Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

Редакція ПБО
Постанова від 14.11.2007 р. № 1324

Про затвердження Порядку розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

Постанова від 14 листопада 2007 р. № 1324

(витяг)

 

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України

постановляє:

1.

Затвердити Порядок розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, що додається.

<...>

3.

Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Прем’єр-міністр України
В. Янукович

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 р. № 1324

Порядок розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

 

1. Цей Порядок визначає критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки.

2. У цьому Порядку

терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про пожежну безпеку», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285) та інших нормативно-правових актах у сфері пожежної безпеки.

3.

Розподіл суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки здійснюється за такими критеріями:

порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин;

категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та приміщення;

важливість для національної безпеки країни та забезпечення життєдіяльності населення;

кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті;

поверховість або висота будівель;

розташування споруд під землею;

наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних цінностей;

рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків;

кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність настання негативних соціальних, екологічних та матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від виникнення ймовірної пожежі.

Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються

згідно з ОНТП 24-86, порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин — згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357), потенційно небезпечні об’єкти — згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1694).

4. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та видів господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать

до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

5.

До суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;

промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорій «А» або «Б» за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, та промислові і складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та більше;

підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1734 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3443);

об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;

висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);

підземні споруди різного призначення;

пам’ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри, банківські установи державного та обласного значення;

тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;

об’єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення.

6.

До суб’єктів господарювання із середнім ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

промислові та складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів;

об’єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як 1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці, сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання робіт в яких залучаються наймані працівники;

об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як 50 осіб, зокрема об’єкти торгівлі, громадського харчування, підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних форм);

будинки науково-дослідних установ, проектних та конструкторських організацій;

музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії районних представництв банків;

будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 метра до 47 метрів включно);

багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних приміщеннях будинків різного призначення.

7.

До суб’єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних);

дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім багатоповерхових та підземних);

невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і за зовнішнім контуром мають площу до 30 кв. метрів, що виготовляються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;

інші суб’єкти господарювання, які не увійшли до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

8.

Планові перевірки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику проводяться щороку, з середнім — один раз на три роки, з незначним — один раз на п’ять років.коментар редакції

Віднесення підприємств до певної групи залежно від ступеня ризику щодо пожежної безпеки

Як ми вже зазначали (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 53), Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877) набуває чинності через шість місяців після його опублікування, тобто 26.12.2007 р.

Кабінет Міністрів України (далі — КМУ) відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону № 877 мав затвердити протягом шести місяців з дня опублікування Закону № 877 критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища та визначити періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Документом, що коментується, КМУ

на виконання зазначеної вище норми Закону № 877 затвердив Порядок розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки (далі — Порядок).

Як видно з його назви,

Порядок поширюється тільки на сферу пожежної безпеки.

Порядок визначає

як критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, так і періодичність проведення планових перевірок посадовими особами органів державного пожежного нагляду (див. п. 1 Порядку).

Зокрема, зазначені вище критерії перелічені в п. 3 Порядку і охоплюють досить широкий спектр різних факторів та характеристик як суб’єктів господарювання, так і об’єктів, що перебувають у їх сфері управління (власності, володінні, користуванні).

Відповідно до встановлених критеріїв

усі суб’єкти господарювання, причому незалежно від форми власності та видів господарської діяльності, належать до трьох ступенів прийнятного ризику щодо пожежної безпеки: високий, середній та незначний.

Примірні переліки об’єктів, які обумовлюють віднесення суб’єктів господарювання до певної групи за ступенем прийнятного ризику, за умови, що ці об’єкти перебувають у їх сфері управління (власності, володінні, користуванні), визначено в пунктах 5, 6 і 7 Порядку (відповідно високий, середній та незначний).

Від ступеня прийнятного ризику

, до якого належить суб’єкт господарювання, залежить періодичність проведення планових перевірок цього суб’єкта господарювання посадовими особами органів державного пожежного нагляду (відповідно високий — щорічно, середній — один раз на три роки, незначний — один раз на п’ять років).

Документ, що коментується, і відповідно затверджений ним Порядок набувають чинності 26.12.2007 р., одночасно із Законом № 877.

Сподіваємося, що читачам буде цікаво ознайомитися з повним текстом документа, що коментується, опублікованого в цьому номері газети.

Георгій СФІНЦИЦКІ, юрист

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі