Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Докази перевищення рівня шуму як підстава для притягнення до відповідальності

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Місцеве самоврядування Березень, 2020/№ 3
Друк
Розглядаючи адміністративну справу за позовом власниці кафе до ОМС про визнання протиправними та скасування постанов у справі про адміністративне правопорушення, Верховний Суд зробив висновок про те, що для встановлення факту вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення1, має бути встановлено перевищення рівня шуму, установленого санітарними нормами для відповідного часу доби. Відсутність будь-яких доказів перевищення рівня шуму, установленого санітарними нормами, свідчить про недоведеність вчинення особою адміністративного правопорушення і не може слугувати підставою для притягнення власниці кафе до адміністративної відповідальності (постанова від 27.12.2019 у справі № 650/1061/16-а). Пропоную обговорити особливості розгляду справ вказаної категорії.

1 Далі за текстом — КпАП.

Склад правопорушення

Відповідно до ст. 1 Закону України від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»2 шум відноситься до негативних факторів, що впливають або можуть впливати на здоров’я людини чи на здоров’я майбутніх поколінь.

2 Далі за текстом — Закон № 4004.

Відповідно до ст. 24 Закону № 4004 органи виконавчої влади, ОМС, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами

забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами

вживати заходів щодо недопущення протягом доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

1

жилі будинки і прибудинкові території

2

лікувальні, санаторно-курортні заклади, будинки-інтернати, заклади освіти, культури

3

готелі і гуртожитки

4

розташовані у межах населених пунктів заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу

5

інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди

6

парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на території мікрорайонів і груп житлових будинків

Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

У нічний час, із двадцять другої до восьмої години, на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні — цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

Сільські, селищні, міські ради затверджують правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням особливостей окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, а також установлюється порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів.

Органи виконавчої влади, ОМС в межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів.

Частиною 1 ст. 182 КпАП передбачена відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Отже, перевищення встановлених норм шуму є адміністративним правопорушенням.

Обов’язок складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 182 КпАП, і збирати докази покладено на уповноважених на те посадових осіб органів внутрішніх справ.

Розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 182 КпАП, уповноважені адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад, виконавчі комітети (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, — виконавчі органи, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад (статті 218, 219 КпАП).

Згідно зі ст. 280 КпАП посадова особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати такі обставини: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна ця особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Вина особи у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КпАП, повинна бути доведена належними та допустимими доказами.

З огляду на позицію Верховного Суду, давайте розбиратись, що ж буде достовірним і беззаперечним доказом перевищення встановлених норм шуму у приміщеннях.

Докази

Відповідно до п. 1 ст. 247 КпАП обов’язковою умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність події та складу адміністративного правопорушення, яка доводиться шляхом надання доказів. Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутності події та складу адміністративного правопорушення.

Відповідно до вимог статей 251, 252 КпАП доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Рівень шуму вимірюється спеціальними засобами вимірювальної техніки — шумомірами відповідного класу точності (Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 463, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затверджене постановою КМУ від 22.06.1999 № 1109).

Ці прилади мають бути сертифіковані та перевірені.

Так, згідно зі статтями 1, 4, 10, 16 Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію і метрологічну діяльність»3 вимірювальний прилад, який використовується як доказ, повинен бути допущений до використання та проходити повірку. Також до приладу повинні бути відповідні документи про допуск, сертифікацію і контроль часу перевірки.

3 Далі за текстом — Закон № 1314.

Відповідно до ст. 8 Закону № 1314 у сфері законодавчо регульованої метрології застосовуються засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у встановлених умовах їх експлуатації.

Експлуатація засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, здійснюється з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на такі засоби.

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які мають елементи або функції настроювання, повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів і функцій (включаючи програмне забезпечення) з метою запобігання несанкційованому втручанню.

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх відповідності цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Тобто, засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний контроль, дозволяється застосовувати лише за умови, що вони пройшли державну метрологічну атестацію як тип вимірювальних засобів, а також у встановлені терміни повірку.

Проводити заміри рівня шуму шумомірами та складати відповідні висновки щодо перевищення встановлених норм шуму мають право фахівці Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Так, відповідно до вимог статей 39, 41 Закону № 4004 на них покладено здійснення нагляду за дотриманням санітарного законодавства; надаються повноваження державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами санітарного законодавства; систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації, показників здоров’я населення, окремих його груп; визначення факторів, що можуть шкідливо впливати на здоров’я населення, ступеня створюваного ними ризику для здоров’я населення регіону, території, об’єкта, окремих професійних груп тощо.

Крім того, дослідження щодо визначення рівня шуму можуть проводити судові експерти державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестовані судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5).

Відповідно висновки екологічних експертиз також можуть бути доказами у справі.

За допомогою показань свідків, які в момент ймовірного порушення сприймали та індивідуально визначали шум на слух, навряд чи можна зробити об’єктивний висновок, перевищений рівень шуму чи ні.

Аудіо-, відеозапис подій також не замінить даних, які повинні встановлюватись спеціальним технічним засобом.

Звісно, у сукупності з іншими доказами у справі ОМС повинен дослідити дані протоколу про адміністративне правопорушення, але без висновків спеціалістів/експертів вони будуть сумнівним доказом вини особи.

Увага! Можна зробити висновок, що фіксування перевищення встановлених показників рівня шуму тільки показаннями свідків, за допомогою аудіо-, відеозаписів не будуть беззаперечними доказами перевищення у приміщенні рівня шуму. Тому при розгляді справ даної категорії ОМС необхідно більш ретельно оцінювати надані докази з точку зору їх достатності для встановлення вини особи у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КпАП.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі