Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Яка робота в органах мвс уключається до стажу служби

Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Місцеве самоврядування Грудень, 2021/№ 12/1
Друк
Приводом для написання цієї статті став лист, що надійшов до редакції від нашого постійного читача. У листі поставлено начебто просте запитання: особа певний період часу до вступу на службу працювала в органах Міністерства внутрішніх справ, то чи можна увесь цей час зарахувати їй до стажу служби в ОМС? «Та що там думати, — відповіли б деякі знавці, — все визначено нормативними документами!» Слід зазначити, що для підготовки відповіді та обґрунтування своєї думки ми скористалися не тільки відповідними нормативними документами, а й конкретними судовими рішеннями і виявили різні позиції з приводу зарахування до стажу держслужби періоду навчання у спеціалізованих ВНЗ.

Загальні норми

Правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в ОМС, загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в ОМС визначає Закон України від 07.06.2001 № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»1. Цей Закон поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування.

1 Закон про службу в ОМС.

Відповідно до ст. 22 Закону про службу в ОМС до стажу служби в ОМС зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до законодавства про державну службу. Саме тут маємо чітко розмежувати періоди дії у часі двох законів:

Закону України від 16.12.93 № 3723-XII «Про державну службу», що діяв до 01.05.2016;

Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу», що набрав чинності 01.05.2016.

Пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Стаж державної служби до 01.05.2016 обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою КМУ від 03.05.94 № 2832. Згідно з п. 2 цього Порядку до стажу державної служби зараховувалася робота (служба), зокрема, на посадах в ОМС, передбачених у ст. 14 Закону про службу в ОМС, а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених КМУ до відповідної категорії посад в ОМС. Окрім того, відповідно до п. 3 цього Порядку до стажу державної служби включався також, зокрема, час роботи на посадах службовців, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

2 Порядок обчислення стажу.

Це положення Порядку застосовувалося в ОМС при переході службовців ОМС на посади посадових осіб місцевого самоврядування — час роботи особи на посаді службовця ОМС враховувався при обчисленні стажу служби в ОМС.

Окрім зазначених документів, нам також знадобляться Закон України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» від 10.01.2002 № 2925-III, Закон України «Про міліцію» від 20.12.90 № 565-XI, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.91 № 114, і Методика щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, затверджена спільним наказом Головного управління державної служби України і Міністерства праці та соціальної політики України від 12.10.2007 № 270/551 та постановою правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 № 18-10(далі — Методика).

Тож наводимо перелік посад, які обіймав указаний у листі посадовець:

Періоди служби

1

З 14.08.2001 по 17.06.2005

курсант N-ського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ

рядовий міліції — наказом НУВС від 11.08.2001 № 961;

молодший сержант міліції — наказом НУВС від 12.02.2002 № 18;

сержант міліції — наказом НУВС від 20.12.2004;

лейтенант міліції — наказом НУВС від 16.06.2005 № 72

2

З 17.06.2005 по 07.07.2005

слідчий слідчої частини слідчого відділу УМВС України в N-ській області

3

3 07.07.2005 по 01.07.2006

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін N-ського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ

4

3 01.07.2006 по 20.03.2007

викладач кафедри адміністративного права та процесу факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки N-ського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ

5

3 20.03.2007 по 15.05.2008

експерт групи експертиз у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій відділу криміналістичних експертиз науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в N-ській області

старший лейтенант міліції — наказом УМВС від 31.07.2007 № 229 о/с

6

З 15.05.2008 по 04.06.2013

експерт з досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу криміналістичних досліджень науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в N-ській області

капітан міліції — наказом УМВС від 31.07.2010 № 355 о/с

7

З 04.06.2013 по 24.09.2013

експерт з експертизи у сфері інтелектуальної власності відділу криміналістичної експертизи науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в N-ській області

8

24.09.2013

Згідно з Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України звільнити з органів МВС капітана міліції за п. 64 «Ж» (за власним бажанням)

Тепер давайте за вказаним порядком визначимося з кожним періодом роботи на предмет можливості його зарахування до стажу державної служби у згрупованому вигляді.

Не маємо жодного сумніву, що вам, шановні читачі, це відомо, але все ж нагадаємо. Для обчислення стажу, що входить до стажу державної служби, слід керуватися в першу чергу Законом про державну службу та Порядком обчислення стажу. У деяких випадках застосовуються й інші нормативно-правові акти. Так, для обчислення стажу працівників Міністерства внутрішніх справ, що може бути зарахований до стажу державної служби, у деяких випадках застосовують Методику.

Стосовно періоду перебування курсантом N-ського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ зазначимо таке.

Із непоодиноких роз’яснень територіальних управлінь державної служби України, зокрема управління Головдержслужби у Волинській області3, можна зрозуміти таке: відповідно до абз. 22 п. 3 Порядку обчислення стажу «до стажу державної служби включається час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ».

3 Режим доступу до публікації: http://nads.gov.ua/sub/volynska/ua/publication/print/6170.htm

Але з роз’яснень цього органу вбачається, що зазначена норма поширюється лише на працівників органів внутрішніх справ, які проходили службу в органах, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ України та які на день набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 804 (тобто станом на 10.06.2006) перебували на службі у державних органах на посадах, віднесених відповідно до ст. 25 Закону про державну службу до відповідної категорії посад державних службовців, або були зараховані на такі посади.

Обґрунтовуючи свої міркування, Головдержслужба зазначає, що відповідно до ст. 1 Закону про структуру та ст. 18 Закону про міліцію, а також п. 9 Положення про проходження служби навчальні заклади входять до загальної структури зазначеного Міністерства, а не до структури апарату Міністерства, як це визначено Порядком обчислення стажу.

Але, на думку редакції, такі висновки не є вичерпними, адже існує й інша думка із цього приводу, що сформована судовими органами України і яку не можна замовчувати.

Вивчаючи судову практику, ми з’ясували, що прийняті судовими органами рішення, які є обов’язковими для виконання на всій території України, містять зовсім іншу думку з цього питання. Наведемо як приклад одне з таких рішень, винесене судом апеляційної інстанції у справі № 805/6562/13-а.

Цим рішенням було визнано неправомірними дії Головного управління юстиції у Донецькій області щодо незарахування до стажу державної служби періоду служби в органах внутрішніх справ України, яку особа поєднувала з навчанням у Донецькому інституті внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України на посаді курсанта.

Наведене судове рішення є непоодиноким випадком позитивного вирішення спорів щодо зарахування терміну навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ до стажу державної служби.

Але заради справедливості слід зазначити, що, вивчаючи судову практику з цього питання, ми все ж таки змогли знайти інше судове рішення, яким було відмовлено в задоволенні позову щодо зарахування до стажу державної служби періоду навчання у навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ. І хоча це фактично єдине рішення з такими висновками, на нашу думку, не зайвим буде з ним ознайомитися.

Так, у рішенні Львівського апеляційного адміністративного суду від 01.10.2013 у справі № 876/9210/13 за позовом до Закарпатського обласного центру зайнятості про визнання дій протиправними висловлена зовсім протилежна думка, яка співпадає з думкою, що зазначена в Методиці.

Про застосування Методики

Водночас посилання на Методику при вирішенні питання про зарахування певного часу проходження служби в органах Міністерства внутрішніх справ, у тому числі і періоду проходження служби під час навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, викликає сумнів. Наведемо ще один приклад із судового рішення від 12.11.2013, але вже Вищого адміністративного суду України у справі № К/9991/83186/11.

Так, посилання відповідача на Методику щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, затверджену спільним наказом Головного управління державної служби, Міністерства праці та соціальної політики України від 12.10.2007 № 270/551 та постанову правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 № 18-10, є безпідставним, оскільки остання суперечить постанові Кабінету Міністрів України, звужує коло осіб, яким постановою надано право включення періоду праці (служби) в органах Міністерства внутрішніх справ до стажу державної служби, та суперечить приписам статті 19 Конституції України.

І це непоодиноке судове рішення Вищого адміністративного суду України, в якому зазначається саме така правова позиція щодо застосування Методики під час визначення правильності обчислення стажу державної служби особам, які перебували на службі в органах Міністерства внутрішніх справ.

Отже, як бачимо, питання правомірності зарахування стажу знову лягає на плечі кадрових служб установ, до яких приходять на роботу колишні міліціонери. З одного боку, контролюючий орган може визнати, що період навчання неправомірно зараховано до стажу державної служби, і при цьому може бути зазначено про надмірне використання бюджетних коштів. А з іншого боку, може виникнути ситуація, коли особа, якій буде відмовлено в зарахуванні певного періоду служби в органах Міністерства внутрішніх справ, звернеться до суду, який вирішить питання на її користь, і вже судовим рішенням кадрову службу буде зобов’язано зарахувати такий період до стажу державної служби.

А тому, шановні кадровики, будьте уважні, особливо в питаннях зарахування періоду навчання. Для вашого спокою перш за все важливо визначити, чи був конкретний навчальний заклад у конкретний період (навчання особи) віднесений до системи МВС і чим це підтверджується. Для з’ясування рекомендуємо направити до такого закладу відповідний запит, у якому чітко вказати період, що вас цікавить.

А ще з наведеного стає зрозуміло, що без надання офіційного тлумачення Конституційним судом України відповідності Методики чинним нормам права, що стосуються вирішення питання обчислення стажу колишніх міліціонерів — курсантів ВНЗ, а також Конституції України буде важко поставити крапку у цьому питанні.

Стосовно часу перебування на посаді слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВС України жодних питань про зарахування цього періоду до стажу державної служби виникати не може.

Так, відповідно до абз. 5 п. 2 Порядку обчислення стажу до стажу державної служби зараховується робота (служба) в тому числі і на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб, яким присвоєно персональні звання.

Стосовно часу перебування на посадах викладача кафедри цивільно-правових дисциплін N-ського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ і викладача кафедри адміністративного права та процесу факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки N-ського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ.

Цей період роботи може бути зарахований до стажу державної служби відповідно до абз. 14 п. 3 постанови про обчислення стажу, а також п. 2 Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 257. Особи, які в тому числі обіймають посади: керівник (ректор, президент, начальник тощо); заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віцепрезидент, віцепрезидент) з науково-педагогічної, наукової роботи; декан; завідувач кафедри; професор; доцент; директор бібліотеки; науковий працівник бібліотеки; старший викладач; викладач, асистент у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації, наукових підрозділів в їхньому складі та у Національній школі суддів, мають право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність.

Увесь час перебування особи співробітником науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в N-ській області (пп. 5 — 7 наведеного на початку статті переліку посад), на думку редакції, можна зарахувати до стажу державної служби.

Відповідно до абз. 22 п. 3 Порядку обчислення стажу час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ, також включається до стажу державної служби.

Також в обґрунтування можливості зарахування цього періоду до стажу державної служби можна зазначити таке. Відповідно до п. 1 Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2012 № 691, Експертна служба МВС України є системою державних спеціалізованих установ, яка відповідно до Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.94 № 4038-XII та Закону про міліцію здійснює судово-експертну діяльність, забезпечує участь спеціалістів в оперативно-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних діях і належить до сфери управління МВС України. Експертна служба складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, експертно-криміналістичних підрозділів при головних управліннях, управліннях МВС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті.

Також відповідно до Закону про структуру до структури Міністерства внутрішніх справ України в тому числі входять і науково-дослідні установи МВС України.

Резюме

Із наведеного робимо висновок про те, що такі періоди роботи особи, відносно якої надійшов запит, як слідчий, викладач та експерт, можна сміливо включати до стажу державної служби. Стосовно ж часу навчання/служби у вищому навчальному закладі курсантом N-ського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ, то, на думку редакції, цей період теж може бути зараховано до стажу державної служби, оскільки в цей час особа проходила службу в органах МВС та їй було присвоєно спеціальні звання.

Але не слід забувати, що це думка редакції стосовно конкретного випадку, а приймати рішення у подібних ситуаціях все ж буде кадрова служба. Адже відповідно до п.п. 12 п. 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 912, саме кадрова служба органу виконавчої влади обчислює стаж роботи державної служби. А тому ще раз звертаємо увагу на важливість підтвердження правомірності вашого рішення відповідними документами.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі