Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Житлові проблеми внутрішньо переміщених осіб та шляхи їх вирішення

Лазько Владислав, юрисконсульт Пісочинської селищної ради
Місцеве самоврядування Липень, 2020/№ 7/1
Друк
Події 2014 року в окремих регіонах нашої держави змусили українців буквально бігти з рідної домівки для захисту свого життя та життя своїх близьких. Звичайно, в умовах збройного конфлікту продати нерухомість, яка залишилась на відповідних територіях, практично нереально. А грошей для купівлі нового житла в інших регіонах, де зупинилась сім’я, не у всіх вистачає. Більше того, через бойові дії було зруйновано багато домівок, й особи, які залишились «на вулиці», дійсно потребують допомоги для вирішення житлового питання. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Які житлові умови створила держава для осіб, що постраждали внаслідок війни? У межах цієї статті пропоную дослідити одне з найгостріших питань, яке постало перед людьми, що отримали статус внутрішньо переміщених осіб, а саме: як забезпечити себе і свою сім’ю житлом в Україні, якщо внаслідок об’єктивних обставин особи залишились без житла?

Загальні аспекти

Від початку окупації Кримського півострова та збройного конфлікту на території Донецької, Луганської областей Україна зіткнулася із найбільшою в її історії гуманітарною кризою – внутрішнім переміщенням населення.

Особам, вимушеним виїхати зі свого постійного місця проживання, державою надано право отримати статус внутрішньо переміщеної особи1. Для цього особа у порядку, затвердженому постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», повинна отримати довідку про взяття на облік ВПО. Факт отримання такого документа відкриває перед переселенцем ряд можливостей, у тому числі й для забезпечення його житлом або покриття витрат на проживання.

1 Далі за текстом – ВПО.

Через деякий час після початку бойових дій Верховна Рада України прийняла Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який установлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів ВПО. Частина 1 ст. 9 цього Закону передбачає, що ВПО, окрім іншого, має право на:

1) створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;

2) оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення ВПО (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення;

3) забезпечення органами державної виконавчої влади, ОМС та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік ВПО; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

Для реального здійснення будь-якого права необхідно встановити механізм його реалізації. Інакше воно вважається декларативним. Нижче розглянемо пропозиції держави, розроблені для вирішення житлових проблем ВПО.

№ 1. Щомісячна адресна допомога

Якщо особа має довідку переселенця й перемістилися на підконтрольну українській владі територію, то вона має право на отримання від держави щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг2.

2 Далі за текстом – грошова допомога.

Така допомога надається у порядку, визначеному постановою КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»3.

3 Далі за текстом – постанова № 505.

Грошова допомога призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї на строк, що не перевищує шести місяців. Після спливу цього строку особа має право повторно звернутись до уповноваженого суб’єкта для продовження надання грошової допомоги.

Розмір грошової допомоги

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю, — 3400 гривень, для багатодітної сім’ї — 5000 гривень. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

Розміри грошової допомоги:

— для пенсіонерів, дітей, осіб від 18 до 23 років, які продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти — 1000 гривень на одну особу;

— для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю — 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— для осіб з інвалідністю II групи — 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— для осіб з інвалідністю III групи — прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

— для працездатних осіб — 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Порядок отримання грошової допомоги

Перший крок — звернутись до уповноваженого суб’єкта із заявою у довільній формі та переліком супровідних документів. Відомості, які повинні бути зазначені у заяві, а також вичерпний перелік документів, закріплено постановою № 505.

Уповноваженими суб’єктами у цьому випадку є структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Другий крок — очікувати рішення уповноваженого суб’єкта про призначення або відмову у призначенні грошової допомоги. Таке рішення приймається протягом 10 днів з дня подання заяви й повного пакета документів.

Пам’ятайте, що уповноваженим банком, який відкриває та обслуговує поточні рахунки, на які зараховується щомісячна адресна допомога, є АТ «Ощадбанк», тож у процесі оформлення документів на отримання грошової допомоги варто укласти договір банківського рахунку саме у цьому банку.

Переселенцям варто враховувати

Наявність у будь-якого із членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, а також наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, позбавляє сім’ю права на отримання грошової допомоги. Нині достатньо мати на депозитному рахунку 52950 гривень для того, щоб втратити право на отримання грошової допомоги.

Єдине виключення: якщо житло або частина житлового приміщення перебуває у власності члена сім’ї, який є військовослужбовцем й захищає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та бере безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, то сім’я не втрачає свого права на грошову допомогу.

Застереження

На практиці трапляються випадки, коли ВПО спеціально не зазначає у заяві відомостей про те, що вона або члени сім’ї мають у власності житло, або ж відповідні суми коштів на депозитних рахунках. Унаслідок неналежного виконання уповноваженими суб’єктами своїх контрольних обов’язків такі ВПО протягом деякого періоду часу можуть отримувати адресну допомогу. Однак у разі виявлення у ході перевірки факту, що член сім’ї ВПО або й така особа мають на праві власності житло чи суми коштів на депозитних рахунках, що перевищують установлені норми, то ВПО зобов’язана буде повернути усю суму надмірно виплаченої їй грошової допомоги.

№ 2. Соціальне житло

Вирішення питання про наділення окремої групи осіб, зокрема і ВПО, соціальним житлом здійснюється відповідно до Закону України від 12.01.2006 № 3334-IV «Про житловий фонд соціального призначення», що визначає правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла.

У розумінні цього Закону соціальним житлом є житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

Умови, відповідність яким надає право ВПО отримати соціальне житло

Правом на отримання соціального житла наділені ВПО, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйноване (знищене) або пошкоджене до стану, непридатного для проживання, внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

До того ж середньомісячний сукупний дохід заявника за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі має бути менший від величини опосередкованої вартості найму житла в цьому населеному пункті та прожиткового мінімуму.

Алгоритм дій для отримання соціального житла

Перший крок — ВПО повинна стати на соціальний квартирний облік.

Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього затверджений постановою КМУ від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»4.

4 Далі за текстом – постанова № 682.

Для взяття на соціальний квартирний облік ВПО має звернутись до ОМС за місцем свого перебування із заявою та визначеним постановою № 682 переліком документів.

Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймає відповідний ОМС за результатами розгляду заяви разом із документами, що додаються до неї, не пізніше 30 робочих днів після їх надходження.

Другий крок – очікувати своєї черги.

Після того, як ОМС прийме рішення про взяття ВПО на облік, такий громадянин стає в чергу на отримання соціального житла.

Якщо ВПО не належить до будь-якої категорії осіб, яка має право на позачергове отримання соціального житла (наприклад, пенсіонери), така особа стає у загальну чергу.

Тут і спливають найбільш серйозні проблеми у цій сфері – недостатньо житла, отже чекати необхідно невідомо скільки часу.

Третій крок – укласти договір найму соціального житла.

Договір найму соціального житла укладається між ОМС або уповноваженим ним органом і наймачем або уповноваженою ним особою.

Особи мають право проживати у наданому їм житлі до того моменту, поки середньомісячний сукупний дохід наймача та членів його сім’ї за попередні два роки поспіль з розрахунку на одну особу не зміниться і не стане вищим за величину опосередкованої вартості найму житла в цьому населеному пункті та за прожитковий мінімум. Така зміна є підставою для розірвання договору найму соціального житла.

Плата за соціальне житло

Плата за житло у житловому фонді соціального призначення складається з плати за: найм житла, утримання жилих будинків та прибудинкових територій, комунальні послуги.

ОМС встановлює розмір плати за соціальне житло для кожного наймача такого житла індивідуально.

Плата за житло із житлового фонду соціального призначення складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги, що надається відповідно до закону.

Плата за житло, яка вноситься безпосередньо наймачем соціального житла, не повинна перевищувати 20 відсотків сукупного доходу наймача та членів його сім’ї, які проживають разом із ним.

№ 3. Державна програма «Доступне житло»

«Доступне житло» — державна програма, суть якої полягає у придбанні особою житла у приватну власність за допомогою фінансової підтримки держави.

Право на придбання житла на таких умовах закріплене ст. 4 Закону України від 25.12.2008 № 800-VI «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», а механізм його реалізації регламентований постановою КМУ від 10.10.2018 № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом»5.

5 Далі за текстом – постанова № 819.

Державна підтримка надається з розрахунку не більш як 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 квадратних метра загальної площі житла на сім’ю. Решту вартості житла сплачує громадянин, який уклав договір про будівництво (придбання) доступного житла, за власні кошти.

Право на участь у програмі надане ВПО, які

— не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції;

— середньомісячний грошовий дохід ВПО разом із доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.

Розмір державної фінансової підтримки

Для ВПО забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту.

Застереження

Державна фінансова підтримка у межах цієї програми спрямована на покриття лише частини вартості житла. Іншу частину має оплатити ВПО. Тож якщо особа не має коштів для оплати частини вартості обраного нею житла, відповідно вона не може скористатись цією програмою. Виходом із такої ситуації є взяття пільгового іпотечного житлового кредиту.

Пільговий іпотечний житловий кредит

Це фінансовий кредит, що надається громадянинові для будівництва або придбання доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України, чи фінансовою установою — виконавцем державної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла.

Порядок отримання державної підтримки

Перший крок – ВПО самостійно обирає об’єкт будівництва або новозбудований об’єкт.

При обранні об’єкта варто враховувати, що строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта житлового будівництва не має перевищувати 12 місяців з дати укладення одержувачем державної підтримки із забудовником договору про придбання житла, а вартість будівництва або продажу 1 кв. метра не повинна перевищувати граничну вартість, установлену постановою № 819 (ср. ).

Другий крок – ВПО звертається до регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з заявою та визначеним постановою № 819 переліком документів.

Третій крок – прийняття рішення. Регіональне управління Держмолодьжитла протягом 15 днів з дня подання заяви й пакета документів приймає рішення про надання державної підтримки або відмову в цьому й інформує заявника про результат.

Четвертий крок – відкриття ВПО поточного рахунку у банку.

П’ятий крок – укладення між ВПО та регіональним управлінням Держмолодьжитла договору про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла (далі – договір).

Шостий крок – ВПО вносить на поточний рахунок, відкритий в банку, кошти у розмірі та у строк, що встановлені договором.

Сьомий крок – регіональне управління Держмолодьжитла подає до територіальних органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, платіжне доручення про перерахування державної підтримки на поточний рахунок громадянина, відкритий у банку.

Восьмий крок – укладення договору про придбання житла між ВПО та забудовником.

Наостанок…

Держава намагається шляхом запровадження різноманітних програм вирішити житлові питання ВПО, однак через брак коштів і відсутність у достатній кількості жилих приміщень реалізація окремих програм значно ускладнюється. Громадяни, які вимушені були покинути рідний регіон, мають бути обізнаними про весь спектр прав і можливостей, наданих їм для вирішення житлового питання, тож держава поряд із розробкою відповідних програм повинна проводити інформаційну політику для ознайомлення людей із ними.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі