Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805

Редакція ПБО
Постанова від 28.03.2007 р. № 596

Кабiнет Мiнiстрiв України

 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805

 

Постанова від 28 березня 2007 р. № 596

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271

«Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 328; 2001 р., № 17, ст. 745; 2002 р., № 15, ст. 805; 2003 р., № 17, ст. 766; 2004 р., № 10, ст. 587) і від 12 травня 1999 р. № 805 «Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 19, ст. 839; 2002 р., № 23, ст. 1096; 2003 р., № 17, ст. 766, № 48, ст. 2505; 2004 р., № 10, ст. 587) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

В. Янукович

 

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 р. № 596

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805

 

1.

В абзацах другому і третьому пункту 5 Порядку акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271, цифри і слова «1 березня 2005 р.» замінити цифрами і словами «1 березня 2008 р.».

2.

У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. № 805:

1)

у постанові:

у назві і тексті

постанови слово «продані» замінити словом «поставлені»;

у пункті 2:

друге речення

виключити;

доповнити

пункт абзацом такого змісту:

«

Державному казначейству до 15 квітня 2007 р. відкрити переробним підприємствам за їх заявами небюджетні рахунки з метою зарахування сум податку на додану вартість для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо у живій вазі.»;

у пункті 3:

слова «Міністерству агропромислового комплексу»

замінити словами «Міністерству аграрної політики»;

доповнити

пункт абзацом такого змісту:

«

Державному казначейству до 15 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу надавати Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації та Міністерству аграрної політики узагальнену інформацію про рух коштів переробних підприємств на небюджетних рахунках, відкритих у територіальних органах Державного казначейства.»;

пункт 4 виключити

;

2)

Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затверджений зазначеною постановою, та додатки до нього викласти в такій редакції:

 

«ПОРЯДОК

нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі

1. Цей Порядок встановлює механізм нарахування та виплат дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності і господарювання, включаючи особисті селянські господарства (далі — сільськогосподарські товаровиробники), за поставлені ними у період

з 1 січня 2007 р. до 1 січня 2008 р. переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

Нарахування і виплата дотацій проводиться переробними підприємствами незалежно від форми власності, що мають власні переробні потужності.

Цей Порядок не поширюється

на операції з поставки молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та із сировини, поставленої не в живій вазі і не власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника, з поставки імпортованої сировини, з поставки молока і м’яса в живій вазі посередниками, а також з переробки сировини на давальницьких умовах.

2. Сільськогосподарські товаровиробники поставляють переробним підприємствам

молоко та м’ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів з нарахуванням податку на додану вартість за нульовою ставкою.

3. Для визначення сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за молоко та м’ясо в живій вазі, які будуть поставлені ними, переробні підприємства щомісяця до початку наступного періоду здійснюють

попередній розрахунок надходження і використання коштів з податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів (далі — готова продукція) (за видами сільськогосподарських тварин), виготовлених з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, за формою згідно з додатком 1.

Відповідно до цього розрахунку кожне переробне підприємство визначає суму податку на додану вартість, яка надійде на підприємство під час здійснення поставки готової продукції, та суму податку на додану вартість, що буде нарахована (перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг), а також розміри дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлене молоко та м’ясо в живій вазі на гривню вартості цієї продукції.

Розмір дотації застосовується переробним підприємством до всіх сільськогосподарських товаровиробників на однаковому рівні за аналогічну продукцію пропорційно вартості поставленої продукції. Цей розрахунок переробні підприємства погоджують з управліннями агропромислового розвитку районних, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, а переробні підприємства системи Укоопспілки — із споживчими товариствами (спілками споживчих товариств).

4. Переробні підприємства під час приймання поставлених молока та м’яса в живій вазі виписують приймальні квитанції сільськогосподарським підприємствам за формами ПК-1 і ПК-3, а особистим селянським господарствам — за формами ПК-2 і ПК-3а.

У квитанціях крім ваги та вартості поставленої продукції за договірними цінами окремим рядком зазначаються суми дотацій, що належать сільськогосподарському товаровиробнику, виходячи із загального обсягу закупленої продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком переробних підприємств.

5.

Перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного підприємства за цінами відповідно до укладених договорів, а сум дотацій — з його небюджетного рахунка, відкритого в територіальному органі Державного казначейства (далі — небюджетний рахунок), на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників (крім тих, що ведуть особисте селянське господарство), які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду.

Оплата особистим селянським господарствам

вартості поставлених ними переробному підприємству молока та м’яса в живій вазі і виплата дотацій здійснюються готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення.

Переробні підприємства у кінці кожного робочого тижня перераховують половину зарахованої їм на поточний рахунок суми податку на додану вартість

, нарахованого на обсяги поставленої ними готової продукції, на небюджетні рахунки. Остаточний розрахунок належної до перерахування на небюджетний рахунок суми податку на додану вартість здійснюється щомісяця відповідно до окремої податкової декларації.

Переробні підприємства перераховують сільськогосподарським товаровиробникам за

поставлені у грудні 2007 р. молоко та м’ясо в живій вазі остаточно розраховані суми дотацій не пізніше 1 березня 2008 року.

6. Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть

окремий податковий і бухгалтерський облік готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі.

За результатами окремого обліку готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, переробні підприємства відповідно до вимог Закону України «Про податок на додану вартість» визначають суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та поставкою такої продукції, і складають

окрему податкову декларацію, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, встановлені зазначеним Законом, з урахуванням вимог нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації. Визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума податку на додану вартість перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок у строки, встановлені для сплати податку на додану вартість, з урахуванням коштів, перерахованих відповідно до пункту 5 цього Порядку. Переробне підприємство разом з окремою податковою декларацією за кожний звітний (податковий) період подає як підтвердження сплати сум податку реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписку територіальних органів Державного казначейства з небюджетного рахунка.

У разі встановлення за окремою податковою декларацією перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань така сума перевищення перераховується переробним підприємством за платіжними дорученнями з небюджетного рахунка в межах його залишку на поточний рахунок за умови надання органом державної податкової служби відповідного висновку в порядку, передбаченому для бюджетного відшкодування. При цьому

до повного погашення податкового кредиту платежі, визначені пунктом 5 цього Порядку, не здійснюються.

7. Переробні підприємства щомісяця здійснюють розрахунок сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставку молока та м’яса в живій вазі згідно з додатком 2 за фактичними даними про обсяги закупленого молока та м’яса в живій вазі і надходження на небюджетний рахунок сум податку на додану вартість. На підставі цього розрахунку переробними підприємствами проводиться

остаточне перерахування за платіжними дорученнями сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та м’ясо в живій вазі за звітний період, окрім особистих селянських господарств.

З урахуванням авансового платежу

перерахування дотації повинно проводитися переробним підприємством не менше двох разів на місяць.

Не перераховані переробними підприємствами на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників суми дотацій

у строки, встановлені законодавством для сплати податку на додану вартість до бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням.

8. Суми дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі сільськогосподарські товаровиробники використовують

виключно для розвитку тваринництва — насамперед для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів’я, придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів.

Конкретні напрями

використання зазначених коштів встановлюються Мінагрополітики.

За використання дотації не за цільовим призначенням керівники сільськогосподарських підприємств несуть відповідальність згідно із законом.

9.

Контроль за правильністю визначення сум податку на додану вартість та їх перерахування за платіжними дорученнями на небюджетні рахунки здійснюють органи державної податкової служби.

10. Переробні підприємства та сільськогосподарські товаровиробники ведуть

бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість у порядку, встановленому законодавством.

11.

Переробні підприємства до 5 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу подають управлінням агропромислового розвитку районних, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим звіт про рух грошових коштів на небюджетних рахунках за формою, встановленою Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном та Державною податковою адміністрацією.

Управління агропромислового розвитку

райдержадміністрацій до 8 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу узагальнюють зазначену інформацію в розрізі переробних підприємств і подають її головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій та Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим.

Головні управління агропромислового розвитку

обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим до
12 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу
узагальнюють зазначену інформацію в розрізі переробних підприємств та подають Мінагрополітики.

Мінагрополітики до 20 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу

узагальнює зазначену інформацію в розрізі регіонів та подає Мінфіну і Державній податковій адміністрації.

12. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за поставлені ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва. При цьому сума акумульованого на окремому рахунку податку на додану вартість за поставлені молоко та молочну продукцію спрямовується на придбання приладів і реактивів, необхідних для визначення показників якості молока і молочної продукції, фільтрувальних матеріалів, холодильного обладнання та доїльних установок у разі неналежного забезпечення ними сільськогосподарських підприємств.

Сільськогосподарські підприємства ведуть

бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість на окремому аналітичному рахунку.

У разі одержання за договорами товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, пов’язаних з виробництвом та переробкою у власних переробних цехах зазначеної в абзаці першому цього пункту продукції, сплачену суму податку на додану вартість з операцій поставки таких товарно-матеріальних цінностей, надання послуг відносять

на податковий кредит по розрахунках з таких сільськогосподарських операцій .

На підставі даних бухгалтерського обліку сільськогосподарські товаровиробники щомісяця складають

окрему податкову декларацію з податку на додану вартість поставлених ними молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах. Разом з декларацією з податку на додану вартість за відповідний звітний період сільськогосподарські товаровиробники подають до органу державної податкової служби за місцем реєстрації довідку про цільове використання сум податку на додану вартість за попередній звітний період, форма та зміст якої визначається Державною податковою адміністрацією за погодженням з Мінагрополітики.

Залишок податкових зобов’язань відповідно до податкової декларації з податку на додану вартість з поставленої зазначеної продукції, тобто різниця між податком на додану вартість, що надходить від покупців, та податком на додану вартість, сплаченим постачальникам, перераховується підприємством з поточного на окремий рахунок.

Залишок податкового кредиту покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.

Кошти, перераховані сільськогосподарськими підприємствами на окремий рахунок, використовуються ними для підтримки власного виробництва продукції тваринництва та птахівництва.

У разі нецільового використання зазначені кошти стягуються до державного бюджету відповідно до законодавства.

Залишок коштів на окремому рахунку в кінці року вилученню до бюджету не підлягає і використовується підприємством на зазначені цілі в наступному році,

а починаючи з 1 березня 2008 р. перераховується до державного бюджету.

13.

Контроль за використанням коштів податку на додану вартість здійснюють управління агропромислового розвитку районних, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та споживчі товариства разом з відповідними органами державної податкової служби і фінансовими органами.

 

Додаток 1 до Порядку

Найменування підприємства

  ПОГОДЖЕНО
______________________________________________
(управління агропромислового розвитку районних, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та споживчі товариства)

М. П.

____________                 ________________________
  (підпис)                             (ініціали та прізвище)           

«___» ____________ 200_ р.

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК

надходження і використання коштів з податку на додану вартість,
нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м’яса
та м’ясопродуктів у ____ році

 

1. Обсяги продукції, яку поставляють сільськогосподарські товаровиробники за договірними цінами згідно з укладеними договорами:

а) кількість, тонн ________________________________________________________________________________________________________

б) ціна, гривень за тонну __________________________________________________________________________________________________

в) сума, тис. гривень  _____________________________________________________________________________________________________

2. Виручка від поставки продукції*, тис. гривень ______________________________________________________________________________

3. Податок на додану вартість поставленої продукції (рядок 2 х 20 відсотків : 100), тис. гривень __________________________________________

4. Податок на додану вартість на допоміжні матеріали, енергоносії та інше, тис. гривень _________________________________________________

5. Податок на додану вартість, який підлягає перерахуванню на небюджетний рахунок:

а) всього (рядок 3 - рядок 4), тис. гривень _____________________________________________________________________________________

б) у відсотках до податку на додану вартість поставленої продукції (рядок 5а : рядок 3 х 100) ______________________________________________

6. Розмір дотації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену ними продукцію (рядок 5а : рядок 1в х 100), копійок на 1 гривню _______________________________________________________________________________________________________________________

7. Авансована виплата дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (разом з оплатою за сировину в розмірі не менш як 20 відсотків її вартості), тис. гривень ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Директор                                                                       _________________                                 ____________________________

                                                                                                                         (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу                         _________________                                   ____________________________

                                                                                                                        (підпис)                                                               (ініціали та прізвище)

 Головний бухгалтер                                                        _________________                                   ____________________________

                                                                                                                       (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

 М. П.

 «___» ____________ 200_ р.

  

* За окремими розрахунками.
Додаток 2 до Порядку

   

РРОЗРАХУНОК

сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставку переробним підприємствам

 

____________________________________


(молоко, м’ясо в живій вазі)

 

за _____________

 

Порядковий номер

Сільсько-господарський товаро-виробник, що поставляє

Закуплено за приймальними квитанціями

Надійшло податку на додану вартість для виплати дотацій на небюджетний рахунок, гривень

Донараховано дотацій

Перерахування, гривень

кількість сировини, кілограмів (центнерів)

вартість сировини, гривень

нараховано дотацій авансом

копійок на 1 гривню вартості сировини [(графа 7 -
- графа 5) :
: графу 4]

загальна сума (графа 8 (разом) х
х графу 4), гривень

фактично перераховано

підлягає перера-хуванню господарству різниця (графа 7 - графа 10)

загальна сума, гривень

копійок на 1 гривню вартості сировини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом».
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі