Теми статей
Обрати теми

Посада радника голови: чи для кожної ради передбачена?

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Чи можлива в сільській громаді з кількістю населення до 10 тис. посада радника голови та чи може займати/претендувати на посаду радника голови особа, яка досягла 65-річного віку? З такими питаннями до редакції журналу звернулась кадрова служба одного з ОМС. Тож надаємо відповідь.

Призначення на посаду

Почнемо з того, що загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів кожен ОМС визначає самостійно.

Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1 виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання, як затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.

1 Закон № 280.

У той же час прийняття осіб на службу в ОМС повинно відбуватись з урахуванням класифікації посад в ОМС, наведеної в Законі України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»2.

2 Закон № 2493.

Статтею 14 Закону № 2493 передбачено, що в ОМС встановлюються такі категорії посад:

перша категорія

посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови

друга категорія

посади Сімферопольського міського голови, міських (міст — обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради

третя категорія

посади перших заступників та заступників міських голів (міст — обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст — обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст — обласних центрів), голів районних, районних у містах рад; керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад

четверта категорія

посади голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, директорів, перших заступників, заступників директорів департаментів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, посади заступників голів районних рад

п’ята категорія

посади керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних,

секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад

шоста категорія

посади керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад, старост

сьома категорія

посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад

Пунктом 1 постанови КМУ від 26.10.2001 № 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» передбачено, що:

— до шостої категорії посад відносяться посади керівників відділів сільських, селищних рад, заступників керівників відділів у складі управлінь міських (міст — обласних центрів та м. Сімферополя) рад, помічників голів, радників, консультантів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст — обласних центрів і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;

— до сьомої категорії — посади радників, консультантів, спеціалістів виконавчих апаратів районних рад.

Статтею 10 Закону № 2493, якою визначено процедуру прийняття на службу в ОМС, передбачено, що прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:

на посаду сільського, селищного, міського голови

в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

шляхом обрання відповідною радою

на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости

шляхом затвердження відповідною радою

на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради

на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

При цьому у п. 8 ст. 10 Закону № 2493 Закону міститься виключення, а саме зазначається про те, що голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міські голови та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).

Отже, з аналізу вказаних норм чинного законодавства можна зробити висновок про те, що право приймати на службу радників мають тільки голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міські голови та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення).

Крім того, додатком 50 «Схеми посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів» до постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» передбачено посади і відповідно до них посадові оклади радника голови ради у містах із чисельністю населення понад 1 млн осіб. Посадових окладів для посади радника голови ОТГ із чисельністю населення в ній понад 15 тисяч та до 15 тисяч осіб взагалі не передбачено.

Якщо ми звернемось до Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 № 203-19, які рекомендовані для використання обласним, міським, районним (районним у містах), сільським, селищним радам при розробці професійно-кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування, то в них визначено посаду радника міського голови, голови обласної, районної (районної в місті) ради.

Тобто посада радника голови може бути передбачена лише в структурі районних, районних у містах, обласних рад, Київській та Севастопольській міських радах та міських радах (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення).

Ранги та вікові рамки радника

Відповідно до ст. 15 Закону № 2493 при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад.

Особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг; особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг; особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг; особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг; особам, які займають посади, віднесені до п’ятої категорії, може бути присвоєно 11, 10 і 9 ранг; особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг; особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг.

У межах займаної категорії посад радникам обласних рад присвоюється відповідно 11, 10 і 9 ранг; радникам міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад — 13, 12 і 11 ранг; радникам районних, районних у містах рад — 15, 14 і 13 ранг.

Щодо того, чи може займати посаду радника особа, якій виповнилось більше ніж 65 років.

Відповідно до частин 1, 3 ст. 18 Закону № 2493 граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

Після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Відповідно до ст. 92 Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» посада радника належить до посад патронатної служби.

Працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.

Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.

Тож, особа, яка досягла 65 років, може бути призначена на посаду радника міського голови, голови обласної, районної (районної в місті) ради, на неї не поширюється віковий ценз для посадової особи ОМС.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі