Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розрахунок оплати лікарняних листків з урахуванням норм ст. 112 Закону про держбюджет

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2007/№ 28
Друк
Стаття

Розрахунок оплати лікарняних листків з урахуванням норм ст. 112 Закону про держбюджет

 

Законом про держбюджет унесено зміни до розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах. На жаль, ці зміни викликають безліч запитань, тому в сьогоднішній публікації ми використовуватимемо консультації працівників Мінпраці.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про держбюджет

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Постанова № 1266

— постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 439

— Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439.

Перш ніж розглянути порядок розрахунку оплати лікарняних листків, що змінився, процитуємо положення

ст. 112 Закону про держбюджет, норми якого і розглядатимуться в сьогоднішній публікації:

«

Установити, що у 2007 році допомога по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» застрахованим особам (крім добровільно застрахованих), які сплачували страхові внески менше шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески; але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та фізичні особи — підприємці, що сплачують єдиний податок, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом, за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного податку) не менше шести місяців протягом календарного року перед настанням страхового випадку».

У межах цієї публікації ми розглядатимемо тільки норму

абзацу першого статті 112 Закону про держбюджет (далі — норма ст. 112 Закону про держбюджет).

Головні запитання, що виникають при прочитанні положень

ст. 112 Закону про держбюджет, такі:

1. На які випадки поширюється ця норма?

2. Чи поширюється норма

ст. 112 Закону про держбюджет на оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок засобів підприємства?

3. Як розраховувати оплату лікарняного листка у випадках, на які поширюється норма

ст. 112 Закону про держбюджет?

 

На які випадки поширюється норма ст. 112 Закону про держбюджет

Щодо цього питання на сьогодні існують такі роз’яснення офіційних органів:

лист Мінпраці від 26.01.2007 р. № 41/020/99-07 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13);

лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 30.01.2007 р. № 01-16-169 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13).

Як уже зазначалося в редакційному коментарі до цих листів, з них випливає, що

норма ст. 112 Закону про держбюджет поширюється на страхові випадки, які настали у 2007 році. До таких страхових випадків належать: тимчасова непрацездатність (ст. 35 Закону № 2240), відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 38 Закону № 2240). Отже, важливо знати, з якої дати настав страховий випадок. Якщо страховий випадок настав до 01.01.2007 р., то розрахунок оплати за лікарняним листком здійснюватиметься без застосування положень ст. 112 Закону про держбюджет. При цьому не має значення, що такий лікарняний листок буде закрито після 1 січня 2007 року або/та надано до бухгалтерії після 1 січня 2007 року.

Для визначення кола осіб, щодо яких для розрахунку оплати лікарняного листка необхідно користуватися нормами

ст. 112 Закону про держбюджет, додатково скористаємося консультацією фахівця Мінпраці, наведеною в газеті «Праця і зарплата», 2007, № 6, с. 13. З неї випливає, що норма ст. 112 Закону про держбюджет поширюється на:

— фізичних осіб, які тільки починають трудову діяльність і відпрацювали менше шести місяців;

— фізичних осіб, які поміняли місце роботи і до працевлаштування на останнє місце роботи не працювали більше шести місяців;

— фізичних осіб, які вийшли з відпустки для догляду за дитиною до шести років і протягом останніх 12 календарних місяців не працювали та/або не перебували у відпустці для догляду за дитиною до трьох років більше шести місяців;

— фізичних осіб, які до приймання на роботу були приватними підприємцями на загальній системі оподаткування або на фіксованому податку і які не були добровільно застраховані, або ті, які були добровільно застраховані, але сплачували страхові внески менше шести місяців протягом останніх 12 місяців.

Як же перевірити наявність трудового стажу у працівника, який тільки влаштувався на роботу?

Мінпраці вважає, що достатнім підтвердженням факту сплати страхових внесків є

:

— запис у трудовій книжці — для найманих працівників;

— довідка про реєстрацію та сплату страхових внесків, видана робочим органом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — для осіб, добровільно застрахованих у Фонді;

— довідка органу державної податкової служби за місцем реєстрації фізичних осіб — підприємців, які сплачують єдиний податок, — для приватних підприємців — єдиноподатників.

Визначившись з особами, на яких може поширюватися норма

ст. 112 Закону про держбюджет, перейдемо до особливостей порядку розрахунку оплати лікарняних листків.

 

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

Крім визначення кола осіб, на яких може поширюватися норма

ст. 112 Закону про держбюджет, перед бухгалтером підприємства закономірно постає питання: а чи поширюється норма ст. 112 Закону про держбюджет на оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів підприємства? Адже якщо буквально дотримуватися норм Закону про держбюджет, то виходить, що спеціальний порядок розрахунку передбачено тільки для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, які і згадуються в цьому законі. Оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок роботодавця, у Законі про держбюджет не зазначено.

Нагадаємо, що відповідно до

ст. 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-III допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності в порядку та розмірах, установлених законодавством. Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства, установи та організації за місцем роботи відповідно до Порядку № 439. З цього випливає, що оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога по тимчасовій непрацездатності — це різні поняття.

З цього питання у зазначеній вище консультації фахівець Мінпраці наполягає на тому, що положення

абзацу першого ст. 112 Закону про держбюджет поширюються, у тому числі, і на оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця. Це цілком логічно.

Ураховуючи, що до компетенції Мінпраці належить роз’яснення порядку розрахунку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, а також допомоги по тимчасовій непрацездатності (

п. 4 постанови № 1266, п. 8 Порядку № 439), більшість бухгалтерів підприємств на практиці вважатимуть за краще керуватися роз’ясненнями Мінпраці. Наведені нижче числові приклади виходять саме з цього.

 

Порядок розрахунку оплати лікарняних листків

Порядок розрахунку оплати лікарняних листків у разі, коли застосовується норма

ст. 112 Закону про держбюджет, працівники Мінпраці роз’яснили так (див. ««Праця і зарплата», 2007, № 6, с.13):

«

...оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності (вагітності та пологах) здійснюється виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, обчислені відповідно до Порядку (Порядок № 1266. — Прим. ред.), але не вищої від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку, в розрахунку на кожний місяць. При цьому середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати в розрахунку на один день (годину),що обчислюється діленням установленого на час настання страхового випадку розміру мінімальної заробітної плати на норму робочого часу цього місяця».

Отже, у разі настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та тимчасової непрацездатності тривалістю декілька місяців

розмір допомоги не повинен перевищувати розміру мінімальної заробітної плати в розрахунку на кожний місяць. При цьому, як зазначено в листі Мінпраці від 26.01.2007 р. № 41/020/99-07, фактичний розмір допомоги, який порівнюється з мінімальною заробітною платою, має бути розраховано з урахуванням норм ст. 37 та ст. 39 Закону № 2240 . У зазначених статтях установлено відсоток оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (60 %, 80 %, 100 %) та по вагітності та пологах (100 %) залежно від страхового стажу працівника.

Якщо тимчасова непрацездатність триває неповний місяць, для визначення оплати лікарняних необхідно фактичний середньоденний (середньогодинний) розмір зарплати, визначений відповідно до

Порядку № 1266 та з урахуванням відсотка оплати лікарняних, порівняти із середньоденною (середньогодинною) мінімальною заробітною платою.

Наведемо декілька числових прикладів, що ілюструють порядок застосування норми

ст. 112 Закону про держбюджет.

Приклад 1.

Працівника підприємства прийнято на роботу з 1 грудня 2006 року. Раніше він ніде не працював. З 12 березня по 21 березня 2007 року працівник хворів, на підтвердження чого було надано листок непрацездатності. Оклад працівника становить 600 грн. На підприємстві прийнято п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними (субота і неділя).

У цьому випадку порядок розрахунку лікарняних має бути застосовано з урахуванням норм

ст. 112 Закону про держбюджет. Адже працівник за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання тимчасової непрацездатності (березень 2006 року — лютий 2007 року), сплачував страхові внески менше шести місяців, а саме тільки три місяці (грудень 2006 року — лютий 2007 року).

Спочатку необхідно визначити фактичну середньоденну заробітну плату на підставі

Порядку № 1266. Розрахунковим періодом у цьому випадку є грудень 2006 року — лютий 2007 року. Середньоденна заробітна плата за розрахунковий період складає: (600 + 600 + 600) : (21 роб. день грудня + 19* роб. днів січня + 22 роб. дні лютого) =  29,03 грн.

* У всіх наведених прикладах приймемо, що на підприємстві у 2007 році проводилося перенесення робочих днів згідно з розпорядженням КМУ від 12.12.2006 р. № 612-р.

Страховий стаж працівника три місяці і 11 днів, тому оплата лікарняного листка провадиться виходячи з 60 % середньої зарплати.

Отже, середньоденна заробітна плата для розрахунку оплати лікарняного листка складає: 29,03 х 60 : 100 = 17,42 грн.

Розрахуємо граничну середньоденну заробітну плату виходячи з мінімальної заробітної плати, що діяла на момент настання страхового випадку: 400 грн. : 21 роб. день березня = 19,05 грн.

У зв’язку з тим, що фактична середньоденна зарплата з урахуванням застосування норм

ст. 37 Закону № 2240 не перевищує граничну середньоденну заробітну плату, у цьому випадку розрахунок оплати тимчасової непрацездатності необхідно здійснювати за фактичною середньоденною зарплатою.

Сума оплати перших п’яти днів складе: 17,42 х 5 = 87,10 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності: 17,42 х 3 = 52,26 грн.

Загальна сума оплати за лікарняним листком складе: 87,10 + 52,26 = 139,36 грн.

 

Приклад 2.

Залишимо умови прикладу 1, за винятком окладу, який складає 700 грн.

Середньоденна заробітна плата за розрахунковий період складе: (700 + 700 + 700) : (21 роб. день грудня + 19 роб. днів січня + 22 роб. дні лютого) = 33,87 грн.

Отже, середньоденна заробітна плата для розрахунку оплати лікарняного листка складає: 33,87 х 60 : 100 = 20,32 грн.

Розрахуємо граничну середньоденну заробітну плату виходячи з мінімальної зарплати, що діяла на момент настання страхового випадку: 400 грн. : 21 роб. день березня = 19,05 грн.

Оскільки фактична середньоденна заробітна плата з урахуванням застосування норм

ст. 37 Закону № 2240 більше, ніж гранична середньоденна заробітна плата, розрахунок оплати лікарняного слід провадити виходячи з граничної середньоденної зарплати.

Сума оплати перших п’яти днів складе: 19,05 х 5 = 95,25 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності: 19,05 х 3 = 57,15 грн.

Загальна сума за лікарняним листком складе: 152,40 грн.

 

Приклад 3.

Працівника підприємства прийнято на роботу 1 грудня 2006 року. З трудової книжки працівника випливає, що його було звільнено з попереднього місця роботи 12 квітня 2006 року. У період з 13 квітня по 30 листопада 2006 року він ніде не працював. З 22 лютого по 6 березня 2007 року працівник хворів, на підтвердження чого було надано листок непрацездатності. Оклад працівника становить 800 грн. Страховий стаж — 6 років.

Насамперед зазначимо, що в цьому випадку при оплаті лікарняного листка слід керуватися положеннями

ст. 112 Закону про держбюджет, оскільки протягом останніх 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, страхові внески сплачувалися менше 6 місяців.

Середньоденна заробітна плата за розрахунковий період згідно з

Порядком № 1266 складає: (800 + 800) : (21 роб. день грудня + 19 роб. днів січня) = 40 грн.

Страховий стаж склав 6 років, тому для оплати лікарняного листка необхідно застосовувати 80 % середньої зарплати.

Отже, середньоденна заробітна плата для розрахунку оплати лікарняного листка складає: 40 х 80 : 100 = 32 грн.

Розрахуємо середньоденну мінімальну заробітну плату за місяцями, на які припадає період непрацездатності: 400 грн. : 22 роб. дні лютого = 18,18 грн.

400 грн. : 21 роб. день березня = 19,05 грн.

Оскільки фактична середньоденна заробітна плата з урахуванням норм

ст. 37 Закону № 2240 більше, ніж середньоденна мінімальна заробітна плата, розрахунок суми лікарняних необхідно провадити виходячи із середньоденної мінімальної зарплати.

Сума оплати перших п’яти днів складе: 18,18 х 4 = 72,72 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності: 18,18 х 2 + 19,05 х 5 = 36,36 + 95,25 = 131,61 грн.

Загальна сума за лікарняним листком складе 204,33 грн. (72,72 + 131,61).

Приклад 4.

Жінку прийнято на роботу з 5 жовтня 2006 року. Оклад становить 500 грн. Жінка надала лікарняний листок по вагітності та пологах з 14 березня 2007 року по 17 липня 2007 року. До 5 жовтня 2006 року жінка не працювала.

У цьому випадку при розрахунку допомоги по вагітності та пологах необхідно ураховувати норми

ст. 112 Закону про держбюджет, оскільки страхові внески було сплачено менше ніж за 6 місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату згідно з

Порядком № 1266.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих робочих днів, дн.

Сума нарахованої заробітної плати, грн.

Листопад 2006 року

22

500

Грудень 2006 року

21

500

Січень 2007 року

19

500

Лютий 2007 року

22

500

Загальна сума

84

2000

 

Середньоденна заробітна плата згідно з

Порядком № 1266 складе: 2000 : 84 = 23,81 грн. Звертаємо вашу увагу, що сума допомоги по вагітності та пологах не залежить від страхового стажу та оплачується виходячи зі 100 % середньої заробітної плати.

Розрахуємо граничну середньоденну зарплату виходячи з мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлено на момент настання страхового випадку. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами триває з 14 березня 2007 року по 17 липня 2007 року включно.

 

Місяці, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

Кількість робочих днів за нормою тривалості робочого часу, дн.

Середньоденна мінімальна зарплата

Березень

400

21

19,05

Квітень

400

20

20,00

Травень

400

19

21,05

Червень

400

20

20,00

Липень

400

22

18,18

 

Оскільки фактична середньоденна зарплата, розрахована відповідно до

Порядку № 1266 (23,81 грн.), більше, ніж середньоденна мінімальна зарплата в розрахунку на кожний місяць відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то суму допомоги по вагітності та пологах необхідно розрахувати виходячи із середньоденної мінімальної заробітної плати, що діяла на момент настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

Місяці, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Середньоденна мінімальна зарплата

Кількість робочих днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Сума допомоги по вагітності та пологах, грн.

Березень

19,05

13

247,65

Квітень

20,00

20

400,00

Травень

21,05

19

400,00

Червень

20,00

20

400,00

Липень

18,18

12

218,16

Разом:

х

84

1665,81

 

Упевнені, що приклади, які розглянуто в цій публікації, допоможуть бухгалтерам правильно здійснити розрахунок суми допомоги по тимчасовій непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах стосовно будь-якої ситуації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі