Теми статей
Обрати теми

Про Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку по визначенню платників фіксованого сільськогосподарського податку

Редакція ПБО
Лист від 26.11.2007 р. № 37-27-2-7/18792

Про Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку по визначенню платників фіксованого сільськогосподарського податку

Лист Міністерства аграрної політики України від 26.11.2007 р. № 37-27-2-7/18792

 

Міністерство аграрної політики розробило Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (що додаються), затвердженого наказом Мінагрополітики від 22.11.2007 № 818 та погодженого Державною податковою адміністрацією, і надсилає їх для використання в роботі.

Заступник міністра Ю. Лузан

 

 

Додаток до листа Мінагрополітики України від 26 листопада 2007 р. № 37-27-2-7/18792

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

 

1. Загальні положення

1.1.

Ці рекомендації розроблені відповідно до Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про фіксований сільськогосподарський податок» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 658 «Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 725).

1.2.

Рекомендація визначає порядок заповнення Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі — Розрахунок).

1.3.

Розрахунок складають сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, утворених відповідно до чинного законодавства, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду.

1.4.

Встановлення розміру відсотків доходу, одержаного від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її переробки, в загальній сумі валового доходу підприємства визначається за формою Розрахунку.

1.5.

Якщо після проведення Розрахунку сума доходу підприємств сільського та рибного господарства, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то такі підприємства згідно зі статтею 2 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок», за наявності сільськогосподарських угідь та земель водного фонду, є платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

1.6.

При складанні Розрахунку підприємства сільського та рибного господарства незалежно від організаційно-правових форм та форм власності керуються даними бухгалтерського обліку. Відображати операції в бухгалтерському обліку необхідно відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» (із змінами), або якщо підприємство веде облік за спрощеною формою — відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186 «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» (із змінами).

 

2. Визначення доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки

2.1

. У рядку 1.1 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рослинництва, що вирощена на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку

701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ).

2.2.

У рядку 1.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього підсумовують кредитові обороти субрахунку

701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ).

2.3.

У рядку 2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та сільськогосподарські підприємства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) підсумовують кредитові обороти субрахунку

701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ).

2.4.

У рядку 3 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Для цього підсумовують кредитові обороти субрахунку

701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) без ПДВ.

2.5.

У рядку 4 Розрахунку сільськогосподарські підприємства, які у звітному податковому періоді були утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг. Перелік супутніх послуг затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 29 січня 2007 року № 55 за погодженням з Міністерством фінансів України і Державною податковою адміністрацією України (надалі — Перелік супутніх послуг).

Для цього використовують суму кредитових оборотів по субрахунку

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг (в частині послуг відповідно до Переліку супутніх послуг)» без ПДВ.

2.6.

У рядку 5 Розрахунку визначають суму, отриману сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів), для чого підсумовують дані рядків 1 + 2 + 3 + 4 Розрахунку.

 

3. Визначення загальної суми валового доходу підприємства

3.1.

У рядку 6 Розрахунку зазначають загальну суму валового доходу підприємства у звітному податковому році.

Загальна сума валового доходу підприємства визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».

Для визначення загальної суми валового доходу підприємства підсумовують кредитові обороти по рахунках

791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності», 794 «Результат надзвичайних подій».

3.2.

У рядку 7 Розрахунку визначають суму, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства, для чого підсумовують дані рядків 7.1, 7.2 та 7.3 Розрахунку.

3.3.

У рядку 7.1 Розрахунку зазначають суму одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки (доплати, дотації, суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках тощо)».

Для цього підсумовують кредитові обороти по рахунку

48 «Цільове фінансування та цільові надходження» (відповідні субрахунки), а підприємства, що ведуть бухгалтерський облік за спрощеною формою підсумовують кредитові обороти по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (відповідні субрахунки).

3.4.

У рядку 7.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва.

Для цього підсумовують кредитові обороти за рахунком

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» в частині реалізації іноземної валюти, що отримана у вигляді кредитів та спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів’я худоби, сільськогосподарської техніки тощо).

3.5.

У рядку 7.3 Розрахунку зазначають суму доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунках

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю».

3.6.

У рядку 8 Розрахунку зазначають скориговану суму валового доходу підприємства, для чого визначають різницю між даними рядка 6 та рядка 7.

 

4. Визначення питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства

4.1.

У рядку 9 Розрахунку визначають питому вагу доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу у відсотках.

Для цього обраховують відношення даних рядка 5 Розрахунку до даних рядка 8 Розрахунку, помножене на 100 відсотків.

 

5. Форс-мажорні обставини

5.1.

Підприємства у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили тощо) даний Розрахунок подають разом із документом, що підтверджує наявність форс-мажорних обставин у попередньому звітному (податковому) році, органу, уповноваженого згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

Факт непереборної сили підтверджується:

— висновком Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

— рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України;

— рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха.

При цьому

до таких підприємств не застосовується виконання вимоги Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» щодо перевищення 75 відсотків питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства.

Начальник Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи
 В. Гаврилюккоментар редакції

Нові Методрекомендації до нової форми Розрахунку «сільськогосподарності»

Мінагрополітики, неначебто навздогін до свого наказу від 22.11.2007 р. № 818, яким затверджено нову форму Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції

власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі — Розрахунок) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 99) через три дні направило на адресу ДПАУ лист, що коментується, з додаванням до нього Методичних рекомендацій щодо складання такого Розрахунку (далі — Методрекомендації).

По суті, у розділах 2 — 4 Методрекомендацій Мінагрополітики переказує порядок визначення відповідно:

— доходу від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки;

— загальної суми валового доходу підприємства;

— питомої ваги доходу від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства, аналогічно поясненням власне у формі Розрахунку.

Разом з тим як позитивний момент варто зазначити розширене роз’яснення порядку заповнення

рядка 7.1 Розрахунку. Згідно з п.3.3 Методрекомендацій у цьому рядку слід відображати суму отриманих з держбюджету коштів фінансової підтримки, до яких належать доплати, дотації, суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках тощо.

Безумовно, для сільгосппідприємств, які застосовують у поточному році спецрежими сільгоспПДВ, установлені п. 11.21 і 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ, таке роз’яснення є дуже актуальним. Нагадаємо, що у 2007 році (так само, як було й у 2006 році)

сума податку на додану вартість, визначена відповідно до пп. 11.21 і 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ, спрямована сільгосптоваровиробникам на підтримку виробництва тваринницької продукції, продукції птахівництва та на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення, визнається як державна дотація (ст. 68 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V).

Оскільки

на суму за рядком 7.1 Розрахунку слід зменшувати загальну суму валового доходу підприємства, то зазначені суми державної підтримки не впливають негативно на рівень питомої ваги «сільськогосподарності».

Крім того,

загальна сума валового доходу підлягає зменшенню і на доходи:

— отримані

від реалізації іноземної валюти, яку отримано у вигляді кредитів і яка, акцентуємо увагу, направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів’я худоби, сільгосптехніки тощо);

від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільгосппродукції, облік яких ведеться за справедливою вартістю, відображені у рядках 7.2 і 7.3 Розрахунку відповідно.

Звертаємо увагу: у визначенні рівня «сільськогосподарності» використовується

скоригована сума загального валового доходу підприємства.

У решті, зокрема, щодо умов дотримання в загальному випадку платником ФСП критерію «сільськогосподарності», що перевищує 75 % рівень, і можливості недотримання його у випадках форс-мажорних обставин, Методрекомендації новацій не мають. Це давно відомі норми Закону про ФСП.

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі