Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Місцеві вибори: ребуси для кандидатів

Брусенцова Яна, директор Департаменту видань для публічно-правової сфери, головний редактор видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», юрист
Місцеве самоврядування Квітень, 2020/№ 4
Друк
Ми вирішили не полишати тему місцевих виборів, хоча й розуміємо, що нині вона не є головною для вас. Сьогодні всі опікуються питаннями епідемії, карантину тощо, і це правильно та логічно! Саме на органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів місцевих рад покладено величезну кількість зобов’язань в частині забезпечення всім необхідним своїх громад. Можу сказати, що ті складні питання, які зараз постають перед всіма нами і на які треба шукати відповіді, в тому числі в майбутньому, мають стати гарним фільтром для всіх, хто планує висувати свої кандидатури на посади голів та депутатів місцевих рад. Час показав і продовжує показувати, що відповідальні посади мають обіймати люди з досвідом, знаннями та відсутністю страху брати на себе відповідальність за життя, добробут та благополуччя інших людей.

Ми обіцяли поговорити про висування кандидатів. Хтось зараз, читаючи цю статтю, скаже: яке висування кандидатів, які місцеві вибори в 2020 році і таке інше... Адже у всьому світі панує пандемія, не відомо коли і чим все завершиться. Вітаю всіх, хто так, можливо, думає, ви маєте на це право. Водночас, нагадаю, що в нашій державі є Основний Закон, який регламентує, що «Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.» Це ст. 141 Конституції України. Станом на сьогодні вона не змінилась. Ми наголошували: Виборчий кодекс України1 не ідеальний (щонайменше, є багато технічних помилок і не тільки), його планували доопрацьовувати, і сподіваємось, так і буде, але, судячи з усього, трохи пізніше (як розумієте, на часі інші питання). Тим не менш, якщо розраховувати на те, що все ж таки вибори відбудуться, всім потенційним кандидатам не завадило би підготуватися (хоча б в контексті тих недосконалих статей ВК, які ми маємо станом на сьогодні). Не будемо багато писати про порядок висування кандидатів, умови їх реєстрації тощо, а звернемо увагу на основні «цікавинки». Зупинимось на кандидатах на посаду сільського, селищного, міського голови (з кількістю виборців до 90 тис.) та кандидатів у депутати саме сільських, селищних та міських рад (з кількістю виборців до 90 тис.).

1 Далі за текстом — ВК.

Висування кандидатів

Статтею 216 ВК визначено, що висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища розпочинається за 34 до дня голосування і закінчується за 24 дні до дня голосування. Право висування кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) ради реалізується виборцями через організації партій або шляхом самовисування у порядку, визначеному ВК. Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому ВК.

Увага! Частиною четвертою ст. 216 ВК передбачено, що особа може бути висунута кандидатом на відповідних місцевих виборах лише в одному виборчому окрузі і лише від однієї місцевої організації партії або шляхом самовисування. Наведена норма ставить під великий сумнів можливість висування кандидата одночасно, наприклад, на посаду сільського, селищного голови та депутата міської ради. Тобто, будь-який мікс у висуванні кандидатів, маючи вказану норму в наведеному контексті, є неможливим з точки зору буквального сприйняття її змісту. Якщо ми говоримо, наприклад, про висування кандидатів у депутати організацією партії, то тут звернемо увагу на дві складові:

— особа має право надати згоду балотуватися та бути включеною до списку кандидатів до відповідної ради лише однієї організації партії;

— під час формування списку кандидатів до відповідної ради організація партії повинна забезпечити представництво не менше 30 відсотків осіб однієї статі у загальній кількості кандидатів до відповідної ради.

Увага на документи

Статтею 223 ВК визначено, що відповідна сільська, селищна, міська (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, висунутих організацією партії у багатомандатних виборчих округах, за умови отримання нею таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником організації партії та скріпленої печаткою організації партії, а в разі її відсутності — печаткою організації партії вищого рівня;

2) рішення конференції, зборів організації партії, зазначеного у ч. 8 ст. 220 ВК, про висування кандидатів у депутати від організації партії та затвердженого списку кандидатів до відповідної ради, зазначеного у ч. 2 ст. 220 ВК, який додається до такого рішення і є його невід’ємною частиною, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, який обов’язково повинен містити відомості, зазначені у ч. 10 ст. 220 ВК, підписаних керівником організації партії і скріплених печаткою організації партії, та в електронному вигляді;

3) заяв осіб, включених до списку кандидатів до відповідної ради від організації партії про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії (в тому числі у відповідному багатомандатному окрузі), які повинні також містити згоду на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних кандидата у депутати, зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав — зазначити про їх відсутність), а також зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з мандатом депутата (у разі відсутності такої діяльності чи такого мандата — зазначити про їх відсутність);

4) анкет кандидатів у депутати на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, що обов’язково повинні містити: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату заповнення анкети та підпис кандидата у депутати (заповнюється у друкованому вигляді);

5) заяви про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, кожного кандидата у депутати;

6) по одній фотографії кандидата у депутати розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

7) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного кандидата у депутати.

Сьогодні активно обговорюються пункти 3 та 5 наведеного переліку документів щодо доцільності їх подання, як то, зокрема, зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права та заява про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. Зауважимо: такі собі «зобов’язання...» вперше з’явились саме у ВК, а от заява про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів була і в Законі України «Про місцеві вибори». Щодо останнього згаданого документа думки експертів розділилися: дехто вважає, що такий документ не буде зайвим і має стати для виборців таким собі маркером, який характеризує особу кандидата, дехто ж все ж таки вважає, що питання аліментів не має відношення до виборів і не повинно перебувати в полі зору виборчого законодавства. Тож тут треба почекати, яким чином буде діяти законодавець і чи будуть прийняті якісь «урізання» в частині переліку документів. До речі, «самовисуванці» також подають і «зобов’язання...», і заяву про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів. Про позитивне. З прийняттям ВК вирішилось питання з декларуванням майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (ст. 226 ВК). Відтепер передбачається, що кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, зареєстрований у порядку, встановленому ВК, подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Нагадаю, раніше в цьому питанні були проблеми: виборче законодавство вимагало подання декларації в паперовому вигляді, як це було передбачено «старим» антикорупційним законодавством, тоді як нове антикорупційне законодавство давно вже містило норму щодо подання декларації в електронному вигляді.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі