Теми статей
Обрати теми

Виплати членам профспілки: порядок оподаткування

Редакція ПБО
Стаття

Виплати членам профспілки: порядок оподаткування

 

Одним із напрямків діяльності профспілки є проведення культмасової, спортивної, оздоровчої діяльності. У зв’язку з тим, що в результаті проведення такої діяльності фактичними одержувачами благ є члени профспілки – фізичні особи, закономірно виникає запитання щодо їх оподаткування. Про це і йтиметься в цій статті.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Як відомо, профспілка діє на підставі свого статуту. У ньому визначаються джерела надходження коштів профспілки та напрямки їх використання.

Річна сума надходжень, склад і суми видатків, що здійснюються, плануються в кошторисі. Кошторис затверджується на засіданні профкому чи на профспілкових зборах. У ньому може бути передбачено такі видатки:

— на культмасову роботу (проведення святкових вечорів, вечорів відпочинку, походи до театру, путівки вихідного дня, оплата транспорту для проведення культурно-масових заходів тощо);

— на навчально-спортивну роботу та масові фізкультурні заходи (організацію спортивних заходів, оренду басейну тощо);

— на оздоровлення членів профспілки та їхніх дітей (придбання путівок до профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів тощо);

— на відвідування хворих членів профспілки вдома (придбання лікарських препаратів, продуктів харчування);

— на проведення дитячих свят, придбання новорічних подарунків для дітей;

— на заробітну плату з нарахуваннями (планується тільки в тому разі, якщо за рахунок коштів профспілкового бюджету виплачується заробітна плата працівникам, які перебувають у штаті профспілкової організації);

— на матеріальну допомогу членам профспілки;

— на інші витрати, затверджені на загальних зборах членів профспілки, що не суперечать законодавству.

Перш ніж розглянути порядок оподаткування виплат, що здійснюються профспілкою, зауважимо таке. Слід розрізняти персоніфіковані та неперсоніфіковані витрати профспілки.

Якщо витрати профспілки неперсоніфіковані, то про обкладення податком з доходів виплат, що здійснюються, не йдеться.

Як же розмежувати виплати на персоніфіковані та неперсоніфіковані?

У

листі від 19.05.2005 р. № 31-17310-01-10/9590 Мінфін щодо цього питання зазначив таке. Витрати, що здійснюються профспілками за передбаченими статутом напрямками у вигляді грошових виплат чи в негрошовій формі (квіти, призи, сувеніри) при організації та проведенні, зокрема, спортивних змагань, конкурсів художньої самодіяльності тощо, і які згідно з первинними бухгалтерськими документами чітко ідентифікуються з конкретною фізичною особою профспілки, яка їх одержує, підлягають оподаткуванню на загальних підставах, крім випадків, коли такий одержувач входить до переліку категорій платників податку, на які поширюється право на застосування податкової соціальної пільги.

Якщо зазначені витрати, що здійснюються профспілкою, не є персоніфікованими, їх вартість не є об’єктом обкладення податком з доходів фізичних осіб.

З цього можна дійти висновку, що виплати неперсоніфіковані, якщо згідно з бухгалтерськими документами немає чіткої ідентифікації витрат профспілки з конкретною фізичною особою профспілки (одержувачем).

Прикладами неперсоніфікованих витрат можуть бути витрати на організацію спортивних змагань, організацію святкових вечорів тощо.

Такої ж думки дотримується і ДПАУ. Так, у

листі від 18.02.2005 р. № 1453/6/17-3116 ДПАУ зазначає, що вартість квітів, сувенірів, організації банкетів у зв’язку зі святкуванням професійних свят, що оплачуються профспілкою за рахунок власних коштів за визначеними у статуті напрямками їх використання і не є персоніфікованими, не є об’єктом обкладення податком з доходів фізичних осіб.

Що стосується персоніфікованих виплат, то в деяких випадках вони підлягатимуть обкладенню податком з доходів фізичних осіб. Зупинимося на розгляді порядку оподаткування найпоширеніших виплат членам профспілки, які не є його штатними працівниками, а саме:

— матеріальної допомоги;

— цільової благодійної допомоги;

— допомоги на поховання;

— виплат у натуральній формі;

— путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування (у тому числі до дитячих оздоровчих таборів).

Додамо, що проведення будь-яких виплат профспілкою оформлюється протоколом.

 

Нецільова благодійна допомога (матеріальна допомога)

Згідно з положеннями

п.п. 4.3.5 Закону № 889 профспілки можуть здійснювати виплати на користь своїх членів без утримання податку з доходів при виконанні вимог, зазначених у п. 9.7 Закону № 889.

Так, згідно з

п.п. 9.7.3 Закону № 889 не підлягає включенню до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує розміру, установленого згідно з абзацом першим п.п.6.5.1 Закону № 889 на 1 січня такого року. На 2007 рік неоподатковувана сума нецільової благодійної допомоги складає 740 грн.

Однією з умов при цьому є те, що платник податку — одержувач матеріальної допомоги має право на застосування податкової соціальної пільги. Для підтвердження цього рекомендуємо, щоб член профспілки в заяві про виплату йому допомоги зазначив, що він має право на отримання податкової соціальної пільги.

Звертаємо увагу, що, на думку ДПАУ, умова про те, щоб член профспілки мав право на отримання податкової соціальної пільги, стосується тільки тих осіб, які одержують заробітну плату. Якщо член профспілки не одержує заробітної плати (наприклад, у період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), то вимогу про наявність у нього права на податкову соціальну пільгу для надання йому неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги задовольняти не треба. На підтвердження прихильності до цієї позиції ДПАУ можна звернутися до

листів від 10.10.2005 р. № 9732/6/17-3116 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 90), від 28.02.2007 р. № 905/Н/17-0715. Разом з тим, ураховуючи, що такий підхід щодо визначення кола осіб, які мають право на неоподатковувану матеріальну допомогу, не закріплено в положеннях Закону № 889, а він випливає тільки з листів ДПАУ, рекомендуємо профспілкам отримати відповідне роз’яснення у своїй податковій інспекції.

У разі якщо розмір нецільової благодійної допомоги, що надається профспілкою, перевищує сукупно за рік 740 грн., то сума її перевищення має обкладатися податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %.

Приклад

.
Член профспілки звернувся до профспілки з проханням видати йому матеріальну допомогу на оздоровлення. Фізична особа має право на податкову соціальну пільгу, про що зазначено в її заяві. На засіданні профкому було прийнято рішення про надання члену профспілки матеріальної допомоги в розмірі 900 грн.

Отже, із загальної суми матеріальної допомоги не оподатковується 740 грн., а сума перевищення (900 – 740 = 160 грн.) обкладається податком з доходів за ставкою 15 %. Сума податку з доходів становитиме: 160 х 15 / 100 = 24 (грн.).

Сума неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги, що надається профспілкою, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «25».

Сума оподатковуваної нецільової благодійної допомоги, що надається профспілкою, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «17».

Стосовно нашого прикладу, за ознакою доходу «25» відображатиметься нецільова благодійна допомога, надана профспілкою, у сумі 740 грн., а за ознакою доходу «17» — дохід у сумі 160 грн. з відповідною сумою утриманого податку з доходів фізичних осіб (24 грн.).

 

Цільова благодійна допомога

Одним з напрямків витрат профспілки може бути надання цільової благодійної допомоги на лікування. Зазначимо, що при виконанні визначених умов вона не обкладається податком з доходів фізичних осіб. Так, відповідно до

п.п. 9.7.4
Закону № 889
профспілка може без оподаткування надавати цільову благодійну допомогу в будь-якій сумі для компенсації вартості платних послуг для лікування члена профспілки, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичного приладдя). При цьому однією з умов необкладення цільової допомоги на лікування є те, що грошові кошти мають надходити безпосередньо закладу охорони здоров’я з банківського рахунку профспілкової організації чи через підзвітну особу.

Слід зауважити, що в

п.п. «а» п.п.9.7.4 Закону № 889 наведено перелік медичних послуг, що не пільгуються. До них належать:

— косметичне лікування чи косметична хірургія (не пов’язані з медичними показаннями);

— водолікування та геліотерапія, не пов’язані з хронічними захворюваннями;

— лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;

— аборти (не пов’язані з медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування);

— операції з переміни статі;

— лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування);

— лікування тютюнової та алкогольної залежності;

— клонування людини або її органів.

Не пільгується також благодійна допомога на придбання лікарських препаратів і виробів медичного призначення, не включених до переліку життєво необхідних. На сьогодні такий перелік установлено

постановою КМУ від 29.03.2006 р. № 400.

Для отримання цільової благодійної допомоги на лікування чи придбання лікарських препаратів член профспілки подає заяву. Крім того, необхідні документи, що підтверджують цільове призначення благодійної допомоги. Такими документами можуть бути довідки, виписки з амбулаторних карт про необхідність конкретного виду лікування для члена профспілки, рахунки медичних установ, рецепти тощо. Рішення про надання цільової благодійної допомоги на лікування оформлюється протоколом профспілки.

Надану неоподатковувану суму цільової благодійної допомоги на лікування, перераховану профспілкою закладам охорони здоров’я, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображають за ознакою доходу «39». У разі якщо цільова благодійна допомога на лікування обкладається податком з доходів, її суму слід відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «14».

 

Допомога на поховання

Окремим видом профспілкових виплат є допомога на поховання. Порядок оподаткування цього виду допомоги визначено в

п.п.4.3.21 Закону № 889.

Згідно з

п.п. «а» п.п.4.3.21 Закону № 889 грошові кошти чи вартість майна (послуг), що надаються профспілковою організацією як допомога на поховання, не включаються до складу загального місячного чи річного оподатковуваного доходу фізичної особи.

Розмір такої неоподатковуваної допомоги з профспілки необмежений. Неоподатковувана допомога на поховання може видаватися профспілкою як на поховання члена профспілки, так і на поховання родича члена профспілки.

Допомога на поховання надається на підставі заяви фізичної особи та свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів цивільного стану.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога на поховання, виплачена профспілкою, відображається за ознакою доходу «38».

 

Виплати в натуральній формі

Досить поширеними є випадки здійснення виплат профспілками в натуральній формі. Прикладами таких виплат є надання сувенірів до ювілейних дат членам профспілки, до святкування ювілею підприємства тощо.

Щодо оподаткування таких виплат ДПАУ у своїх

листах від 15.04.2004 р. № 184/2/17-3110, від 05.05.2004 р. № 3523/6/17-3116 виклала таку точку зору. Усі виплати, що здійснюються профспілковою організацією в натуральному вигляді, для цілей Закону № 889 прирівнюються до додаткового блага від нероботодавця.

Зазначимо, що згідно з роз’ясненням ДПАУ, викладеному у

листі від 12.03.2007 р. № 2309/6/17-0216 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 31), додаткове благо від нероботодавця оподатковується у 2007 році у джерела виплати за ставкою 15 % від об’єкта оподаткування.

При цьому додамо, що при визначенні об’єкта оподаткування необхідно враховувати положення

п. 3.4 Закону № 889, а саме: використовувати натуральний коефіцієнт. У 2007 році натуральний коефіцієнт становить 1,176471.

Приклад

. Члену профспілки у зв’язку з ювілеєм (50 років) подаровано годинник вартістю 500 грн. Об’єкт обкладення податком з доходів у цьому випадку становить 588,24 грн. (500 х 1,176471). Податок з доходів — 88,24 грн. (588,24 х 0,15).

Отже, фактично податок з доходів, що утримується з натуральних виплат, сплачується за рахунок профспілкових коштів, збільшуючи суму витрат. Таким чином, у разі здійснення натуральних виплат при виконанні кошторису необхідно враховувати витрати на сплату податку з доходів.

Податок з доходів з натуральних виплат перераховується до бюджету не пізніше банківського дня, наступного після виплати такого доходу.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума натуральних виплат з профспілки відображається за ознакою доходу «14».

 

Путівки

Відповідно до

п.п. 4.3.24 Закону № 889 вартість путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку чи його дітей віком до 18 років, що надається йому безкоштовно чи зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податків, не включається до складу його місячного чи річного оподатковуваного доходу. Таким чином, членам профспілки можна без оподаткування надавати путівки на відпочинок та лікування в Україні для них та їхніх неповнолітніх дітей. При цьому жодних обмежень щодо вартості путівки Законом № 889 не встановлено.

Звертаємо вашу увагу, що згідно з роз’ясненням ДПАУ, викладеним у

листі від 09.08.2005 р. № 7585/6/17-3116, у разі якщо члену профспілки надається цією профспілкою одна безкоштовна (чи зі знижкою) путівка на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України його та членів його сім’ї (сімейна путівка), на її вартість поширюються положення п.п. 4.3.24 Закону № 889, незалежно від того, чи є члени його сім’ї членами такої профспілки.

Отже, вартість сімейної путівки (чи її частини), оплачена профспілкою, не обкладається податком з доходів фізичних осіб за умови, що це путівка на відпочинок, оздоровлення та лікування

на території України.

Вартість такої путівки (чи частина вартості), оплачена профспілкою, яка не обкладається податком з доходів, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «41».

Звертаємо увагу, що в принципі статутом профспілки може бути передбачено, що профспілка надає членам профспілки путівки на відпочинок за кордон. У цьому випадку вартість такої путівки, оплачена профспілкою, обкладатиметься податком з доходів з урахуванням «натурального» коефіцієнта. Відображатися вартість путівки за кордон у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ буде так само, як і всі виплати профспілки, що здійснюються в натуральній формі, за ознакою доходу «14».

 

Внески до соціальних фондів

Визначимо, чи обкладаються перелічені вище виплати з профспілки внесками до соціальних фондів.

Як відомо, об’єктом обкладення внесками до соціальних фондів, крім внесків до Пенсійного фонду, є виключно витрати на оплату праці

найманих працівників, що включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, та обкладаються податком з доходів фізичних осіб. Крім того, платниками утримань внесків до соціальних фондів є наймані працівники.

До об’єкта обкладення внесками до Пенсійного фонду, крім зазначеного вище об’єкта обкладення, включаються виплати, пов’язані з оплатою періоду тимчасової непрацездатності, а також виплати за виконані роботи згідно з цивільно-правовими договорами.

У зв’язку з тим, що члени профспілки не є стосовно профспілки найманими працівниками, виплати, що здійснюються профспілкою своїм членам, не обкладаються внесками до соціальних фондів.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

Ураховуючи, що одним з головних напрямків діяльності профспілки є надання виплат її членам, особливої уваги заслуговує заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. При розгляді порядку оподаткування виплат з профспілки уже зазначався й порядок відображення таких виплат у Податковому розрахунку за формою 1ДФ. З метою узагальнення викладеного вище матеріалу і для зручності користування наведемо нижче таблицю з порядком відображення тих чи інших виплат у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

 

Назва виплати

Обкладення податком з доходів

Ознака доходу для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Нецільова благодійна допомога (матеріальна допомога)

Неоподатковувана

25

Оподатковувана

17

Цільова благодійна допомога на лікування

Неоподатковувана

39

Оподатковувана

14

Допомога на поховання

Неоподатковувана

38

Будь-яка виплата в натуральній формі

Оподатковувана

14

Путівки за рахунок профспілки

Неоподатковувані

41

Оподатковувані

14

 

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі