Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Туристичний потенціал природних об’єктів

Михальська Валерія, юрисконсульт ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», політолог, фандрайзер і продюсер культурних та соціальних проєктів
Місцеве самоврядування Травень, 2020/№ 5
Друк
Останні декілька років не перестає бути актуальним тренд розвитку туризму у громадах. Цей тренд обумовлений багатьма факторами. По-перше, реформа децентралізації запропонувала органам місцевого самоврядування нові можливості для заробляння коштів, і туризм може стати досить значним напрямком для інвестицій та зайнятості в громаді, а також для податкових надходжень. По-друге, значний поштовх внутрішньому туризму дали процеси формування національної ідентичності в Україні. Змінилося ставлення українців до своєї землі, своєї історії. Цей процес є лише одним із перших етапів на шляху формування міжнародного туристичного бренду України. Утім, в цілому, звичайно досить багато громад ставлять собі запитання про те, як вони можуть бути цікавими туристу, коли на їх території немає жодних пам’яток архітектури, моря, гір та пов’язаної із ними туристичної інфраструктури? Хочете отримати відповідь? Тоді цей матеріал саме для вас!

Погодьтеся, майже будь-яка громада має геоморфологічні активи. Геоморфологія — це наука про побудову, походження, історію розвитку та сучасну динаміку рельєфу земної поверхні. По суті, говорячи про такі активи, йдеться про безліч об’єктів природи — яри, ліси, пагорби, водойми. Для туристичного потенціалу головними ознаками цих об’єктів буде сценічна/естетична, наукова, культурно-історична та/або соціально-економічна цінність цих об’єктів для людей. Іншими словами, навіть ознаки того, що на цьому пагорбі люди гуляють із домашніми тваринами або влаштовують пікніки, буде достатньо для того, щоб вважати це місце геоморфологічним активом вашої громади, тобто потенційним туристичним об’єктом.

Будучи туристичним об’єктом, є перспектива, що це місце почне виконувати свою ключову функцію в креативній економіці — приносити гроші. Для того, щоб оцінити туристичний потенціал такого об’єкта, а отже, і необхідність інвестувати у нього ресурси, можливо здійснити оцінку туристичного потенціалу таких об’єктів. Подібну оцінку на сторінках журналу «Геоморфологія» запропонував швейцарський науковець та практик сектору креативної економіки Жан-П’єр Пралонг.

Отже, цей метод оцінювання дозволяє порівняти, з одного боку, туристичну цінність різних ділянок і категорій геоморфологічних об’єктів, а з іншого — їх туристичний потенціал із фактичним їх використанням. Крім того, з оцінок критеріїв та їх відмінностей можуть бути виокремлені фактори пояснення диференційованого використання геоморфологічних об’єктів (наприклад, занадто мала площа або висота, відсутність культурного інтересу, наявність природних небезпек тощо). Основним прикладним значенням цього інструмента, на нашу думку, втім є можливість порівняти різні об’єкти всередині вашого регіону, що дасть змогу розставити пріоритети в роботі над власною туристичною привабливістю.

Оцінка туристичної цінності

Оцінка туристичної цінності включає чотири значення:

мальовничість

залежить від обсягу вражень при спостереженні об’єкта

наукове значення

природна рідкість, дидактична зразковість, палеогеографічні свідчення та екологічна цінність

культурний потенціал

мистецькі події, що відбуваються в цьому місці, та/або культурні звичаї, які склалися навколо місця

економічний показник

здатність використовувати місця для потреб економіки

Кожен із цих показників отримує певну оцінку. Таким чином, туристична цінність визначається як сума оцінок по цим чотирьом показникам.

Туристична цінність = мальовничість + наукове значення + культурний потенціал + економічний показник

Оцінка щодо кожного показника так само формується на основі його внутрішніх критеріїв.

Так, мальовничість оцінюється за наступними критеріями:

1) кількість оглядових точок — а саме оглядові точки, доступні для пішохідного огляду об’єкта. Кожна з оглядових точок має бути розташована не більше ніж в радіусі кілометра від геоморфологічного об’єкта, і в межах цієї точки має бути специфічний кут огляду, який відрізняється від інших.

0 точок

1 точка

2, 3 точки

4, 5, 6 точок

Більше 6 точок

Кількість оглядових точок

0

0,25

0,5

0,75

1

2) Відстань між оглядовими точками — пов’язана із критерієм 1 та визначає середню відстань між оглядовими точками. Для цього необхідно розділити загальну суму відстаней між усіма оглядовими точками на кількість оглядових точок. Цей критерій вимірюється у метрах.

Менше 50 м

50 — 200 м

200 — 500 м

Більше 500 м

Відстань між оглядовими точками

0

0,25

0,5

0,75

1

3) Площа поверхні — визначає розмір геоморфологічного об’єкта у порівнянні з іншими об’єктами на території громади чи регіону, що досліджується. Показник для вимірювання тут відносний — можна використовувати метри квадратні (звичайні індикатори для вимірювання площі місцевості).

Малий об’єкт

Середній об’єкт

Великий об’єкт

Найбільший об’єкт

Площа поверхні

0

0,25

0,5

0,75

1

4) Висота поверхні — тут вже вимірюється висота геоморфологічного об’єкта у порівнянні з іншими об’єктами на території громади чи регіону.

Рівнина

Середня висота

Високий об’єкт

Найвищий об’єкт

Висота поверхні

0

0,25

0,5

0,75

1

5) Контрастність кольорів на об’єкті — при вимірюванні цього індикатора будьте відвертими і спирайтеся на відчуття. Наприклад, темно-сірий та чорний можуть бути в одній кольоровій гаммі, тоді як піщано-сірий та вугільно-чорний можуть формувати цікавий контраст.

Ідентичні кольори

Різні кольори

Протилежні кольори

Контрастність кольорів

0

0,5

1

Хоча всі ці індикатори виглядають, як певна незрозуміла математика, втім, у комплексі вони дозволяють поглянути на туристичний об’єкт більш критично. Адже, погодьтеся, людям більше подобається спостерігати з високої точки на різнокольорове буйство, ніж дивитися на рівнинну пустелю.

Наукова цінність оцінюється за наступними критеріями:

1) Палеологічний інтересвідображає, що місце має певну історію змін, і такий вигляд воно власне набуло внаслідок цих змін. Прикладом може слугувати виникнення яру внаслідок вітрів. Так само цікавим тут може бути втручання людини (наприклад, виникнення пагорбів як насипів для певних господарських чи інших потреб). Такі історії оживляють місце, і тому викликають до нього інтерес.

Малий

Середній

Високий

Дуже високий

Палеологічний інтерес

0

0,25

0,5

0,75

1

2) Репрезентативністьцей критерій характеризує, яке значення ця територія вже має на цьому етапі для науки. Цей критерій може мати дуже різні характеристики. Наприклад, ця територія може вивчатися на географії учнями місцевої школи, або ж відомі факти, що цю територію досліджували вчені. Цей показник не має кількісних характеристик — вони мають більшою мірою бути якісними і давати оцінку території у порівнянні з іншими подібними територіями в регіоні.

Малий

Середній

Високий

Дуже високий

Репрезентативність

0

0,25

0,5

0,75

1

3) Площа — за цим критерієм необхідно відповісти на запитання, як розмір оцінюваної території співвідноситься із розміром інших подібних об’єктів на території громади чи регіону, що досліджується. Цей показник вимірюється у процентах.

Менше 25 %

25 — 50 %

50 — 90 %

Більше 90 %

Площа

0

0,25

0,5

0,75

1

4) Рідкісністьцей критерій відповідає на запитання про те, чи є подібні об’єкті в регіоні, що досліджується. У рядку щодо кількості вказана кількість подібних об’єктів.

Більше 7

Від 5 до 7

Від 3 до 4

Від 1 до 2

Унікальний

Рідкісність

0

0,25

0,5

0,75

1

5) Цілісність цей показник визначає наявність небезпеки для цього об’єкта (внаслідок природної еволюції чи внаслідок людської діяльності), якщо така небезпека може вплинути на стан об’єкта та на його збереження.

Зруйнований

Сильно погіршений стан

Середньо погіршений стан

Мінімально погіршений стан

Неушкоджений

Цілісність

0

0,25

0,5

0,75

1

6) Екологічний інтересвказує на те, що об’єкт містить рідкісні види флори та фауни, різноманіття цих видів та позитивну динаміку щодо їх відтворення.

Малий

Середній

Високий

Дуже високий

Екологічний інтерес

0

0,25

0,5

0,75

1

Культурна цінність оцінюється за наступними критеріями:

1) Культурні та історичні звичаївказують на символічне та історичне значення об’єкта для громади. За цим критерієм не оцінюються матеріальні об’єкти (руїни, будівлі тощо).

Немає зв’язку

Слабкий зв’язок

Середній зв’язок

Сильний зв’язок

Ініціатор звичаїв

Культурні та історичні звичаї

0

0,25

0,5

0,75

1

2) Втілення в мистецтвімається на увазі зображення об’єкта в будь-яких мистецьких творах, від фотографії до оспівування. Втім, при оцінці за цим критерієм необхідно враховувати якість та популярність як цього твору, так і автора твору.

Не представлений

1 — 5 творів

6 — 20 творів

21 — 50 творів

Більше 50 творів

Втілення в мистецтві

0

0,25

0,5

0,75

1

3) Історична та археологічна релевантністьвизначає наявність на об’єкті історичних архітектурних споруд чи руїн. При оцінці за цим критерієм можна враховувати якість збереження цих споруд.

Немає споруд

Слабка релевантність

Середня релевантність

Висока релевантність

Дуже висока релевантність

Історична та археологічна релевантність

0

0,25

0,5

0,75

1

4) Релігійна та метафізична релевантністьцей критерій включає популярну міфологію, вірування щодо об’єкта.

Немає

Слабка релевантність

Середня релевантність

Висока релевантність

Дуже висока релевантність

Релігійна та метафізична релевантність

0

0,25

0,5

0,75

1

5) Мистецькі та культурні подіївключає події, організовані як на об’єкті, так і щодо об’єкта. Враховуються події, які проходили, втім, більше не відбуваються.

Ніколи

Іноді

Щонайменше раз на рік

Мистецькі та культурні події

0

0,5

1

Економічна цінність оцінюється за наступними критеріями:

1) Доступністьоцінюється за параметром відстані від об’єкта до об’єктів транспортної інфраструктури, а також за параметром того, який транспорт допоможе дістатися об’єкта (машина, локальний транспорт, національний транспорт).

Більше 1 км від траси

Менше 1 км від траси

Дістатися місцевою дорогою

Дістатися дорогою регіонального значення

Дістатися дорогою національного значення

Доступність

0

0,25

0,5

0,75

1

2) Ризикиза цим критерієм оцінюється управління об’єктом (чи здійснює суб’єкт господарювання, до зони відповідальності якого належить об’єкт, нагляд за ним, за його збереженням, за станом безпеки на об’єкті?).

Неможливо контролювати

Не контролюються

Частково контролюються

Залишково контролюються

Ризиків немає

Ризики

0

0,25

0,5

0,75

1

3) Щорічна кількість відвідувачів регіонувизначається не тільки для геоморфологічного об’єкта, а й для регіону в цілому, бо дозволяє оцінити потенціал залучення вже існуючих туристів на об’єкт.

До 10 тис.

Від 10 до 100 тис.

Від 100 до 500 тис.

Від 500 тис. до 1 млн

Більше 1 млн

Кількість відвідувачів

0

0,25

0,5

0,75

1

4) Офіційний рівень захистудля економічного показника більш захищений на державному рівні об’єкт (як то пам’ятка архітектури) є менш привабливим, бо внаслідок захисту потенціал до економічної активності на об’єкті буде нижчим.

Повний

Обмежений

Необмежений

Немає захисту

Рівень захисту

0

0,25

0,75

1

5) Привабливістьтут йдеться про значення пам’ятки для туристів різного рівня. В тому числі цей показник балансує попередній показник.

Локальна

Регіональна

Національна

Міжнародна

Привабливість

0,25

0,5

0,75

1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі