Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бухгалтерський облік у профспілці

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2007/№ 70
Друк
Стаття

Бухгалтерський облік у профспілці

 

Як і інші юридичні особи, профспілки зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність. Бухгалтерський облік у профспілці має деякі особливості. Про них і йтиметься в цій публікації.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Фінансова звітність профспілкової організації подається органам, до сфери управління яких належить підприємство, трудовим колективам на їх вимогу, учасникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також відповідно до законодавства — іншим органам та користувачам, наприклад органам державної статистики.

Первинні профспілки на підставі даних бухгалтерського обліку щорічно складають фінансові звіти за звітний рік і подають їх до найвищого профспілкового органу (міськкому, райкому, обкому, ревкому профспілок) за формою та в строки, установлені цим органом.

Первинні профспілки при організації та веденні бухгалтерського обліку зазвичай користуються рекомендаціями щодо облікової політики, розробленими згідно з вимогами

П(С)БО та затвердженими наказами обкомів (райкомів) профспілок.

У бухгалтерському обліку профспілкової організації надходження коштів та іншого майна відображаються залежно від джерел їх створення, які можна розподілити на цільові та нецільові.

Цільові кошти

надходять на фінансування конкретних програм, заходів. Використання їх на фінансування інших програм, заходів, проведених цією ж організацією, вважається нецільовим використанням. Конкретні напрямки використання коштів, що надійшли, або майна передбачаються в кошторисі профспілкової організації, який затверджено згідно з їх статутом.

Нецільові кошти

надходять без вимоги того, хто вносить ці кошти чи майно, використовувати їх на конкретні цілі. Такі кошти (майно) може бути використано на фінансування будь-якої програми чи заходу, передбачених статутом профспілкової організації.

Доходи та витрати профспілки, які відповідають кошторису

, у бухгалтерському обліку належать до цільового фінансування та цільових надходжень. У первинної профспілкової організації, як правило, є тільки такі доходи та витрати. Для їх обліку використовується рахунок 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». За кредитом рахунка 48 відображаються кошти цільового призначення, отримані для фінансування окремих заходів, за дебетом — суми, використані за певними напрямками, визнання їх доходами, а також повернення невикористаних сум. Аналітичний облік коштів цільового фінансування та цільових надходжень і їх використання ведеться за призначенням та джерелами надходження. Для цього до рахунка 48 можуть відкриватися субрахунки за видами надходжень та напрямками використання коштів згідно з кошторисом.

Слід зазначити, що постановою президії Ради ФПУ від 28.09.2000 р. № П-29-3 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку первинних профспілкових організацій та Інструкцію про застосування такого плану рахунків.

Наведено план рахунків бухгалтерського обліку первинної профспілкової організації.

 

Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки
(рахунки другого порядку)

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

106

Інвентар

109

Інші основні засоби

13

Знос основних засобів

 

За видами основних засобів

Клас 2. Товарно-матеріальні цінності

20

Товарно-матеріальні цінності

203

Паливо

207

Запасні частини

209

Інші матеріали

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

302

Каса в іноземній валюті

31

Розрахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквівалент грошових коштів

352

Інші поточні фінансові інвестиції

37

Розрахунки з різними дебіторами

372

Розрахунки з підзвітними особами

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал і забезпечення зобов’язань

48

Цільове фінансування та цільові надходження

 

За об’єктами фінансування

Клас 6. Поточні зобов’язання

63

Розрахунки з постачальниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

64

Розрахунки за податками

641

Розрахунки за податками

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок безробіття

656

За страхуванням від нещасних випадків на виробництві

66

Розрахунки за оплатою праці

661

Розрахунки за заробітною платою

662

Розрахунки з депонентами

68

Розрахунки за іншими операціями

682

Внутрішні розрахунки

685

Розрахунки з іншими кредиторами

Клас 0. Забалансові рахунки

08

Бланки суворого обліку

 

За видами бланків

 

З наведеного плану рахунків бухгалтерського обліку для первинних профспілкових організацій випливає, що для спрощення бухгалтерського обліку первинні профспілкові організації рахунки класів 7, 8 і 9 не ведуть.

Наведемо порядок відображення в бухгалтерському обліку

первинної профспілкової організації деяких операцій, пов’язаних з отриманням цільових надходжень та їх використанням на потреби первинної профспілкової організації згідно з кошторисом.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Отримання грошових коштів цільового фінансування на поточний рахунок

311

48

7000

Проведення святкового заходу

2

Згідно з кошторисом на проведення святкового заходу кошти цільового фінансування використано на купівлю кондитерських виробів, придбання матеріалів для прикрашання залу

209

631

1500

3

Оплачено рахунки постачальників

631

311

1500

4

Згідно з актом, затвердженим на засіданні профкому, списано витрати, пов’язані з проведенням святкового заходу

48

209

1500

Виплата матеріальної допомоги

5

Цільові кошти використано на матеріальну допомогу членам профспілки

48

685

800

6

Нараховано податок з доходів фізичних осіб з оподатковуваної матеріальної допомоги
((800 - 740) х 0,15)

685

641/ПДФО

9

7

Сплачено податок з доходів із суми оподатковуваної матеріальної допомоги

641/ПДФО

311

9

8

Отримано кошти на виплату матеріальної допомоги

301

311

791

9

Виплачено матеріальну допомогу членам профспілки

685

301

791

Видача подарунка

10

Придбано подарунок члену профспілки з нагоди ювілею

377

311

200

11

Оприбутковано подарунок члену профспілки

209

377

200

12

Нараховано дохід члена профспілки в сумі вартості подарунка з урахуванням натурального коефіцієнта

48

685

235, 29

13

Нараховано податок з доходів фізичних осіб

685

641/ПДФО

35,29

14

Видано подарунок члену профспілки

685

209

200

Видача профспілкової путівки

15

Перераховано грошові кошти за путівку на відпочинок члена профспілки

377

311

2000

16

Отримано путівку

331

377

2000

17

Унесено до каси членом профспілки 50 % вартості путівки

301

377

1000

18

Видано путівку члену профспілки

377

331

1000

19

Списано на витрати частину вартості путівки (50 %), оплаченої за рахунок коштів профспілки

48

331

1000

Придбання культінвентарю

20

Перераховано грошові кошти на придбання культінвентарю

377

311

150

21

Оприбутковано культінвентар

22

377

150

22

Відпущено в експлуатацію культінвентар

48

22

150

Придбання та отримання безоплатно основних засобів

23

Перераховано грошові кошти за об’єкт основних засобів

377

311

2160

24

Уведено в експлуатацію об’єкт основних засобів

109

377

2160

25

Безоплатно отримано основні засоби

109

48

1500

Нарахування зносу основних засобів

26

Нараховано знос на основні засоби

48

13

1200

Ліквідація основних засобів

27

Списано залишкову вартість ліквідованого об’єкта основних засобів

48

109

960

28

Списано знос ліквідованого об’єкта основних засобів

13

109

1200

Нарахування заробітної плати та соцвнесків працівникам профспілки

29

Нараховано зарплату

48

661

300

30

Нараховано соцвнески на заробітну плату (36,20 %)

48

65

108,60

31

Утримано із зарплати соцвнески
(1,50 + 1,50 + 1,50)

661

65

4,50

32

Утримано податок з доходів фізичних осіб

661

641/ПДФО

44,33

33

Перераховано внески до соцфондів

65

311

113,10

34

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ ПДФО

311

44,33

35

Отримано грошові кошти на виплату зарплати

301

311

251,17

36

Виплачено зарплату

661

301

251,17

 

Завершуючи цикл статей про діяльність профспілкової організації, можна бути впевненими, що викладена інформація, стане в нагоді як знов створеній профспілковій організації, так і профспілці, що діє вже не один рік.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі