Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нюанси звільнення у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на службі

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Місцеве самоврядування Травень, 2020/№ 5
Друк
Який порядок звільнення посадової особи ОМС у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на службі в ОМС? Який алгоритм дій кадрової служби ОМС в разі, якщо посадова особа ОМС, якій незабаром виповниться 65 років, незважаючи на поперередження про звільнення, не бажає залишати роботу? З такими запитаннями звернулась кадрова служба одного з ОМС до редакції журналу, тож пропоную їх обговорити.

Підстави та порядок звільнення

За загальним правилом досягнення працівником певного віку, з яким закон пов’язує призначення пенсії, так званого пенсійного віку, не є підставою для розірвання з ним трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41 Кодексу законів про працю України1).

1 Далі за текстом — КЗпП.

Водночас ст. 18 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»2 встановлено, що граничний вік перебування на службі в ОМС становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

2 Далі за текстом — Закон № 2493.

Після досягнення граничного віку перебування на службі в ОМС посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Частиною 3 ст. 7 Закону № 2493 встановлено, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Отже, виходячи з аналізу вказаних норм, у разі досягнення посадовою особою граничного віку перебування на службі в ОМС, трудові відносини з нею мають бути припинені з підстав, передбачених ч. 3 ст. 18 Закону № 2493, відповідно до якої служба в ОМС припиняється після досягнення особою 65-річного віку.

Не дивлячись на те, що чинним законодавством не передбачено попередження працівника про наступне звільнення після досягнення граничного віку перебування на службі в ОМС, доцільним буде все ж таки за певний строк направити йому повідомлення про припинення трудових відносин та звільнення після досягнення ним 65-річного віку.

Припинення трудових відносин оформлюють розпорядженням голови відповідної ради, в якому вказується підстава припинення трудового договору «Звільнення в зв’язку з досягненням граничного віку перебування на службі в ОМС» та робиться посилання на ч. 3 ст. 18 Закону № 2493 (пункт 2.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58)3.

3 Далі за текстом — Інструкція № 58.

Розпорядження про звільнення приймається наступного дня, після того дня, коли особа досягне (65-річного) граничного віку перебування на службі.

Адже, як випливає з положень частин 1, 5 ст. 2411 КЗпП, строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями.

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня. Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

За загальним правилом особа вважається такою, що досягла певного віку, з 00:00 години наступного дня за днем її народження.

Оскільки чинне законодавство припинення трудових відносин з посадовою особою ОМС в зв’язку із досягненням граничного віку перебування на службі не відносить до розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, така особа підлягає звільненню, навіть якщо вона перебуває у відпустці або на лікарняному.

Увага! Розпорядження голови відповідної ради повинно бути доведено до відома посадової особи.

Посадова особа має поставити свій підпис на підтвердження ознайомлення з текстом розпорядження (п. 11 розд. I Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5).

В який термін до відома особи має бути доведено зміст розпорядження про звільнення, чинним законодавством не встановлено.

Тож ознайомлювати зі змістом розпорядження про звільнення можна вже в день його прийняття.

Згідно зі ст. 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу.

В свою чергу п. 4.1 Інструкції № 58 також визначено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення із внесеним до неї записом про звільнення.

Кадрова служба ОМС повинна видати звільненій посадовій особі трудову книжку під підпис в особовій картці та книзі обліку трудових книжок.

Але не забуваймо, що в нашій ситуації посадова особа не згодна із звільненням і не бажає залишати роботу.

Тому спробуємо вирішити проблемні питання.

Особа відмовляється ставити підпис про ознайомлення

Особистий підпис посадової особи, у нашому випадку — при здійсненні процедури звільнення, є свідченням того, що така особа ознайомлена зі змістом розпорядження про звільнення.

Зазвичай запис про ознайомлення виконується наступним чином: зазначається «З розпорядженням ознайомлений», ставиться особистий підпис посадової особи, її прізвище, ініціали, дата ознайомлення.

Оскільки розпорядження про звільнення відноситься до категорії документів з кадрових питань (особового складу), посадова особа має право, у разі незгоди з його текстом, висловити свою незгоду з ним.

З огляду на це, посадова особа, яка підлягає звільненню, має право зробити такий напис: «Не згоден з розпорядженням» або «Не згоден з (певним) пунктом розпорядження».

Може статись, що посадова особа категорично відмовиться поставити свій підпис про ознайомлення з розпорядженням.

Увага! В такому випадку працівник кадрової служби ОМС має скласти акт про відмову від поставлення підпису про ознайомлення зі змістом розпорядження.

В акті має бути зафіксовано, що у присутності не менш як двох посадових осіб (зазначаються їх прізвища, ініціали) особа ознайомилась зі змістом розпорядження, але від поставлення підпису відмовилась. Акт має бути підписаний особами, присутніми при ознайомленні посадової особи з розпорядженням. Далі акт необхідно передати голові відповідної ради для прийняття подальшого рішення.

Увага! Посадова особа може взагалі відмовитись від ознайомлення зі змістом розпорядження про звільнення.

У такому разі працівник кадрової служби ОМС у присутності не менш як двох посадових осіб ОМС складає акт, в якому вказує, що особі було запропоновано ознайомитись з розпорядженням (із зазначенням часу та дати), але остання відмовилась від ознайомлення з його змістом. Зміст розпорядження може бути зачитаний працівнику вголос, про що також робиться помітка в акті. Акт підписується посадовими особами, які були при цьому присутні, і передається голові відповідної ради для прийняття рішення.

Звільнена особа не отримує трудову книжку

Може статись так, що звільнена посадова особа не з’явиться за отриманням трудової книжки. І тоді постане питання, що ж нею необхідно робити.

Як діяти у такому випадку, нам, знову ж таки, підкаже Інструкція № 58.

Так, відповідно до п. 4.2 Інструкції № 58, якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений ним орган в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Отже, якщо звільнена особа буде відсутня у день звільнення, кадрова служба ОМС повинна буде надіслати їй поштове повідомлення (рекомендованим листом) про необхідність з’явитись до кадрової служби ОМС для отримання трудової книжки.

Якщо у подальшому посадова особа жодним чином не прореагує на повідомлення, не надасть своєї згоди на пересилання їй трудової книжки поштою, кадрова служба повинна буде зберігати її у своєму сейфі протягом двох років. Після цього строку, якщо трудова книжка не буде затребувана, вона буде зберігатись в архіві установи протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку її можна буде знищити в установленому порядку (п. 6.2 Інструкції № 58).

Звільнена особа продовжує ходити на роботу

Якщо трапиться так, що наступного дня після звільнення посадова особа вирішить продовжувати працювати в ОМС, вона в жодному разі не може бути допущена до роботи.

Бо ж після звільнення трудові відносини з такою особою припинені, вона не має права перебувати на своєму «колишньому» робочому місці, виконувати притаманні займані нею до звільнення посаді функції та відволікати «своєю появою» від роботи інших співробітників.

Кадрова служба ОМС задля уникнення конфліктної ситуації повинна намагатись переконати особу покинути «колишнє» робоче місце, роз’яснити правові наслідків такої поведінки.

Але в разі, якщо звільнена особа відмовиться покидати своє «колишнє» робоче місце і намагатиметься залишатись у службовому кабінеті, працівники кадрової служби повинні негайно повідомити про це голову відповідної ради.

В таких випадках у ОМС є законні підстави скористатись допомогою поліції.

Адже за перешкоджання та неправомірне втручання в діяльність ОМС передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Тому за вказівкою голови відповідної ради працівники кадрової служби мають викликати поліцію.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі