Теми статей
Обрати теми

Аналіз помилок. При поверненні товару забули відкоригувати зобов’язання з ПДВ

Редакція ПБО
Стаття

При поверненні товару забули відкоригувати зобов’язання з ПДВ

 

Ситуація

У серпні 2007 року підприємство реалізувало товар на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.). Покупець товару є платником ПДВ. У вересні 2007 року внаслідок неналежної якості товар було повернено продавцю. На дату повернення покупець втратив статус платника ПДВ. Податкові зобов’язання з ПДВ не було відкориговано. За повернений товар покупцю перераховано тільки частину грошових коштів. Помилку виявлено в листопаді 2007 року*.

* Податковим періодом є календарний місяць.

 

Порушення

Підприємством порушено

п.п. 4.5.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ), згідно з яким, якщо після поставки товарів відбувається зменшення суми компенсації їх вартості, уключаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товару особі, яка їх надала, сума податкових зобов’язань постачальника підлягає коригуванню. Постачальник зменшує суму податкових зобов’язань за підсумками того податкового періоду, в якому було проведено перерахунок, і відправляє одержувачу розрахунок відкоригованого значення податку.

 

Аналіз ситуації

Судячи з усього, бухгалтер помилково скористався нормою

п.п. 4.5.3 Закону про ПДВ, згідно з якою зменшення суми податкових зобов’язань постачальника дозволяється тільки при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника, з наданням одержувачу повної грошової компенсації їх вартості. Проте норми цього підпункту застосовуються у випадку, коли покупець товарів на момент поставки не був платником ПДВ.

У ситуації, що розглядається, постачальник у результаті повернення товару мав повне право зменшити податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані при його продажу відповідно до

п.п. 4.5.1 Закону про ПДВ. Пояснюється це тим, що на момент поставки товару покупець був платником ПДВ, а отже, умова щодо надання одержувачу повної грошової компенсації тут не застосовується.

Постачальнику слід було виписати розрахунок коригування кількісних та якісних показників до податкової накладної за формою 2 додатка до податкової накладної у двох примірниках (

пп. 20, 22 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165). Дані розрахунку мали відобразити в ряд. 8.3 декларації з ПДВ за вересень, а також в додатку 1 до цієї декларації.

Допущена помилка спричинила

завищення зобов’язань з ПДВ і переплату податку до бюджету в розмірі 2000 грн.

 

Виправлення помилки

Як випливає з

п. 5.1 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 (далі — Закон № 2181) та п. 4.4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166 (далі — Порядок № 166), виправити самостійно виявлені помилки в декларації з ПДВ можна двома способами:

— у декларації за будь-який наступний звітний період, протягом якого виявлено помилки. Звертаємо увагу: у поточній декларації може бути виправлено помилки тільки

однієї раніше поданої декларації. Одночасно з декларацією подається додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ», де зазначається причина коригування;

— в уточнюючому розрахунку за формою, наведеною в додатку 5

до Порядку № 166. При цьому одним уточнюючим розрахунком можна виправити помилку тільки однієї раніше поданої декларації.

Нагадаємо, що ДПАУ наполягає на тому, щоб у

поточній декларації виправлялися помилки тільки попереднього звітного періоду, а для більш ранніх помилок призначено уточнюючий розрахунок. Проте це обмеження не поширюється на помилки, що спричинили завищення податкового зобов’язання (листи ДПАУ від 15.12.2003 р. № 19470/7/11-1217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 8, від 04.11.2003 р. № 17174/7/11-1216 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 90). При виправленні помилок ще необхідно враховувати і строк давності в 1095 днів, установлений ст. 15 Закону № 2181. Він починає обчислюватися з дня, наступного за днем граничного строку подання податкової декларації, а в разі, коли таку декларацію було подано пізніше, — з дня, наступного за днем її фактичного подання.

При виборі

першого способу виправити допущену помилку можна в декларації за листопад 2007 року (останній строк подання — 20 грудня 2007 року). Для цього необхідно:

— у ряд.

8.1 «самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації» розділу І колонки Б відобразити суму переплати з ПДВ у розмірі 2000 грн. зі знаком мінус;

— у ряд.

28 «сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки» поставити прокреслення, оскільки помилка не спричинила недоплати ПДВ;

— у ряд.

28.3 відобразити від’ємне значення (-) — -2000.

Якщо помилку допущено в рядках декларації, до яких подаються додатки, то до уточнюючого розрахунку або до поточної декларації, в якій виправляється помилка, подаються відповідні додатки з уточненими показниками (

п.п. 4.4.1 Порядку № 166).

Отже, у цій ситуації разом з декларацією необхідно подати

два додатки 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ». Адже в поточній декларації уточнюються показники ряд. 8.3 «Коригування на основі попередніх звітних періодів (+ чи -) згідно з п. 4.5 Закону» декларації за вересень 2007 року, в якій допущено помилку. Заповнення цього рядка потребувало подання додатка 1.

Звертаємо увагу: заповнювати його потрібно вже за

новою формою, яку було змінено наказом ДПАУ «Про внесення змін» від 20.08.2007 р. № 498.

Платник податків зазначає в рядку

1 першої таблиці найменування покупця, його індивідуальний податковий номер, а також реквізити податкової накладної. Оскільки прямі норми про необхідність складання розрахунку коригування кількісних та якісних показників до податкової накладної в такій ситуації відсутні, рекомендуємо все-таки скласти цей документ у періоді виявлення помилки та відобразити його реквізити у графах 6 і 7. У графі 8 зазначається причина коригування — «Повернення товару покупцем», у графі 10 — сума «-2000».

Другий додаток 1 до декларації з ПДВ за листопад 2007 року подається через заповнення рядка

8.1 «Самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації». Заповнено його буде так: у рядку 1 першої таблиці — найменування покупця, його індивідуальний податковий номер, а також реквізити податкової накладної, у графах 6 і 7 ставиться прокреслення. У графі 8 відобразиться причина коригування: «Виправлення самостійно виявленої помилки в декларації з ПДВ за вересень 2007 року», у графі 10 — сума «-2000».

При виборі платником податків

другого способу виправлення помилки уточнюючий розрахунок (УР)* виглядатиме так**:

* Подаватиметься уточнюючий розрахунок за формою, наведеною в додатку 5 до Порядку № 166.

** Припустимо, що ПДВ до сплати за помилковою декларацією склав 15000 грн.

 

Фрагмент УР (додаток 5) — зменшення суми податкових зобов’язань

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

код

20

21

22

22.1

1.2

сума ПДВ

15000

 

 

 

1.3

код

22.2

23

23.1

23.2

1.4

сума ПДВ

 

 

 

 

1.5

код

23.3

23.4

24

25

 

1.6

сума ПДВ

 

 

 

 

1.7

код

25.1

25.2

26

27

1.8

сума ПДВ

**

**

 

15000

1.9

** з цієї суми відшкодовано

 

 

 

 

 

 

5

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи + /)

-

2000

6

Уточнення показників рядків 20 — 26 декларації:

х

6.1

код

20

21

22

22.1

6.2

сума ПДВ

-

2000

 

 

 

6.3

код

22.2

23

23.1

23.2

6.4

сума ПДВ

 

 

 

 

6.5

код

23.3

23.4

24

25

6.6

сума ПДВ

 

 

 

 

6.7

код

25.1

25.2

26

27

6.8

сума ПДВ

**

**

 

-

2000

6.9

** з цієї суми відшкодовано

 

 

 

 

7

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

х

7.1

код

20

21

22

22.1

7.2

сума ПДВ

13000

 

 

 

7.3

код

22.2

23

23.1

23.2

7.4

сума ПДВ

 

 

 

 

7.5

код

23.3

23.4

24

25

7.6

сума ПДВ

 

 

 

 

7.7

код

25.1

25.2

26

27

7.8

сума ПДВ

**

**

 

13000

7.9

** з цієї суми відшкодовано

 

 

 

 

8

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

 

8.1

збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(+)

8.2

зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(

-2000)

...

...

...

 

Оскільки помилка не спричинила недоплати податку до бюджету, нараховувати 5 % штраф та заповнювати рядок

9 УР не потрібно (п. 17.2 Закону № 2181). Разом з УР необхідно подати до місцевої ДПІ Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Марина КОВЕНКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі