Теми статей
Обрати теми

Медіаграмотність публічних службовців у контексті цифрової трансформації

Зелінський Сергій, доктор наук з державного управління, доцент
Сучасне суспільство будується на використанні та відтворенні різноманітної інформації. Розбиратися в особливостях та функціях засобів масової інформації та медійного контенту соціальних мереж, уміти знаходити, оцінювати, використовувати та передавати інформацію — сьогодні така ж необхідна складова грамотності, як і вміння читати, писати чи рахувати. А для публічних службовців, крім того, в умовах потоків дезінформації та негативних наративів, важливим є критичне мислення для вміння робити правильні висновки під час прийняття рішень в умовах цифрової трансформації.

Основи медіаграмотності

Значну частину життєво важливої інформації людина отримує через засоби масової інформації (ЗМІ), які, у свою чергу, визначають політичні, культурні та споживчі процеси, а також форми пізнання людьми навколишньої дійсності. Водночас сучасних користувачів цифрових медіа та соціальних мереж вирізняє високий рівень залученості до медіакомунікаційного процесу — створення медіатексту, його оцінки і поширення. Звичайна людина приділяє традиційним ЗМІ більше 4 годин на добу, а цифровим — до 10 годин, але при цьому не уявляє їх складної політичної, технологічної, культурної та економічної природи.

Наприклад, у Швеції вважається за необхідне дати кожному мешканцю можливість упевнено орієнтуватися в різноманітних потоках щоденної інформації. Подібно до правил дорожнього руху або рекомендацій стоматологів чистити зуби медіаграмотність входить у повсякденне життя шведів і стає її звичайним атрибутом. У ній немає нічого незвичного, так само як у світлофорі чи зубній щітці. У цій країні впевнені, що бути медіаграмотним варто кожному, і безпосередньо пов’язують її поширення з демократичним розвитком суспільства (до речі, у 2021 році у Швеції відзначалося сторіччя демократії).

Потрібно зазначити, що сьогодні актуальною є медіаосвіта, яка має 3 важливі цілі:

— створення інформаційної безпеки;

— виховання інформаційної та медіакультури;

— розвиток технологічних і аналітичних навичок під час медіаспоживання.

Головне завдання медіаосвіти — формування медіаграмотності, тобто розуміння природи та основних принципів діяльності ЗМІ, освоєння інформаційних технологій, удосконалення навичок аналізу й оцінки змісту інформації та вміння використовувати цю інформацію усвідомлено. Впливати на аудиторію можуть деструктивні сили — різні «лідери думок» та «агенти впливів» — за допомогою соціальних мереж. Якщо ввести слово «медіаграмотність» у пошуковій стрічці браузера, то результатом пошуку буде більше 161000 ресурсів. А той же пошук цього слова російською мовою дає ще більший результат — 362000. Це яскраво свідчить про актуальність теми і питань медіаграмотності в сучасному суспільстві.

Становлення «людини медійної» в певному сенсі — результат не тільки технологічного розвитку ЗМІ, а й адаптації аудиторії до життя в інформаційному суспільстві, до нового розуміння віртуального середовища, до формування особливих навичок осмислення інформації.

Експерти називають кілька ключових груп навичок, які визначають рівень медіаграмотності. У найзагальнішому вигляді ці навички можна поділити на технологічні та інформаційно-аналітичні. Технологічними є навички пошуку інформації; захисту персональних даних; використання цифрових сервісів з метою роботи та дозвілля, а також навички використання цифрових пристроїв та платформ. Інформаційно-аналітичні навички передбачають те, що користувач може систематизувати й інтерпретувати великі обсяги інформації, які отримуються завдяки використанню цифрових медіатехнологій.

Індекс медіаграмотності населення

У січні 2021 року на замовлення громадської організації «Детектор медіа» дослідницьким агентством «Info Sapiens» в Україні було проведене загальнонаціональне опитування, щоб визначити індекс медіаграмотності населення — рівень уміння свідомо сприймати та критично тлумачити інформацію, а також користуватися новими матеріалами. За прийнятою 10-бальною шкалою в 15 % українців рівень медіаграмотності виявився низьким, у третини (33 %) — нижчим від середнього, у 44 % аудиторії — вищим за середній рівень і лише у 8 % — високим.

При цьому було визначено, що національні розважальні телеканали є лідерами серед джерел інформації про суспільно-політичне життя: до них звертається 57 % респондентів. Кожен другий українець (50 %) користується соціальними мережами. Національні телеканали дивиться лише чверть респондентів (28 %), а інформаційні інтернет-ресурси ще менше — 24 %. До месенджерів звертається 19 % українців; громадські національні чи регіональні канали використовують тільки 12 %.

За результатами цього дослідження з’ясовано, що проблема дезінформації є актуальною для 57 % української аудиторії, 28 % вважають її неактуальною, 6 % уперше чують про це, а 9 % не змогли визначитися. Приблизно такі ж результати опитування і щодо маніпуляцій у ЗМІ. При цьому 42 % респондентів ніколи не перевіряють інформацію на достовірність; 31 % — не так перевіряють, як шукають повну детальну інформацію; перевіряє медіаконтент лише чверть аудиторії (24 %).

Крім того, встановлено, що рівень медіаграмотності залежить від статі, віку та рівня освіти. Частка чоловіків із високим рівнем медіаграмотності вдвічі більша, ніж жінок. Цілком передбачуваним є високий рівень медіаграмотності в молоді 18 — 25 років (за рахунок цифрової компетентності) та низький серед старшої вікової групи 56 — 65 років.

Серед опитаних, які мають середню освіту, медіаграмотність «низька» і «нижча за середню» в 63 %, натомість серед тих, хто здобув повну/неповну вищу освіту — лише 30 %.

Найбільші відмінності на рівні медіаграмотності між особами з різним матеріальним статусом. Серед категорії, «яким грошей вистачає лише на їжу», 72 % мають «низьке» та «нижче за середнє» значення показника рівня медіаграмотності, тоді як серед опитаних, «яким вистачає на все» та «які заощаджують кошти», ця частка становить 33 %.

Дослідження медіаграмотності публічних службовців

Для вивчення думки публічних службовців щодо медіаграмотності та їхнього рівня довіри до заяв у листопаді-грудні 2021 року було проведено онлайнове експрес-опитування, в якому взяли участь 880 осіб, які представляли органи державної влади (48,5 %), місцеве самоврядування (39 %), комунальні та державні підприємства (9,9 %), інше (2,6 %).

Результати цього опитування показали, що більше 97 % респондентів найчастіше використовують інтернет-ресурси як джерело інформації, тобто українські чиновники майже не читають паперових книжок, журналів і газет.

Серед джерел новин інтернет-ЗМІ довіряють більше половини (52 %) опитаних; національним ТБ-каналам — 29,4 %; соціальним мережам — 9 %; паперовим ЗМІ — 5,6 %; регіональним ТБ-каналам — 4 %. На рис. 1 представлено розподіл відповідей щодо найважливішого в новинах для публічних службовців. Достовірність, повнота інформації і об’єктивність — це те, на що передусім звертають увагу респонденти, коли отримують новини з різних ЗМІ та соціальних мереж.

img 1

Рис. 1. Що для Вас є найважливішим у новинах?

Під час опитування було з’ясовано, що в органах влади (закладах, установах) основними інформаційними ресурсами є: офіційний сайт (89 %); сторінка у Фейсбуку (55 %); друковане видання (13,8 %); Телеграм-канал (11,3 %) (можна було надавати декілька відповідей). Важливо зазначити, що в іншому дослідженні було виявлено, що публічні службовці мають акаунти в соціальних мережах: Facebook (56,7 %), Instagram (37,9 %), Google+ (15,8 %), TikTok (12,1 %), Twitter (7,4 %) та користуються месенджерами: Viber (92,2 %), Telegram (72,7 %), Facebook Messenger (60,2 %), WhatsApp (56,3 %), Skype (21,9 %). Сумарна кількість відповідей більше 100 %, тому що під час опитування можна було обирати декілька відповідей.

На думку 78,8 % респондентів, у їхнього безпосереднього керівництва є розуміння необхідності оприлюднення відкритих даних, якими володіє орган влади (установа, підприємство).

На рис. 2 представлено сприйняття респондентами інформаційної діяльності їхнього керівництва.

img 2

Рис. 2. Як Ви оцінюєте інформаційну діяльність Вашого керівництва?

На запитання «Як часто Ви стикаєтесь з маніпуляцією з боку Вашого безпосереднього керівництва?» отримано такі відповіді: «часто» — 12,3 %; «рідко» — 36,7 %; «ніколи» — 51 %.

Розподіл відповідей на запитання «Як часто Ви стикаєтесь із фейковою інформацією у Вашій діяльності?» має такий вигляд: «часто» — 19 %; «рідко» — 57,9 %; «ніколи» — 23,1 %.

Таблиця містить дані опитування щодо довіри публічних службовців до наявних заяв і дій.

Таблиця

Запитання / Відповідь (%)

«повністю»

«частково»

«не довірю взагалі»

Наскільки Ви довіряєте інформації щодо вакцинації COVID-19?

18,8

63,7

17,5

Наскільки Ви довіряєте даним соціологічних опитувань в Україні?

3,3

76,7

20

Наскільки Ви довіряєте заявам і діям Вашого безпосереднього керівника?

52,7

42

5,4

Наскільки Ви довіряєте заявам і діям керівництва Вашого органу влади (громади)?

37,1

54,5

8,5

Наскільки Ви довіряєте заявам і діям Уряду?

9,1

62,7

28,2

Показовим є те що, рівень довіри «повністю» діям і заявам суттєво знижується від безпосереднього керівника до уряду. При цьому заявам і діям уряду не довіряє взагалі майже третина респондентів. Також цікавим є той факт, що даним соціологічних опитувань «повністю» довіряє тільки 3,3 % опитаних публічних службовців, що є на рівні статистичної похибки.

В умовах всесвітньої пандемії COVID-19 для сфери публічної служби у 2021 році була визначена обов’язкова потреба у вакцинації. В умовах, коли інформації щодо вакцинації COVID-19 «повністю» довіряє тільки кожен п’ятий (див. таблицю). Цікавими є також і аргументи респондентів щодо вакцинації (рис. 3).

img 3

Рис. 3. Відповіді на запитання: «Ви вакцинувалися від COVID-19, щоб:»

Проведене експрес-дослідження щодо питань медіаграмотності в публічній сфері показало, що майже всі публічні службовці як джерело інформації використовують інтернет-ЗМІ, які також використовує половина (52 %) респондентів як джерело новин. Половина опитаних стикається з маніпуляціями з боку безпосереднього керівництва, а ¾ — із фейковою інформацією у своїй повсякденній діяльності. Більше половини (57,5 %) респондентів оцінює інформаційну діяльність своїх керівників як експертів, а чверть (23,8 %) на вбачає жодної інформаційної діяльності в органах влади. Показовим є те, що рівень довіри до дій і заяв суттєво знижується від безпосереднього керівника до уряду країни.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі