Субвенції такі субвенції: а ви користуєтесь?

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Місцеве самоврядування Вересень, 2020/№ 9
В обраному У обране
Друк
До редакції постійно надходять запитання від ОМС щодо шляхів вирішення тих чи інших проблем громади, на які з низки різних причин весь час не вистачає фінансування. Зокрема, з листа нашого читача громада зіткнулась з такою проблемою: «На території нашої ОТГ, яка складається з невеликих сіл, взагалі немає жодного спортивного закладу, куди б могли ходити діти. За місцеві кошти ми не можемо поки що собі дозволити побудувати такий заклад, а інвестора наразі теж не знайшли. Вже готові на співфінансування, але не знаємо, до кого звернутись із такою пропозицією. Чи є якісь програми, в яких можна брати участь та отримати бажане?». І дуже часто виявляється, що ОМС ловлять птаха в небі, не помічаючи синицю в руках, — інколи для вирішення тієї чи іншої проблеми можна було б скористатись субвенцією. Однак рада або не знає про її існування, або не подає необхідний пакет документів для її отримання. Чи відслідковуєте порядки та умови надання субвенцій, коштами яких можна вирішувати безліч проблем громад, ви? Про те, які субвенції можна було отримати на подібну мету протягом цього року, ми і поговоримо.

Субвенції — це міжбюджетні трансферти, які надаються на відповідні цілі. Одночасно треба враховувати, що деякі субвенції надаються за особливими умовами (на «конкурсній основі»), але навіть якщо це так і субвенція відповідає вашим потребам, подавати пакет документів все одно необхідно. Хто знає, можливо, саме ваша громада її отримає у цьому році.

Субвенція на палаци спорту

Постановою КМУ від 01.07.2020 № 551 затверджено Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи в існуючих палацах спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту.

За документом палац спорту — спортивний комплекс, призначений для проведення спортивних заходів не менше ніж з чотирьох ігрових видів спорту.

Додамо, що до переліку палаців спорту, роботи в яких планується здійснити у 2020 році, включаються й об’єкти комунальної власності за визначеними умовами, прописаними в документі.

Головним розпорядником субвенції є Мінмолодьспорт. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

Напрям спрямування

Субвенція спрямовується на створення нових, будівельно-ремонтні роботи в існуючих палацах спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

Умови надання

1) Співфінансування у 2020 році з місцевих бюджетів та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж:

— 10 % загальної вартості робіт першого року будівництва нових палаців спорту;

— 10 % залишкової вартості робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту, розпочатих у попередніх періодах;

— 50 % загальної вартості робіт з капітального ремонту існуючих палаців спорту.

Увага! Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути інші міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) наявність необхідних документів для проведення робіт, зокрема проєктно-кошторисної документації, дозволу на виконання робіт, затверджених в установленому порядку;

3) надання гарантійного листа щодо співфінансування та своєчасного використання субвенції в повному обсязі, завершення в наступних бюджетних періодах робіт та облаштування, належне забезпечення подальшої експлуатації та функціонування побудованих/реконструйованих і відремонтованих палаців спорту за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;

4) надання матеріалів щодо використаних коштів та виконаних робіт у минулих бюджетних періодах, включаючи документи, що характеризують проведення будівельних робіт, які були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших джерел, не заборонених законодавством

Як отримати субвенцію?

Місцеві органи виконавчої влади/виконавчі органи сільських, селищних, міських рад і об’єднаних територіальних громад мали подати до Мінмолодьспорту пропозиції щодо включення палацу спорту до переліку об’єктів з відповідним обґрунтуванням та матеріалами.

Такі пропозиції щодо включення палацу спорту до переліку об’єктів приймались протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності цими Порядком та умовами (набрали чинності 07.07.2020).

Зауважимо, що така сама субвенція мала місце і в 2019 році.

Субвенція на формування інфраструктури

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2020 році теж може допомогти вирішити проблему.

Минулого року на будівництво нових спортивних закладів, майданчиків, стадіонів, а також на реконструкцію і капітальний ремонт існуючих було спрямовано частину коштів цієї субвенції (близько 40 млн грн, за які реалізовано 42 проєкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту в сфері спорту в рамках субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році1).

1 Інформація розміщена за посиланням www.kmu.gov.ua/news/u-2019-roci-otg-otrimayut-na-sportivni-proekti-majzhe-40-mln-grn-subvenciyi-iz-derzhbyudzhetu.

Кошти цієї субвенції розподіляються між територіальними громадами, утвореними шляхом об’єднання/приєднання у 2015-2019 роках, пропорційно до площі території та кількості сільського населення з рівною вагою обох чинників.

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад субвенція на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад надається на реалізацію проєктів, що сприяють формуванню та розвитку інфраструктури комунальної власності. Документ затверджено постановою КМУ від 16.03.2016 № 200.

Відповідно до нього кошти цієї субвенції можна спрямовувати, зокрема, на:

1

реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій

2

здійснення інших заходів, що сприяють забезпеченню населення якісними послугами та видатки на які можуть здійснюватися виключно у разі утворення економії коштів такої субвенції за результатами проведення процедур закупівель за іншими напрямами використання та/або фактично виконаних робіт

3

співфінансування інших програм і проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

Територіальні громади мали лише два місяці для подання Переліку інфраструктурних проєктів на розгляд Комісії при Мінрегіоні. Формування переліку проєктів і проєктних заявок на проєкти, видатки на які проводились за рахунок коштів субвенції, та внесення до нього змін здійснювали відповідні виконавчі комітети рад.

Виконавчі комітети подавали зазначений перелік проєктів разом з проєктними заявками Раді міністрів АР Крим, облдержадміністраціям. Останні протягом п’яти робочих днів мали надати висновок щодо відповідності поданих проєктних заявок плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Проєкти, календарні плани реалізації яких становили більше одного року і видатки на які починаючи з 2016 року здійснювались за рахунок субвенції, включались щороку відповідними виконавчими комітетами рад до переліку проєктів до завершення їх реалізації.

Перелік проєктів з проєктними заявками та висновками Ради міністрів АР Крим, облдержадміністрацій на весь обсяг коштів, передбачений об’єднаним територіальним громадам, подавався виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження Комісії протягом двох місяців з дня набрання чинності актом КМУ, яким затверджений розподіл субвенції на відповідний рік.

Комісія протягом десяти робочих днів з дня надходження переліку проєктів з проєктними заявками погоджує його або надає відповідним виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад зауваження щодо його доопрацювання та повторного подання на погодження.

Після погодження комісією переліку проєктів зазначений перелік затверджують відповідні міські, селищні, сільські ради та оприлюднюють у місцевих засобах масової інформації або на офіційних вебсайтах відповідних ОМС.

Субвенція на басейни

Було б добре, якби діти ще мали можливість ходити до басейну, якщо в ОТГ його немає. Чи можна реалізувати ще й це? Можна, і для втілення цієї мети також можна скористатись відповідною субвенцією.

Постановою КМУ від 01.07.2020 № 550 затверджено Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів2.

2 Постанова № 550.

Додамо, що постановою КМУ від 22.07.2020 № 633 до постанови № 550 внесені зміни, зокрема в частині умов надання цієї субвенції.

Так само, як і для субвенцій на палаци спорти, головним розпорядником субвенції є Мінмолодьспорт, а розпорядників субвенції за місцевими бюджетами визначають рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

Напрям спрямування

Субвенція спрямовується на:

— будівництво нових спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів (далі — спортивні басейни), що є комплексними спортивними спорудами для занять і змагань з водних видів спорту, які складаються з однієї або декількох ванн, залів (майданчиків) для підготовчих занять, обслуговуючих і технічних приміщень тощо;

— завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції спортивних басейнів;

— реконструкцію/капітальний ремонт ванни/ванн існуючих спортивних басейнів, приміщень, де вони розташовані, та необхідних для її/їх функціонування систем/об’єктів

Умови надання

1) Довжина ванни/ванн спортивного басейну повинна становити 25 або 50 метрів;

2) співфінансування у 2020 році з місцевих бюджетів та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством, в обсязі не менш ніж:

— 10 % загальної вартості робіт першого року будівництва нових спортивних басейнів;

— 10 % залишкової вартості робіт з будівництва/реконструкції спортивних басейнів, розпочатих у попередніх періодах;

— 50 % загальної вартості робіт з капітального ремонту існуючих спортивних басейнів.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути інші міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

3) наявність необхідних документів для виконання робіт, у тому числі проєктно-кошторисної документації, дозволу на виконання робіт, затверджених у встановленому порядку;

4) надання гарантійного листа щодо співфінансування та своєчасного використання субвенції у повному обсязі, завершення у наступних бюджетних періодах робіт та облаштування, належного забезпечення подальшої експлуатації та функціонування збудованих/реконструйованих і відремонтованих спортивних басейнів за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;

5) надання матеріалів щодо використаних коштів та виконаних робіт у минулих бюджетних періодах, включаючи документи, що характеризують виконання будівельних робіт, які були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших джерел, не заборонених законодавством;

6) використання спортивного басейну для розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, проведення різного рівня спортивних заходів з водних видів спорту відповідно до правил і стандартів Міжнародної федерації плавання (FINA)

Як отримати субвенцію?

Місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад подають Мінмолодьспорту пропозиції щодо включення спортивних басейнів до переліку об’єктів разом з відповідним обґрунтуванням.

Зазначені пропозиції приймають протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності постановою № 550 (набрала чинності 25.07.2020).

Як бачимо, є необхідність слідкувати за видами субвенцій, які надає держава, та брати активну участь в поданні відповідних проєктів на них. Звичайно, розраховувати лише на кошти держави не треба (тобто займатись питаннями пошуку інвесторів необхідно), але й цю можливість відкидати не варто.

І ще новини у світі субвенцій

Користуючись нагодою, скажемо кілька слів про зміни в інших видах субвенцій, про які варто знати.

Субвенції у сфері охорони здоров’я

Мінфін наказом від 31.07.2020 № 463, що набрав чинності 31.07.2020, доповнив Класифікацію доходів бюджету, затверджену наказом МФУ від 14.01.2011 № 11:

41031900

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»

41051800

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

41052000

«Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

Цим же документом доповнена Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 20.09.2017 № 793:

9440

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

КФК 0180

9460

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

КФК 0180

Субвенція на житло

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 5153 внесла зміни до постанови КМУ від 15.11.2017 № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа».

3 Постанова № 515, діє з 07.07.2020.

Змінами:

1

ОМС рекомендовано під час утворення та організації діяльності місцевих комісій (які є консультативно-дорадчим органом та утворюються відповідно до п. 9 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа), затверджується положення про таку комісію та її склад) керуватись Порядком та умовами надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженими постановою № 515

2

Розпорядників субвенції за місцевими бюджетами визначають рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (раніше — структурні підрозділи, про що більш детально дивись у п. 3 попередньої редакції документа)

3

Окрім вже знайомих напрямів використання субвенції, тепер її можна використовувати ще й на такий напрям, як продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу відповідно до проєктної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку

4

з’явилась нова умова надання субвенції:

для міст — міст обласного значення та м. Києва — придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, соціального житла, житла для дітей, житла для дитячих будинків сімейного типу на умовах співфінансування (не менше ніж 20 % — за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством)

Освітня субвенція

Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами встановлює постанова КМУ від 27.12.2017 № 1088 (ср. 087272400). Формула враховує, зокрема, характеристики об’єднаних територіальних громад, районів, міст обласного значення, міст — обласних центрів.

Своїми розпорядженнями № 707-р – 730-р від 12 червня 2020 року КМУ затвердив території нових територіальних громад у 24 областях. До територій цих нових громад, зокрема, увійшли території об’єднаних територіальних громад, які були утворені у 2015 — 2019 роках, та міста обласного значення. Одночасно Верховна Рада України утворила нові 136 районів (субрегіональний рівень), до яких територіально увійшли 490 «старих» районів та 187 міст обласного значення4.

4 Більш детально про це читайте на офіційному сайті Асоціації міст України за посиланням www.auc.org.ua/novyna/amu-formulu-rozpodilu-osvitnoyi-subvenciyi-neobhidno-pryvesty-u-vidpovidnist-do-novogo.

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої розпорядженням КМУ від 01.04.2014 № 333-р, основним повноваженням ОМС базового рівня буде, зокрема, управління закладами середньої освіти. Відповідно ОМС та органи виконавчої влади районного рівня таких повноважень не матимуть.

Як зазначає АМУ, в Україні вже створено новий територіальний устрій базового та районного (субрегіонального) рівнів. Однак формула не враховує новий адміністративно-територіальний устрій, зокрема в частині:

1

перекриття територій міст обласного значення та районів

2

використання характеристик об’єднаних територіальних громад

3

формування нових територіальних громад в складі міст обласних центрів та сільських територій

КМУ не пізніше 15 вересня має схвалити проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік та подати його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України та Президенту України. Принаймні про це нам говорить ст. 37 Бюджетного кодексу України. Очевидно, що цей проєкт Бюджету міститиме розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

Наразі своїм листом від 25.08.2020 № 5-699 Асоціація міст України звернулась до Міносвіти з проханням:

— привести формулу розподілу освітньої субвенції у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою;

— переглянути показники «Розрахункова наповнюваність класів» та «Контингент учнів» та враховувати сільські території у складі територіальних громад з центрами у містах – обласних центрах;

— врахувати у формулі кількість учнів, які не можуть за медичними показаннями відвідувати заклади освіти та навчаються за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд