Посадова особа VS депутат: як поєднати представницькі і службові повноваження?

Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Місцеве самоврядування Вересень, 2020/№ 9
В обраному У обране
Друк
Тема місцевих виборів дуже багатогранна у своїх міфах та вигадуваннях. Зокрема, тематика поєднання службових і депутатських поноважень викликає досить багато запитань. Тому ми вирішили у цій статті розкласти по поличках норми законодавчих актів, які регулюють зазначене питання.

Правове забезпечення: представницькі повноваження

Питання можливості поєднання представницьких та службових повноважень регулюють Виборчий кодекс України від 19.12.2019 № 396-IX1 і Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 № 93-IV2.

1 Виборчий кодекс.

2 Закон № 93.

Відповідно до норм Виборчого кодексу депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України.

Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Згідно з нормами Закону № 93 депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Водночас депутат місцевої ради не може мати іншого представницького мандата. Далі трохи про представницький мандат.

Чинне законодавство України не містить визначення «представницького мандату».

Водночас Конституційний Суд України дійшов висновку3, що термін «представницький мандат» обов’язково пов’язаний з обранням особи, зокрема, народним депутатом України чи депутатом ВР АРК, депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради з наданням їй відповідних повноважень, в тому числі виступати від імені виборців.

3 Рішення щодо офіційного тлумачення положень статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, частини другої статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) від 6 липня 1999 року № 7-рп/1999.

Згідно з Конституцією України, зазначає Конституційний Суд, представницький мандат мають народні депутати України (ч. 2 ст. 78), Президент України (ч. 4 ст. 103), депутати ВР АРК, а також депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, що прямо зумовлено представницьким характером цих органів (ст. 136, 140, 141).

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») з представницьким мандатом.

Наявність представницького мандата міського голови зумовлена насамперед його безпосереднім обранням територіальною громадою міста.

Як бачимо, Виборчий кодекс і Закон № 93 містять обмеження щодо поєднання двох представницьких мандатів депутатами і сільськими, селищними, міськими головами.

Увага! Виборчий кодекс передбачає, що особа, обрана депутатом ВР АРК, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою, для її реєстрації зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів заяву про реєстрацію її депутатом, сільським, селищним, міським головою, а у разі наявності в неї іншого представницького мандата — копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради АР Крим або відповідної місцевої ради.

Особа, обрана депутатом Верховної Ради АРК, сільським, селищним, міським головою, також подає документ про звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з депутатським мандатом депутата Верховної Ради АРК, посадою сільського, селищного, міського голови.

Тепер щодо поєднання представницьких повноважень з деякими посадами та видами діяльності.

Правове забезпечення: службові повноваження

Ці питання регулюють норми Закону № 93, Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»4, Закону України 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»5, Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»6.

4 Закон № 280.

5 Закон № 2493.

6 Закон № 1700.

Закон № 93 щодо несумісності статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності каже таке:

Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

З урахуванням цієї норми особи, що працюють на посадах, на які поширюються вимоги щодо обмеження сумісництва, не можуть поєднувати свою службову діяльність з роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апаратах!

Щодо роботи депутатів на постійній основі в раді.

За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній основі.

Депутат місцевої ради може бути обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради. На цих посадах він буде працювати у відповідній раді на постійній основі і тому не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Якщо ми кажемо про роботу депутатів в раді на постійній основі, то нормами, які ми будемо розглядати при обговоренні цього питання, будуть норми Закону № 2493.

Дія Закону № 2493 не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

Відповідно до цього Закону служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Посадами в органах місцевого самоврядування є:

1

виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах

2

виборні посади, на які особи обираються відповідною радою

посади:

голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради;

заступника міського голови — секретаря Київської міської ради;

секретаря сільської, селищної, міської ради;

голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

3

виборні посади, на які особи затверджуються відповідною радою

посади:

заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної,

міської, районної у місті ради;

старости

4

посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

посади:

керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради;

керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад;

керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування

Тож, як бачимо, депутат відповідної ради може суміщати представницькі повноваження і роботу на посадах в ОМС.

Тепер розглянемо обмеження в рамках суміщення службових повноважень з іншою роботою.

Правове забезпечення: службові & представницькі повноваження

На осіб, зазначених у попередньому розділі, та інших посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія Закону № 1700, законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом № 2493.

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади АР Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень. Інші обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України.

Відповідно до норм Закону № 1700 обмеження щодо сумісництва та суміщення полягають у тому, що посадовим особам забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (наглядовій раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Визначення поняття суміщення професій (посад) можна знайти у ст. 105 Кодексу законів про працю України.

Під поняттям суміщення розуміють виконання на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації разом з основною роботою, яка обумовлена трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи.

Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 № 43, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Тепер давайте розглянемо законодавчі обмеження за посадами:

Виборні посади та обмеження

1

Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі

Сільський, селищний, міський голова не може

бути депутатом будь-якої ради,

суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах,

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької,

наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту)

або підприємницькою діяльністю

2

Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради і працює в раді

Голова ради не може

мати інший представницький мандат,

суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту)

або підприємницькою діяльністю,

входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків,

коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (наглядовій раді), ревізійній комісії господарської організації)

3

Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради

На ці посади поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови ради

4

Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради

за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови

Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність

з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах,

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту)

або підприємницькою діяльністю

Як бачимо, в зазначених нормах є два основних обмеження для осіб, що мають представницький мандат і працюють у відповідній раді на постійній основі, щодо:

— наявності іншого представницького мандата;

— суміщення службової діяльності.

Ще один момент, на якому слід зупинитися, — робота депутатів на посадах, що входять до складу виконавчого комітету відповідної ради.

Відповідно до норм Закону № 280 виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно:

— сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради — голови відповідної ради;

— заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради;

— секретаря відповідної ради;

— керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету;

— старости (працює у виконкомі на постійній основі; затверджується на посаду сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови);

— керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради;

— інших осіб.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

Зауважуємо, що саме вимоги щодо обмеження сумісності діяльності з іншою роботою (див. табл. на с. 70-71).

Але для осіб, що входять до складу виконкому, є ще одне обмеження, встановлене нормами Закону № 280.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Тож з урахуванням цього обмеження перш за все голові відповідної ради слід бути уважним при здійсненні кадрової політики і представництві інтересів у раді.

Якщо, наприклад, кандидатура старости буде запропонована головою і затверджена з числа депутатів відповідної ради, то депутатські повноваження такій особі потрібно буде скласти достроково; якщо ж староста, затверджений радою за новими нормами, буде обраний депутатом, то повноваження старости мають бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Фактично те ж саме стосується осіб, які обіймають чи будуть обіймати посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, що мають увійти (чи входять) до складу виконкому.

Що ж у підсумку?

Посадовим особам місцевого самоврядування жодним нормативним документом не заборонено бути депутатами.

На депутатів і сільських, селищних, міських голів поширюється обмеження щодо наявності двох представницьких мандатів.

Сільським, селищним, міським головам і депутатам, які стали посадовими особами, заборонено суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Посадові особи, які стали депутатами, або депутати, які стали посадовими особами, не зможуть увійти до складу виконавчого комітету ради (крім секретаря).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд