Теми статей
Обрати теми

Оподаткування доходів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Редакція ПБО
Стаття

Оподаткування доходів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

У статті «Створення, функціонування та ліквідація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 95) приділялася увага організаційно-правовим питанням діяльності сучасних управбудів, або об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Продовжуючи тему, у цій статті розповімо про оподаткування доходів таких об’єднань у частині сплати податку на прибуток.

 

Олена ПАВЛЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2866

— Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 233

— Порядок податкового обліку та складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями, затверджений наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233.

 

Первинна реєстрація ОСББ у податковому органі

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — ОСББ) набуває статусу неприбуткової організації при первинній реєстрації в податковому органі. Необхідною умовою для отримання такого статусу є включення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій і установ.

Відповідно до

п. 2.2 Положення про Реєстр неприбуткових організацій і установ, затвердженого наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 232, для внесення до Реєстру ОСББ необхідно подати податковому органу за своїм місцезнаходженням:

— реєстраційну заяву платника податку за формою № 1-РН;

— копії установчих документів.

Прийнявши ці документи на розгляд, податкові органи можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в цих документах, на предмет відповідності статутних цілей ОСББ до дозволеної законодавством діяльності. Нагадаємо, що статут неприбуткової організації повинен містити

вичерпний перелік видів її діяльності (п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток). Крім того, заявлена у статуті діяльність не повинна бути направлена на отримання прибутку. Інакше ОСББ може не отримати статусу неприбуткової організації.

При включенні до Реєстру неприбуткових організацій і установ ОСББ присвоюється ознака неприбутковості з кодом 0015.

 

Особливості ведення податкового обліку ОСББ

Операції, що здійснюються неприбутковими організаціями, відносяться до

операцій особливого виду. При цьому відповідно до класифікації неприбуткових організацій, установленої п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток, ОСББ відносяться до абзацу «є». Доходи об’єднань згідно з п.п. 7.11.7 Закону про податок на прибуток звільняються від оподаткування, якщо вони отримані у вигляді:

— внесків, коштів або майна, що надходять для забезпечення потреб їх основної діяльності;

— пасивних доходів.

Стосовно ОСББ під терміном «

основна діяльність» слід розуміти діяльність з надання послуг для суспільного споживання (п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток). Конкретніше напрями основної діяльності ОСББ визначає Закон № 2866 та статут ОСББ. Зокрема, до такої діяльності ОСББ належить реалізація прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами.

Перелік пільгових доходів, зазначених у

п.п. 7.11.7 Закону про податок на прибуток, є вичерпним. При отриманні доходів з інших джерел ОСББ необхідно буде сплатити податок на прибуток. Це випливає з абзацу другого п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток. При цьому оподатковуваний прибуток визначається як сума доходів, отриманих з інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При визначенні оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Як бачимо, порівняно з іншими суб’єктами господарювання, які застосовують загальні правила ведення податкового обліку, ОСББ, як неприбутковим організаціям, установлено

особливий порядок ведення податкового обліку.

Розглянемо основні правила ведення податкового обліку неприбутковими організаціями, які поширюються і на ОСББ:

по-перше,

п. 7.20 Закону про податок на прибуток зобов’язує вести окремий облік доходів, звільнених від оподаткування;

по-друге, у податковому обліку неприбуткових організацій беруть участь

фактично отримані доходи та фактично понесені витрати. Це випливає із аналізу рядків Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями, форму якого затверджено наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233 (далі — Податковий звіт). Підтвердженням цьому є і лист ДПАУ від 15.09.2006 р. № 10363/6/15-0516 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 97, с. 11);

по-третє, при отриманні доходів з інших джерел виникає об’єкт обкладення податком на прибуток. При цьому оподатковуваний прибуток визначається з урахуванням того, що:

— витрати мають бути пов’язані з отриманими доходами, що підлягають оподаткуванню;

— витрати не повинні перевищувати такі доходи;

— амортизаційні відрахування не враховуються.

 

Звільнені доходи

Керуючись положеннями

Закону № 2866, конкретизуємо, що ж відноситься до звільнених від оподаткування доходів ОСББ у вигляді «внесків, коштів або майна, що надходить для забезпечення потреб їх основної діяльності». Отже, до них, зокрема, належать:

— залишки коштів на рахунках попереднього власника майна;

— неподільне та загальне майно житлового комплексу, що надходить на баланс ОСББ;

— щомісячні внески та разові цільові внески членів об’єднання;

— обов’язкові платежі членів об’єднання;

— субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та компенсації за громадян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна в разі укладення відповідного договору між власником приміщення та ОСББ;

— добровільні внески у вигляді майна, грошових коштів фізичних та юридичних осіб для забезпечення основної діяльності.

Як уже зазначалося, від оподаткування також звільняються

пасивні доходи, тобто доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат та відшкодувань, а також роялті (п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток).

До пасивних доходів, наприклад, належать проценти за депозитними вкладами.

Підкреслимо, що отримання таких доходів має бути

передбачено статутом ОСББ. Витрачаються вони винятково на забезпечення основної діяльності.

 

Оподатковувані доходи

Як уже зазначалося, доходи ОСББ, отримані з інших джерел, обкладаються податком на прибуток.

До них належать

доходи від здавання в оренду приміщень . Про те, що ОСББ може надавати в оренду вільні приміщення житлового комплексу, що перебувають у спільній власності його членів, зазначено у ст. 26 Закону № 2866. Про це зазначалося у статті «Створення, функціонування та ліквідація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 95, с. 48).

На те, що доходи від здавання в оренду приміщень не входять до складу пільгових доходів, ДПАУ вказала в

листі від 27.02.2002 р. № 1317/6/15-1216.

До оподатковуваних доходів також належать доходи, отримані від надання послуг, що не належать до основної статутної діяльності ОСББ. Такими, наприклад, можуть бути послуги, пов’язані з паркуванням та стоянкою транспортних засобів.

Якщо ОСББ планує здійснювати зазначені види діяльності, то таке положення має знайти відображення у статуті ОСББ. При цьому оподатковувані доходи, так само як і пільгові, мають використовуватися на забезпечення потреб основної діяльності об’єднання.

 

Податкова звітність ОСББ

Податковий звіт подається ОСББ до органу податкової служби за місцем реєстрації. При його заповненні рекомендуємо звернути увагу на таке.

Відповідно до

п.п. 1.5 Порядку № 233 дані, наведені в Податковому звіті, мають базуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам ведення податкового обліку (звітності). Отже, при заповненні цієї форми звітності слід пам’ятати, що в ній відображаються фактично отримані доходи та фактично понесені витрати.

Доходи, звільнені від оподаткування, відображаються в першій частині Податкового звіту в рядку 7.1. Витрати, понесені за рахунок таких доходів, зазначаються в першій частині Податкового звіту в рядках 9.1 і 9.2. До таких витрат належать витрати на утримання апарату управління ОСББ, на експлуатацію будинкового господарства, на утримання та обслуговування ліфтів, на поточний ремонт житлового фонду, витрати на утримання обслуговуючого персоналу.

У рядку 10 другої частини Податкового звіту за наявності показуються суми доходів, отримані з інших джерел, тобто такі, що підлягають оподаткуванню. При цьому в ряд. 11 Податкового звіту відображаються

профінансовані витрати, безпосередньо пов’язані з отриманням такого доходу. Такі доходи і витрати відображаються в тому самому звітному періоді (п.п. 3.5 Порядку № 233).

При визначенні оподатковуваного прибутку (рядок 12 Податкового звіту) суму амортизаційних відрахувань не враховують. Сума податку на прибуток зазначається в рядку 13 Податкового звіту.

Податковий звіт заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного року у гривнях без копійок.

Заповнимо фрагмент Податкового звіту, виходячи з таких даних.

Товариство співвласників багатоквартирного будинку «Каскад» є балансоутримувачем та управителем житлового комплексу. ОСББ також є колективним замовником комунальних послуг. Відповідно до договорів, укладених ОСББ з постачальниками комунальних послуг, плата за надані послуги надходить від членів об’єднання на розрахунковий рахунок ОСББ і згодом перераховується постачальникам у передбачені договорами строки.

У I кварталі 2007 року на розрахунковий рахунок ОСББ за надані послуги від членів об’єднання надійшли такі платежі:

членські внески — 9600 грн.;

— плата за утримання будинку — 54150 грн. (у тому числі ПДВ — 9025 грн.);

— відрахування до ремонтного та резервного фондів — 6355 грн.;

— плата за комунальні послуги — 151200 грн. (у тому числі ПДВ — 25200 грн.).

Сума процентів за депозитним вкладом ОСББ, отримана в I кварталі 2007 року, становить 70 грн.

Також у зазначеному періоді ОСББ «Каскад» було отримано орендну плату від орендарів у сумі 12396 грн. (у тому числі ПДВ — 2066 грн.).

У цьому ж кварталі ОСББ використало отримані кошти на такі цілі:

— оплату комунальних послуг постачальникам — 151200 (у тому числі ПДВ — 25200 грн.);

— виплату заробітної плати з нарахуваннями персоналу, який обслуговує житлокомплекс — 12450 грн.;

— виплату заробітної плати з нарахуваннями апарату управління ОСББ — 9100 грн.;

— придбання ТМЦ для утримання апарату управління ОСББ — 350 грн.;

— оплату поточних ремонтних робіт підряднику — 17880 грн. (у тому числі ПДВ — 2980 грн.);

— оплату послуг з вивезення сміття — 3504 грн. (у тому числі ПДВ — 584 грн.);

— оплату послуг з утримання та обслуговування будинкового та ліфтового господарства — 15198 грн. (у тому числі ПДВ — 2533 грн.).

Крім того, витрати, безпосередньо пов’язані з утриманням приміщень, переданих в оренду, склали 4200 грн. (у тому числі ПДВ — 700 грн.). Платежі за комунальні послуги орендарі самостійно перераховують постачальникам таких послуг згідно з укладеними з ними договорами.

ОСББ зареєстроване платником ПДВ.

 

Показники

Код рядка

Наростаючим підсумком з початку звітного року

1

2

3

I частина

...

...

...

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до абзацу «є» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0015) (сума рядків 7.1 та 7.2)

7

187150

Доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності (сума рядків з 7.1.1 до 7.1.3)

7.1

187080

внески

7.1.1

9600

сума коштів

7.1.2

177480*

вартість майна

7.1.3

Пасивні доходи

7.2

70

...

...

...

Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації) крім бюджетної (сума рядків 9.1, 9.2)

9

178385

Сума витрат на утримання неприбуткової установи (організації), крім бюджетних, у межах кошторису

9.1

9450**

Витрати, що здійснюються неприбутковою установою (організацією) для виконання статутних завдань (проведення основної діяльності) (сума рядків з 9.2.1 до 9.2.9)

9.2

168935***

...

...

...

сума витрат на інші потреби, що передбачені установчими документами

9.2.9

168935

II частина

 

 

Сума доходів з інших джерел, що підлягають оподаткуванню

10

10330

Витрати, що прямо пов’язані з отриманням доходів з інших джерел, але не вище суми таких доходів

11

3500

Прибуток, що підлягає оподаткуванню (р. 10 - р. 11)

12

6830

Податкове зобов’язання за звітний податковий період (р. 12 х 30 : 100)****

13

1708

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

14

Сума нарахованого податку до сплати за звітний період

(р. 13 - р. 14)

15

1708

...

...

...

* Сума коштів за ряд. 7.1.2 складається з плати за утримання будинку, відрахувань до ремонтного та резервного фондів, плати за комунальні послуги: 45125 + 6355 + 126000 = 177480 (грн.).

** Сума витрат на утримання ОСББ у ряд. 9.1: 9100 + 350 = 9450 (грн.).

*** Витрати ОСББ на проведення основної діяльності у ряд. 9.2 складаються з комунальних платежів постачальникам, заробітної плати з нарахуваннями персоналу, що обслуговує житлокомплекс, платежів за поточний ремонт підряднику, платежів за вивезення сміття та платежів за послуги з утримання й обслуговування будинкового та ліфтового господарства: 126000 + 12450 + 14900 + 2920 + 12665 = 168935 (грн.).

**** У розрахунку податкового зобов’язання за звітний період у ряд. 13 Податкового звіту зазначено ставку податку на прибуток у розмірі 30 %. Таку форму Податкового звіту затверджено наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233, і ми не маємо права вносити до неї зміни. Насправді розрахунок податкового зобов’язання слід проводити виходячи зі ставки податку на прибуток 25 %, що і зроблено в нашому прикладі.

 

Слід зазначити, що члени ОСББ можуть укладати договори на надання комунальних послуг безпосередньо з підприємствами, які надають такі послуги. У цьому випадку кошти перераховуватимуться членами ОСББ на рахунки цих підприємств, а отже, у податковому обліку та податковій звітності ОСББ платежі за комунальні послуги не відображатимуться. На практиці такий варіант є прийнятнішим для ОСББ, оскільки об’єднання при цьому не є замовником таких послуг і не несе відповідальності за своєчасність та повноту їх оплати.

Щодо строків подання Податкового звіту зазначимо, що, як і інша квартальна податкова звітність, він подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

За 2007 рік граничним строком подання Податкового звіту є 11 лютого 2008 року.

Податок на прибуток щодо оподатковуваних доходів сплачується за підсумками податкового періоду, в якому було отримано прибуток. Строк сплати — протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання Податкового звіту. Граничний строк сплати податку на прибуток

за підсумками 2007 року19 лютого 2008 року.

На цьому завершуємо розгляд питань, пов’язаних з обкладанням доходів ОСББ податком на прибуток. Про порядок реєстрації об’єднань платниками податку на додану вартість та порядок сплати цього податку розповімо в наступних номерах газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі