Теми статей
Обрати теми

Одержуємо ліцензію на торгівлю алкоголем і тютюном

Редакція ПБО
Стаття

Одержуємо ліцензію на торгівлю алкоголем і тютюном

 

Як відомо, ліцензія є документом, що надає право суб’єкту підприємництва займатися тим чи іншим видом діяльності. А оскільки сьогодні обговорюємо виключно торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, то саме про порядок видачі таких ліцензій, а також про запитання, пов’язані з цією процедурою і йтиметься в цій статті.

 

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні поняття та визначення

Згідно зі

ст. 15 Закону № 481 оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності відповідних ліцензій.

Під

оптовою торгівлею слід розуміти діяльність із придбання та відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

Роздрібна торгівля

є діяльністю з продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах громадського харчування.

Тютюновими виробами

є сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також трубковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші вироби з тютюну та його замінники, що впливають на фізіологічний стан людини під час уживання.

Алкогольними напоями

є продукти, одержані шляхом спиртного бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового понад 1,2 % об’ємних одиниць, які належать до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів за кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08 (абз. 7 ст. 1 Закону № 481). До алкогольних напоїв (до товарної групи з кодом 22 08) належать і напої «Бренді-кола», «Ром-кола», «Джин-тонік (див. лист ДПАУ від 23.08.2001 р. № 11516/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2001, № 78). Отже, торгівля ними підлягає ліцензуванню.

А от пиво не є алкогольним напоєм, отже, ліцензії на торгівлю цим напоєм не вимагається.

 

Обмеження за видом торгівлі

Як ми з’ясували,

Закон № 481 оперує термінами «оптова торгівля» та «роздрібна торгівля», тож відповідно й ліцензії видаються двох різновидів: на оптову та на роздрібну торгівлю. Власник оптової ліцензії не має права продавати алкогольні напої та тютюнові вироби кінцевим споживачам. При оптовій торгівлі необхідно дотримуватися вимог абзацу дев’ятого п. 21 Положення № 500, згідно з яким не дозволяється реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів суб’єктам підприємницької діяльності, що не мають ліцензій на право експорту, оптової та роздрібної торгівлі такими товарами. Так само не дозволяється придбання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів у суб’єктів підприємницької діяльності, які не мають ліцензій на право виробництва, імпорту чи оптової торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами.

Щодо роздрібної торгівлі, то

п. 8 Правил № 854 заборонено приймати для продажу та зберігання алкогольні напої від юридичних і фізичних осіб, які не мають ліцензії на виробництво чи на право імпорту або оптової торгівлі алкогольними напоями. Таку ж заборону встановлено й для роздрібної торгівлі тютюновими виробами (див. п. 10 Правил 218).
Звідси випливає, що роздрібний торговець не може закупити товари оптом в іншого суб’єкта роздрібної торгівлі.

Із зазначеного вище також випливає, що оптовому та роздрібному торговцям алкогольними напоями та тютюновими виробами

заборонено виступати в ролі посередника (комісіонера) суб’єкта підприємницької діяльності, який не має відповідних ліцензій.

Тобто, якщо в підприємства виникають залишки алкогольної продукції та тютюнових виробів, які не було продано в період дії ліцензії, то реалізувати їх, уклавши договір комісії чи доручення на продаж залишків алкогольної продукції із суб’єктом, який має необхідну ліцензію, не можна. Для їх реалізації підприємству необхідно буде одержувати нову ліцензію (див.

лист ДПАУ від 23.11.2005 р. № 8125/21-0315 на с. 47 цього номера).

І ще: згідно з

п. 22 Правил № 854 суб’єкт, за умови наявності в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями відповідного запису органу, що видав таку ліцензію, може здійснювати:

— продаж на розлив вин, виноградних натуральних сухих з тари (посуду) ємністю від 50 до 600 л, виготовленої з металів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, підприємствами громадського харчування;

— продаж вин сухих з додаванням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних і марочних на розлив з тари (посуду) ємністю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, підприємствам первинного та змішаного виноробства винятково за місцем їх розташування в межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл). Проте річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив таким суб’єктом не можуть перевищувати 20 % річного обсягу виготовлених виноматеріалів.

 

Скільки потрібно ліцензій

Ліцензія на оптову торгівлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами видається строком на 5 років. Оптова ліцензія, як правило, оформляється тільки одна на все підприємство.

Ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном видаються на 1 рік. Тобто для безперервної діяльності придбавати їх слід щорічно. Причому однією ліцензією тут не обійтися. Кількість ліцензій, які потрібно придбати підприємству, яке планує займатися роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами, безпосередньо залежить від кількості місць торгівлі в такого підприємства.

Під

місцем торгівлі в Законі № 481 мається на увазі місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів — без обмеження площі, для алкогольних напоїв — торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Тобто місце торгівлі — це одне приміщення (будова). Таким чином, якщо в підприємства,

наприклад, в одному магазині декілька відділів, в яких здійснюється реалізація алкоголю, то йому достатньо оформити одну ліцензію. Якщо у підприємства два, три і більше магазинів, розташованих за різними адресами, то йому слід оформити декілька ліцензій, а саме стільки, скільки в нього місць торгівлі (магазинів за різними адресами).

І ще. Зверніть увагу, що торговельна площа приміщення, в якому планується торгувати алкоголем уроздріб, має бути не меншою за 20 кв. м. Під поняттям «торговельна площа» слід розуміти площу, яку займає торговельний зал. Тобто, якщо йдеться про магазин, то його торговельною площею вважатиметься не вся площа приміщення (включаючи наприклад, підсобку тощо), а саме площа торговельного залу. При реалізації алкогольних напоїв у сфері громадського харчування, торговельною площею має вважатися площа залу, обладнаного столиками та стільцями для прийому їжі (без урахування площі виробничих і побутових приміщень для її приготування).

Якщо торговельне приміщення, магазин чи будь-який інший пункт роздрібного продажу матиме торговельний зал торговельною площею менше 20 кв. м, ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями підприємству не видадуть.

Не видаються ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем з кіосків та подібних будівель, бо такі пункти роздрібної торгівлі, не мають торговельного залу, а отже, і торговельної площі.

 

Скільки потрібно заплатити за ліцензії

Установлені державою розцінки до ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1

Річна плата за ліцензії на оптову і роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном

Розташування місця торгівлі

Вартість ліцензій (за рік)

торгівля алкогольними напоями

торгівля тютюновими виробами

1

2

3

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

Не залежить від місця торгівлі та від його розташування

500000 грн.

500000 грн.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

У містах

8000 грн.

на кожний РРО (КОРО), що знаходиться в місці торгівлі

2000 грн.

на кожне місце торгівлі

На території сіл і селищ, за винятком міст, що знаходяться в межах території

500 грн.

на кожний РРО (КОРО), що знаходиться в місці торгівлі

250 грн.

на кожне місце торгівлі

За межами території міст обласного підпорядкування та міст Києва і Севастополя на відстані до 50 км і мають торговельні зали площею понад 500 кв. м

8000 грн.

на кожний РРО (КОРО), що знаходиться в місці торгівлі

2000 грн.

на кожне місце торгівлі

 

Як бачимо, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями збільшується пропорційно до кількості РРО (КОРО), що знаходяться в торговельній точці через які оформлюється продаж таких товарів. Тобто за ліцензію на одне місце торгівлі, в якому встановлено,

наприклад, два РРО, за рік потрібно буде заплатити 16000 грн. (8000 грн. на кожний РРО).

Отже,

кількість РРО, що використовуються для продажу алкогольних напоїв в одному місці торгівлі, впливає не на кількість необхідних ліцензій (вона буде одна для одного місця торгівлі), а на вартість цієї ліцензії.

 

Коли платити за ліцензії

Плата за ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами провадиться щорічно до початку наступного року.

Платити за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами підприємству потрібно буде щокварталу (рівними частинами).

При цьому майте на увазі,

Закон № 481 не висуває обмежень щодо повної передоплати за весь строк дії як оптових, так і роздрібних ліцензій.

Позначки про сплату чергового платежу мають проставлятися на зворотному боці як оптових, так і роздрібних алкогольно-тютюнових ліцензій (

п. 13 Положення № 500 і п. 25 Тимчасового порядку № 493). Унесення інформації про здійснення чергового щоквартального платежу провадиться Департаментом контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПАУ та його регіональними управліннями на підставі поданої заявником копії платіжного документа (з позначкою банку про сплату) та довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету (п. 4.3 Порядку № 652).

Однак ні строки внесення таких відміток, ні наслідки їх відсутності в

Законі № 481 не наводяться.

 

Оформлення ліцензій

Згідно зі

ст. 15 Закону № 481 ліцензії на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами видає уповноважений Кабінетом Міністрів України орган державної влади. Зараз таким органом є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПАУ.

Оптові ліцензії видає сам Департамент. Ліцензії на роздрібну торгівлю оформлюються на місцях його регіональними відділеннями. Однак з огляду на те, що структурні підрозділи цього органу є далеко не в кожному населеному пункті, у районних (міжрайонних) ДПІ в Автономній Республіці Крим і областях згідно з

наказом ДПАУ від 16.11.2004 р. № 652 створено пункти приймання документів і видачі оформлених бланків ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Ліцензія видається

на підставі заяви складеної:

— за формою згідно з

додатком 1 до Положення № 500 — для оптової торгівлі алкоголем і тютюном;

— за формою згідно з

додатком 1 до Тимчасового порядку № 493 — для роздрібної торгівлі тютюном;

— за формою згідно з

додатком 1 до наказу № 123 — для роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

У заяві має бути зазначено вид господарської діяльності, на здійснення якого суб’єкт підприємницької діяльності має намір отримати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами). Крім того, у

заяві також зазначається:

— для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами — адреса місця торгівлі;

— для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем — перелік РРО (КОРО), що знаходяться в місці торгівлі, а так само адреса місця торгівлі.

До заяви додається

копія свідоцтва про державну реєстрацію СПД, завірена нотаріально або тим органом, який це свідоцтво видав, а для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями до заяви необхідно додавати й Довідку податкової служби про реєстрацію РРО (КОРО), що знаходяться в місці торгівлі (частина одинадцята ст. 15 Закону № 481).

Зазначені документи приймаються за описом, копія якого з позначкою про дату приймання заяви та документів і підписом особи, яка прийняла, залишається в підприємства-заявника. Надіслати документи можна й рекомендованим листом (

частина шістнадцята ст. 15 Закону № 481).

Однак слід зауважити, що для отримання оптових ліцензій

п. 9 Положення № 500 вимагає крім документів, зазначених у Законі № 481, подавати ще, наприклад, нотаріально завірену копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, нотаріально завірені копії документів, що підтверджують права власності, оренди чи іншого використання складських приміщень.

Аналогічна справа і з оформленням роздрібних алкогольно-тютюнових ліцензій. Так, згідно з

п. 28 Тимчасового порядку № 493 вимагається крім документів, зазначених у Законі № 481, подавати ще й інші документи, наприклад , довідку державної податкової інспекції про взяття на облік юридичної особи тощо.

Однак, як зазначено в

частині чотирнадцятій ст. 15 Закону № 481, вимагати від суб’єктів підприємництва надання інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється.

Тимчасовий порядок № 493

і Положення № 500 не можуть мати більшу юридичну силу Закону № 481. Крім того, у заключних положеннях Закону № 481 чітко зазначено, що «усі інші закони та нормативно-правові акти, що стосуються виробництва та обігу...алкогольних напоїв... діють у частині, що не суперечить цьому Закону». Тому вважаємо, що вимагати такі «додаткові» документи незаконно.

Ліцензії видаються не пізніше

10 календарних днів з дня подання документів.

Причому їх видача проводиться: якщо підприємство внесло річну, а для роздрібних ліцензій — щоквартальну плату, підтвердженням чого буде

копія платіжного документа (з позначкою банку про сплату) і довідка відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету (п. 16 Положення № 500 і п. 34 Тимчасового порядку № 493).

Отримані роздрібні ліцензії слід зареєструвати в податковій інспекції, а якщо місце торгівлі знаходиться в сільській місцевості — і в органі місцевого самоврядування (

частина 9 ст. 15 Закону № 481). Реєстрацію підтверджує позначка на зворотному боці ліцензії, завірена печаткою (п. 42 Тимчасові порядки).

 

Переоформлення ліцензії

У разі

зміни зазначених у ліцензії відомостей (наприклад, при зміні адреси суб’єкта підприємницької діяльності, зміні відомостей про РРО тощо), підприємцю потрібно обов’язково цю ліцензію переоформити. Для цього до органу, який видав ліцензію, потрібно подати відповідну заяву. На підставі цієї заяви протягом 3-х робочих днів орган ліцензування видасть підприємству оформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін. Таке переоформлення здійснюється безкоштовно.

 

Видача дубліката

У разі

втрати чи пошкодження бланка ліцензії підприємству не потрібно оформляти нову ліцензію. Достатньо зробити дублікат старої ліцензії. Для цього потрібно подати відповідну заяву, на підставі якої орган ліцензування протягом 3-х робочих днів видасть дублікат ліцензії. При цьому термін дії такого дубліката у жодному разі не може перевищувати строку дії зазначеного у втраченій чи пошкодженій ліцензії.

Однак

за видачу дублікатів ліцензій (як за оптові, так і за роздрібні ліцензії) доведеться заплатити 780 грн.

 

Припинення ліцензії

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності

не внесе в установлений строк чергового платежу за ліцензію, то дія ліцензії припиняється на підставі розпорядження органу, що видав ліцензію на строк до сплати заборгованості (частина вісімнадцята ст. 15 Закону № 481).

Дія ліцензії вважається припиненою

з моменту отримання суб’єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, і поновлюється з моменту зарахування чергового платежу до бюджету.

Що стосується проставляння позначки про сплату платежу, у

Законі № 481 нічого про це не сказано. У п. 16 Положення № 500 зазначено, що без позначки про внесення чергових платежів дія ліцензії зупиняється. А в п. 38 Тимчасових правил № 493 рекомендується подавати органу ліцензування копію платіжки та довідки про фактичне надходження коштів до бюджету для проставляння позначки про внесення чергового платежу одразу після внесення такого платежу до бюджету. А вимоги щодо зупинення дії ліцензії у разі відсутності такої позначки у Тимчасових правилах № 493 немає. Однак, щоб уникнути конфліктної ситуації, рекомендуємо робити позначку в ліцензіях одразу після здійснення оплати.

У період призупинення дії ліцензії підприємство

не має права здійснювати ліцензовану торгівлю. Адже згідно зі ст. 1 Закону № 481 призупинення ліцензії — це тимчасове позбавлення суб’єкта підприємницької діяльності права на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у разі несплати чергового платежу за ліцензію. У противному разі, до нього буде застосовано штрафні санкції відповідно до частини другої ст. 17 Закону № 481.

Якщо протягом 30 календарних днів з моменту припинення дії ліцензії платіж не буде внесено,

ліцензія анулюється.

 

Анулювання ліцензії

Анулювання ліцензії згідно з

частиною двадцятою ст. 15 Закону № 481 здійснюється на підставі:

— заяви суб’єкта підприємницької діяльності;

— рішення про відміну державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

— рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору (щодо імпортерів);

— рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом підприємницької діяльності алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного збору України;

— рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем.

Анулювання ліцензії відбувається шляхом ухвалення органом ліцензування відповідного письмового розпорядження. Ліцензія анулюється і вважається

недійсною з моменту отримання суб’єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання .

Як бачимо, анулювати ліцензію за заявою суб’єкта підприємницької діяльності можна, а припинити її дію — ні. Якщо підприємство сплатило ліцензію, але в «сплаченому» періоді ліцензованої діяльності не здійснювало, ліцензія на період «простою» не продовжується, і гроші з бюджету не повертаються. Принаймні таких указівок

Закон № 481 не містить.

 

Податковий та бухгалтерський облік ліцензій

У

податковому обліку згідно з п.п. 5.4.7 Закону про податок на прибуток витрати на придбання ліцензій, виданих державними органами для ведення господарської діяльності, відносяться до валових витрат.

Витрати на оплату ліцензій збільшують валові витрати підприємства в тому звітному періоді, в якому оплату було перераховано органу ліцензування. Тобто, наприклад, плату за ліцензію на оптову торгівлю, за наступний рік, підприємство матиме право врахувати у складі валових витрат за підсумками річної декларації з податку на прибуток.

При цьому такі витрати мають в обов’язковому порядку підтверджуватися відповідними платіжними документами.

У

бухгалтерському обліку ліцензія на оптову торгівлю, що видається строком на п’ять років буде нематеріальним активом і зараховуватиметься на баланс за первинною вартістю, яка складається із загальної суми, що підлягає сплаті за весь період, на який отримано ліцензію (див. лист Міністерства фінансів України від 20.06.2006 р. № 31-34000-10-25/12966).

Витрати, пов’язані з придбанням ліцензій на роздрібну торгівлю, що видаються на строк не більше року,

визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого їх було здійснено.

Розглянемо облік ліцензій, що придбавалися підприємством для здійснення оптової торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. Нагадаємо, що для оптової торгівлі алкогольними та тютюновими виробами ліцензії видаються строком на п’ять років. Плата за видану ліцензію провадиться щорічно в розмірі 500000 грн. до початку наступного року.

 

Таблиця 2

Облік ліцензій на оптову торгівлю алкоголем і тютюном


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано грошові кошти як оплату ліцензії на оптову торгівлю за рік

685

311

500000

500000*

*Витрати на придбання ліцензії відносяться до складу валових витрат згідно з п.п. 5.4.7 Закону про податок на прибуток.

2

Отримано ліцензію як об’єкт нематеріальних активів

154

685

2500000

3

Уведено ліцензію в господарський оборот

127

154

2500000

4

Відображено суму місячної суми амортизації нематеріального активу

93

133

41666,67

 

А зараз розглянемо облік ліцензій, що придбавалися підприємством для здійснення роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. Нагадаємо, що для роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами ліцензії видаються строком на 1 рік. Плата за них залежить від розташування місця торгівлі, а для торгівлі алкоголем — у тому числі й від кількості РРО.

 

Таблиця 3

Облік ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Сплачено вартість роздрібної ліцензії на торгівлю тютюновими виробами

685

311

2000

2000*

2

Включено вартість ліцензії до витрат майбутніх періодів

39

685

2000

3

Списано вартість ліцензії на витрати на збут (щомісячний)

93

39

666,67

 

А на завершення бажаємо якомога більше позитиву з боку органу, що видає ліцензії.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі