Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо окремих питань податкового обліку ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2007/№ 70
Друк
Лист від 08.08.2007 р. № 3955/

Щодо окремих питань податкового обліку ПДВ

Лист Державної податкової адміністрації України від 08.08.2007 р.
№ 3955/Т/16-1515-20

 

Державна податкова адміністрація України <...> розглянула звернення <...> щодо надання роз’яснення про порядок оподаткування податком на додану вартість, і повідомляє.

Поставлені у листі питання врегульовані діючим законодавством України.

1. Щодо розрахунку частки податку на додану вартість для включення до податкового кредиту.

Відповідно до підпункту 7.4.3 пункту 7.4 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість» у разі коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.

Розподіл зазначених сум податку на додану вартість відбувається відповідно до коефіцієнта, який визначається як відношення обсягу операцій, оподатковуваних за ставкою 20 % та 0 % у загальному обсязі поставки товарів (робіт) у поточному звітному періоді (без врахування податку на додану вартість).

Відповідно до Порядку заповнення і подання податкової декларації з ПДВ, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 року № 166, зареєстрованого в Мін’юсті України 9 липня 1997 року за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 15 червня 2005 року № 213, зареєстрованого в Мін’юсті України 30 червня 2005 р. за № 702/10982), при визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду враховуються обсяги операцій на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків (крім імпорту товарів), за нульовою ставкою, та операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти).

При визначенні обсягу поставки за звітний (податковий) період враховується значення терміна «поставка товарів (послуг)» відповідно до вимог пункту 1.4 статті 1 Закону про ПДВ.

Ураховуючи зазначене, при розрахунку частки податку на додану вартість для включення до податкового кредиту при здійсненні одночасно оподатковуваних і звільнених від оподаткування операцій,

обсяги імпорту товарів на митну територію України не включаються ні до обсягу операцій, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, ні до загального обсягу поставки товарів (робіт).коментар редакції

Імпортні обсяги не враховуються при розрахунку частки податкового кредиту при його розподілі

Якщо платник ПДВ придбаває товар (до якого належать і основні фонди) для використання його частково в оподатковуваних і частково в неоподатковуваних операціях, то до складу податкового кредиту можна включати тільки ту частину суми ПДВ, що входить до вартості цього товару, яка відповідає частці оподатковуваних операцій звітного періоду в загальному обсязі операцій. Під-
пункт 7.4.3 Закону про ПДВ, що передбачає такий розподіл вхідного ПДВ, оперує саме терміном «оподатковувані операції». Створюється враження, що йдеться про загальний обсяг оподатковуваних операцій, куди включаються й імпортні операції. Однак імпортний ПДВ має абсолютно іншу природу. Та і в декларації з ПДВ він не зазначається. У рядку 7 розділу І декларації зазначаються тільки послуги, отримані від нерезидента.

У цьому листі роз’яснюється, що імпортні операції в розрахунку частки не беруть участі. У статті «Розподіляємо «вхідний» ПДВ за п.п. 7.4.2 і п.п. 7.4.3: коли який підпункт застосовувати?» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 29) ми робили такі ж висновки. При цьому, на наш погляд, при розрахунку частки не варто враховувати й послуги, отримані від нерезидента, хоча прямо про це в листі не зазначається.

Дмитро Костюк

 

 

2. Щодо формування податкового кредиту по імпортованих товарах.

Відповідно до підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону про ПДВ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6
та статтею 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв’язку з, зокрема, придбанням товарів (у тому числі при їх імпорті) з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Таким чином,

оскільки при безоплатному отриманні імпортованих товарів відсутній факт придбання товарів, як це передбачено у підпункті 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону про ПДВ, то право на податковий кредит по таких імпортних товарах у платника відсутнє.коментар редакції

За безкоштовно отриманими товарами від нерезидента
податковий кредит не збільшується

За останні два з лишком роки п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ зазнав декількох змін. Спочатку зникла прив’язка податкового кредиту до валових витрат, потім з’явилося обмеження за звичайними (якщо договірна ціна відрізняється від звичайної ціни більше ніж на 20 % ) та договірними цінами (податковий кредит формується виходячи з договірної вартості).

З появою першої зміни стало очевидно, що при безкоштовному отриманні товару з-за кордону немає перешкод для збільшення податкового кредиту за імпортним ПДВ (безкоштовно отримані товари не включаються до валових витрат, але це обмеження з 31.03.2005 р. не діє). Головне, щоб отримані товари використовувалися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності. Фахівці податкових органів теж були не проти такого збільшення податкового кредиту (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 101).

З появою нових обмежень виникли сумніви щодо розміру податкового кредиту за імпортним ПДВ, адже база для його нарахування практично завжди більша за договірну вартість. Щодо імпортних товарів, отриманих за плату, податківці розвіяли сумніви порівняно швидко (див. листи ДПАУ від 04.05.2007 р. № 8991/7/16-1517 і від 06.04.2007 р. № 7049/7/16-1517-26 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 45 та № 33 відповідно). А от стосовно безкоштовно отриманих від нерезидента товарів ДПАУ висловилася тільки зараз. Така відповідь викликає подив: податківці відмовляють у збільшенні податкового кредиту не на підставі того, що при безкоштовному отриманні товарів договірної вартості немає взагалі, а на підставі того, що безкоштовно отримані товари не вважаються придбаними?!

Якщо вже так суворо підходити до питання, то неважко помітити: термін «придбання» в Законі про ПДВ узагалі не розкрито. Адже можна міркувати й так: якщо одна сторона продає товар, то друга сторона цей товар придбаває. А оскільки під визначення продажу підпадає й безкоштовна передача, то під придбання має потрапляти й безкоштовне отримання. Інша справа, якщо таке безкоштовне отримання відбувається між двома резидентами: одержувачу все одно навряд чи вдасться збільшити податковий кредит, оскільки податок він фактично не сплатив. У нас же зовсім інша ситуація: при імпорті ПДВ сплачується завжди.

Крім того, у юридичній практиці поширена думка, що під придбанням розуміється оплатне чи безоплатне отримання майна в різних формах: купівля, міна, отримання в дар тощо.

До речі, раніше податківці були не проти збільшення податкового кредиту щодо майна, увезеного за договорами оренди (лист ДПАУ від 12.04.2005 р. № 3719/5/15-2316 та консультація податківців у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 67), тобто тоді, коли платного придбання не було.

Дмитро Костюк

 

 

3. Стосовно оподаткування податком на додану вартість передачі автомобіля неприбутковій організації у вигляді благодійної допомоги.

Відповідно до підпункту 5.1.21 пункту 5.1 стат-ті 5 Закону про ПДВ звільнені від оподаткування податком на додану вартість операції з надання благодійної допомоги, а саме безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами «а», «б» і «є» підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства.

Під безоплатною передачею слід розуміти

поставку товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій їх вартості з боку таких отримувачів або інших осіб. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування особою, яка надає такі товари (послуги).

Не підлягають звільненню

від оподаткування операції з надання благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у господарській діяльності, у тому числі при їх ввезенні (імпортуванні) на митну територію України, крім товарів, які підпадають під дію міжнародних договорів, згода на укладення яких надана Верховною Радою України.

Ураховуючи зазначене, а також те, що чинним законодавством

автомобілі визначені підакцизними товарами, то їх передача неприбутковій організації у вигляді благодійної допомоги здійснюється з нарахуванням податку на додану вартість.коментар редакції

Передача автомобіля як благодійної допомоги обкладається ПДВ

Ніхто не сумнівався, що податківці зобов’яжуть обкладати ПДВ благодійну допомогу у вигляді підакцизних товарів (до яких належить автомобіль). Питання в іншому: що робити з податковим кредитом? На жаль, у листі відповіді на це запитання немає. Найімовірніше, податківці дотримуватимуться позиції, що податковий кредит слід сторнувати, посилаючись на те, що не виконується одна з умов, що дозволяють збільшувати податковий кредит, — участь товарів (послуг) у господарських операціях.

Зі свого боку зазначимо, що Закон про ПДВ не вказує на повне чи часткове використання об’єкта в господарській діяльності, немає і прямої норми, в якій ішлося б про сторнування такого податкового кредиту. Та й розрахувати суму вхідного ПДВ, який припадає на недовикористану в господарській діяльності частину об’єкта групи 2, не так-то просто.

Дмитро Костюк

 

<…>

Заступник голови О. Матвєєв

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі