Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Повноваження ОМС на здійснення нотаріальних дій

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Місцеве самоврядування Березень, 2020/№ 3/1
Друк
Питання покладення певних повноважень на посадових осіб ОМС завжди були важливими. Адже відповідно до ст. 19 Конституції України ОМС, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Крім того, від правильності прийняття рішень про уповноваження посадових осіб залежить правомірність вчинених ними дій. Пропоную на прикладах з судової практики розібратись з тим, хто ж саме в ОМС має вирішувати, на кого покласти обов’язки із вчинення, зокрема, нотаріальних дій.

Підпунктом 1.2 п. 1 «Загальні положення» Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами ОМС, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/51, передбачено вчинення окремих нотаріальних дій посадовими особами, на яких за рішенням відповідного ОМС покладено вчинення цих дій.

1 Далі за текстом — Порядок № 3306.

Здавалося б, порядок покладення обов’язків із вчинення нотаріальних дій на посадових осіб ОМС цілком зрозумілий.

І в більшості випадків ці питання вирішувались на сесіях відповідних рад.

Але як правильно — вирішував суд.

Так, житель територіальної громади звернувся до Зарябинської сільської ради Богодухівського району Харківської області з приводу посвідчення свого заповіту та випадково дізнався, що секретар Зарябинської сільради є неналежно уповноваженою на вчинення нотаріальних дій особою, оскільки ці повноваження покладені на нього розпорядженням голови сільської ради.

У зв’язку з цим просив суд визнати протиправним та скасувати розпорядження відповідача Зарябинського сільського голови «Про призначення відповідальної особи з підготовки належних документів до Богодухівського РС ГУДМС в Харківській області та вчинення нотаріальних дій» в частині «Призначення відповідальної особи на вчинення нотаріальних дій — секретаря Зарябинської сільської ради» та зобов’язати Зарябинського сільського голову питання «Про уповноваження відповідальної особи на вчинення нотаріальних дій» винести на розгляд засідання виконавчого комітету Зарябинської сільської ради Богодухівського району Харківської області.

Після з’ясування з відзиву на позов, що розпорядження про призначення відповідальної особи відповідає рішенню сільської ради, згідно з яким сільська рада доручили секретарю сільської ради здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради, повноваження з підготовки належних документів до Богодухівського РС ГУДМС в Харківській області та вчинення нотаріальних дій, позивач просив визнати протиправним та нечинним рішення сільської ради в частині «Доручити секретарю сільської ради здійснювати повноваження з вчинення нотаріальних дій».

В обґрунтування вимог зазначив, що ОМС вирішив питання, яке відповідно до підпункту 5 п. «б» ст. 38 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2 належить до делегованих повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування, а тому рішення про покладення повноважень з вчинення нотаріальних дій на конкретну посадову особу ОМС повинен приймати виконавчий комітет відповідної ради.

2 Далі за текстом — Закон № 280.

Додатковим рішенням Харківського окружного адміністративного суду у задоволені вимог адміністративного позову було відмовлено.

Відмова суду обґрунтована таким.

Підпункт 5 п. «б» ст. 38 Закону № 280 визначено, що на виконавчі органи покладено саме вчинення нотаріальних дій з питань віднесених законом до їх відання, а не прийняття рішень щодо надання повноважень відповідним особам. З аналізу норм законодавства вбачається, що рішення про покладення повноважень на вчинення нотаріальних дій приймається саме ОМС з урахуванням вимог закону, що повноваження можуть вчинятися виконавчими органами сільських, селищних міських рад. При цьому чинне законодавство не забороняє ОМС вирішувати вказане питання в тому числі на пленарному засіданні відповідної ради.

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції скасовано, вимоги позивача задоволено з огляду на таке.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом про місцеве самоврядування до відання виконавчих органів ради.

Ці повноваження визначені у ст. 27 — 39 цього Закону. Законом розділено повноваження виконавчих органів на «власні» та «делеговані». Власними повноваженнями є такі повноваження, які належать до компетенції ОМС.

Делеговані повноваження — це такі повноваження, що є в компетенції органів виконавчої влади, але в силу законодавчих приписів покладені на виконавчі органи місцевих рад.

Підпунктом 5 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону № 280 встановлено, що до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад віднесено вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання.

Підпунктом 1.2 п. 1 «Загальні положення» Порядку № 3306 визначено, що нотаріальні дії вчиняють посадові особи, на яких за рішенням відповідного ОМС покладено вчинення цих дій.

Таким чином, саме до повноважень виконавчого комітету ОМС належать повноваження визначити посадову особу виконавчого комітету, яка наділяється правом вчинення нотаріальних дій, передбачених ч. 1 ст. 37 Закону України від 02.09.1993 № 3425-XII «Про нотаріат», на території певної територіальної громади.

Судом установлено, що припинив свої повноваження виконавчий комітет Зарябинської сільради VI скликання.

Рішенням сесії секретарю сільської ради доручено здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради, повноваження з підготовки належних документів до Богодухівського РС ГУДМС в Харківській області та вчинення нотаріальних дій.

Також на першій установчій сесії новообраної Зарябинської сільської ради утворений виконавчий комітет.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 2 КАС України встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Погоджуючись з доводами апеляційної скарги, суд дійшов висновку, що оскаржуване позивачем рішення (в його частині) не відповідає принципу законності, визначеному п. 1 ч. 2 ст. 2 КАС України, оскільки прийнято відповідачем Зарябинської сільської ради поза межами компетенції, визначеної Законом № 280 (постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 28.11.2019 у справі № 520/11395/18).

За матеріалами іншої справи № 709/283/2015, яка переглядалась Київським апеляційним адміністративним судом, розпорядженням сільського голови Першотравневої сільської ради Чорнобаївського району «Про розподіл обов’язків між працівниками апарату Першотравневої сільської ради» на секретаря сільської ради, яка одночасно виконувала обов’язки секретаря виконавчого комітету, були, зокрема, покладені обов’язки виконання нотаріальних дій.

Відповідно до наданих розпорядженням повноважень секретарем було посвідчено заповіт фізичної особи, що є рідним братом позивача на користь третьої особи.

Позивач звернулась до суду з адміністративним позовом до Першотравневої сільської ради Чорнобаївського району про визнання протиправним та скасування розпорядження сільського голови «Про розподіл обов’язків між працівниками апарату Першотравневої сільської ради» в частині покладення обов’язків виконання нотаріальних дій на секретаря сільської ради, посилаючись на те, що вказане розпорядження посадової особи ОМС в частині покладення обов’язків виконання нотаріальних дій на секретаря сільської ради прийняте з порушенням компетенції та наданих повноважень, тому підлягає визнанню протиправним та скасуванню з таких підстав.

Суд апеляційної інстанції залишив у силі постанову суду першої інстанції про задоволення позовних вимог виходячи з такого.

Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та ОМС, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, ОМС, посадових чи службових осіб. Це положення Конституції України гарантує право на звернення до суду кожній особі, чиї права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин порушено.

Відповідно до підпункту 5 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону № 280 до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад).

На підставі ч. 6 ст. 59 Закону № 280 виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі їх створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради.

Відповідно до ч. 8 ст. 59 Закону про місцеве самоврядування сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Згідно з п. 2 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 25.08.1994 № 22/5, що була чинна на момент виникнення спірних правовідносин, нотаріальні дії у виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад народних депутатів вчиняють посадові особи, на яких за рішенням виконавчого комітету відповідної ради народних депутатів покладено вчинення цих дій.

Отже, розпорядження сільського голови Першотравневої сільської ради Чорнобаївського району «Про розподіл обов’язків між працівниками апарату Першотравневої сільської ради» в частині покладення обов’язків виконання нотаріальних дій на секретаря сільської ради прийнято з порушенням процедури, оскільки вчинення нотаріальних дій у виконавчому комітенті сільської ради мало бути покладено на посадову особу рішенням виконавчого комітету (колегіального органу), а не одноособовим розпорядженням голови ради.

Увага! В обох справах суд відхилив заперечення сільської ради проти позовних вимог не тільки в частині правомірності прийнятих рішень, а й в частині не порушення прав позивачів, а саме:

Доводи ОМС

Висновки суду

щодо не порушення прав позивача сільською радою

порушення вимог закону діями суб’єкта владних повноважень не є достатньою підставою для визнання їх протиправними, оскільки обов’язковою умовою визнання їх протиправності є доведеність позивачем його прав та охоронюваних законом інтересів цими діями (законні права позивачів були порушені шляхом видання посадовою особою ОМС розпоряджень з перевищенням наданих повноважень, що унеможливило право на складення заповіту та на спадкування

щодо скасування на час розгляду справи розпорядження голови сільської ради

факт скасування розпорядження не відміняє наслідків, які воно потягло за собою в період, коли було чинним

З огляду на положення п. 15 ч. 1 ст. 26, ч. 7, 9 ст. 59 Закону № 280, висновки судів апеляційної інстанції в частині того, що покладення обов’язків з виконання нотаріальних дій на посадових осіб ОМС є виключно повноваженнями виконавчого комітету ОМС, а не ради ОМС, є сумнівними і погодитись з ними складно.

Тож давайте слідкувати за подіями (на вказані рішення судів подані касаційні скарги) і очікувати висновків Верховного Суду з приводу зазначених спорів щодо покладення повноважень із здійснення нотаріальних дій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі