Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Інструкція щодо дій посадових осіб місцевого самоврядування у разі візиту правоохоронних чи контролюючих органів

Місцеве самоврядування Січень, 2020/№ 1
Друк
Ця Інструкція була розроблена експертами Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», в рамках реалізації Проекту «Підсилення правозахисної спроможності об’єднаних громад».

Можливість втручання органів прокуратури та правоохоронних органів в діяльність ради чітко регламентована вимогами законодавства. Візит слідчого або прокурора можливий лише в рамках кримінального провадження і лише в спосіб, який визначений Кримінальним процесуальним кодексом України1.

1 Далі за текстом — КПК.

Частиною 2 ст. 93 КПК України стороні обвинувачення надано право здійснювати збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Разом із тим, це право не є всеосяжним, а може бути реалізовано виключно у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК). А отже візит правоохоронних органів може відбуватися лише шляхом здійснення тимчасового доступу до речей чи документів, або під час обшуку.

Відповідно, з метою розуміння дій представників ради в тій чи іншій ситуації слід ознайомитись із вимогами КПК, які регламентують відповідні процедури для правоохоронних органів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на те, що чинним законодавством встановлено різні способи роботи з інформацією, маємо для себе розуміти, що до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, доступ можливий тільки цими двома способами (тимчасовий доступ або обшук).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації

2

відомості, які можуть становити лікарську таємницю

3

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій

4

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

5

відомості, які можуть становити банківську таємницю

6

особисте листування особи та інші записи особистого характеру

7

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості

8

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, змісту, маршрутів передавання тощо

9

державна таємниця

Якщо до вашої ради завітали представники правоохоронного органу (оперативний уповноважений, слідчий чи прокурор), перше, що слід зробити: отримати належним чином завірену копію ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів. Одразу повідомити голову ради та юриста ради й адвоката (якщо у вас укладений договір на обслуговування ради).

Ухвалу слід сфотографувати та надіслати усім зазначеним вище особам для належного реагування. Завірена копія ухвали залишається в органі місцевого самоврядування.

Як працювати із ухвалою про тимчасовий доступ? Дивимось на такі дані:

дата постановлення ухвали і строк дії ухвали (якщо прийшли пізніше — відмовляємо у доступі);

особа, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів (звіряємо її дані із службовим посвідченням, робимо фотокопію посвідчення; якщо прийшла не та особа, яка вказана в ухвалі, навіть при наявності доручення цієї особи на здійснення дій тому, хто реально прийшов, — відмовляємо у тимчасовому доступі);

П. І. Б. фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів (якщо вказаний не ваш орган місцевого самоврядування або працівник, який у вас вже не працює, — відмовляємо у тимчасовому доступі);

назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ (видаємо для ознайомлення лише те, що прямо зазначено в ухвалі);

розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом (якщо про вилучення в ухвалі слідчого судді нічого не вказано — відповідно з речами і документами можна тільки ознайомлюватись, виносити із приміщення ради / іншого органу місцевого самоврядування не можна).

 Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. За однією ухвалою можна прийти лише один раз. Задля можливості знову ознайомитись із документами правоохоронні органи мають отримати нову ухвалу слідчого судді.

За наслідками виконання ухвали про тимчасовий доступ в обов’язковому порядку має бути складений протокол. На жаль, отримання копії цього протоколу для особи, у якої виконувалась ця слідча дія, не передбачено чинним законодавством.

Якщо під час виконання ухвали слідчого судді, в якій прямо було зазначено про тимчасове вилучення певних речей чи документів, щось вилучається, в обов’язковому порядку також складається опис вилученого. Зверніть увагу, що такий опис має містити ознаки вилучених речей чи документів, що їх характеризують та ідентифікують. Неналежна ідентифікація вилученого значно ускладнює процес повернення таких речей чи документів. Копія опису вилученого майна має бути надана вам.

З огляду на те, що кожний документ чи кожна річ у раді має важливе значення та її відсутність може значно ускладнити належну діяльність ради, вимагайте залишити вам копії усіх вилучених документів. Таке право прямо передбачено ч. 4 ст. 165 КПК, згідно з якою «на вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів». З цієї норми випливає, що і виготовляти копії ваших документів ви не зобов’язані, такий обов’язок покладено на сторону, яка здійснює вилучення.

Важливо розуміти, що хоча ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ є за своєю суттю рішенням суду, за наслідками невиконання саме цього виду судового рішення кримінальна відповідальність виключається.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Отже, якщо ви відмовили у тимчасовому доступі, наступним кроком сторони обвинувачення, скоріше за все, буде обшук.

Далі мова піде саме про обшук.

Обшук – найнеочікуваніша слідча дія, до якої підготуватися завчасно не вийде. Саме тому ми радимо проводити навчання в органах місцевого самоврядування з вашими працівниками на випадок обшуків.

Обшук завжди проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Належним чином завірена копія ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку має бути вручена представнику органу місцевого самоврядування. У цьому випадку дії представника ради будуть аналогічними із діями, у разі отримання ухвали про тимчасовий доступ: одразу повідомити голову ради та юриста ради й адвоката (якщо у вас укладений договір на обслуговування ради). Ухвалу слід сфотографувати та надіслати усім зазначеним вище особам для належного реагування. Завірена копія ухвали залишається в органі місцевого самоврядування.

Працюємо з ухвалою на обшук:

Коли видана?

Строк дії ухвали?

Кому надано право на проведення обшуку?

Де має бути проведений обшук?

У кого має бути проведений обшук?

Що шукають?

Отже, далі працюємо за аналогією як і з ухвалою про тимчасовий доступ. Якщо прийшли не ті особи, які зазначені в ухвалі, або пізніше строку дії ухвали, або прийшли не за тією адресою чи вказана назва іншої юридичної особи — відмовляємо у проведенні обшуку.

На жаль, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи. Отже, якщо ви будете фізично не допускати — це може бути розцінено як опір, а зачинені двері можуть бути зламані.

Тому, якщо обшук планується провести незаконно (тобто не дотримано критеріїв, що зазначені вище), про це слід повідомити в однозначній формі. При відсутності належної реакції слід викликати поліцію.

Добра новина: за однією ухвалою можна прийти лише один раз. Відповідно, якщо ті, хто проводить обшук, залишили приміщення, а на наступний день бажають продовжити обшук — не допускаємо їх до вчинення тепер вже протиправних дій та у разі потреби залучаємо поліцію.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку можуть бути запрошені потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку. На практиці ця вимога не сильно дотримується.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності — іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор мають право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не мають права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов’язані допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язані забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити. Саме тому ми радимо до початку обшуку видавати всі речі чи документи, які прямо зазначені в ухвалі на обшук. Вказана позиція представника місцевого самоврядування може зекономити час та нерви учасників такої слідчої дії, а також фактично зберегти майно ради.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

На завершальній стадії обшуку слід приділити увагу саме вилученим предметам та документам. Вони мають бути максимально ідентифіковані у протоколі обшуку та описі вилученого майна. Після опису вилучені предмети і документи опечатуються в окреме пакування, на якому кожен присутній може поставити свій підпис. Орган місцевого самоврядування може залишити також відтиск печатки, що надасть додаткової гарантії, що пакет із вилученим не буде неправомірно відкрито.

Яка доля вилученого майна?

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Майно, вилучене під час виконання ухвали про тимчасовий доступ із вилученням, а також вилучене під час обшуку, якщо воно прямо не було вказано в ухвалі слідчого судді, набуває статусу тимчасово вилученого майна.

При цьому у ст. 167 КПК вказані критерії, за якими майно може бути тимчасово вилученим, — тільки якщо є достатні підстави вважати, що вилучені речі, документи, гроші:

1

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди

2

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення

3

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом

4

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Задля правомірного тримання вилученого майна у правоохоронних органах слідчий чи прокурор мають не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна. В іншому випадку майно має бути негайно повернуто тому, у кого здійснено вилучення.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках не звернення за арештом майна протягом строків, які наведені вище;

4) у разі скасування арешту.

Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Усі дії щодо неповернення тимчасово вилученого майна можуть бути оскаржені слідчому судді в порядку ст. 303 КПК.

Дії представників органів місцевого самоврядування у разі візиту контролюючих органів

Перелік контролюючих органів в Україні є досить широким. Порядок здійснення ними контролю встановлюється нормативно-правовими актами, які мають суттєві відмінності в залежності від органу, який буде проводити перевірку. Разом із тим, усі перевірки поділяються на два типи: планові та позапланові.

Для планових перевірок характерні наступні правила:

Графік перевірок затверджується на підставі річних та квартальних планів, опубліковується на офіційних сайтах.

Затверджується до 1 грудня минулого року або до 25 числа останнього місяця попереднього кварталу.

Письмове повідомлення про проведення перевірки направляється не менше ніж за 10 днів.

Позапланові перевірки:

Дві підстави для проведення: заяви представника особи, яка бажає, щоб її перевірили; наявність достовірних даних про правопорушення;

Оформлюється рішенням контролюючого органу.

У разі, якщо до вас завітали контролюючи органи, вони мають внести свої дані до журналу перевірок. Він може мати такий вигляд:

img 1

Інструкція дій уповноважених представників ради, у разі здійснення перевірки:

1) Перевірити направлення на перевірку та строк його отримання;

2) перевірити документи перевіряючих;

3) внести відомості про перевіряючих до журналу перевірок, де останні ставлять свій підпис;

4) контролювати дії перевіряючих. У разі порушень — викликати 102;

5) надавати на перевірку лише ті документи, які прямо зазначені в направленні на перевірку;

6) дізнатись, коли можна отримати акт перевірки. Письмово зазначати свої зауваження чи пояснення;

7) за потреби — оскаржити акт перевірки до вищого органу;

8) за потреби — оскаржити висновки, рішення чи приписи за наслідками перевірки до суду.

Про можливі дії перевіряючих осіб доречно почитати у профільному законодавстві. Оскільки повідомлення про перевірку ви отримаєте щонайменше за 10 днів до перевірки, часу на підготовку буде достатньо.

Із профільного законодавства можна дізнатись про можливості перевіряючим органом контролювати ваших контрагентів, витребовувати інформацію із інших джерел. За цей час ви вже можете підготувати необхідний пакет документів, внести відповідні зміни чи доповнення, продумати тактику вашого захисту. Доречно також ознайомитись із вимогами законодавства тієї сфери, в якій проводиться перевірка, та, за можливості, виправити вже допущені помилки.

Під час перевірки ми надаємо тільки ті документи, які стосуються перевірки, усі пояснення співробітників мають бути продуманими та погодженими із керівництвом.

Важливо пам’ятати, що неправомірний недопуск до перевірки є окремим порушенням чинного законодавства.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі