Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Сторінка приватного підприємця. Поточний рахунок у банку для здійснення підприємницької діяльності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2007/№ 69
Друк
Стаття

Поточний рахунок у банку для здійснення підприємницької діяльності

 

Під час здійснення підприємницької діяльності фізична особа може зіткнутися з необхідністю відкриття рахунка в банку. Тому в цій статті зупинимося на питаннях, актуальних для фізичних осіб — підприємців, які добровільно або через обставини, що склалися, вирішили відкрити банківський рахунок.

 

Оксана ПІРОЖЕНКО, Катерина СКРИПКІНА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Закон про обіг векселів

— Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-III, зі змінами та доповненнями.

Закон про систему оподаткування

— Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII, зі змінами та доповненнями.

Постанова № 32

— постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16, зі змінами та доповненнями.

Інструкція № 492 —

Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, зі змінами та доповненнями.

Порядок № 306

— Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах, затверджений наказом ДПАУ від 01.08.2001 р. № 306, зі змінами та доповненнями.

Порядок № 301

— Порядок подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов’язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, затверджений наказом ДПАУ від 01.07.2002 р. № 301, зі змінами та доповненнями.

Положення № 637

— Положення про здійснення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637

 

Чинне законодавство не зобов’язує суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб відкривати рахунок у банку. Підприємець самостійно ухвалює рішення щодо необхідності відкриття рахунка в банку для здійснення підприємницької діяльності.

Зазначимо, що підприємцю не обов’язково відкривати рахунок у банку навіть у разі, якщо його постачальники здійснюють тільки безготівкові розрахунки. З цієї ситуації можна вийти так. Підприємець (покупець) уноситиме гроші до каси банку, а банк у свою чергу перераховуватиме ці гроші на рахунок одержувача. Для платника ці розрахунки вважатимуться готівкою, а для одержувача грошей будуть уже безготівковими. Порядок таких розрахунків регламентується

Інструкцією про касові операції в банках України, затвердженою постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337, зі змінами та доповненнями.

Проте на практиці трапляються випадки, коли підприємцю потрібно відкрити рахунок у банку для одержання яких-небудь вигод або з певних обставин.

Наприклад, необхідність у відкритті банківського рахунка може виникнути, якщо:

— готівкові розрахунки підприємця протягом дня перевищують законодавчо встановлений граничний розмір щоденних готівкових розрахунків, у тому числі через касу банку. Згідно з

п. 1 постанови № 32 гранична сума готівкового розрахунку одного підприємця з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами становить 10000 гривень;

— підприємець є векселедержателем і прагне одержати за ним оплату в грошовій формі. Відповідно до

ст. 6 Закону про обіг векселів платіж за векселем на території України може бути здійснено тільки в безготівковій формі;

— підприємцю має бути відшкодовано суми із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (витрати, здійснені страхувальником за звітний квартал, перевищують нараховану суму страхових внесків та інших платежів і не можуть бути покриті страховими внесками наступного кварталу (

п.п. 6.9 Інструкції № 16). Згідно з п.п. 6.10 Інструкції № 16 усі розрахунки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності між органом Фонду і страхувальником здійснюються за безготівковим розрахунком.

Так, за власним бажанням або через обставини, що склалися, згідно з

Інструкцією № 492 за договором банківського рахунка підприємцю може бути відкрито поточний рахунок. На поточних рахунках, що відкриваються банками суб’єктам господарювання в національній валюті на договірних засадах, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій згідно з умовами договору та вимогами законодавства України.

Зверніть увагу, що підприємець не може використовувати в господарській діяльності рахунок у банку, відкритий для нього як для фізичної особи (не підприємця). Пояснимо чому.

Згідно з

п. 2 ч. 2 ст. 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV фізична особа — підприємець належить до суб’єктів господарювання. В Інструкції № 492 передбачено різні порядки відкриття поточних рахунків для суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Крім того, у п.п. 7.7 Інструкції № 492 чітко зазначено, що використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, забороняється.

 

Документи для відкриття поточного рахунка

Отже, якщо у підприємця виникла необхідність відкриття поточного рахунка, йому необхідно підготувати пакет документів, визначений у

п.п. 3.4 Інструкції № 492, а саме:

— заяву про відкриття поточного рахунка (додаток 3 до

Інструкції № 492), підписану фізичною особою — підприємцем;

— копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, виданого органом виконавчої влади, іншим органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію, завірену нотаріально чи органом, що його видав;

— копію документа (довідки за формою № 4-ОПП), що підтверджує взяття фізичної особи — підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку;

— копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи — підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку;

— картку зі зразками підписів (додаток 4 до

Інструкції № 492). Зразки підписів має бути засвідчено нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку.

Якщо підприємець використовує працю найманих працівників, крім вищезазначених документів, він має подати

копію страхового свідоцтва, яка підтверджує реєстрацію його у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Копію такого свідоцтва має бути засвідчено органом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку.

Якщо підприємець не використовує працю найманих працівників, у заяві про відкриття поточного рахунка в рядку «Додаткова інформація» він має зазначити, що найманих працівників у нього немає.

Закономірно виникає запитання: чи потрібно підприємцю виготовляти печатку для того, щоб відкрити рахунок в банку? Адже, як відомо, фізичним особам для здійснення підприємницької діяльності мати печатку не обов’язково.

Відповідь можна знайти на одному з документів, що подаються для відкриття поточного рахунка, — картці зі зразками підписів. У ній зазначено, що «зразок відбитку печатки» ставиться за наявності печатки у фізичної особи — підприємця.

Отже,

підприємцю не потрібно спеціально виготовляти печатку для відкриття рахунка в банку.

Банки зобов’язані здійснити перевірку поданих документів для відкриття рахунка на відповідність їх чинному законодавству та ідентифікувати клієнта (підприємця), що відкриває рахунок, на підставі паспорта та довідки про привласнення ідентифікаційного номера. Тільки після цього на ім’я підприємця відкривається поточний рахунок у банку.

Днем відкриття поточного рахунка вважається дата, зазначена на заяві про відкриття цього рахунка в розділі «Відмітки банку».

 

Інформування органів податкової служби про відкриття рахунка в банку

Згідно з діючою редакцією

ст. 5 Закону про систему оподаткування обов’язок повідомляти податкові органи про відкриття рахунка платника податків покладено на фінансові установи. Так, протягом трьох днів з дня відкриття рахунка (включаючи день відкриття) банк має відправити повідомлення про відкриття рахунка суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи органу державної податкової служби, у якому платник податку перебуває на обліку. При цьому підприємець має дати письмовий дозвіл на таке інформування (п. 1 Порядку № 301).

Нагадаємо, що до внесення змін до

Закону про систему оподаткування та Порядку № 301 підприємці мали протягом трьох робочих днів проінформувати про відкриття рахунка орган податкової служби за місцем реєстрації особисто або за допомогою поштового відправлення з повідомленням про вручення (Порядок № 306). У зв’язку з тим, що Порядок № 306 діє і сьогодні, підприємці можуть повідомити податковий орган самостійно. Про це йдеться в листі ДПАУ від 30.09.2006 р. № 18179/7/29-2017, а також у листі НБУ від 04.10.2006 р. № 25-118/2251-10410).

Згідно з

п.п. 1.13 Інструкції № 492 у разі відкриття поточного рахунка підприємцю до одержання банком повідомлення про встановлення рахунка на облік податковим органом за таким рахунком можуть здійснюватися тільки операції із зарахування коштів.

Датою початку витратних операцій на рахунку підприємця в банку є дата реєстрації одержання банком зазначеного повідомлення.

 

Особливості використання поточного рахунка в господарській діяльності підприємця

За допомогою поточного рахунка фізична особа — підприємець може здійснювати

розрахунки з іншими суб’єктами господарювання (фізичними та юридичними особами) у безготівковій формі.

Згідно з

п.п. 5.6 Інструкції № 492 за дорученням підприємця, завіреним нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи. Довірену особу має бути ідентифіковано уповноваженим працівником банку в загальному порядку і копії її документів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку. Крім того, підпис цієї довіреної особи обов’язково має бути наведено в картці зразків підписів підприємця.

Операції на поточних рахунках провадяться на підставі розрахункових документів установленої форми (платіжних доручень, розрахункових чеків та інших платіжних документів). За необхідності переказу коштів зі свого рахунка на інший підприємець виписує платіжне доручення, для зарахування на рахунок виручки чи іншої готівки — оголошення про внесення готівки, а для одержання грошей із рахунка — чек.

Усі операції на поточному рахунку здійснюються банком за розпорядженням власне підприємця (його довіреної особи).

Зверніть увагу, що наявність у підприємця поточного рахунка в банку не означає, що підприємець має здавати до банку всю одержану готівку. Це зумовлено тим, що в

Положенні № 637 порядок здачі готівки до банку для зарахування на рахунок визначено тільки для підприємств. Отже, ліміт каси для підприємця не встановлюється. Підприємець може самостійно ухвалювати рішення щодо місця зберігання готівкових грошових коштів.

Не слід забувати, що доходи (виручка), одержані як підприємцем на загальній системі, так і підприємцем на єдиному податку, підлягають відображенню в обліку, а саме в Книзі за ф. № 10, на момент фактичного надходження виручки. Отже, на дату надходження виручки на поточний рахунок, підприємець має здійснити відповідний запис у Книзі за ф. № 10.

Багатьох підприємців цікавить, чи можна поповнити власними коштами поточний рахунок так, щоб внесені кошти не включалися до виручки? Така можливість є, але для цього підприємцю потрібно правильно заповнити оголошення на внесення готівки при внесенні готівкових грошових коштів на банківський рахунок. Так, у розділі цього документа «Призначення платежу» фізична особа — підприємець має зазначити: «власні кошти». У цьому разі внесені грошові кошти до складу виручки зараховані не будуть. При цьому квитанція (одна з трьох частин оголошення про внесення готівки) буде підтвердженням «непідприємницького» походження коштів, що поступили, оскільки в ній буде зазначено, що підприємець уносив цю суму як особисті кошти. Аналогічна розшифровка має бути і у виписці банку.

Слід зазначити, що сьогодні

Положення № 637 не містить вимоги, яка зобов’язувала б суб’єктів підприємництва використовувати готівкові кошти, одержані з банківського рахунка за грошовим чеком, виключно за цільовим призначенням. Таким чином, незважаючи на те що в чеку потрібно зазначати мету одержання готівки з рахунка, фактично підприємець може знімати з рахунка виручку і самостійно визначати напрями її використання.

Проте згідно з

Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 за нецільове використання готівкових коштів, знятих з рахунка в банку, передбачено штраф у розмірі витраченої не за призначенням готівки. На думку НБУ, викладену в листах від 13.04.2005 р. № 11-113/1228-3747, від 01.04.2005 р. № 11-113/1077-3214, за нецільове використання готівки підприємцем штраф застосовуватися не повинен, хоча за детальнішим роз’ясненням рекомендується звернутися до податкового органу.

Тепер зупинимося на особливостях одержання з поточного рахунка коштів для виплати заробітної плати найманим працівникам. Підприємцям слід мати на увазі, що

банки приймають документи на виплату заробітної плати тільки за умови одночасного подання платіжних доручень на перерахування утримань і нарахувань податків, страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам, або при наданні документального підтвердження їх фактичної сплати раніше.

Тобто одночасно з подачею чеку підприємець має подати платіжні доручення на перерахування зазначених коштів (податків, внесків) або пред’явити документи, що підтверджують їх сплату раніше.

Підтвердженням сплати податків і внесків з цієї заробітної плати є:

— платіжне доручення, у якому в реквізиті «Призначення платежу» зазначено період, за який нараховано зарплату, і банком заповнено реквізит «Дата виконання»

або

— документ відповідного органу про звільнення платника від сплати податку, збору/страхового внеску або про наявність за ним переплати.

Отже, як переконалися наші читачі, відкриття та використання в господарській діяльності поточного рахунка суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи має свої особливості. Сподіваємося, що викладений у статті матеріал, допоможе в роботі як підприємцям, що мають намір відкрити поточний рахунок у банку, так і тим, хто вже відкрив його.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі