Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких пунктів нормативних документів правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2007/№ 33
Друк
Постанова від 28.02.2007 р. № 13

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких пунктів нормативних документів правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

 

Постанова від 28 лютого 2007 року № 13

(витяг)

 

У зв’язку із внесенням постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 193 змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої, частинами восьмою — дванадцятою статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

постановляє:

1.

Пункт 1 Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 14.09.2004 р. № 66 (зі змінами, внесеними постановою правління Фонду від 25.10.2005 р. № 63) (далі — Положення), викласти в такій редакції:*

*

Нову редакцію пункту 1, а також зміни, про які йдеться в цій Постанові, щодо втрати чинності пунктами 2 — 5 не публікуємо, оскільки зазначене Положення наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

3.

Затвердити зразки довідок про середню заробітну плату для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (додаток 1) і для призначення страхових виплат (додаток 2).

Голова правління Г. Галиць

 

 

Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 14 вересня 2004 р. № 66

Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

(

із змінами і доповненнями, внесеними постановами правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 жовтня 2005 року № 63, від 28 лютого 2007 року № 13)

 

1.

Це Положення розроблено з метою врегулювання норм, що стосуються порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Пункти 2 — 5

втратили чинність

6.

Якщо на дату звернення за страховою виплатою потерпілий вже не працює на виробництві, з яким пов’язана втрата професійної працездатності, але на дату надходження його документів до МСЕК для встановлення ступеня втрати професійної працездатності він працював на виробництві за тією професією (посадою, розрядом, роботою), з яким пов’язана втрата професійної працездатності, то середня заробітна плата для призначення страхових виплат обчислюється виходячи з середньої заробітної плати цього потерпілого в розрахунковому періоді перед встановленням застрахованій особі МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.

7. Якщо на дату звернення за страховою виплатою та на дату надходження документів до МСЕК для встановлення потерпілому ступеня втрати професійної працездатності він

продовжує працювати на виробництві за тією професією (посадою, розрядом, роботою), з яким пов’язана втрата професійної працездатності, то середня заробітна плата для призначення страхових виплат обчислюється виходячи з середньої заробітної плати цього потерпілого в розрахунковому періоді перед встановленням застрахованій особі МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.

8. Якщо потерпілий помер до 01.04.2001 р., тобто до набуття чинності Законом, причинний зв’язок смерті потерпілого з раніше одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я встановлено МСЕК після 01.04.2001 р., а особи, які мають право на виплати у зв’язку із смертю годувальника, звернулися за призначенням страхових виплат після 01.04.2001 р., то страхові виплати розраховуються, виходячи з діючої відповідної місячної тарифної ставки (посадового окладу) за тією професією (посадою, розрядом, роботою) на підприємстві (в цеху, на дільниці, ділянці), де працював потерпілий до смерті (у разі відсутності — по галузі), але не менше розміру мінімальної заробітної плати на день розрахунку страхових виплат.

Страхові виплати здійснюються з дати встановлення МСЕК причинного зв’язку смерті потерпілого з раніше одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

9. Якщо в розрахунковому періоді, який визначено для обчислення середньої заробітної плати, застрахована особа

працювала за сумісництвом, при обчисленні середньої заробітної плати для призначення страхових виплат враховується заробітна плата з усіх місць роботи. При цьому обчислення середньої заробітної плати провадиться, виходячи з розрахункового періоду за основним місцем роботи потерпілого.

Ця норма не застосовується

при обчисленні середньої заробітної плати для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, що провадиться виходячи з втрати заробітної плати за місцем роботи, на якому стався страховий випадок.

10.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду мають право перевіряти обґрунтування видачі довідок про середню заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей на підприємствах, в установах чи організаціях або шляхом звірення бази даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб Пенсійного фонду з базою даних Державної податкової адміністрації.

Якщо відомості у довідці про середню заробітну плату є недостовірними

, робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перерахунок призначених виплат на підставі акта перевірки достовірності відомостей, зазначених у довідці про середню заробітну плату.коментар редакції

Затверджено нові форми довідок про середню зарплату для призначення виплат з «нещасного» Фонду

Нагадаємо, що зміни до Порядку № 1266 внесено постановою КМУ від 22.02.2006 р. № 193 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 19 // Спецвипуск «Виплати з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», 2006, № 8).

Важливим для підприємств є затвердження форм довідок про середню заробітну плату для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (додаток 1) та для призначення страхових виплат (додаток 2).

Річ у тім, що для того щоб підприємства-страхувальники провели залік виплат, які здійснюють своїм працівникам, у рахунок страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасного випадку, вони мають надати відповідні документи, у тому числі й довідку про середню заробітну плату (дохід) застрахованої особи встановленого зразка. Про це зазначено в п. 2.3 та п. 5 нової редакції Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 22.12.2005 р. № 83 (див. с. 6). Ідеться про виплату підприємствами допомоги по тимчасовій непрацездатності та про суму страхової виплати при тимчасовому переведенні застрахованої особи на легшу роботу.

Тепер для кожної з цих виплат передбачено свою спеціальну довідку про середню заробітну плату (дохід) застрахованої особи.

Тетяна Онищенко

 

 

Додаток 1

Кутовий штамп підприємства

                                                                                                                  до постанови правління Фонду

Дата, вихідний номер                                                                                                                                            від 28 лютого 2007 р. № 13

Довідка

про середню заробітну плату (дохід)

(для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю)

видана особі ,

________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

яка працює (працювала)

_______________________________________________________________________________________

   (назва підприємства, установи, організації)

ідентифікаційний номер __________________________ або номер страхового свідоцтва .________________________________

№ з/п

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих робочих днів (годин)

Заробітна плата за відпрацьований час за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески до Фонду, грн.

Заробітна плата за відпрацьований час за сумісництвом, з якої сплачено страхові внески
до Фонду, грн.

Сумарна заробітна плата, грн.
(гр. 4 + гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Січень

 

 

 

 

2

Лютий

 

 

 

 

3

Березень

 

 

 

 

4

Квітень

 

 

 

 

5

Травень

 

 

 

 

6

Червень

 

 

 

 

7

Липень

 

 

 

 

8

Серпень

 

 

 

 

9

Вересень

 

 

 

 

10

Жовтень

 

 

 

 

11

Листопад

 

 

 

 

12

Грудень

 

 

 

 

13

Разом

 

 

 

 

Для допомоги по тимчасовій непрацездатності:

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (рядок 13 гр. 6 : рядок 13 гр. 3)  (грн.)_______________.

Керівник (або фізична особа)

________________                    _________________________________________

                                                                                      (підпис)                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

Головний бухгалтер

               ________________                    _________________________________________

                                                                                     (підпис)                                                                       (прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

телефон виконавця

 

 


 

Додаток 2

Кутовий штамп підприємства

                                                                                                                  до постанови правління Фонду

Дата, вихідний номер                                                                                                                                            від 28 лютого 2007 р. № 13

Довідка

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку страхових виплат)

видана особі ,

_________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

яка працює (працювала)

________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

ідентифікаційний номер _______________________ або номер страхового свідоцтва _____________________________________.

№ з/п

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком)

Нарахована за розрахунковий період заробітна плата (оподатковуваний дохід), з якої сплачено страхові внески до Фонду, грн.

Нарахована за розрахунковий період заробітна плата (оподатковуваний дохід) за сумісництвом, з якої сплачено страхові внески до Фонду, грн.

Сумарна заробітна плата, грн. (гр. 4 + гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Січень

 

 

 

 

2

Лютий

 

 

 

 

3

Березень

 

 

 

 

4

Квітень

 

 

 

 

5

Травень

 

 

 

 

6

Червень

 

 

 

 

7

Липень

 

 

 

 

8

Серпень

 

 

 

 

9

Вересень

 

 

 

 

10

Жовтень

 

 

 

 

11

Листопад

 

 

 

 

12

Грудень

 

 

 

 

13

Разом

 

 

 

 

Для розрахунку страхових виплат:

Середньоденна заробітна плата (рядок 13 гр. 6 : рядок 13 гр. 3) _____________ (грн. коп.).
Середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день. Обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44). Наприклад: з 01.10.2006 р. — 165,9 грн. (5050 грн. : 30,44).
Середньомісячна заробітна плата

для розрахунку страхових виплат обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 22.02.2006 р. № 193), шляхом множення середньої заробітної плати за один календарний день на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) ________ грн.

Керівник (або фізична особа)

 __________________________                ________________________________________________

                                                                                              (підпис)                                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові)

Головний бухгалтер

               __________________________              ________________________________________________

                                                                                              (підпис)                                                                                           (прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

телефон виконавця


App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі