заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів

2

заходи контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад ОТГ з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин

Абзацом 1 п. 3 Порядку 1 визначається, що інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Контрольні повноваження інспектора праці підтверджуються службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці (власне, як і було раніше).

Держпраці веде реєстр виданих службових посвідчень інспекторів праці (тут також нічого не змінилося).

Підставою для видачі службового посвідчення інспектора праці посадовій особі виконавчого органу ради є лист сільського, селищного, міського голови, до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої Мінсоцполітики.

Службове посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі, вважається недійсним.

Про Порядок 1 постанови № 823

Одразу хочемо зазначити про заходи державного королю.

Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, що проводяться інспекторами з праці Держпраці та її територіальних органів.

Звертаємо увагу на тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування. Воно не може перевищувати 10 робочих днів.

Перебіг строку для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування починається з дня, наступного за днем надання об’єктом відвідування документів і пояснень, необхідних для їх проведення.

Тобто незалежно від розмірів підприємства, чи то велике підприємство, мікропідприємництво, мале підприємництво або ФОП, тривалість інспекційного відвідування та невиїзного інспектування — 10 робочих днів.

Далі поговоримо про те, які ж документи повинен надати інспектор, та про записи, які він має здійснити під час інспекційного відвідування.

У порівнянні з постановою КМУ № 295 від 26.04.20178 , перелік документів, які повинен надати інспектор Держпраці під час проведення інспекційного відвідування, збільшено.

8 Далі за текстом — постанова № 295.

Інспектор з праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі відповідно до п. 9 Порядку 1:

1

своє службове посвідчення

2

на вимогу об’єкта відвідування або уповноваженої ним посадової особи копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування

Крім іншого, інспектор з праці вносить запис про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису. Раніше цей перелік зводився лише до службового посвідчення.

Відповідно до п. 11 Порядку 1 інспектори з праці за наявності службового посвідчення безперешкодно без попереднього повідомлення мають право:

1

під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених у п. 5 цього Порядку, о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці, проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця

2

ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги

3

наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення

4

за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів

5

на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмету інспекційного відвідування

6

фіксувати проведення інспекційного відвідування, у тому числі з питань виявлення неоформлених трудових відносин, засобами аудіо-, фото- та відеотехніки

Крім того, відповідно до п. 12 Порядку 1 вимога інспектора з праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів із документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Відповідно до п. 8 Порядку 1 про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор з праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Тобто для того, щоб вимагати надати йому офіційно документи, їх копії, пояснення тощо, інспектор має повідомити про те, що проводиться інспекційне відвідування. Те саме стосується і складання акта та приписів. Але попередній збір інформації такий інспектор матиме право робити і без повідомлення про це роботодавця — якщо вважатиме, що той перешкоджатиме такій інспекції.

Тепер трохи про права роботодавців під час проведення інспекційного відвідування.

Роботодавець має право не допустити до проведення інспекційного відвідування за таких умов:

1

відсутність службового посвідчення

2

якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено рішення Мінсоцполітики про затвердження форми акта інспекційного відвідування

Також роботодавець має право:

1

вимагати припинення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у разі перевищення визначеного у п. 10 Порядку 1 максимального строку здійснення такого заходу

2

подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження до акту або припису

3

перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки

4

вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації об’єкта відвідування

5

оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії інспектора з праці

6

отримувати консультативну допомогу від інспектора з праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань

7

фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки

Далі нагадаємо умови, за яких складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування.

Відповідно до п. 16 Порядку 1 акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається у разі:

— створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора з праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; перешкода в реалізації інших прав, передбачених у п. 11 Порядку 1);

— відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування);

— відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;

— перевищення строків проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, визначених у п. 10 Порядку 1.

Відповідно до п. 18 Порядку 1 у разі відсутності/ненадання документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення та/або надання документів.

На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.

Тепер щодо складення акта інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та припису.

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування), і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю, — припис щодо їх усунення відповідно до п. 19 Порядку 1.

Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та об’єктом відвідування або уповноваженою ним особою (п. 20 Порядку 1).

Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дня, що настає за днем підписання акту.

Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором з праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

Відповідно до п. 23 Порядку 1 припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора з праці про усунення об’єктом відвідування порушень вимог законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Припис вноситься об’єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а в разі наявності зауважень — наступного дня після їх розгляду.

У приписі зазначається строк для його виконання. Стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного в ньому строку виконання.

Якщо об’єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, проводиться нове інспекційне відвідування або невиїзне інспектування.

Відповідно до п. 28 Порядку 1 у разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування до відповідальності не вживаються.

Але заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Про Порядок 2 постанови № 823

Відповідно до п. 1 Порядку 2 основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад ОТГ та центральними органами виконавчої влади9.

9 Далі за текстом — об’єкт нагляду.

Державний нагляд здійснюється шляхом:

1

витребування, збирання, аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю

або

2

проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом за його місцезнаходженням

Згідно із п. 6 Порядку 2 строк проведення виїзної перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений керівником або заступником керівника Держпраці чи її територіального органу до 10 робочих днів.

Крім того, п. 15 Порядку 2 передбачається, що у разі створення об’єктом нагляду перешкод у діяльності уповноваженої посадової особи, таких як:

— відмова у допуску до проведення виїзної перевірки;

— ненадання інформації, необхідної для здійснення державного нагляду;

— перешкода в реалізації інших прав, передбачених у п. 10 Порядку 2;

— відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю,

— складається акт про неможливість складення висновку, який підписується керівником об’єкта відвідування або уповноваженою ним посадовою особою.

За результатами здійснення державного нагляду складається висновок.

Відповідно до п. 10 Порядку 2 уповноважені посадові особи, крім іншого, мають право:

1) безперешкодно отримувати від об’єктів нагляду документи, інформацію, показники статистичної та оперативної звітності та будь-які дані, що пов’язані із здійсненням контрольних повноважень;

2) ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи до їх усунення;

3) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;

4) робити висновки про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень;

5) за результатами державного нагляду ініціювати проведення об’єктами нагляду інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.

Відповідно до п. 12 Порядку 2 уповноважені посадові особи з метою здійснення державного нагляду зобов’язані:

1) у повному обсязі об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;

2) узагальнювати результати здійснення державного нагляду;

3) здійснювати методологічне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

4) за письмовим зверненням об’єктів нагляду надавати роз’яснення;

5) брати участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки посадових осіб об’єкта нагляду, уповноважених на здійснення контрольних повноважень.

Слід зазначити таке.

Виконання вимоги перевіряється після закінчення зазначеного у ній строку виконання, якщо об’єкт нагляду не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження фактів її виконання відповідно до п. 20 Порядку 2.

Згідно із п. 21 Порядку 2 у разі відмови керівника об’єкта нагляду чи уповноваженої ним посадової особи від підписання або у разі неможливості особистого вручення висновок та вимога складаються у трьох примірниках.

Два примірники висновку та вимоги надсилаються об’єкту нагляду рекомендованим листом з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення.

На примірнику висновку та вимоги, що залишаються в уповноваженої посадової особи, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного відвідування.

Об’єкт нагляду зобов’язаний повернути уповноваженій посадовій особі підписаний примірник висновку та вимоги не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.

Вимога або висновок уповноваженої посадової особи можуть бути оскаржені в 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці згідно із п. 23 Порядку 2.

Відповідно до абз. 4 п. 23 Порядку 2 скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.

Наостанок...

Нагадаємо, не так давно діяв Порядок, затверджений постановою № 295, згідно з яким проводилося інспектування роботодавців. Та 14 травня 2019 року його було визнано нечинним.

Оскільки постанову № 295 скасували, то будь-які інспекційні відвідування та невиїзні інспектування, які тривали на той момент або призначені згідно із ним, мали бути зупинені та/або відмінені (скасовані).

Далі, до затвердження нової постанови № 823, перевірки Держпраці, а також робота місцевих інспекцій з праці могли здійснюватися в межах Закону № 877.

Тобто скасування постанови № 295 не означало, що і перевірки з питань дотримання законодавства з праці скасували. Але вони мали проводитися в межах загальних правил за Законом № 877. Але ж ми всі знаємо, що особливостей для проведення таких перевірок цей Закон не містить.

Тому була потреба затвердити такий Порядок окремо, що і було зроблено.

Та інформаційне агентство у сфері права та надання правових послуг «Єдина служба правової допомоги»10 на своїй сторінці наголошує, що і новий Порядок не відповідає чинному законодавству.

10 Далі за текстом — Служба.

Так, спеціалістами Служби встановлено, що новою постановою визначено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

Тобто знову у спосіб та формах, які суперечать Закону № 877. Нагадаємо, що саме це стало причиною для скасування попереднього постанови № 295.

Отже, бачимо, що не всі погоджуються із появою нової постанови № 823. Ймовірно, що її спробують скасувати через суд.

Але як за таких обставин діяти, запитаєте ви. А ми з упевненістю скажемо, що ви як суб’єкт владних повноважень повинні пам’ятати, що постанова № 823 наразі є чинною. Тому потрібно виконувати вимоги чинного законодавства.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити