Конкурс на вакантне місце службовця ОМС

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Місцеве самоврядування Вересень, 2020/№ 9
В обраному У обране
Друк
Як правильно з точки зору чинного законодавства провести конкурс на заняття вакантної посади спеціаліста з реєстрації місця проживання? З таким запитанням до редакції звернувся один з ОМС. Тож відповідаємо.

Загальні положення

Статтею 10 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»1 передбачено, що прийняття на службу в ОМС на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС здійснюється шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1 Закон № 2493.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Отже, проведення конкурсу на вакантну посаду у відділ реєстрації місця проживання регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою КМУ від 15.02.2002 № 1692.

2 Порядок № 169.

Правильно називаємо вакантну посаду відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

Оскільки у Національному класифікаторі у професійному угрупованні «Професіонали державної служби» передбачено професійну назву посади «Спеціаліст державної служби» з кодом 2419.3, то відповідно конкурс буде проводитись на посаду «спеціаліст з реєстрації місця проживання» або «спеціаліст з питань реєстрації місця проживання».

Відповідно до пунктів 1, 3, 4 Порядку № 169 для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

Більш детально про утворення конкурсної комісії в ОМС зазначено в роз’ясненні Головного управління державної служби України щодо особливостей проведення конкурсу та порядку проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування (додаток до листа Головдержслужби від 04.06.2003 № 42/3673).

Так, в ньому вказано, що для проведення конкурсу розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради утворюється конкурсна комісія, яку очолює, як правило, секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної, районної у місті, обласної ради.

До складу комісії можуть включатися керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, посадові особи виконавчих апаратів районної, обласної ради, працівники кадрової та юридичної служб, інші працівники.

Етапи конкурсу

Конкурс на заміщення вакантної посади проводиться поетапно.

Перший етап.

Публікація оголошення ОМС про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.

Другий етап.

Прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

Третій етап.

Проведення іспиту та відбір кандидатів.

Відповідно до вимог пунктів 10, 11 Порядку № 169 ОМС оголошення про проведення конкурсу публікують в пресі або поширюють через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводять до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

Оголошення про проведення конкурсу повинно містити такі відомості:

1

найменування органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів

2

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою

3

основні вимоги до кандидатів, визначені органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад службовців

4

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу)

Відповідно до п. 13 Порядку № 169 особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати до конкурсної комісії такі документи:

1

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби

2

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками

3

дві фотокартки розміром 4 х 6 см

4

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня

5

копію документа, який посвідчує особу

6

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

7

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)

Якщо особа вже працює в ОМС і бажає взяти у участь у конкурсі, зазначених документів до заяви вона не додає.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»3.

3 Закон № 1700.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Подані документи перевіряються кадровою службою ОМС на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в ОМС.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Проведення іспиту

Дату проведення іспиту визначає кадрова служба ОМС за погодженням з головою конкурсної комісії. Вона ж повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Відповідно до п. 22 Порядку № 169 загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад службовців розробляється Нацдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

Наразі діє Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений наказом Головного управління державної служби України 08.07.2011 № 1644.

4 Порядок № 164.

Відповідно до Порядку № 164 іспит проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад.

Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»5 та Закону № 1700, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та структурного підрозділу.

5 Закон № 280.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів № 280 та № 1700 наведений у додатку 1 до Порядку № 164.

Порядок проведення іспиту в органі та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу та його структурних підрозділів затверджуються керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу та Порядку № 164. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті органу, в якому оголошено конкурс, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до Порядку № 164, та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включають 5 запитань: по одному запитанню на перевірку знання Конституції України, законів № 280 та № 1700 та два запитання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу (у нашому випадку — Закону України від 11.12.2003 № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 207).

При цьому запитання 1 — 3 в екзаменаційних білетах мають містити запитання, визначені в Переліку, запитання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень ОМС та у нашому випадку відділу реєстрації місця проживання.

Кількість білетів має бути не менше 15.
Проведення іспиту можливе шляхом комп’ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, Порядку № 164 та умов проведення конкурсу в окремому ОМС, що визначаються його керівником.

Процедура іспиту складається з трьох етапів:

— організаційна підготовка до іспиту;

— складання іспиту;

— оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Порядком № 164 встановленні наступні умови складання іспиту.

Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності приміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на запитання білета, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

Іспит складається державною мовою.

При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та запитання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

Порядком № 164 передбачено, що для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та успішно вправилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на запитання у встановлений строк.

Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне запитання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до Порядку № 164 (ср. 025069200). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Відбір осіб для зайняття вакантних посад службовців здійснюється конкурсною комісією на своєму засіданні на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит.

Кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в ОМС і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду — конкурсна комісія не рекомендує цих кандидатів до кадрового резерву.

Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади службовся ОМС — оголошується повторний конкурс.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Рішення про призначення на посаду спеціаліста з реєстрації місця проживання приймає голова відповідної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд