Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Соцзабезпечення та податок з доходів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2007/№ 104
Друк
Стаття

Соцзабезпечення та податок з доходів

 

Новий рік завжди готує багато сюрпризів для бухгалтерів. Не буде винятком і 2008 рік. Про зміни, які очікуються в майбутньому році в частині соціального забезпечення та оподаткування доходів фізичних осіб, наші читачі зможуть дізнатися з цієї статті.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Зміни, що плануються Законом про держбюджет-2008

Традиційно, у зв’язку з набуттям чинності

Законом України про Державний бюджет на відповідний рік, змінюються і такі важливі соціально-економічні показники, як мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум.

На жаль, на момент написання цієї статті є тільки

проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік». Цілком імовірно, що до 1 січня 2008 року цей проект усе ж таки буде прийнято в незмінному вигляді і відповідно розмір мінімальної заробітної плати, визначений у ст. 58 проекту Закону про держбюджет-2008, становитиме 515 грн.

Що ж потягне за собою збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2008 року?

1. У зв’язку з тим, що

мінімальна заробітна плата є законодавчо встановленим розміром заробітної плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче якого не може проводитися оплата за повністю виконану працівником місячну норму праці, роботодавці, які виплачують своїм працівникам заробітну плату в розмірі мінімальної, мають підвищити розмір заробітної плати до 515 грн.

2. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати вплине на

величину мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду. Цей показник важливий, зокрема, для підприємців. Відповідно до ст. 1 Закону № 1058 розмір страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установленого на день отримання заробітної плати. Зі збільшенням мінімальної заробітної плати збільшиться розмір мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду для приватних підприємців, не нижче якого вони повинні сплачувати внески до Пенсійного фонду. Проте поки що невідомо, зміниться чи ні ставка внеску до Пенсійного фонду в частині нарахувань, тому зараз неможливо визначити точний розмір мінімального страхового внеску.

3. З підвищенням розміру мінімальної заробітної плати підвищаться і розміри податкових соціальних пільг (далі — ПСП). Слід зазначити, що розміри ПСП залежать від величини мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня 2008 року, тому протягом року ПСП не змінюватиметься. Так, розмір мінімальної ПСП, у разі якщо мінімальну зарплату на 1 січня 2008 року буде встановлено в розмірі 515 грн., має скласти 257,50 грн., підвищеної ПСП — 386,25 грн., максимальної податкової соціальної пільги — 515 грн.

Відповідно до

ст. 57 проекту Закону про держбюджет-2008 зміняться і розміри прожиткового мінімуму на одну особу та для основних соціальних і демографічних груп населення. Зокрема, для працездатних осіб розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2008 року згідно з цим законопроектом становитиме 633 грн.

Зміна цього показника тягне за собою зміну й інших важливих показників, які використовуються для обчислення податку з доходів та соціальних внесків при нарахуванні заробітної плати та інших виплат.

Розглянемо докладніше, на що вплине збільшення розміру прожиткового мінімуму з 1 січня 2008 року.

1. Зміниться

граничний розмір доходу для застосування ПСП, оскільки згідно з п.п. 6.5.1 Закону № 889 він дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженій на 1,4 та округленій до найближчих 10 гривень. Протягом 2008 року розмір цього показника становитиме 890 грн. (633 х 1,4 = 886,20 » 890 грн.). Звертаємо увагу: зміни розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу протягом року на величину граничного розміру доходу не вплинуть.

2. Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи є величиною, необхідною для застосування тієї чи іншої ставки внеску до

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Так, якщо зарплата працівника менше прожиткового мінімуму на працездатну особу, то ставка внеску до Фонду з тимчасової втрати працездатності складає 0,5 %, якщо більше — 1 %.

3. Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи є також необхідною величиною для застосування ставок до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що

розмір внеску до Пенсійного фонду в частині утримань розраховується так:

— за ставкою 0,5 % із заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу

або

— за ставкою 0,5 % з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, та за ставкою 2 % — з частини заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу.

4. У

межах прожиткового мінімуму на працездатну особу індексується заробітна плата. Отже, із січня 2008 року зарплата індексується в межах 633 грн.

Щодо максимальної величини фактичних витрат на оплату праці для справляння внесків до фондів соціального страхування, то у

проекті Закону про держбюджет-2008 її розмір не встановлено. Судити про те, чи зміниться він, можна буде тільки після внесення відповідних змін до спеціальних законів.

У

проекті Закону про держбюджет-2008 відсутні й норми, аналогічні за змістом ст. 112 Закону про держбюджет-2007, згідно з якою допомога по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах для тих осіб, які сплачували страхові внески менше шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної зарплати, установленої на момент настання страхового випадку. Можливо, що цю норму буде внесено до Закону № 2240.

Те саме стосується ситуації з розмірами ставок внесків до соціальних фондів. Нагадаємо, що у 2007 році ставки внесків до соціальних фондів було змінено

Законом про держбюджет-2007. У проекті Закону про держбюджет-2008 таку зміну ставок не передбачено. Можливо, ставки буде змінено шляхом унесення змін окремим законом до відповідних законів про ставки, зокрема, до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-III, Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. № 2272-III, Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

У

проекті Закону про держбюджет-2008 планується підвищення розмірів допомоги при народженні дитини, яке, як і раніше, виплачуватиметься органами праці та соціального захисту населення.

Так, на першу дитину допомогу планується надавати в розмірі 12240 грн., на другу дитину — 25000 грн., на третю та наступну дитину — 50000 грн.

Як і минулого року, у 2008 році планується продовження дії норми щодо надання рівноцінної та повної компенсації втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, пов’язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, що одержуються ними у зв’язку з виконанням обов’язків з несення служби, згідно з вимогами

п. 22.7 Закону № 889.

  

Інші зміни

1. У 2008 році збільшиться розмір страхового внеску до Пенсійного фонду для підприємств, установ, організацій, військових частин та органів, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу:

— особам, які згідно із законами одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (

ч. 3 п. 8 Прикінцевих положень Закону № 1058, п.п. 2.2.14 Інструкції № 21-1);

— одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку (

ч. 3 п. 8 Прикінцевих положень Закону № 1058, п.п. 2.2.15 Інструкції № 21-1);

— особам, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України (

ч. 3 п. 8 Прикінцевих положень Закону № 1058, п.п. 2.2.16 Інструкції № 21-1).

З 1 січня 2008 року страхувальники щодо зазначених категорій застрахованих осіб мають нараховувати внесок до Пенсійного фонду в розмірі

40 % мінімального страхового внеску. У свою чергу розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленого законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків, на ставку внеску, установлену для застрахованих осіб, зазначених у пп. 2.2.14 — 2.2.16 Інструкції № 21-1 .

Згідно з

проектом Закону про держбюджет-2008 розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2008 року має скласти 515 грн. Щодо ставки внеску, то у 2007 році її розмір становив 33,2 %. Невідомо, чи зміниться ставка внеску у 2008 році, тому говорити про розмір страхового внеску поки що зарано.

Збільшиться у 2008 році розмір відшкодування витрат Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженим КМУ, крім працівників, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (уключаючи особовий склад частин рятувальників) з добування вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт та професій, затвердженим КМУ. Роботодавці (

п.п. 2.1.1 Інструкції № 21-1) зазначених працівників повинні будуть відшкодовувати Пенсійному фонду 60 % фактичних витрат на виплату та доставку таких пенсій, призначених та/або виплачених у 2008 році.

2. Платники фіксованого сільськогосподарського податку у 2008 році повинні будуть сплачувати страховий внесок до Пенсійного фонду в розмірі 60 % від загальної ставки (

абзац сьомий п. 1 ст. 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР).

3. Державний центр зайнятості з 1 січня 2008 року через власний Інтернет-ресурс має забезпечувати

доступ роботодавців до бази даних про інвалідів, які не досягли пенсійного віку і звернулися за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості, а також дали згоду на розміщення своїх даних у загальноукраїнській базі резюме шукачів роботи (п. 5 Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів та навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів, затвердженого наказом Мінпраці від 03.05.2007 р. № 201). Нагадаємо, що підприємства, які працевлаштують у себе інвалідів, які не досягли пенсійного віку, з числа безробітних, при виконанні певних умов можуть отримати дотацію з Фонду страхування від безробіття. Механізм отримання дотації визначено в Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженому наказом Мінпраці від 10.01.2001 р. № 1.

От і всі відомі на сьогодні зміни в частині соціального забезпечення та оподаткування доходів фізичних осіб. Сподіваємося, що зміни, які очікуються у 2008 році, не завдадуть великих турбот бухгалтерам.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі