Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Говорить ДКС: за цим КЕКВ!

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Місцеве самоврядування Лютий, 2020/№ 2
Друк
Застосування економічної класифікації видатків бюджету, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань, а також ведення бухгалтерського обліку завжди викликає питання у розпорядників бюджетних коштів. Розглянемо «свіжі» та цікаві роз`яснення Державної казначейської служби України1.

1Далі за текстом — ДКС.

Про бухоблік у державному секторі

У своєму листі від 03.01.2020 № 18-11/186 ДКС повідомляє, що з 01.01.2020 відбувся перехід на ведення бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 12032.

2 Далі за текстом — План рахунків № 1203.

Відповідно з 01.01.2020 введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та депозитні рахунки митних органів, відкриті за Планом рахунків № 1203 з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунка IBAN, який налічує 29 знаків, відповідно до вимог постанови правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні».

Звертаємо увагу, що рахунки, які були відкриті за Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119, з 01.01.2020 закриті, відповідно кошти, які сплачуються платниками на такі рахунки, ДКС не зараховує, а повертає платникам як нез’ясовані надходження.

Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщені на вебпорталі ДКС та на вебсторінках головних управлінь ДКС, в областях та м. Києві.

Крім цього, реквізити зазначених рахунків можна отримати у відповідних органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Придбання інформаційних продуктів за бюджетні кошти

У листі від 29.11.2019 № 16-06-06/21020 ДКС розповіла про придбання бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів інформаційних продуктів.

Органи ДКС здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України3 та Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Казначейства4, затвердженим наказом Мінфіну від 02.03.2012 № 309.

3 Далі за текстом — БК.

4 Далі за текстом — Порядок.

Розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання мають подати до відповідного органу ДКС Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та/або Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях та оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання. Саме про це йдеться у п. 2.2 Порядку.

Здійснення попередньої оплати, зокрема визначення розміру та термінів здійснення такої оплати при закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, регламентовано нормами постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»5.

5 Далі за текстом — постанова.

Пункт 1 постанови визначає, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату.

Зокрема, на строк не більше одного місяця дозволена попередня оплата на закупівлю інших робіт і послуг у розмірі, що не перевищує 30 % їх вартості (п.п. 1 п. 1 постанови).

Відповідно до п.п. 2.2.4 п. 2.2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 3336, оплата інших послуг здійснюється за кодом 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

6 Далі за текстом — Інструкція.

Тобто при реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають неухильно дотримуватись повноважень та обмежень, передбачених БК та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Про використання грантів

У листі від 02.12.2019 № 16-06-06/21094 ДКС розглянула питання виконання умов договору про надання гранту та повідомила про таке.

Гранти належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Вони мають цільове призначення і витрачаються на цілі, визначені особою, яка надає грант. Про це йдеться у ч. 4 ст. 13 БК. Кошти грантів можуть витрачатись на організацію основної діяльності бюджетних установ, що також передбачено ст. 13 БК. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки у межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, за спеціальним фондом бюджету — виключно в межах фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Це витікає з вимог ч. 2 ст. 48 БК.

Бюджетне асигнування — повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження (п. 6 ч. 1 ст. 2 БК).

Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюють лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України (ч. 1 ст. 23 БК).

У зв`язку з цим ДКС зазначає, що виплати гонорарів працівникам Музею мають здійснюватись за рахунок коштів гранту.

Також треба враховувати, що нецільовим використанням бюджетних коштів є, зокрема, їх витрачання на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим Законом про Державний бюджет України (або рішенням про місцевий бюджет), як того вимагає ч. 1 ст. 119 БК.

Про публічні закупівлі

У своєму листі від 27.11.2019 № 16-06-06/20823 ДКС повідомила, що Орган ДКС здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів відповідно до БК та з урахуванням вимог Закону України від 29.06.2004 № 1906-IV «Про міжнародні договори України», законодавства у сфері закупівель, інших актів законодавства України, що не суперечать бюджетному законодавству, та Порядку.

Згідно зі ст. 43 БК казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає, зокрема, контроль за здійсненням бюджетних повноважень при реєстрації взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями. Частиною першою Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»7 визначено, що договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

7 Далі за текстом — Закон.

ДКС наголошує, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених ч. 4 ст. 36 Закону. Дія договору про закупівлю може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку (ч. 5 ст. 36 Закону). Тож всі учасники бюджетного процесу мають діяти в межах чинного законодавства, не порушуючи вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

Про основні засоби

У своєму листі від 31.10.2019 № 16-06-06/18682 ДКС повідомила про застосування кодів економічної класифікації видатків у випадку оплати послуг та придбання основних засобів.

Компетентний орган наголосив, що економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету, а для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування, призначена Інструкція.

ДКС роз`яснила, що:

1

Оплата поточних видатків, оплату послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруть на облік як основні засоби, здійснюється за категорією 2200 «Використання товарів і послуг» (п. 2.2 Інструкції).

Зокрема, оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію), у тому числі оплата пасивного обладнання — монтажних шаф, монтажних коробів, кабелеводів, кабелів, з’єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо, якщо зазначене обладнання є невід’ємною частиною послуг, має здійснюватись за кодом 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (п.п. 2.2.4 п. 2.2 Інструкції)

2

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування, які беруть на облік як основний засіб, зокрема створення комплексних систем, має здійснюватись за кодом 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (п.п. 3.1.1 п. 3.1 Інструкції)

Про судові витрати

У своєму листі від 17.10.2019 № 16-11-11/17870 ДКС розповіла, що видатки, які не пов’язані з придбанням товарів та послуг установами, зокрема відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним та фізичним особам згідно з рішенням суду (якщо рішенням суду не визначено сутності платежу) та судових витрат, мають здійснюватись за кодом 2800 «Інші поточні видатки» (п. 2.6 Інструкції). Відповідно до ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, усі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягують за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. ДКС здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду. Механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятих судами, а також іншими державними органами, передбачений Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників8, затвердженим постановою КМУ 03.08.2011 № 845. Згідно з п. 24 Порядку № 845 стягувачі подають документи до органу ДКС, в якому обслуговується боржник, за рішеннями про стягнення коштів з рахунків боржника. Безспірне списання коштів з рахунків розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів, на яких обліковуються кошти загального та спеціального фондів від повідного бюджету, здійснюється в межах бюджетних асигнувань, передбачених у затвердженому кошторисі або плані використання бюджетних коштів, та у разі наявності на його рахунках для обліку відкритих асигнувань (залишків коштів на рахунках) (п. 26 Порядку № 845). Водночас відповідно до абз. 3 п. 26 Порядку № 845 судові витрати, штрафні санкції безспірно списують за відповідним кодом економічної класифікації видатків бюджету. Коли у затвердженому кошторисі або плані використання бюджетних коштів розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів зазначений код не передбачений або за таким кодом до кінця бюджетного періоду сума бюджетних асигнувань менша, ніж сума списання, або відсутні відкриті асигнування (залишки коштів на рахунках), безспірне списання судових витрат, штрафів здійснюють за кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється стягнення коштів з рахунків розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів. Стягнення органами ДКС судових витрат у безспірному порядку на підставі рішення суду здійснюється за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2800 «Інші поточні видатки», а якщо зазначений код не передбачений кошторисом або за таким кодом до кінця бюджетного періоду сума бюджетних асигнувань менша, ніж сума списання, або відсутні відкриті асигнування (залишки коштів на рахунках), безспірне списання судових витрат здійснюється за кодом, за яким здійснюється стягнення коштів з рахунків розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів.

8 Далі за текстом — Порядок № 845.

Про передачу коштів субвенції

У своєму листі від 11.10.2019 № 16-07-07/17479 ДКС роз`яснила, що для передачі коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти з районного бюджету до бюджету сільської ради, рекомендовано використовувати ККДБ 41054300. Підставами є вимоги п. 15 постанови КМУ від 03.04.2019 № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», яким зазначено, що перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою КМУ від 15.12.2010 № 11329. Так, видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюють з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об’єднань, селищ, райдержадміністрації та виконавчі органи міських рад міст обласного значення розподіляють субвенції пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях відповідних рад про бюджет. Відкриття рахунків в органах ДКС для зарахування міжбюджетних трансфертів з державного і місцевих бюджетів, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання зазначених бюджетів здійснюють в установленому законодавством порядку. Класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», передбачено код 41054300 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».

9 Далі за текстом — Порядок перерахування.

Про відображення в бухобліку проведених господарських операцій

У своєму листі від 10.10.2019 № 16-07-06/17362 ДКС повідомила про те, що інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку, розпорядники бюджетних коштів повинні відображати в фінансовій та бюджетній звітності. Статтею 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»10 визначено: підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Одним із принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, визначених Законом № 996, є принцип повного висвітлення у фінансовій звітності всієї інформації про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

10Далі за текстом — Закон № 996.

Узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору в бухгалтерському обліку здійснюється на відповідних рахунках Плану рахунків № 1203. Механізм розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів, ДКС та державними цільовими фондами, визначено Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (ср. ). ДКС зазначає, що здійснювати відображення в бухгалтерському обліку усіх проведених господарських операцій, у тому числі операцій, пов’язаних із виконанням місцевого бюджету, мають ті, на кого покладено функції з управління коштами місцевого бюджету.

Відображення в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість здійснюється на рахунках 20 «Довгострокова дебіторська заборгованість» та 21 «Поточна дебіторська заборгованість» Плану рахунків. У фінансовій звітності зазначену інформацію відображають у рядках 1100 «Довгострокова дебіторська заборгованість» або 1130 «Поточна дебіторська заборгованість за наданими кредитами» Балансу (форма № 1-дс) (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»), залежно від її відображення в бухгалтерському обліку Департаментом фінансової політики <...> ради.

Про автобусні зупинки

У своєму листі від 08.10.2019 № 16-04-04/17214 ДКС повідомила про застосування коду економічної класифікації видатків бюджету при придбанні, встановленні/будівництві автобусних зупинок. Відповідно до п.п. 5.2.4 п. 5.2 галузевих будівельних норм України ГБН1-218-182:2011 влаштування автобусних зупинок, автопавільйонів, майданчиків для зупинки транспортних засобів, малих архітектурних форм, туалетів належать до капітального ремонту автомобільних доріг і дорожніх споруд.

Інструкцією визначено, що видатки на придбання обладнання, що підлягає встановленню, а саме готові до встановлення будівельні конструкції і деталі, до яких належать металеві, залізобетонні і дерев’яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем, обладнання та меблі, що потребують монтажу і встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, убудованим), здійснюються за кодом економічної класифікації видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (п.п. 3.1.3.2 п. 3.1.3 Інструкції).

Отже, видатки на влаштування автобусних зупинок треба проводити за кодом економічної класифікації видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі