Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звітність первинної профспілкової організації

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2007/№ 70
Друк
Стаття

Звітність первинної профспілкової організації

 

Як і всі юридичні особи, профспілкові організації мають складати та подавати звітність до відповідних органів. На запитання, куди, в які строки та які звіти мають подаватися, відповімо в цій статті.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У зв’язку з тим, що первинні профспілкові організації є юридичними особами, вони підлягають реєстрації в податкових органах та всіх фондах соціального страхування за своїм місцезнаходженням.

Далі докладніше зупинимося на звітності, яку повинні подавати первинні профспілкові організації до згаданих вище органів.

До ДПІ профспілкові організації подають такі звіти:

1)

Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями;

2) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (Податковий розрахунок за формою № 1ДФ).

Докладніше про порядок заповнення Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями див. у статті «Виплати членам профспілки: порядок оподаткування» (с. 36).

Відповідно до

п.п. 17.1.1 Закону № 2181 за кожне неподання чи затримку подання Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, який є податковою декларацією, у строки, визначені законодавством (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду), передбачено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (170 грн.).

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається згідно з

наказом № 451 окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ профспілкові організації мають відображати суми заробітної плати, що нараховується та виплачується працівникам, суми винагород за цивільно-правовими договорами, суми виплат, що здійснюються членам профспілки, а також інші виплати, передбачені

Порядком № 451.

Заробітна плата та виплати за цивільно-правовими договорами відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «01». Як відображаються виплати членам профспілки, див. у статті «Виплати членам профспілки: порядок оподаткування» (с. 36).

Слід зазначити, що в разі якщо всі працівники профспілкової організації виконують свої обов’язки на громадських засадах (тобто не одержують заробітної плати) і протягом звітного кварталу профспілкова організація не провадила жодних виплат таким працівникам, членам профспілки чи громадянам, що виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами, а також інших виплат, передбачених Порядком № 451

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ до ДПІ подавати не потрібно (п. 2.2 наказу № 451).

За неподання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ до податкових агентів штрафи, установлені

Законом № 2181, не застосовуються. Це зумовлено тим, що в розумінні цього закону Податковий розрахунок за формою № 1ДФ не є податковою декларацією, тобто норми п.п. 17.1.1 Закону № 2181-III у цьому випадку застосовуватися не можуть. Це визнає і ДПАУ (див. лист від 14.09.2005 р. № 18388/7/17-2117).

Але за

неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення податковим органам відомостей про доходи громадян ст. 1634 КпАП передбачає адміністративне покарання посадових осіб:

— попередження чи накладення штрафу в розмірі від 2 до 3 нмдг (від 34 грн. до 51 грн.);

— накладення штрафу від 3 до 5 нмдг (від 51 грн. до 85 грн.) за таке саме повторне порушення протягом року.

Тепер розглянемо звітність, яку мають подавати профспілкові організації до фондів соціального страхування.

До органів Пенсійного фонду

за місцем реєстрації первинна профспілкова організація подає такі звіти:

1.

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (додаток 23 до Інструкції № 21-1). Порядок заповнення додатка 23 наведено в п. 11.11 Інструкції № 21-1. Цей звіт подається щомісячно не пізніше 20 календарних днів із дня закінчення звітного періоду.

2.

Відомості про застрахованих осіб, що використовуються в системі персоніфікованого обліку (персоніфікована звітність). Звіт подається один раз на рік до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком. Заповнення зазначеного звіту здійснюється згідно з Порядком формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. № 7-6.

За неподання чи несвоєчасне подання зазначених звітів передбачено штраф у розмірі 10 % суми сплачених чи таких, що підлягають сплаті страхових внесків, за відповідний звітний період, за кожний повний чи неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 10 нмдг (170 грн.), а в разі повторного порушення протягом року — у розмірі 20 % страхових внесків, але не менше 20 нмдг (340 грн.) (

п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058). За таке порушення на посадових осіб профспілкової організації може бути накладено штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.), а за повторне порушення протягом року — від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.) (ч. 16 ст. 106 Закону № 1058).

До

органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем реєстрації первинна профспілкова організація щокварталу подає Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП). Строк подання — не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Порядок подання форми Ф4-ФСС з ТВП затверджено

постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 р. № 21. Методичні рекомендації щодо заповнення форми Ф4-ФСС з ТВП затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.05.2006 р. № 48.

Відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання форми Ф4-ФСС з ТВП не встановлено. Але слід пам’ятати, що неподання в установлений строк документів установленої звітності згідно з

п. 15.3 Інструкції про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.09.2001 р. № 38, є підставою для позапланової ревізії.

До

Центру зайнятості, в якому значиться на обліку первинна профспілкова організація, щокварталу (до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня поточного року, 25 січня року, наступного за звітним) подається Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Відповідальності за ненадання чи несвоєчасне надання зазначеного звіту чинним законодавством не передбачено. Про це йдеться й у листі Мінпраці від 05.02.2004 р. № ДЦ-09-419 («Податки та бухгалтерський облік, 2004, № 21).

Крім згаданих вище звітів, первинна профспілкова організація щокварталу має подавати

Розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України робочому органу виконавчої дирекції зазначеного Фонду. Строк подання звіту — до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня поточного року, 25 січня року, наступного за звітним.

Згідно зі

ст. 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х за ненадання, несвоєчасне надання, надання не за встановленою формою вказаної звітності на посадових осіб накладається штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.). При повторному порушенні розмір штрафу становить від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.).

Звертаємо увагу, що у звітах до фондів соціального страхування, крім Пенсійного фонду, відображаються тільки виплати штатним профспілковим працівникам. Це зумовлено тим, що

базою для обкладення внесками до фондів соціального страхування є суми фактичних витрат на оплату праці працівників, що включають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються відповідно до нормативно-правових актів, прийнятих згідно із Законом «Про оплату праці», та підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб.

У Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відображаються також суми виплат з тимчасової непрацездатності та винагород за цивільно-правовими договорами про виконання робіт, оскільки вони включаються до бази обкладення внесками до Пенсійного фонду.

Виплати, які проводяться членам профспілки, у звітах до фондів соціального страхування не відображаються, оскільки вони не обкладаються внесками до соціальних фондів.

Звіти до соціальних фондів необхідно подавати навіть у разі якщо не провадилися нарахування заробітної плати. У такій ситуації первинна профспілкова організація подає звіти до соціальних фондів з прокресленнями.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі