Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2007/№ 65
Друк
Наказ від 26.06.2007 р. № 136

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби

Наказ від 26 червня 2007 року № 136

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2007 р. за № 808/14075

(витяг)

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» та статей 32, 372 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби, що додається.

<...>

Голова П. Андрєєв

 

 

Затверджено наказом Головного контрольно-ревізійного управління України
від 26 червня 2007 р. № 136

Порядок проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2007 р. за № 808/14075

 

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення органами державної контрольно-ревізійної служби перевірки державних закупівель.

2. Терміни «

орган державної контрольно-ревізійної служби (далі — орган ДКРС)», «зустрічна звірка» у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Порядком проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550.

Термін «

об’єкт контролю» вживається в значенні терміну «розпорядник державних коштів», визначеному Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

3. У цьому Порядку інші терміни вживаються в такому значенні:

акт перевірки

— документ, який складається особою (особами), що проводила перевірку державних закупівель, фіксує факт її проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта перевірки (за їх наявності) та висновки на них є його невід’ємною частиною;

акт перевірки з окремих питань

— документ, який складається особою (особами), що проводить перевірку державних закупівель, фіксує окремі результати її проведення на будь-якій стадії державних закупівель до закінчення всієї процедури закупівлі;

виїзна перевірка державних закупівель

— перевірка державних закупівель на об’єкті контролю, яка проводиться за його місцезнаходженням чи за місцем розташування об’єкта його права власності;

документи об’єкта контролю

— будь-які документи (оригінали або належним чином завірені копії), що стосуються процедури державної закупівлі на всіх її стадіях;

звернення учасника

— заява, скарга учасника щодо факту порушення законодавства про закупівлі, наслідком якого стало порушення його законних прав та інтересів;

керівник органу ДКРС

— Голова ГоловКРУ, його заступники, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, керівники контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах;

невиїзна перевірка державних закупівель

— перевірка державних закупівель, що здійснюється шляхом запиту та отримання від об’єкта контролю необхідних документів, їх розгляду й аналізу;

планова перевірка державних закупівель

— виїзна чи невиїзна перевірка державних закупівель, яка передбачена в плані контрольно-ревізійної роботи органу ДКРС;

позапланова перевірка державних закупівель

— виїзна чи невиїзна перевірка державних закупівель, яка не передбачена в плані контрольно-ревізійної роботи органу ДКРС і проводиться за наявності підстав, передбачених цим Порядком;

учасник

— фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає або подала тендерну пропозицію, інші фізичні або юридичні особи, які мали правові відносини з об’єктом контролю щодо державних закупівель у частині цих взаємовідносин.

 

2. Порядок призначення та проведення перевірок державних закупівель

1.

Перевірка державних закупівель може здійснюватися у плановому та позаплановому порядку.

2.

У плановому порядку перевірка державних закупівель проводиться органами ДКРС з урахуванням вимог цього Порядку, на підставі Плану контрольно-ревізійної роботи, складання та затвердження якого здійснюється відповідно до вимог Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955.

3.

Проведення позапланових перевірок державних закупівель здійснюється за рішенням керівника відповідного органу ДКРС за наявності однієї з таких підстав:

доручення або рішення Кабінету Міністрів України, доручення Прем’єр-міністра України, звернення народного депутата України щодо проведення перевірки, що не можуть бути виконані в плановому порядку;

у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, наданих у зверненні учасника, якщо об’єкт контролю не надав пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий запит органу ДКРС протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

звернення об’єкта контролю або органу його управління, яке взяте органом ДКРС до виконання;

скарги на дії або бездіяльність посадових осіб органів ДКРС під час проведення службових розслідувань відносно цих осіб.

4.

Для здійснення контролю щодо державних закупівель орган ДКРС може робити запити об’єктам контролю на отримання документів та відповідної інформації до початку та в процесі перевірки державних закупівель, у тому числі отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, Національного банку України та його установ, банків, фінансових установ інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об’єкта контролю.

5. У встановлені законодавством строки керівник органу ДКРС за результатами розгляду звернення учасника, об’єкта контролю або його керівного органу приймає

одне з таких рішень, про що повідомляє автора звернення:

призначає перевірку державних закупівель щодо порушеного у зверненні питання (у тому числі порушені у зверненні питання можуть перевірятися під час проведення у плановому та позаплановому порядку інших контрольних заходів, що належать до компетенції органів ДКРС);

пересилає його за належністю відповідному органу;

відмовляє у розгляді звернення в передбачених законом випадках;

розглядає звернення по суті без призначення перевірки державних закупівель.

6.

У зверненні учасника мають бути зазначені повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, факт порушення законодавства, за можливості підтверджений документально. Звернення повинно бути підписане учасником із зазначенням дати, зворотної адреси та номера телефону учасника. Орган ДКРС для прийняття рішення про проведення перевірки державних закупівель має право запросити в учасника необхідні додаткові документи.

Звернення, у якому

не зазначена адреса учасника та/або не підписане учасником, а також з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

7.

Невиїзна перевірка державних закупівель призначається у разі, коли необхідний документальний аналіз питань, що перевіряються. Невиїзна перевірка державних закупівель за рішенням керівника органу ДКРС у передбачених цим Порядком випадках може продовжитися виїзною перевіркою державних закупівель з виходом на об’єкт контролю.

8.

Виїзна перевірка державних закупівель призначається у випадку, коли виникає потреба у фактичному аналізі питань, що перевіряються, а також якщо об’єкт контролю не надав достатніх пояснень та документальних підтверджень на письмовий запит органу ДКРС протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту. Для проведення виїзної перевірки державних закупівель посадовим особам органу ДКРС та залученим спеціалістам видається направлення встановленого ГоловКРУ зразка із зазначенням строку перебування на об’єкті контролю.

9.

Планова виїзна перевірка державних закупівель розпочинається не раніше ніж через 10 календарних днів після надсилання повідомлення об’єкту контролю.

10. Про проведення

позапланової виїзної перевірки державних закупівель, невиїзної перевірки державних закупівель та зустрічної звірки повідомлення не направляється.

11.

Орган ДКРС повідомляє об’єкт контролю про дату початку планової виїзної перевірки державних закупівель одним із таких способів:

особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об’єкта контролю;

через канцелярію (діловодну службу) з позначенням на копії повідомлення дати прийняття та підписом працівника канцелярії (загального відділу), який прийняв повідомлення;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на копії повідомлення, що залишається в органі ДКРС, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів перевірки державних закупівель.

12. Склад, кількість та строк перебування на об’єкті контролю посадових осіб органів ДКРС, які направляються на виїзну перевірку державних закупівель, визначаються органом ДКРС з урахуванням обсягу питань, що перевіряються. Строк перебування на об’єкті контролю під час такої перевірки продовжується за рішенням керівника органу ДКРС у межах, установлених цим Порядком.

Загальний строк перебування

на об’єкті контролю посадових осіб органу ДКРС та залучених спеціалістів при здійсненні ними виїзної перевірки державних закупівель не може перевищувати 45 робочих днів.

13. До участі в перевірці державних закупівель за письмовим зверненням керівника органу ДКРС можуть залучатися спеціалісти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, експерти.

При проведенні виїзної

перевірки державних закупівель органом ДКРС на кожну посадову особу органу ДКРС та залученого спеціаліста оформляються у двох примірниках направлення встановленого ГоловКРУ зразка із зазначенням строку їх перебування на об’єкті контролю. У разі продовження строку посадовим особам органу ДКРС та залученим спеціалістам видаються нові направлення. При проведенні виїзної перевірки державних закупівель групою працівників органу ДКРС керівник органу ДКРС призначає її керівника.

14. Посадові особи органів ДКРС у разі проведення виїзної перевірки державних закупівель

зобов’язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю (за його наявності) із зазначенням закупівель, які перевіряються. Факт ненадання об’єктом контролю журналу фіксується в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань.

15. Керівник об’єкта контролю, у якому проводиться виїзна перевірка та керівник суб’єкта господарювання, де проводиться зустрічна звірка, забезпечують посадовим особам органів ДКРС та залученим спеціалістам місце для роботи, створюють умови для зберігання документів та можливість користуватися зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою.

16. Під час проведення перевірок державних закупівель проводиться

фактичний та документальний аналіз питань, що перевіряються.

Фактичний аналіз

здійснюється під час проведення виїзної перевірки державних закупівель шляхом інвентаризації, обстеження та контрольного обміру закуплених (отриманих) об’єктом контролю товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та інших дій відповідно до повноважень органу ДКРС, при цьому об’єктом контролю забезпечується доступ на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать об’єкту контролю.

У разі відмови об’єкта контролю у проведенні таких дій орган ДКРС має право звернутися до суду з метою спонукати до їх проведення, а до ухвалення судом відповідного рішення у присутності понятих та представників цього об’єкта контролю опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви відповідно до процедур, передбачених Порядком опечатування органами державної контрольно-ревізійної служби кас, касових приміщень, складів та архівів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1028.

Посадові особи органу ДКРС мають право вимагати від керівників об’єкта контролю створення належних умов для проведення фактичного аналізу за участю матеріально відповідальних осіб об’єкта контролю або без них, а в разі аналізу обсягу виконаних робіт — також представників суб’єкта господарювання — виконавця робіт.

17.

Документальний аналіз здійснюється шляхом запиту документів та під час виїзних перевірок державних закупівель. При проведенні цього аналізу перевіряється відповідність документів об’єкта контролю вимогам законодавства. У разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання й обробки інформації на вимогу посадової особи органу ДКРС керівник об’єкта контролю повинен забезпечити безперешкодний доступ до баз даних в електронному вигляді та, на вимогу посадової особи органу ДКРС, оформити відповідні документи на паперовому носії.

Надання копій документів об’єкта контролю посадовим особам органу ДКРС для підтвердження фактів, викладених в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань, забезпечується головою тендерного комітету, іншою уповноваженою ним особою або керівником чи заступником керівника об’єкта контролю.

18. Відомості про результати перевірки державних закупівель на об’єкті контролю не підлягають розголошенню до їх повного документування в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань, крім випадків, передбачених законодавством.

19. Для належного проведення перевірки

посадові особи органу ДКРС мають право вимагати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єкта контролю надання письмових пояснень, отримувати в об’єкта контролю відомості, що становлять комерційну таємницю. Якщо працівники об’єкта контролю відмовляються надавати письмові пояснення або відомості, цей факт фіксується в акті перевірки чи акті перевірки з окремих питань.

20.

Посадові особи органу ДКРС можуть вилучати оригінали документів за процедурою, передбаченою пунктом 20 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550, з урахуванням норм, установлених цим Порядком.

21.

За рішенням керівника органу ДКРС перевірка державних закупівель призупиняється, у разі чого складається акт перевірки з окремих питань, який оформляється у тому самому порядку, що й акт перевірки. Перевірка державних закупівель призупиняється , якщо не відбулися всі стадії державної закупівлі або закупівля оскаржується в порядку, установленому розділом VII «Оскарження щодо застосування процедур закупівель» Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». За рішенням керівника органу ДКРС можливе поновлення проведення перевірки державних закупівель. Планова перевірка державних закупівель поновлюється після повідомлення об’єкта контролю одним із способів, визначених у пункті 11 цього Порядку. Поновлена перевірка державних закупівель може бути виїзною чи невиїзною незалежно від того, яким чином вона була розпочата.

У разі поновлення перевірки державних закупівель посадовим особам органу ДКРС та залученим спеціалістам при здійсненні ними виїзної перевірки державних закупівель видаються направлення із зазначенням строку перебування на об’єкті контролю, який не повинен перевищувати загального строку перебування на об’єкті контролю, передбаченого пунктом 12 цього Порядку.

22.

У разі відсутності бухгалтерського обліку на об’єкті контролю, недопущення посадових осіб органів ДКРС та залучених спеціалістів до проведення перевірки державних закупівель та ненадання або відсутності необхідних для перевірки документів, наявності інших об’єктивних і незалежних від органу ДКРС обставин, що унеможливлюють проведення перевірки, посадовою особою органу ДКРС складається відповідний акт із зазначенням таких фактів, який підписується та вручається об’єкту контролю у тому самому порядку, що й акт перевірки. За таких обставин перевірка державних закупівель не вважається проведеною і орган ДКРС має право вдруге організувати та провести перевірку державних закупівель об’єкта контролю.

Про факти, що перешкоджають проведенню перевірки, орган ДКРС письмово інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.

Перешкоджання посадовим особам органу ДКРС у проведенні перевірки є підставою для притягнення керівника об’єкта контролю до відповідальності згідно із законодавством.

На підставі акта, складеного за викладеним фактом (фактами) в абзаці першому цього пункту, орган ДКРС пред’являє письмові вимоги об’єкту контролю із зазначенням строків їх виконання.

23. З метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з об’єктом контролю, з’ясування їх реальності і повноти відображення в обліку

органи ДКРС можуть проводити зустрічні звірки у суб’єктів господарювання, які мали правові відносини з об’єктом контролю за процедурою, передбаченою пунктом 26 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550, з урахуванням норм, встановлених цим Порядком.

 

3. Оформлення та реалізація результатів перевірки державних закупівель

1.

Результати перевірки державних закупівель, проведеної органами ДКРС, викладаються в акті перевірки (акті перевірки з окремих питань).

Складання акта перевірки (акта перевірки з окремих питань), подання його на підпис та підписання, реалізація результатів

перевірки державних закупівель проходять за процедурами, передбаченими пунктами 35, 38 — 47, абзацами першим, другим пункту 48, пунктами 49 — 52 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550, з урахуванням норм, установлених цим Порядком.

Акт перевірки (акт перевірки з окремих питань)

підписується головою тендерного комітету або керівником чи іншою уповноваженою особою об’єкта контролю. У разі проведення перевірки посадовими особами органу ДКРС і залученими спеціалістами у складі групи акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписується керівником групи.

2.

Результати перевірки державних закупівель, проведеної органами ДКРС, можуть бути оскаржені об’єктом контролю, що перевірявся, в порядку, передбаченому статтею 13 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

У разі, коли вищестоящий орган ДКРС у порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу ДКРС, викладених в акті перевірки (акті перевірки з окремих питань), складених нижчестоящим органом ДКРС, виявляє їх невідповідність вимогам законів, стосовно посадових осіб проводиться службове розслідування й призначається перевірка державних закупівель.

За їх результатами акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) може бути відкликано вищестоящим органом ДКРС.

3. Органами ДКРС інформація про перевірки державних закупівель може передаватися Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Антимонопольному комітету України, Державному казначейству України, Міжвідомчій комісії з питань державних закупівель (далі — Комісія), обслуговуючим банкам та відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам управління, власникам об’єкта контролю та його вищестоящим організаціям.

У своїй роботі орган ДКРС може використовувати документи Комісії та документи, що подаються до Комісії органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями шляхом установлення постійної взаємодії з Комісією через структурний підрозділ з питань державних закупівель ГоловКРУ.

4. При погодженні Комісією процедури закупівлі з обмеженою участю або в одного учасника, розгляді скарг та інших питань державних закупівель делеговані посадові особи структурного підрозділу з питань державних закупівель ГоловКРУ можуть вивчати документи Комісії, проводити аналіз порушених у них питань щодо відповідності законодавству та подавати результати такого аналізу до Комісії для їх подальшого врахування в роботі.

5. За результатами перевірки державних закупівель посадовою особою, що здійснювала таку перевірку, на розгляд керівнику органу ДКРС може вноситись пропозиція щодо проведення перевірки всього комплексу питань фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю шляхом інспектування або аудиту.

Начальник Управління контролю у сфері органів влади і оборони Л. Гуцалюккоментар редакції

Перевiрка державних закупiвель органами державної контрольно-ревiзiйної служби

Наказ, що коментується, визначає процедуру проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби. Затвердженим ним порядком визначено наступні перевірки та порядок їх здійснення:

img 1

Склад, кількість та строк перебування на об’єкті контролю посадових осіб органів ДКРС, які направляються на виїзну перевірку державних закупівель, визначаються органом ДКРС з урахуванням обсягу питань, що перевіряються. Строк перебування на об’єкті контролю під час такої перевірки може продовжуватися за рішенням керівника органу ДКРС. Загальний строк перебування на об’єкті контролю посадових осіб органу ДКРС та залучених спеціалістів при здійсненні ними виїзної перевірки державних закупівель

не може перевищувати 45 робочих днів.

Відповідно до п. 14 наказу посадові особи органів ДКРС у разі проведення виїзної перевірки державних закупівель

зобов’язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю (за його наявності) із зазначенням закупівель, які перевіряються.

 

img 2

Під час проведення перевірок державних закупівель проводиться фактичний та документальний аналіз питань, що перевіряються.

За рішенням керівника органу ДКРС перевірка державних закупівель призупиняється у разі, якщо не відбулися всі стадії державної закупівлі або закупівля оскаржується в порядку, установленому розділом VII «Оскарження щодо застосування процедур закупівель» Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-III. За рішенням керівника органу ДКРС можливе поновлення проведення перевірки державних закупівель. Поновлена перевірка державних закупівель може бути виїзною чи невиїзною незалежно від того, як вона була розпочата.

У разі проведення перевірок за зверненнями учасника (фізична чи юридична особа (резидента або нерезидента), що підтвердила намір узяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію, інші фізичні чи юридичні особи, які мали правові відносини з розпорядником державних коштів щодо державних закупівель у частині цих взаємовідносин) до органів ДКРС у ньому повинні бути обов’язково зазначені:

— повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;

— факт порушення законодавства, за можливості підтверджений документально.

Звернення повинно бути підписане учасником із зазначенням дати, зворотної адреси та номера телефона учасника. Орган ДКРС для прийняття рішення про проведення перевірки державних закупівель має право запросити в учасника необхідні додаткові документи.

Результати перевірки державних закупівель, проведеної органами ДКРС, зазначаються в акті перевірки (акті перевірки з окремих питань), який підписується головою тендерного комітету або керівником чи іншою уповноваженою особою розпорядника державних коштів.

Олена Пономаренко, консультант

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі