Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Чи потрібен Конкурс проєктів місцевих ініціатив?

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Місцеве самоврядування Червень, 2020/№ 6
Друк
ОМС увесь час зайняті пошуком нових ідей, які б допомогли активізувати громаду та надали їй можливість усвідомити, що саме від неї залежить майбутнє. Із цим завданням успішно впоралась Львівська область, яка посеред інших інструментів вдало використовує такий механізм, як Конкурс проєктів місцевих ініціатив1. Що це таке та як працює Конкурс, ми і поговоримо далі. Можливо, львівській досвід надихне інші громади на розробку власних ініціатив. Адже головне — дати громадам таку можливість та показати, як нею користуватись.

1 Далі за текстом — Конкурс.

Що таке конкурс проєктів місцевих ініціатив?

Програма проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив2 у Львівській області на 2020 – 2025 роки орієнтована на вирішення проблем соціально-економічного розвитку громад шляхом підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів на базовому рівні. Як знаємо, місцева ініціатива — це одна із форм безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні.

2 Далі за текстом — Програма.

Згідно із ст. 9 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» члени територіальної громади мають право ініціювати перед місцевою радою розгляд будь-якого питання, яке є актуальним для села, селища, ОТГ, міста, району, області.

Суть Програми полягає в участі активу громад у реалізації проєктів місцевих ініціатив за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам, а також у залученні коштів базових бюджетів та небюджетних внесків конкурсантів. Документ враховує принципи й стратегічні цілі Стратегії розвитку Львівської області до 2027 року та є логічним продовженням політики середньострокового планування на засадах проєктного менеджменту. У цілому Програма бере до уваги результати й тенденції соціально-економічного розвитку попередніх періодів і стан соціальної інфраструктури місцевих громад Львівської області за 2016 — 2019 роки, а її дія спрямована на реалізацію можливостей процесу децентралізації в Україні.

Конкурс щороку охоплює все більше й більше мешканців області, які спільно з обласною радою, місцевими радами долучаються своїми ініціативами до розвитку Львівщини. За роки існування Конкурсу громадськість проявляє небайдужість до проблем громади, що у підсумку робить територію області більш привабливою та комфортною. Ознаки кожного проєкту, що подається мешканцями, мають риси прозорості, розвитковості, актуальності та креативності.

На перший погляд, Конкурс нагадує прототип бюджету участі (громадського бюджету). Але якщо зазирнути глибше, можна побачити, що подаються лише мікропроєкти (тобто відсутній поділ на великі, середні та малі проєкти, як у бюджеті участі), вартість яких не така величезна, що й дозволяє втілити у життя безліч цікавих ідей.

Мета Програми полягає в сприянні територіальним громадам сіл, селищ, міст та об’єднаним територіальним громадам у вирішенні місцевих проблем і створенні умов для сталого соціально-економічного розвитку шляхом проведення щорічного Конкурсу, відповідно до пріоритетних напрямів Конкурсу з їх дофінансуванням за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам.

Основними завданнями Програми є:

1

стимулювання діяльності щодо самоорганізації громад шляхом надання фінансової підтримки їх ініціативам

2

об’єднання ресурсів громад та ОМС для вирішення соціально важливих проблем

3

підвищення професійного рівня представників ОМС, громадськості з питань управління проєктами та участі в національних, міжнародних програмах

4

поширення позитивного досвіду розв’язання проблем місцевого розвитку, набутого в процесі реалізації попередніх проєктів

5

розвиток співпраці ОМС, суб’єктів підприємницької діяльності та громадського сектору в реалізації спільних проєктів

6

сприяння впровадженню та співфінансуванню проєктів громад, реалізація яких передбачає залучення коштів міжнародної технічної допомоги

Зауважимо: пріоритети Конкурсу в рамках Програми щорічно розробляє відділ з питань реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради. Їх подають на розгляд та затвердження Конкурсної ради з реалізації Програми3 перед оголошенням конкурсу, на основі аналізу проблем соціально-економічного розвитку області.

3 Далі за текстом — Конкурсна рада.

Механізм реалізації Програми

Реалізацію Програми забезпечують Конкурсна рада, відділ з питань реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків обласної ради, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації – як головний розпорядник коштів Програми, а також структурні підрозділи районних державних адміністрацій та міських рад, рад ОТГ, селищних, сільських рад.

Співголовами Конкурсної ради є визначені розпорядженням голови обласної ради заступники голови, відповідно, обласної ради та обласної державної адміністрації (за згодою). Персональний склад Конкурсної ради затверджують розпорядженням голови обласної ради.

До складу Конкурсної ради входять:

1

депутати обласної ради (за поданням голів фракцій, не більше ніж 9 осіб)

2

представники виконавчого апарату Львівської обласної ради (не більше ніж 5 осіб)

3

представники обласної державної адміністрації (за поданням голови обласної державної адміністрації, не більше ніж 5 осіб)

4

представники громадських організацій (за згодою, але не більше ніж 5 осіб)

Зверніть увагу на те, що співголови та члени Конкурсної ради здійснюють повноваження на безоплатній основі. Окремо зупинимось на повноваженнях та регламенті роботи Конкурсної ради, що визначено в додатку 2 до Програми.

Конкурсна рада:

1

Щорічно затверджує:

— план організаційно-технічних заходів з проведення конкурсу;

— пріоритети конкурсу на наступний бюджетний рік;

— фінансові показники щодо субвенції, яка спрямовується на фінансування проєктів з обласного бюджету в рамках Програми (максимальна сума субвенції та загальна вартість проєкту)

2

Приймає рішення про оголошення Конкурсу

3

Затверджує:

— склад Експертної комісії;

— рейтинг потенційних переможців Конкурсу;

— рейтинг переможців Конкурсу;

— звіти про реалізацію проєктів у попередньому році

4

За пропозицією членів Конкурсної ради розглядає питання щодо зарахування до числа переможців найбільш соціально важливого проєкту для району та міста обласного значення (не більше одного)

5

Розглядає:

— звернення та скарги учасників Конкурсу;

— питання вилучення Конкурсантів із переліку переможців

6

Надає дозвіл співголовам одноосібно погоджувати зміни назв проєктів (з обов`язковим інформуванням департаменту фінансів обласної державної адміністрації)

7

Забезпечує здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження проєктів

Щодо регламенту роботи Конкурсної ради зазначимо таке. Формою роботи Конкурсної ради є засідання, яке проводять співголови (співголова) Конкурсної ради. Таке засідання є правочинним за умови участі в ньому більше половини членів від її загального складу. Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні її членів і оформляються протоколом. Протокол засідання Конкурсної ради підписують співголови та секретар Конкурсної ради.

Функції секретаріату Конкурсної ради, які визначає додаток 11 до Програми, виконує відділ з питань реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків обласної ради. Зокрема, до функцій секретаріату відносять:

1

забезпечення поширення інформації про Конкурс, організаційно-технічної інформаційної підтримки Конкурсу

2

організацію та забезпечення проведення для Конкурсантів семінарів із менеджменту проєктів

3

проведення реєстрації проєктів і здійснення їх перевірки на відповідність умовам Конкурсу.

Здійснення перевірки на відповідність умов Конкурсу припиняються за 5 днів до завершення кінцевого терміну реєстрації заявок

4

забезпечення проведення процедури оцінки проєктів Експертною комісією і подання на розгляд Конкурсної ради їх рейтингу за результатами оцінки

5

формування на підставі рішення Конкурсної ради щодо визначення переможців Конкурсу зведеного переліку проєктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок субвенції обласного бюджету, та скерування за підписами співголів на затвердження головам обласної ради та обласної державної адміністрації

6

забезпечення, спільно з департаментом фінансів облдержадміністрації, моніторингу впровадження проєктів

7

щоквартальне інформування Конкурсної ради та громадськості щодо реалізації проєктів місцевих ініціатив

8

підготовку пропозицій щодо умов проведення щорічного конкурсу та подання їх на розгляд Конкурсної ради

9

надання методологічної й організаційної допомоги на всіх стадіях реалізації Конкурсу

Увага! Для здійснення своїх повноважень Конкурсна рада може залучати представників місцевих органів виконавчої влади, ОМС та їх об`єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.

З метою проведення оцінки проєктів Конкурсна рада утворює Експертну комісію. Положення про Експертну комісію розкрито у додатку 6 до Програми.

Експертна комісія:

1

створена з метою оцінювання проєктів у рамках Програми

2

у своїй діяльності керується Програмою та Положенням про Експертну комісію

3

до завдань комісії належить оцінювання поданих на Конкурс проєктів

4

кількісний склад Експертної комісії затверджується Конкурсною радою на підставі кількості поданих проєктів

5

кожен член Експертної комісії перед проведенням оцінки проєктів особисто заповнює Декларацію неупередженості в проведенні експертної оцінки згідно з додатком 7 до Програми

6

складається із секретаря Експертної комісії, який одночасно виконує функції секретаря Конкурсної ради, та членів Експертної комісії — незалежних експертів

7

претенденти до складу Експертної комісії подають у визначений Конкурсною радою термін резюме та мотиваційні листи

8

основні критерії призначення незалежних експертів:

— вища освіта;

— досвід роботи в галузі проєктного менеджменту або державного управління;

— попередній досвід оцінки проєктів;

— відсутність конфлікту інтересів

9

засідання Експертної комісії скликає секретар Експертної комісії шляхом інформування її членів, також секретар надає її членам усі документи, необхідні для оцінювання проєктів

Цікавим моментом є те, що засідання Експертної комісії можуть проводитись як у режимі фактичної присутності членів на засіданні, так і в режимі електронної присутності – телефоном, через Інтернет. Крім того, Експертна комісія може брати участь у засіданні Конкурсної ради з метою надання інформації щодо оцінювання проєктів її членами.

Увага! Робота експертів оплачується з обласного бюджету за рішенням Конкурсної ради (у межах відповідних бюджетних призначень). Положення про оплату експертів наведено в додатку 13 до Програми.

З метою неупередженого формування персонального складу Експертної комісії голова обласної ради створює незалежну комісію з попереднього відбору кандидатів, які підпадають під вимоги експерта з оцінки проєктів місцевого розвитку. Комісія проводить публічне заслуховування кандидатів, котрі претендують до складу Експертної комісії, протокольно надає Конкурсній раді відповідні висновки та рекомендації для затвердження персонального складу Експертної комісії.

Члени Експертної комісії, що проводять оцінювання проєктів, повинні дотримуватись принципів неупередженості та конфіденційності. У випадку виникнення конфлікту інтересів член Експертної комісії, який здійснює оцінювання, зобов’язаний негайно повідомити секретаря Експертної комісії про це та відмовитись від участі в оцінюванні конкретної заявки, якої стосується конфлікт інтересів.

Оцінювання проєктів здійснюється:

— онлайн на спеціально створеній електронній платформі. Секретаріат Конкурсної ради надає кожному експертові індивідуальний логін та пароль для оцінки проєктів;

— за визначеними Конкурсною радою пріоритетами та у встановлений термін.

Проєкти в розрізі конкретного пріоритету оцінюють як мінімум 3 члени експертної комісії. Перед оцінюванням проєктів члени Експертної комісії ознайомлюються з відповідними критеріями оцінки та процедурою. Після завершення процедури оцінювання кожен член Експертної комісії подає результати до секретаріату Конкурсної ради.

Секретаріат Конкурсної ради виводить середній бал оцінки кожного проєкту, при цьому додає бали з урахуванням індексу податкоспроможності адміністративної одиниці за місцем реалізації проєкту відповідно до п. 5 додатка 5 до Програми (див. нижче). Узагальнені дані у зведеній таблиці оцінювання заявок подаються на розгляд Конкурсної ради.

Надаємо Таблицю оцінювання проєктів, поданих для участі в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив, що затверджена додатком 5 до Програми (її можна доповнити своїми показниками, які актуальні для тієї чи іншої громади, та брати за основу):

Розділ

Макс.

35 балів

1. Актуальність проєкту

6

Наскільки значущим є вирішення проблеми для жителів громади, району

3

Якою мірою проєкт сприяє соціально-економічному розвитку (об’єднаної громади, району)

3

2. Опис, мета та завдання проєкту

6

Наскільки логічно узгодженими є головні ланки проєкту: проблема — мета — завдання — заходи

3

Детальність та якість опису заходів проєкту

3

3. Розвитковість та очікувані результати проєкту

9

Наскільки проєкт є розвитковим та креативним

3

Конкретність і чіткість очікуваних результатів

3

Затратність результатів (вартість виготовлення одиниці продукту чи надання послуги)

3

4. Кількість додатково залучених небюджетних коштів Конкурсанта (кошти фізичних осіб, спонсорів і нефінансовий внесок у вигляді роботи та матеріалів)*

12

Більше 10 % до 11 % включно

1

Більше 11 % до 12 % включно

2

Більше 12 % до 13 % включно

3

Більше 13 % до 14 % включно

4

Більше 14 % до 15 % включно

5

Більше 15 % до 16 % включно

6

Більше 16 % до 17 % включно

7

Більше 17 % до 18 % включно

8

Більше 18 % до 19 % включно

9

Більше 19 % до 20 % включно

10

Більше 20 % до 25 % включно

11

Більше 25 %

12

*Внесок громади у розмірі 10% не береться до уваги, оскільки цей внесок — обов’язкова умова участі в Конкурсі.

5. Врахування індексу податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці залежно від місця розташування об`єкта (станом на 1 січня року, що передує плановому)

2

Від 0 до 0,3 включно

2

Більше 0,3 до 0,5 включно

1,5

Більше 0,5 до 0,7 включно

1

Більше 0,7 до 0,9 включно

0,5

Більше 0,9

0

Оцінка кожного критерія проводиться за 3-бальною системою (0 — повна невідповідність/відсутність відповідної інформації, 3 — максимальна відповідність), окрім пунктів 4 та 5.

Оцінку проєктних заявок проводять члени Експертної комісії на основі Таблиці оцінювання проєктів, поданих для участі в Конкурсі (додаток 5 до Програми). Експертна комісія здійснює оцінку проєктних пропозицій упродовж строку, встановленого Конкурсною радою (не більше 45 днів). Після завершення оцінювання проєктних заявок Експертна комісія визначає середній бал, при цьому додаються бали з урахуванням індексу податкоспроможності адміністративної одиниці за місцем реалізації проєкту відповідно до п. 5 додатка 5. Секретаріат Конкурсної ради формує відповідні рейтингові таблиці в розрізі визначених Конкурсною радою пріоритетів (середнє арифметичне балів, виставлених кожним із експертів) та подає на розгляд Конкурсній раді для визначення потенційних переможців. У разі набрання проєктами однакової кількості балів перевага надається проєкту, загальний бюджет якого є меншим.

Умови участі в Конкурсі та фінансування

Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, ОСББ, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні ради, а також ради об’єднаних територіальних громад (ОТГ), міські ради4. У разі, коли об`єкт комунальної власності громади фінансується з районного бюджету (з огляду на те, що об`єкт перебуває у спільній власності територіальних громад району), участь у Конкурсі мають право брати відповідні структурні підрозділи районних державних адміністрацій та міських рад.

4 Далі за текстом — Конкурсанти.

Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного бюджету є залучення до загального бюджету проєкту коштів місцевих бюджетів і коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг залучених Конкурсантом коштів має бути не меншим від суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету (50 % — кошти обласного бюджету, 50 % — кошти місцевих бюджетів та небюджетний внесок конкурсанта). Небюджетний внесок має становити не менше 10 % від вартості проєкту (додаток 5) і може бути у вигляді фінансового внеску (кошти фізичних осіб), спонсорських коштів та нефінансового внеску (робота, матеріали згідно з Актом про нефінансовий внесок) (додаток 9). Частка нефінансової складової в небюджетному внеску не може перевищувати 50 %.

Конкурсанти повинні надати чіткі підтверджувальні документи щодо забезпечення фінансування за рахунок залучених коштів. Джерелами формування залучених коштів Конкурсанта можуть бути: районний, ОТГ, міський, селищний, сільський бюджети, а також небюджетний внесок Конкурсанта у вигляді фінансового (кошти фізичних осіб, спонсорів) та нефінансового внеску (робота, матеріали).

Щорічно, напередодні формування обласного бюджету на наступний рік, Конкурсна рада затверджує уточнені умови проведення Конкурсу проєктів у частині:

— плану організаційно-технічних заходів із проведення конкурсу;

— пріоритетів Конкурсу на наступний бюджетний рік;

— фінансових показників щодо субвенції, яка спрямовується на фінансування проєктів з обласного бюджету в рамках Програми (максимальна сума субвенції та загальна вартість проєкту).

Проєкт має бути реалізованим упродовж поточного бюджетного року, на який передбачаються кошти обласного бюджету для виконання Програми. На об`єкті, що зазнав капітального ремонту, реконструкції, на якому було здійснене будівництво, Конкурсант обов`язково встановлює інформаційну табличку визначеного зразка (надається Секретаріатом). У разі відсутності зазначеної таблички за підсумками звітного періоду Експертна комісія має право врахувати відповідний факт в оцінюванні наступних поданих цим Конкурсантом проєктів.

До участі в Конкурсі не допускаються проєкти в таких випадках:

— конкурсант подав заявку пізніше, ніж визначено оголошенням про Конкурс;

— подано більше ніж одну заявку на один і той самий об`єкт (юридична особа, а також її структурні підрозділи), окрім придбання обладнання та інвентарю;

— конкурсант подав офіційний лист про відкликання проєкту;

— конкурсант подав проєкти, що є складовими іншого проєкту, сума якого перевищує граничну вартість, встановлену Конкурсною радою.

Не фінансуються проєкти, які передбачають:

— отримання заробітної плати, винагород та інших компенсаційних виплат конкурсантам;

— погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;

— купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;

— купівлю і ремонт техніки для особистих потреб громадських організацій, фізичних осіб, ОСББ та органів самоорганізації населення;

— проведення будівельних робіт у приміщеннях, в яких здійснюється статутна діяльність неурядових організацій;

— випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;

— спрямування на політичну та виборчу діяльність;

— отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги;

— виконання робіт на об’єктах, які перебувають у приватній власності (окрім ОСББ).

Офіційне повідомлення про початок Конкурсу та умови його проведення розміщуються на вебсайті Львівської обласної ради. Подання заявок на участь у Конкурсі розпочинається наступного дня після публікації офіційного повідомлення про початок Конкурсу і здійснюється впродовж терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради. Конкурсна рада організовує та забезпечує, за участі професійних експертів, проведення для Конкурсантів семінарів із менеджменту проєктів — за тематикою, необхідною для якісної підготовки і впровадження проєктів. Конкурсанти у визначений Конкурсною радою термін реєструють заявки на участь в Конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Програми), у тому числі заповнюють описову частину проєкту згідно з додатком 3.1 на онлайн-платформі, що розміщена на вебсайті обласної ради. Конкурсант має право подати на реєстрацію не більше двох проєктів, що належать до однієї юридичної особи та її структурних підрозділів (один — роботи капітального характеру, другий — придбання).

До заявки обов`язково додаються:

— документи, що підтверджують співфінансування проєкту з боку Конкурсанта, а саме:

за наявності фінансового внеску (кошти фізичних осіб та спонсорів) — належно засвідчені виписки з фінансових установ про наявність небюджетних коштів Конкурсанта або юридичні зобов’язання від спонсора щодо виділення коштів у вигляді угоди про співпрацю з чітко зазначеною назвою проєкту та сумою коштів;

за наявності нефінансового внеску — належно оформлений акт про нефінансовий внесок (додаток 9), що складається на підставі кошторисної документації;

рішення місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів із місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об`єктів) подаються Конкурсантами в секретаріат (відповідно до реєстраційного номера заявки) у термін, визначений Конкурсною радою;

— документи, що обґрунтовують видатки в рамках проєкту (локальні та зведені кошториси, розроблені та засвідчені в установленому законодавством порядку, комерційні пропозиції, розрахунки тощо);

— довідка від балансоутримувача про правовий статус нерухомого майна;

— фото об’єкта в електронному вигляді;

— інші необхідні матеріали, перелік яких зазначено в додатку 4 до Програми.

Загальний опис проєкту (додаток 3.1 до Програми) та визначені вище документи Конкурсант прикріпляє до реєстраційної картки одним сканованим PDF-файлом.

У випадку ненадання Конкурсантом рішення місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об`єктів) у термін, визначений Конкурсною радою, відповідний проєкт автоматично вибуває з числа учасників Конкурсу.

Підставою для відмови в реєстрації претендента як потенційного учасника Конкурсу може бути:

1

невідповідність заявника вимогам Програми

2

невідповідність змісту проєкту визначеним Конкурсною радою пріоритетним напрямам

3

невідповідність поданого проєкту вимогам, зазначеним у Програмі

4

недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів

Фінансування проєктів-переможців здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на відповідний рік шляхом їх скерування у вигляді цільової субвенції відповідним місцевим бюджетам. У межах наявного фінансового ресурсу в обласному бюджеті може передбачатися додаткове фінансування проєктів, із урахуванням положень Програми.

Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і витрачаються згідно з чинним бюджетним законодавством та на підставі рішень ОМС.

Видатки, здійснені Конкурсантами до моменту оголошення переможців та після завершення терміну реалізації проєкту, оплаті не підлягають. Реалізація проєктів органів самоорганізації населення, громадських організацій, благодійних фондів, ініціативних груп, які стали переможцями Конкурсу, здійснюється на підставі угод між переможцями Конкурсу та відповідними ОМС, на території яких реалізуються проєкти, або в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством (у частині визначення функцій замовника для вищезазначених учасників Конкурсу).

На підставі рішення Конкурсної ради затверджуються розподіл чи зміни до розподілу субвенції між місцевими бюджетами у визначеному законодавством порядку.

Програма проєктів місцевих ініціатив — це головний інструмент, яким область розставляє акценти розвитку регіону. По суті, це є відкритим конкурсом, який здатен об`єднати усі райони та допомогти активізувати співробітництво між громадами. Знайти Програму та відповідні додатки до неї можна за посиланням drive.google.com/file/d/1JaF2uzNdwswURU5npKCshnPrc2yndiLk/view.

Якщо в ОМС виникнуть додаткові питання щодо проведення Конкурсу місцевих ініціатив, надсилайте їх до редакції. Завжди раді допомогти!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі