Теми статей
Обрати теми

Залучаємо інвестора: перші кроки

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Головними факторами, які впливають на прийняття інвестором рішення про вибір місця для реалізації інвестиційного проєкту, є стан інвестиційного клімату, очікування дієвої співпраці з владою на місцях та, звісно, сама інвестиційна пропозиція. З-поміж різних варіантів інвестор завжди обере саме той регіон, місто, громаду, де відчувається доброзичливий діловий клімат, де щось зроблено, або в громаді відчувається прагнення до змін. Це досягається, зокрема, через ефективну інвестиційну політику та стратегічне управління інвестиційною діяльністю, а також запровадження стандартів залучення та супроводу інвесторів відповідно до кращих міжнародних практик. Які кроки треба зробити на початку, щоб знайти інвестора?

Підготовка інвестиційних пропозицій

Багато хто стверджує, що інвестор до нас не прийде, тому не варто витрачати час на дурниці. Інші вважають, що він має спершу прийти, а вже потім знайдеться те, що йому запропонувати. На наше переконання, обидві думки — хибні. Потенційний інвестор має право отримати необхідну інформацію про місце можливої інвестиції в майбутньому для того, аби прийняти певне рішення. Таку інформацію він має отримувати у зрозумілій та простій формі та через ті канали комунікації, які є зручними або загальноприйнятними. Тож саме на місцеву владу покладається функція поширення інформації для потенційних інвесторів, в якій розкриті не лише конкурентні переваги, але й особливості.

За міжнародною практикою інвестиційна пропозиція має включати два ключові параметри:

1

інформацію про об’єкт інвестування, його ключові переваги без води

2

напрям, масштаб і обсяг необхідної інвестиції для досягнення мети

Підготовка інвестиційних продуктів — інвестиційно привабливих пропозицій, які можуть привернути увагу потенційних інвесторів, слугуватиме важливим інструментом їх залучення. В ОМС, як правило, інвестиційні пропозиції формують відповідні підрозділи (зазвичай створюються інвестиційні відділи, департаменти тощо) та/або визначаються відповідальні працівники ОМС, які займаються цим напрямком та/або пройшли певне навчання.

Поряд із цим варто постійно приділяти увагу інвестиційному маркетингу та промоції громади, зокрема, проводити:

— дослідження та активну промоцію створених інвестиційних пропозицій;

— щорічну (щоквартальну, піврічну) рейтингову оцінку інвестиційної привабливості громади;

— аналіз та впровадження маркетингових заходів із залучення інвестицій (маркетингові заходи з використанням соціальних мереж дають плідні результати).

На замітку:

1

будь-яка інвестиційна пропозиція має формуватись виходячи з пріорітетних секторів (галузей), які є найбільш привабливими для інвестування. На перших етапах доцільно охопити кілька галузей, які мають пріорітет або суттєві переваги. Для кожного з них варто окреслити певні ресурси, де можна знаходити представників вітчизняних або закордонних інвесторів

2

інвестиційні пропозиції повинні мати у своєму складі інформаційні листи щодо інвестиційних майданчиків (земельних ділянок, об’єктів інфраструктури тощо)

3

окрім інвестиційних пропозицій, варто сформувати ще певні бази даних (зокрема, зазначити назву підприємства/інституції, вид діяльності та контакти), які згодні та здатні виступати в якості партнерів, постачальників тощо. Також можна подумати над тим, які інституції з огляду на інвестиційну пропозицію можуть бути корисні для інвестора на різних етапах реалізації проєкту (консалтингові, юридичні, рекрутингові компанії, інституції підтримки підприємництва чи бізнес-асоціації)

Якщо формуєте інвестиційні пропозиції, вони завжди, незалежно від їх змісту, мають бути:

— актуальними.

Інформаційні матеріали та бази даних потребують періодичного оновлення (наприклад, не рідше одного разу на рік). Якщо є зміни, не забувайте їх додавати до своїх баз;

— надійними.

У інвестора не повинно виникати сумнівів щодо інформації, яку розміщено. Вона має бути точною, достовірною, перевіреною та відповідати дійсності;

— при необхідності мати графічні зображення (фото, карти, схеми).

Підготовка інвестиційного паспорта

Інвестиційний паспорт громади є найбільш повним інформаційним джерелом для інвестора. Зазвичай його поширюють під час зустрічей, інвестиційних заходів, а за потреби — надсилають різними каналами зв’язку.

Інвестиційний паспорт, як правило, містить інформацію про:

— громаду, географію і транспортну логістику;

— стратегічні цілі та бюджет громади;

— економічний розвиток;

— інвестиційні пропозиції;

— конкурентні переваги;

— інвестиційні можливості (інформація про затвердження нових генеральних планів, об’єкти нерухомості, інвестиційні портали тощо);

— туристичний потенціал;

— соціальну інфраструктуру громади, демографічні показники;

— контакти.

Інвестиційний паспорт для інвестора є запорукою серйозності намірів місцевої влади для започаткування налагодження контакту, а потім й плідної співпраці в інвестуванні. Паспорт повинен мати структуру, належний дизайн та привабливий естетичний вигляд.

Для покращення його зовнішнього вигляду також можна використовувати фото, карти, діаграми, схеми, які водночас збагачують окреслені дані. Обсяг паспорта не повинен перевищувати 15 — 20 сторінок, бути важким для перегляду. Інформація має бути викладена стисло та лаконічно, характеризуватись конкретикою.

Промоція — це комплекс заходів і засобів, за допомогою яких громада має можливість спрямовувати інформацію про себе, про свою діяльність та потреби на різні рівні сприйняття та споживача цієї інформації.

Створення/впорядкування інформації «про себе»

Кожна громада завжди прагне підкреслити свою унікальність, аби залучати нових партнерів та створювати більше можливостей для мешканців. Але більшість з них забуває про те, що офіційний сайт громади — точка відліку у взаємовідносинах будь-якого інвестора з громадою. Найбільш дієва комунікація у цьому разі можлива через онлайн-простір.

Тож громадам варто замислитись над тим, що в першу чергу бачать ті, хто розмірковує над співпрацею з ними. Звичайно, починається така співпраця з керівництва ОМС. Якщо ви продемонструєте своїм сайтом відкритість, буде легше будувати відносини не лише з інвестором.

Так, повний склад керівництва громади із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та стислої інформації про повноваження та контактної інформації (адреса електронної пошти, телефон, графік роботи) розробили Cтаросалтівська селищна ОТГ Харківської області та Білоберізька сільська ОТГ Івано-Франківської області (приклад до адміністративно-територіальної реформи, що відбулась. — Прим. ред.). Остання надала інформацію про важливі нюанси біографії (освіту, попередню діяльність).

Приклади оформлення можна знайти за посиланнями:

stsaltiv.gov.ua/cc-structure

biloberizkaotg.gov.ua/cc-structure

Тобто потенційний інвестор бачить не лише досвід та потенціал керівництва, але й може оцінити тих, хто займається питаннями залучення або використання коштів. Звичайно, спершу така оцінка буде суб’єктивною, однак вона може надати безліч відповідей заочно, які будуть у подальшому цікавити інвестора. Перше позитивне враження від команди, яка буде займатись витрачанням інвестиційних коштів, — важливий критерій для кожного інвестора.

Деякі громади значно спрощували роботу для інвестора та на сайті додавали мапу (карту) проєктів (які плануються, виконуються, вже завершені). Прикладом такої мапи є креативний досвід Софіївської селищної ОТГ Дніпропетровської області, який можна знайти за посиланням

sofotg.gov.ua/invest-projects

Варто знати...

1. Хто ваші конкуренти.

Кожен інвестор вже знайомий із багатьма проєктами та шукає той, який припаде йому до вподоби, але водночас є конкурентоспроможним. Тому варто розуміти свої переваги та знати досягнення інших і вміло коректувати власні недоліки у схожих проєктах.

2. Інвестор не є благодійником.

Інвестор вкладає гроші не з причини того, що йому хочеться певних змін саме на цій території. Він вкладає кошти, бо бажає їх примножити. Звичайно, з цього правила є винятки. Але здебільшого інвестори бажають примножити власний капітал, а не виступати в ролі благодійника.

Інколи інвестор приходить будувати підприємство, тобто інвестує в бізнес. І місцева влада не повинна чинити перешкоди та заважати (наприклад, шукати допомоги від нього на певні заклади освіти, палаци культури або на ще будь-які запити громади). Треба враховувати потреби інвестора. Адже він буде сплачувати податок на доходи фізичних осіб у громаду та інші податки та збори. А інколи буває так, що це підприємство може бути єдиним бюджетоутворюючим підприємством, яке надалі може за сприятливих умов створити свої дочірні підприємства, які будуть успішно працювати. Тому бізнесу необхідно не заважати. А почути їх та обкладати податками так, аби було вигідно як громаді, так і інвестору-підприємцю.

3. Інколи інвестори приходять із власними проєктами.

Це є нормальним. Здебільшого це німецькі інвестори, які заходять в Україну із власними ідеями і шукають місце для їх реалізації.

4. Інформація про інвестиційні проєкти має бути викладена щонайменше двома мовами.

Як правило, це українська та англійська.

5. Інвестори постійно знаходяться у пошуках нових майданчиків для своїх та нових проєктів.

Україна має величезний потенціал для залучення інвесторів, однак має й певні недоліки, що склались історично, в силу певних обставин або подій.

Громади можуть довести зворотнє, якщо проаналізують свої можливості та ресурси.

Пам’ятайте, що іноземні інвестори постійно слідкують за Україною та можуть збирати інформацію щодо найбільш привабливих інвестиційних регіонів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі