Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Актуальне запитання. Щодо колізії між нормами ст. 119 КЗпП України та ст. 57 Закону України «Про освіту»

Місцеве самоврядування Листопад, 2022/№ 11/1
Друк
На офіційному сайті Міністерства економіки 01.08.2022 року вийшов коментар «КОМЕНТАР МІНЕКОНОМІКИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 1 ЛИПНЯ 2022 Р. № 2352-ІХ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН», в якому підтримано ініціативу депутатів Верховної Ради України стосовно законності припинення виплат середньої заробітної плати, передбаченої в ст. 119 КЗпП. В обґрунтування такої законності в вищевказаному коментарі зазначено «У рішенні Конституційного Суду України від 22 травня 2018 р. № № 5-р/2018 зазначається, що звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини є їх обмеженням. Верховна Рада України повноважна ухвалювати закони, що встановлюють обмеження, відповідно до таких критеріїв: «обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод НЕ МОЖУТЬ БУТИ СВАВІЛЬНИМИ ТА НЕСПРАВЕДЛИВИМИ, вони мають встановлюватися виключно Конституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права» (абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016).»
В той же час ч. 2 ст. 57 Закону України «Про освіту» передбачено, що у разі проходження педагогічними працівниками військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за таким працівником зберігається попередній середній заробіток.
Прошу надати наступну інформацію (наступні документи): 1) чи опрацьовувалося дане питання в Мінекономіки та МОН і якщо так, то надати копії підтверджуючих документів; 2) чи зверталося Мінекономіки чи МОН до КМУ з пропозицією винести на розгляд певний законопроєкт?

Відповідь була надана Міністерством освіти і науки України у листі від 27.10.2022

Отже…

Щодо колізії між нормами статті 119 Кодексу законів про працю України, які набули чинності 19 липня 2022 року, та статті 57 Закону України «Про освіту» в частині збереження за мобілізованими педагогічними та науково-педагогічними працівниками середнього заробітку.

Згідно з частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 53 і частиною другою статті 57 Закону України «Про освіту», частиною другою статті 44, частиною першою статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону України «Про фахову передвищу освіту», частиною другою статті 46 Закону України «Про вищу освіту».

19 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 01.07.2022 № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин», яким, зокрема, внесено зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України щодо припинення збереження середнього заробітку працівникам, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Натомість частиною другою статті 57 Закону України «Про освіту» за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період зберігається попередній середній заробіток.

На сьогодні будь-яких змін до Закону України «Про освіту» щодо припинення збереження попереднього середнього заробітку працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, не внесено.

Таким чином, частина друга статті 57 Закону України «Про освіту» щодо збереження за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками попереднього середнього заробітку на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, чинна і має реалізовуватися в повному обсязі.

При цьому звертаємо увагу, що у частині другій статті 57 Закону України «Про освіту» дещо вужче коло осіб, за якими зберігається середній заробіток, ніж було передбачено у частині третій статті 119 Кодексу законів про працю України.

Водночас інформуємо, що оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 «Питання Міністерства економіки» (із змінами) Міністерство економіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудових відносин, Міністерством освіти і науки було направлено листа до Міністерства економіки з проханням висловити свою позицію правомірності нарахування та виплати середнього заробітку педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації.

Позиція Міністерства економіки з цього питання викладена у листі від 21.08.2022 № 4711-06/60669-03 (додається), а саме: відповідно до норм статті 57 Закону України «Про освіту» за педагогічними та науково-педагогічними працівниками, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається середній заробіток.

Одночасно зазначаємо, що у Верховній Раді України зареєстрований проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо відновлення гарантій для працівників на час призову на військову службу та запровадження механізму державної компенсації витрат на оплату праці таких працівників на час призову» (реєстр. № 7584 від 25.07.2022), яким, зокрема, вносяться зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України у частині нарахування та виплати середнього заробітку мобілізованим працівникам за місцем роботи.

Лист Міністерства економіки України

від 21.08.2022 № 4711-06/60669-03

Міністерство економіки України розглянуло лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2022 № 1/9019-22 та в межах компетенції повідомляє.

Законом України від 01.07.2022 № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який 19.07.2022 набрав чинності, внесено зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України в частині виключення норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Разом з тим, необхідно зазначити, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами) (далі — Закон), який регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та складається із цього Закону, спеціальних законів, інших актів законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (стаття 5 Закону).

Частиною другою статті 57 Закону передбачено гарантії держави педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які передбачають, зокрема, що у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за такими працівниками зберігається попередній середній заробіток.

На цей час відповідних змін до Закону щодо припинення збереження попереднього середнього заробітку працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період не внесено.

Отже, відповідно до норм статті 57 Закону за педагогічними та науково-педагогічними працівниками зберігається середній заробіток, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Заступник Міністра економіки України Тетяна БЕРЕЖНА

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі