Теми статей
Обрати теми

І знову про «земельну» екстериторіальність, або «десять разів міряй, а раз утни»

Даугуль Валерій, експерт у галузі земельних правовідносин, кандидат юридичних наук
Місцеве самоврядування Липень, 2020/№ 7
Друк
Нагадаємо нашим читачам, що тема застосування принципу екстериторіальності в земельно-правовій сфері вже висвітлювалася на сторінках нашого видання, зокрема в питаннях погодження документації із землеустрою1. У червні 2020 року Держгеокадастр на шляху підвищення рівня доступності, відкритості та прозорості при наданні адміністративних послуг вирішив піти ще далі, ініціювавши перед Урядом запровадження вказаного принципу й при наданні найбільш поширеної адміністративної послуги системи Держгеокадастру — державної реєстрації земельної ділянки. Відповідно до постанови КМУ від 03.06.2020 № 455 «Деякі питання реалізації пілотного проєкту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок»2 з 10 червня 2020 року стартував пілотний проєкт із запровадження здійснення державної реєстрації земельних ділянок за принципом екстериторіальності. Відтепер рішення про державну реєстрацію земельної ділянки прийматиметься будь-яким державним кадастровим реєстратором територіальних органів Держгеокадастру, вибраним системою Державного земельного кадастру за принципом випадковості. Такий порядок державної реєстрації земельних ділянок діятиме протягом двох років.

1 Див. «Місцеве самоврядування» відповідно: № 10 за жовтень-2016 та № 4 за квітень-2020.

2 Постанова № 455.

Тож про сам механізм реалізації пілотного проєкту поговоримо далі.

«База» про державну реєстрацію земельної ділянки

Але перед цим нагадаємо читачам, у чому ж полягає державна реєстрація земельної ділянки, яку інколи вже попри 7 років дії Закону України від 07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр»3 плутають із державною реєстрацію речового права на земельну ділянку не тільки пересічні громадяни, а й представники деяких правоохоронних органів та навіть окремі судді.

3 Закон про ДЗК.

Отже, відповідно до ст. 1 Закону про ДЗК державна реєстрація земельної ділянки — це внесення до Державного земельного кадастру (ДЗК) передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

Відповідно до ст. 24 цього ж Закону державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:

1

особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, ОМС надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи

2

власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи

3

органу виконавчої влади, ОМС (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності)

4

замовником технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (у разі внесення до ДЗК за результатами проведення інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до такого масиву)

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг із ДЗК про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер. Саме в цих діях державного кадастрового реєстратора полягає державна реєстрація земельної ділянки.

Про Тимчасовий порядок

Отже, постановою № 455 затверджено Тимчасовий порядок взаємодії між державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок4. Тимчасовий порядок визначає механізм взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру на період реалізації пілотного проєкту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок під час державної реєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами.

4 Тимчасовий порядок.

Пілотний проєкт із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок реалізується стосовно земельних ділянок, державна реєстрація яких здійснюється за:

1

проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок

2

технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

3

технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель

А для кращого уявлення читачів розглянемо поетапно саму процедуру державної реєстрації земельної ділянки відповідно до Тимчасового порядку.

Етап перший. Подача заяви з відповідними документами.

Для державної реєстрації земельної ділянки заява з документами, передбаченими ч. 4 ст. 24 Закону України від 07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», подається у 2-х варіантах:

1 варіант

територіальному органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки через центр надання адміністративних послуг у паперовому вигляді та в електронній формі

2 варіант (більш поширений і привабливий для землевпорядників)

заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами також може бути подана відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви

Після реєстрації на Інтернет-сторінці та внесення інформації для подання заяви в електронній формі за допомогою програмного забезпечення ДЗК сертифікованому інженеру-землевпоряднику повідомляється про прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний номер. Перегляд сертифікованим інженером-землевпорядником інформації про стан опрацювання та результати розгляду заяви в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці за реєстраційним номером заяви.

Подання сертифікованим інженером-землевпорядником заяви про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі разом із доданими документами сертифікованим інженером-землевпорядником не тягне за собою збільшення вартості робіт за договором на розроблення документації із землеустрою.

Документація із землеустрою в електронній формі засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису особи, яка відповідно до вимог ст. 26 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій»5 є розробником проекту землеустрою, що підтверджує його відповідність оригіналу документації із землеустрою у паперовому вигляді.

5 Закон про землеустрій.

Виготовлення документації із землеустрою в електронній формі здійснюється з урахуванням вимог, встановлених Тимчасовим порядком.

Етап другий. Приймання та перевірка документації із землеустрою.

Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру в день надходження заяви про державну реєстрацію земельної ділянки з доданими документами, крім випадку подання сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки:

1

приймає подані документи та перевіряє їх на відповідність вимогам, зазначеним у п. 67 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 № 10516

2

здійснює дії, передбачені п. 70 Порядку ведення ДЗК

6 Порядок ведення ДЗК.

У разі ж подання заяви сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, відповідно до вимог пунктів 1101 і 1102 Порядку ведення ДЗК, вказані вище дії будуть вчинятися державним кадастровим реєстратором, обраним системою за принципом випадковості (радомності).

Етап третій. Обрання іншого (не за місцем розташування земельної ділянки) державного кадастрового реєстратора.

Після прийняття та реєстрації заяви з доданими документами в ДЗК відповідно до пунктів 6 і 7 Тимчасового порядку ведення ДЗК програмним забезпеченням ДЗК за принципом випадковості обирається інший територіальний орган Держгеокадастру, державний кадастровий реєстратор якого здійснюватиме державну реєстрацію земельної ділянки.

Етап четвертий. Вчинення державним кадастровим реєстратором передбачених порядком дій.

Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру, вибраний за принципом випадковості програмним забезпеченням ДЗК, відповідно до Порядку ведення ДЗК здійснює відповідні дії та формує витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки за формою згідно з додатком в електронній формі та накладає на них кваліфікований електронний підпис.

Розгляд заяв з доданими документами та державна реєстрація земельних ділянок або прийняття рішень про відмову у державній реєстрації земельних ділянок здійснюються державним кадастровим реєстратором у порядку черговості їх надходження.

Під час розгляду документів, поданих для державної реєстрації земельної ділянки, опрацьовуються документи в електронній формі, сформовані у програмному забезпеченні ДЗК, із накладеним на них кваліфікованим електронним підписом.

Етап п’ятий. Надсилання державним кадастровим реєстратором результатів дій з державної реєстрації земельної ділянки.

Далі державний кадастровий реєстратор іншого (не за місцем розташування земельної ділянки) територіального органу Держгеокадастру надсилає такі відомості також у формі електронного документа з використанням технічних засобів телекомунікацій на адресу вебсторінки, за якою здійснювалося подання заяви.

У разі державної реєстрації земельної ділянки державним кадастровим реєстратором, вибраним за принципом випадковості програмним забезпеченням ДЗК під час реалізації пілотного проєкту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок:

1

позначка, передбачена пп. 2 п. 75 Порядку ведення ДЗК, не проставляється

2

розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого державного кадастрового реєстратора не є підставою для прийняття державним кадастровим реєстратором рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до Порядку ведення ДЗК за результатами перевірки документів, передбачених вказаним Порядком

Етап шостий. Повернення заяви із документами в електронному вигляді.

Після здійснення дій, зазначених у п. 9 Тимчасового порядку, програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному порядку повертається заява із сформованими документами (витяг з ДЗК або ж рішення про відмову у внесенні відомостей до ДЗК) територіальному органу Держгеокадастру за місцем їх подання або територіальному органу Держгеокадастру за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, зазначеного у заяві, якщо така заява подавалася згідно з п. 6 Тимчасового порядку (тобто через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви).

Етап сьомий. Отримання замовником послуги результату адміністративної послуги.

Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки або за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, зазначеного у заяві, якщо така заява подавалася згідно з п. 6 Тимчасового порядку, роздруковує заяву, витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки із сформованими відповідно до Порядку ведення ДЗК іншими документами, підписує зазначені документи та засвідчує свій підпис власною печаткою, подає їх відповідному центру надання адміністративних послуг для видачі.

Важливі моменти

Перевірка стану опрацювання та результатів розгляду заяви здійснюється за допомогою офіційного вебсайту Держгеокадастру за реєстраційним номером заяви.

Загальний строк здійснення державної реєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру за принципом екстериторіальності не повинен перевищувати сім робочих днів із дня реєстрації заяви. В той же час згідно зі ст. 24 Закону про ДЗК такий строк складає до чотирнадцяти днів (календарних) з дня реєстрації заяви.

У рамках пілотного проєкту Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до ДЗК надається за формою, затвердженою вказаною постановою № 455 (ср. ). У новій формі Рішення про відмову слід звернути увагу на те, що в такому рішенні спочатку зазначається державний кадастровий реєстратор, вибраний за принципом випадковості програмним забезпеченням Державного земельного кадастру (1), який, власне, й прийняв рішення про таку відмову, а також зазначається державний кадастровий реєстратор (2), який роздруковує рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру (по суті маємо два підписи у рішенні про відмову). У разі надсилання заявникові такого рішення в електронній формі технічними засобами телекомунікацій державний кадастровий реєстратор підписує його із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Постановою № 455 також внесено зміни до постанови КМУ від 12.07.2006 № 974 «Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку», викладено Порядок реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації в новій редакції.

Вказаний Порядок встановлює механізм здійснення реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації, що подаються для проведення державної експертизи землевпорядної документації, в тому числі в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та інтегрованих з ним інформаційних систем Держгеокадастру. Реєстрація об’єктів державної експертизи здійснюється Держгеокадастром та його територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. Затверджено також нову редакцію Типової форми висновку державної експертизи землевпорядної документації.

Також постановою № 455 із Переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, який є додатком до постанови КМУ від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» виключена така адмінпослуга, як «Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями». Також виключено п. 65 Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, який є додатком до відомого розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», а саме «Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями».

Слід нагадати, що вказана довідка була виключена із складу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’язку з набранням 16.01.2020 чинності Законом України від 05.12.2019 № 340-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», яким власне й було внесено відповідні зміни до ст. 50 Закону про землеустрій.

Також постановою № 455 з метою удосконалення механізму виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, внесено певні зміни до Порядку ведення ДЗК, зокрема, шляхом надання повноважень сертифікованим інженерам-землевпорядникам щодо виправлення помилок у застосуванні систем координат земельних ділянок (у тому числі помилок, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 року та відомості про які були перенесені до ДЗК та помилок у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок.

На завершення…

Для об’єктивності у висвітленні механізмів реалізації пілотного проєкту коротко зупинюся на мінусах у правовому регулюванні цього, напевно, корисного для набувачів права на земельні ділянки та сертифікованих інженерів-землевпорядників проєкту. Як приклад, технічний збій, що стався на початку реалізації пілотного проєкту, коли було тимчасово призупинено функціонал ДЗК щодо екстериторіальності державній реєстрації земельних ділянок. А для удосконалення програмного забезпечення Держгеокадастром проводитимуться відповідні заходи, метою яких є необхідність удосконалення програмного забезпечення ДЗК, завдяки якому здійснюється реалізація цього проєкту.

Як наголосив Голова Держгеокадастру Роман Лещенко:

«Державна система реєстрації земельних ділянок повинна бути доступною, максимально простою, прозорою та унеможливлювати будь-які корупційні дії з боку державних реєстраторів. Принцип екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок мав вирішити усі ці питання, однак за тиждень роботи пілоту було виявлено технічні проблеми, що суттєво впливають на реалізацію проєкту, нам потрібно досконально проаналізувати саму систему, незабаром запустити її в такому вигляді, щоб громадяни мали ефективний ресурс з надання якісних адміністративних послуг з державної реєстрації земельної ділянки».

Звісно, технічні проблеми будуть усунуті, але ж є питання до способу нормативно-правового врегулювання відносин з реалізації цього пілотного проєкту. Так, відповідно до ст. 4 Закону про ДЗК регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, цього Закону, законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про захист персональних даних», інших законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Частина 3 ст. 5 вказаного Закону зазначає, що порядок ведення ДЗК визначається КМУ відповідно до вимог цього Закону. В той же час ч. 5 ст. 5 Закону про ДЗК встановлює імперативну норму, згідно з якою внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями здійснюються виключно на підставі та відповідно до цього Закону. Забороняється вимагати для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями надання документів та здійснення дій, прямо не передбачених цим Законом.

Звісно, що в спеціальний закон відповідні зміни не внесено, зокрема щодо ключових питань держреєстрації земельних ділянок (строків держреєстрації земельної ділянки та повноважень державних кадастрових реєстраторів, обмежених юрисдикцією територіального органу Держгеокадастру, де працює така посадова особа). Так, ч. 8 ст. 9 Закону про ДЗК передбачає, що держреєстрація земельних ділянок, обмежень у їх використанні, ведення поземельних книг, внесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки здійснюються державними кадастровими реєстраторами, які здійснюють свою діяльність за місцем розташування земельної ділянки (район, місто республіканського значення АР Крим, місто обласного значення).

Таким чином, з огляду на приписи ч. 2 ст. 19 Конституції України, пілотні проєкти в тій чи іншій сфері правовідносин, які врегульовані законами України (а погано врегульовані чи добре — то вже компетенція парламенту), повинні запроваджуватися саме законами України, а не постановами Уряду.

Отже, насправді корисні прагнення Держгеокадастру якнайшвидше впроваджувати в свою діяльність новітні технології та дієві механізми з метою уникнення корупційних проявів під час державної реєстрації земельних ділянок повинні мати чітку законодавчу опору та не викликати будь-яких сумнівів у законності таких дій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі