Новий порядок укладення контракту з керівником закладу охорони здоров’я

В обраному У обране
Друк
Кравченко Тетяна, аналітик "Видавничого будинку "Фактор", адвокат
Місцеве самоврядування Жовтень, 2019/№ 10
В процесі медичної реформи зазнав змін діючий порядок регулювання праці працівників закладів охорони здоров’я, зокрема керівників цих закладів. Тож давайте проаналізуймо важливі зміни законодавства щодо порядку укладення та розірвання контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я.

Контракт

Почнемо з того, що наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»1 внесено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1 Далі за текстом — наказ № 1977.

Виключено назву посади «головний лікар», а введено назви посад «медичний директор» (який буде здійснювати керівництво закладом охорони здоров’я у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України) та «генеральний директор (директор)/начальник (завідувач) закладу охорони здоров’я» (який буде керувати виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров’я, відповідати за фінансово-господарські результати його діяльності).

Постановою КМУ від 21.08.2019 № 792 затверджено новий Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я2, яким врегульовано порядок укладення контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я та затверджено типову форму контрактів з такими керівниками.

2 Далі за текстом — Порядок № 792.

Одразу ж зауважимо, що укладати контракти ОМС, як власник закладу охорони здоров’я, буде тільки з керівниками (генеральними директорами/начальниками) закладів охорони здоров’я.

Адже Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 27.12.2017 № 10943, визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я і його вимоги поширюються на відбір кандидатур на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

3 Далі за текстом — Порядок № 1094.

Проведення конкурсу на посаду медичного директора Порядком № 1094 не передбачено.

Пунктом 2 Порядку № 792 передбачено, що призначення на посаду керівника закладу здійснюється відповідно до законодавства керівником органу або державним секретарем міністерства, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад, або за рішенням обласної, районної ради чи сільським, селищним, міським головою.

Відповідно до п. 4 Порядку № 792 контракт укладається на строк від трьох до п’яти років.

Пунктом 5 Порядку № 792 визначено, що у контракті передбачаються строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), вимоги до збереження керівником закладу державного або комунального майна, підвищення ним кваліфікації або проходження перепідготовки протягом строку дії контракту, умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання контракту.

Це означає, що контракт повинен містити записи щодо строку дії контракту, прав, обов’язків та відповідальності сторін (у тому числі матеріальної), вимог до збереження керівником закладу державного або комунального майна, підвищення ним кваліфікації або проходження перепідготовки протягом строку дії контракту, умов матеріального забезпечення і організації праці, умов розірвання контракту, оскільки вони є його обов’язковими умовами.

Контрактом можуть бути встановлені пільги, гарантії керівникові закладу на випадок розірвання контракту з незалежних від нього причин, а також соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання керівником своїх обов’язків.

Пункти 7, 8 Порядку № 792 встановлюють, що контракт може бути розірваний на підставах, передбачених законодавством та умовами контракту. При цьому звільнення з посади керівника закладу проводиться з урахуванням передбачених законодавством гарантій.

У разі розірвання контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законом, керівник закладу звільняється з посади на підставі п. 8 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України4.

4 Далі за текстом — КЗпП.

Згідно зі ст. 36 КЗпП загальними для всіх категорій працівників умовами припинення трудового договору є:

1

угода сторін

2

закінчення строку (пункти 2 і 3 ст. 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення

3

призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин 3 та 4 ст. 119 цього Кодексу

4

розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45)

5

переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду

6

відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці

7

набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи

71

укладення трудового договору (контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення

72

з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»

8

підстави, передбачені контрактом

9

підстави, передбачені іншими законами

Окремі підстави припинення трудового договору (контракту), які стосуються в тому числі керівників закладів охорони здоров’я, закріплено в статтях 39 — 41, 45 КЗпП.

Увага! Відповідно до п. 2 наказу № 1977 особи, призначені на посади керівників у сфері охорони здоров’я до набрання чинності цим наказом, продовжують виконувати свої обов’язки до проведення нових конкурсів.

Тож призначати генеральних директорів/начальників закладів охорони здоров’я та наймати медичних директорів буде можливим тільки після закінчення строку дії нині діючих контрактів головних лікарів або в разі припинення з ними контрактів з інших причин.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити