Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Думка фахівців офіційних органів. Деякі нюанси сплати транспортного податку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2007/№ 30
Друк
Стаття

Деякі нюанси сплати транспортного податку

З метою фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах запроваджено податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який регулюється

Законом № 1963 і починаючи з 01.01.2007 р. діє у новій редакції.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є

юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі — юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі — фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до ст. 2 Закону № 1963 є об’єктами оподаткування.

За які транспортні засоби сплачується податок

Нерідко виникають запитання: чи всі особи повинні сплачувати цей податок і чи за всі транспортні засоби?

Для з’ясування питання, кому необхідно сплачувати податок з власників транспортних засобів та за які транспортні засоби, спочатку слід визначити:

— чи є транспортний засіб власним;

— чи зареєстрований він відповідно до чинного законодавства;

— чи відноситься до об’єктів оподаткування.

По-перше.

Термін «власні транспортні засоби», який вживається в Законі № 1963, означає транспортні засоби, що належать юридичним і фізичним особам на підставі права власності, а юридичним особам державної форми власності — на підставі права господарського відання або оперативного управління.

Якщо будь-яка особа має транспортні засоби, що не є її власністю та не знаходяться на праві господарського відання або оперативного управління, то податок сплачувати не потрібно. Наприклад, платником податку за автомобіль, переданий в оренду, є орендодавець, а орендар за повноту та своєчасність сплати податку ніякої відповідальності не несе. Він несе відповідальність згідно з угодою оренди.

Право власності може бути підтверджено такими документами: договори купівлі-продажу, міни, дарування; вантажні митні декларації або посвідчення митного органу про реєстрацію ввезених транспортних засобів; накладні, акт приймання-передачі транспортного засобу; копії рішення суду із зазначенням юридичної чи фізичної особи, яка визнається власником транспортного засобу; рішення уповноваженого органу про відчуження транспортного засобу.

По-друге.

Відповідно до ст. 34 Закону про дорожній рух державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски.

Державна реєстрація і облік здійснюються органами ДАІ МВС України, а порядок установлюється

постановою Кабінету Міністрів України № 1388 .

Усі інші наземні механічні транспортні засоби підлягають відомчій реєстрації та обліку, порядок яких установлюється відповідними міністерствами та відомствами. Щодо водних транспортних засобів, то їх облік та реєстрація здійснюються відповідно до

Кодексу торговельного мореплавства України у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 р. № 1069.

Власники

транспортних засобів зобов’язані зареєструвати належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх придбання, одержання або виникнення обставин, що потребують унесення змін до реєстраційних документів.

Наземний або водний транспортний засіб реєструється за письмовою заявою власника на підставі документів, які підтверджують правомірність його придбання або право власності.

По-третє.

Для визначення об’єктів оподаткування в Законі № 1963 використано Гармонізовану систему опису та кодування товарів, на якій базується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) — товарна номенклатура, що покладена в основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України, затвердженої Законом України «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ.

Згідно з вимогами УКТ ЗЕД автомобілі залежно від технічних характеристик та призначення класифікуються у відповідних товарних позиціях.

З усієї товарної номенклатури у

Законі № 1963 використовується лише дві групи товарів: група 87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного та трамвайного рухомого складу, та їх частини і обладнання» та група 89 «Судна, човни та інші плавучі засоби».

Необхідно звернути увагу на те, що для визначення об’єктів оподаткування не можна плутати УКТ ЗЕД з іншими класифікаторами транспортних засобів, оскільки за багатьма пунктами вони мають розбіжність, що призводить до помилок при визначенні коду транспортного засобу, який впливає на ставку податку.

Ставки, за якими має сплачуватися податок, наведено у ст. 3 Закону № 1963 та визначено залежно від кодів Гармонізованої системи опису та кодування товарів у гривнях зі 100 куб. см об’єму двигуна (для наземних транспортних засобів) та зі 100 см довжини (для водних транспортних засобів).

Нове в Законі: що таке перша реєстрація та нові ТЗ

Для автомобілів

, що були у використанні та вперше реєструються в Україні, з 1 січня 2007 року почали діяти нові (підвищені) ставки податку.

Перша реєстрація в Україні

— це реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу.

При визначенні ставок податку при першій реєстрації транспортних засобів в Україні виникає запитання, щодо термінів «нові транспортні засоби» та «транспортні засоби, що використовувались».

Під поняттям «нові транспортні засоби» слід розуміти транспортні засоби, які ніколи не були зареєстровані.

Таким чином, під

новими транспортними засобами у контексті товарної номенклатури розуміють такі транспортні засоби, на які уповноважені державні органи не видавали актів реєстрації, що дають право на експлуатацію цих транспортних засобів.

Поняття «

транспортні засоби, що використовувались» означає транспортні засоби, які були зареєстровані щонайменше один раз, тобто такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

Датою початку користування

(уведення в експлуатацію) транспортними засобами, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, вважається дата першої реєстрації транспортних засобів, визначена в реєстраційних документах, які видані уповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.

У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації транспортних засобів датою початку користування слід вважати перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері транспортних засобів, а за відсутності в ідентифікаційному номері року випуску — 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

Обов’язковість подання підрозділу ДАІ МВС України реєстраційних документів на ввезений в Україну транспортний засіб, що експлуатувався за межами України та був зареєстрований у відповідному органі іноземної держави, установлено законодавством України.

Пільги

Зазнала значних змін і стаття 4 Закону № 1963, якою визначено пільги щодо сплати податку.

Так, скасовано пільги для сільськогосподарських підприємств — товаровиробників за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти.

Водночас перелік пільговиків доповнено особами, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, — за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів — код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704).

Звертаємо увагу платників фіксованого сільськогосподарського податку на те, що

Законом України від 06.12.2006 р. № 427-V «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів» унесено зміни до Закону України від 17.12.98 р. № 320-XIV «Про фіксований сільськогосподарський податок».

Транспортний податок виключено зі складу фіксованого сільськогосподарського податку.

Таким чином, дію Закону № 1963 поширено на платників фіксованого сільськогосподарського податку. А це зобов’язує зазначених суб’єктів господарювання в порядку, визначеному цим Законом, з 01.01.2007 р. подавати звітність та сплачувати податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з урахуванням пільги щодо колісних тракторів і вантажних автомобілів).

Для платників — фізичних осіб знято обмеження щодо країни-виробника легкових автомобілів при отриманні 50 % пільги щодо вживаних автомобілів.

Тепер податок буде зменшуватись на 50 % щодо одного легкового автомобіля (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, узятого на облік в Україні до 1990 року випуску включно, або одного вантажного автомобіля (код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року включно.

Усі

пільги, зазначені в Законі № 1963, не поширюються на транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів, (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

Сплата податку

З 1 січня 2007 року податок з власників транспортних засобів повинен сплачуватися:

— фізичними особами — перед першою реєстрацією в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щороку або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд, за ставками, визначеними

Законом № 1963;

— юридичними особами — щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Починаючи з 1 січня 2007 року, податок з власників транспортних засобів повинен сплачуватись юридичними та фізичними особами вже не за місцем знаходження юридичної особи та місцем проживання фізичної особи, а

виключно за місцем реєстрації транспортного засобу, незалежно від того, де зареєстровано підприємство або проживає фізична особа.

За придбані протягом року транспортні засоби

, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок необхідно сплачувати перед їх реєстрацією однією сумою за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні

, податок повинен сплачуватись юридичними особами за весь рік перед першою реєстрацією за ставками, визначеними в Законі № 1963, незалежно від місяця, в якому провадиться державна реєстрація транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

Податок за транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року з реєстрації

(перереєстровані), підлягає перерахунку (крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні). Сума податку перераховується перед зняттям з реєстрації (перереєстрацією) за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано).

Відповідно до

Закону № 1963 фізичні особи — платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки.

У зв’язку з цим виникає запитання щодо вимог цього

Закону стосовно пред’явлення документа про сплату податку при знятті з обліку транспортного засобу, а саме: за який період слід сплатити податок у цій ситуації?

У цьому разі

при знятті з обліку транспортного засобу податок слід сплачувати за кількість місяців поточного року, протягом яких транспортний засіб був зареєстрований, включаючи місяць зняття з обліку.

Наприклад, якщо фізична особа у квітні знімає транспортний засіб з обліку, то слід пред’явити квитанцію про сплату податку за попередній рік та за чотири місяці поточного року (січень — квітень), протягом яких транспортний засіб був у власності.

Платники податку, звільнені від сплати цього податку, повинні надати відповідний документ, а саме

посвідчення встановленого зразка , що дає право на користування цими пільгами.

КРАВЕЦЬ Ірина Валентинівна,
головний державний податковий ревізор-інспектор
відділу адміністрування майнових податків ДПА у Харківській обл.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі